Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Positionssystemet för tal i decimalform

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet för tal i decimalform
Åk4 till Åk6
 • • Possitionsystemet
 • • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet?

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.
Annons

Addition med talhus

0 av 8 nivåer klara
Spela Addition med talhus
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
 • • Addition
 • • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Addition/subtraktion

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Subtraktion - låga tal

0 av 5 nivåer klara
Spela Subtraktion - låga tal
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
Åk5 till Åk6
 • • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.

Addition och subtraktion

0 av 5 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

2.1 Siffror och tal (2.1)

0 av 4 nivåer klara
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)
          (5)
Åk7 till Åk7
 • • Positionssystem
 • • Decimaltecken
 • • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.

Siffror och tal med bokstäver

0 av 5 nivåer klara
Spela Siffror och tal med bokstäver
Åk1 till Åk3
 • • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Huvudräkning med Tåget

0 av 4 nivåer klara
Spela Huvudräkning med Tåget
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.

Siffrans värde

0 av 3 nivåer klara
Spela Siffrans värde
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Positionssystemet
 • • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • • Läsa av en analog klocka
 • • Klockan
 • • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Matematik och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik och bråk
          (2)
Åk3 till Åk5
 • • Bråk
 • • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Schack     Förstår mönster     Addition     Geometriska figurer     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Avrundning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Enheter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Ekvationer     Taluppfattning     Decimaltal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Skala     Problemlösning     Analog klocka      digital klocka     Negativa tal     Tallinjen     Matematik     Dubbelt     Antal     Procenträkning     Delen     Textuppgifter     Matteord     Överslagsräkning     Tabeller     Diagram     Hemlisar     1-10     Multiplikation med uppställning     Upprepad addition     Tiotalsövergång     Likamedtecken     Likhetstecken     Ental     Tiotal     Hundratal     Tvillingarna     Talsorter     Platsvärde     Koordinatsystem     Talmönster     Antalsuppfattning     Namnge geometriska former     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Logiskt tänkande     Abakus     Enhetsbyte     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Månader och nummer     Blandad form     Bråkform     Växla     Procenttal     Omvandla     Stora tal     Andel     Läsförståelse     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Enkla bråk     Heltal     Enhetsomvandling för längd     Positionsystemet     Skillnad     Dubblor     Talordning     Del av antal     Beräkna tider på en klocka     Jämna     Udda     Tal     Talkamrater     Storleksordna     Jämföra     Del av hel     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Tiondel     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Talhus     Addera bråk     Koppla uttryck till berättelse     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Fler än     Färre än     Faktor      Multiplikation     Produkt     Beräkna tider     Klockan     Terminologi     Prefix      enheter     Potenser     Begreppet dubbelt     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Mattematik     Förståelse av begreppet hälften     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     1000     10 0000     Tallinje     Förlänga     Förkorta     Lilla plus     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Prioriteringsregler     Possitionsystemet     Ordningstal     Samband     Strategier     Stora plus     Talområdet 0-20     Skriva siffror med bokstäver     Positionssystem     Decimaltecken     Talvärde     Division med 3     Decimalform     Procentform     Siffrors värde i tal     Delar     Läsa av en analog klocka     Stava     Texttal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Generell multiplikation     Svenska     Genrepedagogik     Tiondelar     Mellanled     Division med en halv och en tiondel     Kvadrattal     naturliga tal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Svenska