Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Huvudräkning med Tåget

0 av 4 nivåer klara
Spela Huvudräkning med Tåget
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.
Annons

Matematikspråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematikspråk
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Träna taluppfattning och decimaltal.

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (4)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Addition och subtraktion

0 av 5 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.

Subtraktion - låga tal

0 av 5 nivåer klara
Spela Subtraktion - låga tal
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

Addition med talhus

0 av 8 nivåer klara
Spela Addition med talhus
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
 • • Addition
 • • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning
 • • Mellanled
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Geomtriska figurer     Area     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Decimal     Procent     Omvandling     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Taluppfattning     Decimaltal     Analog klocka      digital klocka     Skala     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Problemlösning     Avrundning     Upprepad addition     Matematik     Dubbelt     Antal     Textuppgifter     Procenträkning     Delen     Enheter     Schack     Förstår mönster     Tabeller     Diagram     Tvillingarna     Negativa tal     Tallinjen     Koordinatsystem     Skillnad     Multiplikation med uppställning     Läsförståelse     Geometriska figurer     Namnge geometriska former     Talmönster     Enhetsomvandling för längd     Beräkna tider på en klocka     Talkamrater     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Enhetsbyte     Överslagsräkning     Månader och nummer     Ental     Tiotal     Hundratal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Prioriteringsregler     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Prefix      enheter     Del av hel     Talsorter     Platsvärde     Likamedtecken     Likhetstecken     Matteord     Mattematik     Tiotalsövergång     Enkla bråk     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Storleksordna     Jämföra     Andel     Heltal     Stora tal     Addera bråk     Antalsuppfattning     Logiskt tänkande     Procenttal     Omvandla     Jämna     Udda     Tal     Positionsystemet     Siffrors värde i tal     Talordning     Beräkna tider     Klockan     Likhetstecknet     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Stora plus     Talområdet 0-20     Potenser     Tiondel     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Blandad form     Bråkform     Växla     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Possitionsystemet     Hemlisar     1-10     Läsa av en analog klocka     Stava     Fler än     Färre än     Öppna utsagor     Ordningstal     Generell multiplikation     Dubblor     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Terminologi     Figurer     Hörn     Sida     Svenska     Genrepedagogik     Delar     Faktor      Multiplikation     Produkt     Skriva siffror med bokstäver     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Samband     Talhus     Begreppet dubbelt     Lilla plus     Förlänga     Förkorta     Förståelse av begreppet hälften     Koppla uttryck till berättelse     Division med en halv och en tiondel     Strategier     Division med 3     Texttal     Mellanled     Decimalform     Procentform     Abakus     Talvärde     Tallinje     1000     10 0000     Kvadrattal     naturliga tal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Del av antal     Tiondelar     Positionssystem     Decimaltecken     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Svenska