Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Talets grannar

0 av 10 nivåer klara
Spela Talets grannar
          (2)
Åk1 till Åk6
 • • Talordning
 • • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (3)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.
Annons

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning
 • • Mellanled
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Läs och räkna

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och räkna
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Textuppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck.

Ental och tiotal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental och tiotal
Åk1 till Åk3
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.

Matematik Kvadrattal

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik Kvadrattal
          (1)
Åk3 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.

Hitta rätt uttryck

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck
Åk1 till Åk3
 • • Matematik
 • • Svenska
 • • Addition
 • • Subtraktion
Tillämpning av matematik svenska, NO, SO och idrott.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • • Del av antal
 • • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

Blandad huvudräkning

0 av 2 nivåer klara
Spela Blandad huvudräkning
          (1)
Åk4 till Åk9
 • • Huvudräkning
 • • Addition
 • • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Abakus - Grunder

0 av 9 nivåer klara
Spela Abakus - Grunder
          (16)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Huvudräkning
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.

Positionssystemet för tal i decimalform

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet för tal i decimalform
Åk4 till Åk6
 • • Possitionsystemet
 • • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Digitala klockan     Addition     Pengar     Räkna     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Hälften     Fjärdedel     Längd     Upprepad addition     Taluppfattning     Decimaltal     Enhetsomvandling för längd     Analog klocka      digital klocka     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Enheter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Månader och nummer     Schack     Förstår mönster     Tiondel     Tiotal     Ental     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Avrundning     Överslagsräkning     Problemlösning     Area     Tabeller     Diagram     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Talsorter     Platsvärde     Procenträkning     Delen     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Beräkna tider på en klocka     Geomtriska figurer     Koordinatsystem     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Prioriteringsregler     Heltal     Stora tal     Namnge geometriska former     Tvillingarna     Talområdet 0-20     Andel     Skala     Procenttal     Omvandla     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Geometriska figurer     Öppna utsagor     Prefix      enheter     Negativa tal     Tallinjen     Antalsuppfattning     Enkla bråk     Addera bråk     Matematik     Dubbelt     Antal     Textuppgifter     Beräkna tider     Klockan     Lilla plus     Dubblor     Multiplikation med uppställning     Skriva siffror med bokstäver     Samband     Strategier     Hemlisar     1-10     Matteord     1000     10 0000     Tallinje     Mattematik     Tiotalsövergång     Figurer     Hörn     Sida     Talhus     Talkamrater     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Likhetstecknet     Positionsystemet     Stora plus     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Blandad form     Bråkform     Växla     Hundratal     Talmönster     Delar     Enhetsbyte     Ordningstal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Potenser     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Logiskt tänkande     Abakus     Likamedtecken     Likhetstecken     Talvärde     Storleksordna     Jämföra     Skillnad     Siffrors värde i tal     Decimalform     Procentform     Koppla uttryck till berättelse     Fler än     Färre än     Terminologi     Läsa av en analog klocka     Stava     Jämna     Udda     Tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talordning     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Texttal     Mellanled     Svenska     Genrepedagogik     Förståelse av begreppet hälften     Del av antal     Kvadrattal     Possitionsystemet     Division med 3     Division med en halv och en tiondel     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Begreppet dubbelt     Tiondelar     Förlänga     Förkorta     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons