Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

VIKTigare finns ej

0 av 3 nivåer klara
Spela VIKTigare finns ej
          (1)
Åk1 till Åk6
 • • Bråk
 • • Vikt
 • • Gram
 • • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.
Annons

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (1)
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (6)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.

Bråk - antal och andel

0 av 5 nivåer klara
Spela Bråk - antal och andel
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Träna taluppfattning och decimaltal.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Hur stor är skillnaden 2

0 av 3 nivåer klara
Spela Hur stor är skillnaden 2
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • • Dubbelt
 • • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Talhus och siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Talhus och siffror
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (10)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Addition     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Addera bråk     Längd     Procenträkning     Delen     Tabeller     Minnesträning     Memory     Namnge geometriska former     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Schack     Förstår mönster     Analog klocka      digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Textuppgifter     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Enhetsbyte     Enhetsomvandling     Decimal     Procent     Omvandling     Problemlösning     Area     Decimaltal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Del av hel     Skala     Division med 3     Enhet     Vikt     Volym     Negativa tal     Tallinjen     Potenser     Avrundning     Överslagsräkning     Enheter     Talsorter     Platsvärde     Tvillingarna     Taluppfattning     Geometriska figurer     Tiotal     Ental     Texttal     Hemlisar     1-10     Tiondelar     Skriva siffror med bokstäver     Diagram     Matematik     Svenska     Genrepedagogik     Prefix      enheter     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Läsförståelse     Likhetstecknet     Dubbelt     Antal     Dubblor     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Positionssystem     Decimaltecken     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Pengar     Räkna     Månader och nummer     Beräkna tider på en klocka     Matteord     Siffrors värde i tal     Ordningstal     Talhus     Talkamrater     Heltal     Stora tal     Kvadrattal     Procenttal     Omvandla     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Prioriteringsregler     Lilla plus     Öppna utsagor     Likheter     Positionsystemet     Tiondel     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Jämna     Udda     Tal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Likamedtecken     Likhetstecken     Multiplikation med uppställning     Geomtriska figurer     Logiskt tänkande     Abakus     Upprepad addition     Talordning     Tiotalsövergång     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Förlänga     Förkorta     Delar     Begreppet dubbelt     Terminologi     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Possitionsystemet     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Fler än     Färre än     Mattematik     Storleksordna     Jämföra     Hundratal     Enkla bråk     Generell multiplikation     Skillnad     Enhetsomvandling för längd     Beräkna tider     Klockan     Förståelse av begreppet hälften     Decimalform     Bråkform     Procentform     Talmönster     Koordinatsystem     Samband     Talvärde     Tallinje     Stora plus     Blandad form     Växla     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Division med en halv och en tiondel     Andel     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     Mellanled     1000     10 0000     Antalsuppfattning     Strategier     Figurer     Hörn     Sida     Del av antal     Läsa av en analog klocka     Stava     Faktor      Multiplikation     Produkt     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Dator och media
Matematik
Svenska