Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.
Annons

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Matematikspråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematikspråk
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.

Positionssystemet för tal i decimalform

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet för tal i decimalform
Åk4 till Åk6
 • • Possitionsystemet
 • • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet?

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.

Ental och tiotal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental och tiotal
Åk1 till Åk3
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.

Subtraktion - tal nära varandra

0 av 4 nivåer klara
Spela Subtraktion - tal nära varandra
Åk2 till Åk4
 • • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.

Talsorter, decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Talsorter, decimaltal
Åk4 till Åk7
 • • Talsorter
 • • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (5)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.

Fler än/färre än

0 av 2 nivåer klara
Spela Fler än/färre än
Åk2 till Åk4
 • • Fler än
 • • Färre än
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning
 • • Mellanled
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Väga jämnt med tiotalsövergång

0 av 2 nivåer klara
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång
Åk1 till Åk4
 • • Likhetsteknets betydelse
 • • Stora addition
 • • Stora subtraktion
 • • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.

Matematik och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik och bråk
          (1)
Åk3 till Åk5
 • • Bråk
 • • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Storleksordna     Jämföra     Addera bråk     Enheter     Geomtriska figurer     Area     Decimal     Procent     Omvandling     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talsorter     Platsvärde     Analog klocka      digital klocka     Tvillingarna     Negativa tal     Tallinjen     Problemlösning     Schack     Förstår mönster     Prefix      enheter     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Upprepad addition     Blandad form     Bråkform     Växla     Koordinatsystem     Heltal     Stora tal     Skala     Geometriska figurer     Enhetsomvandling för längd     Potenser     Jämna     Udda     Tal     Tabeller     Diagram     Antalsuppfattning     Avrundning     Överslagsräkning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Matteord     Enkla bråk     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Andel     Likhetstecknet     Enhetsbyte     Månader och nummer     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Procenträkning     Delen     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Förlänga     Förkorta     Procenttal     Omvandla     Mattematik     Tiotalsövergång     Textuppgifter     Ental     Tiotal     Hundratal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Prioriteringsregler     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Positionsystemet     Talordning     Likamedtecken     Likhetstecken     Beräkna tider på en klocka     Tiondel     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Multiplikation med uppställning     Öppna utsagor     Begreppet dubbelt     Stora plus     Namnge geometriska former     Talmönster     Beräkna tider     Klockan     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Lilla plus     Figurer     Hörn     Sida     Förståelse av begreppet hälften     Logiskt tänkande     Skillnad     1000     10 0000     Tallinje     Talhus     Siffrors värde i tal     Hemlisar     1-10     Samband     Positionssystem     Decimaltecken     Talvärde     Strategier     Läsa av en analog klocka     Stava     Terminologi     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Dubblor     Del av antal     Texttal     Skriva siffror med bokstäver     Division med 3     Talkamrater     Ordningstal     Koppla uttryck till berättelse     Possitionsystemet     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Abakus     Mellanled     Fler än     Färre än     Delar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med en halv och en tiondel     Kvadrattal     Svenska     Genrepedagogik     Decimalform     Procentform     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Tiondelar     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons