Annons

Matematik - sida 10

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
  • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Fler än/färre än

0 av 2 nivåer klara
Spela Fler än/färre än
Åk2 till Åk4
  • • Fler än
  • • Färre än
  • • Addition
  • • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Talsorter     Platsvärde     Geometriska figurer     Positionsystemet     Likamedtecken     Likhetstecken     Tabeller     Minnesträning     Memory     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Antalsuppfattning     Positionssystemet     Bråk     Enheter     Begrepp     Läsa     Talmönster     Ental     Tiotal     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Schack     Förstår mönster     Hälften     Fjärdedel     Problemlösning     Area     Siffrors värde i tal     Jämna     Udda     Tal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Analog klocka      digital klocka     Del av hel     Matteord     Enhetsbyte     Enkla bråk     Procent     Upprepad addition     Matematik     Dubbelt     Antal     Possitionsystemet     Tvillingarna     Diagram     Negativa tal     Tallinjen     Tiondel     Tiotalsövergång     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Decimal     Omvandling     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Skala     Geomtriska figurer     Heltal     Stora tal     Textuppgifter     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Prioriteringsregler     Beräkna tider på en klocka     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Skillnad     Talordning     Logiskt tänkande     Abakus     Avrundning     Namnge geometriska former     Multiplikation med uppställning     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Procenttal     Omvandla     Skriva siffror med bokstäver     Överslagsräkning     Hundratal     Hemlisar     1-10     Generell multiplikation     Samband     Mellanled     Faktor      Multiplikation     Produkt     Koordinatsystem     Svenska     Genrepedagogik     Storleksordna     Jämföra     Läsförståelse     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förståelse av begreppet hälften     Potenser     Talhus     Talkamrater     Procenträkning     Delen     Andel     Månader och nummer     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Dubblor     1000     10 0000     Tallinje     Förlänga     Förkorta     Figurer     Hörn     Sida     Stora plus     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Prefix      enheter     Blandad form     Bråkform     Växla     Delar     Texttal     Talvärde     Mattematik     Kvadrattal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Enhetsomvandling för längd     Ordningstal     Addera bråk     Beräkna tider     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Begreppet dubbelt     Terminologi     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     Del av antal     Division med en halv och en tiondel     Decimalform     Procentform     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Positionssystem     Decimaltecken     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     naturliga tal     Koppla uttryck till berättelse     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med 3     Tiondelar     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Fler än     Färre än     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Svenska
Svenska
Dator och media