Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.

Hitta rätt uttryck

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck
Åk1 till Åk3
 • • Matematik
 • • Svenska
 • • Addition
 • • Subtraktion
Tillämpning av matematik svenska, NO, SO och idrott.
Annons
Nyhet

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.

2.1 Siffror och tal (2.1)

0 av 4 nivåer klara
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)
          (3)
Åk7 till Åk7
 • • Positionssystem
 • • Decimaltecken
 • • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.

Abakus - Grunder

0 av 9 nivåer klara
Spela Abakus - Grunder
          (16)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Huvudräkning
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.

Talhus och siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Talhus och siffror
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • • Läsa av en analog klocka
 • • Klockan
 • • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

Matematik Kvadrattal

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik Kvadrattal
          (1)
Åk3 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.

Hur stor är skillnaden 2

0 av 3 nivåer klara
Spela Hur stor är skillnaden 2
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Hitta rätt uttryck demokrati

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck demokrati
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Benämnda uppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Multiplikation
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.

Räkna på klockan!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan!
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Talkamraterna med talhus

0 av 3 nivåer klara
Spela Talkamraterna med talhus
Åk1 till Åk2
 • • Talkamrater
 • • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (4)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning
 • • Mellanled
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.

VIKTigare finns ej

0 av 3 nivåer klara
Spela VIKTigare finns ej
Åk1 till Åk6
 • • Bråk
 • • Vikt
 • • Gram
 • • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Pengar     Räkna     Addition     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Faktor      Multiplikation     Produkt     Längd     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Storleksordna     Jämföra     Matteord     Heltal     Stora tal     Textuppgifter     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Analog klocka      digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Negativa tal     Tallinjen     Upprepad addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Geometriska figurer     Problemlösning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Enhetsomvandling för längd     Skala     Positionsystemet     Tiotal     Ental     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Talsorter     Platsvärde     Matematik     Dubbelt     Antal     naturliga tal     Avrundning     Överslagsräkning     Prefix      enheter     Dubblor     Tvillingarna     Öppna utsagor     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Enheter     1000     10 0000     Tallinje     Enhetsbyte     Schack     Förstår mönster     Siffrors värde i tal     Likamedtecken     Likhetstecken     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Koppla uttryck till berättelse     Likhetstecknet     Procenträkning     Delen     Potenser     Hundratal     Enkla bråk     Jämna     Udda     Tal     Tiondel     Delar     Samband     Strategier     Namnge geometriska former     Mattematik     Tiotalsövergång     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Prioriteringsregler     Stora plus     Talområdet 0-20     Possitionsystemet     Antalsuppfattning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Tabeller     Diagram     Hemlisar     1-10     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Beräkna tider på en klocka     Ordningstal     Beräkna tider     Klockan     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Skriva siffror med bokstäver     Talmönster     Talhus     Talkamrater     Figurer     Hörn     Sida     Multiplikation med uppställning     Talvärde     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Förståelse av begreppet hälften     Månader och nummer     Talordning     Tiondelar     Fler än     Färre än     Texttal     Lilla plus     Koordinatsystem     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med 3     Division med en halv och en tiondel     Svenska     Genrepedagogik     Positionssystem     Decimaltecken     Logiskt tänkande     Kvadrattal     Läsa av en analog klocka     Stava     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Begreppet dubbelt     Decimalform     Bråkform     Procentform     Abakus     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Skillnad     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Mellanled     Terminologi     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons