Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Matematik och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik och bråk
          (1)
Åk3 till Åk5
 • • Bråk
 • • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.
Annons

Addition med talhus

0 av 8 nivåer klara
Spela Addition med talhus
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
 • • Addition
 • • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
 • • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

Multiplikation med decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med decimaltal
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Multiplikation
 • • Decimaltal
 • • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.

Talhus och siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Talhus och siffror
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • • Del av antal
 • • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.

Hitta rätt uttryck

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck
Åk1 till Åk3
 • • Matematik
 • • Svenska
 • • Addition
 • • Subtraktion
Tillämpning av matematik svenska, NO, SO och idrott.

Väga jämnt med tiotalsövergång

0 av 2 nivåer klara
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång
Åk1 till Åk4
 • • Likhetsteknets betydelse
 • • Stora addition
 • • Stora subtraktion
 • • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.

Fler än/färre än

0 av 2 nivåer klara
Spela Fler än/färre än
Åk2 till Åk4
 • • Fler än
 • • Färre än
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.

Positionssystemet för tal i decimalform

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet för tal i decimalform
Åk4 till Åk6
 • • Possitionsystemet
 • • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet?

Addition/Subtraktion 1000-10 000

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1000
 • • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Analog klocka      digital klocka     Decimal     Procent     Omvandling     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Schack     Förstår mönster     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Upprepad addition     Tabeller     Diagram     Problemlösning     Enheter     Skala     Prefix      enheter     Geometriska figurer     Matteord     Koordinatsystem     Storleksordna     Jämföra     Överslagsräkning     Månader och nummer     Koppla uttryck till berättelse     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Procenträkning     Delen     Tvillingarna     Skillnad     Negativa tal     Tallinjen     Namnge geometriska former     Läsförståelse     Textuppgifter     Del av hel     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Generell multiplikation     Multiplikation med uppställning     Enhetsbyte     Jämna     Udda     Tal     Talordning     Tiotalsövergång     Andel     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Mattematik     Antalsuppfattning     Stora plus     Talområdet 0-20     Talmönster     Enkla bråk     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Blandad form     Bråkform     Växla     Likamedtecken     Likhetstecken     Talkamrater     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Prioriteringsregler     Siffrors värde i tal     Beräkna tider på en klocka     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Lilla plus     Heltal     Stora tal     Förlänga     Förkorta     Talsorter     Platsvärde     Begreppet dubbelt     Figurer     Hörn     Sida     Positionsystemet     Enhetsomvandling för längd     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Addera bråk     Logiskt tänkande     Faktor      Multiplikation     Produkt     Procenttal     Omvandla     Beräkna tider     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Samband     Strategier     Dubblor     Skriva siffror med bokstäver     Talhus     Terminologi     Mellanled     Hemlisar     1-10     Texttal     Potenser     Ordningstal     Delar     Abakus     Tiondel     Del av antal     Svenska     Genrepedagogik     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Fler än     Färre än     Talvärde     Tallinje     Förståelse av begreppet hälften     1000     10 0000     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     Division med en halv och en tiondel     Division med 3     Positionssystem     Decimaltecken     naturliga tal     Kvadrattal     Tiondelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska