Annons

Matematik - sida 8

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Stora minus

0 av 2 nivåer klara
Spela Stora minus
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Mattematik
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.
Annons

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.

Division med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 & 1000
          (4)
Åk6 till Åk9
 • • Division
 • • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • • Dubbelt
 • • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.

Addera bråktal med varandra

0 av 2 nivåer klara
Spela Addera bråktal med varandra
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Addera bråk
 • • Bråk
 • • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.

Hitta rätt uttryck demokrati

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck demokrati
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Benämnda uppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Multiplikation
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.

Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18

0 av 4 nivåer klara
Spela Ag3 Diamant Tiotalsövergång 2-18
Åk2 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
 • • Taluppfattning
Här får du träna på tal som liknar Ag3: tal som 7+8 och 17-9

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Subtraktion - tal nära varandra

0 av 4 nivåer klara
Spela Subtraktion - tal nära varandra
Åk2 till Åk4
 • • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • • Del av antal
 • • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.

Väga jämnt

0 av 6 nivåer klara
Spela Väga jämnt
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.

Naturliga tal

0 av 3 nivåer klara
Spela Naturliga tal
Åk0 till Åk3
 • • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.

Addition och subtraktion

0 av 5 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Pengar     Räkna     Talsorter     Platsvärde     Digitala klockan     Geometriska figurer     Positionsystemet     Likamedtecken     Likhetstecken     Tabeller     Minnesträning     Memory     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Antalsuppfattning     Bråk     Positionssystemet     Enheter     Begrepp     Läsa     Jämna     Udda     Tal     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Talmönster     Schack     Förstår mönster     Siffrors värde i tal     Ental     Tiotal     Hälften     Fjärdedel     Problemlösning     Area     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Matteord     Analog klocka      digital klocka     Del av hel     Enkla bråk     Procent     Enhetsbyte     Upprepad addition     Possitionsystemet     Matematik     Dubbelt     Antal     Diagram     Tvillingarna     Negativa tal     Tallinjen     Heltal     Stora tal     Tiondel     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Tiotalsövergång     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Decimal     Omvandling     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Skala     Geomtriska figurer     Textuppgifter     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Beräkna tider på en klocka     Prioriteringsregler     Logiskt tänkande     Abakus     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Skillnad     Talordning     Multiplikation med uppställning     Avrundning     Namnge geometriska former     Skriva siffror med bokstäver     Överslagsräkning     Hemlisar     1-10     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Procenttal     Omvandla     Hundratal     Samband     Mellanled     Svenska     Genrepedagogik     Generell multiplikation     Faktor      Multiplikation     Produkt     Koordinatsystem     Storleksordna     Jämföra     Läsförståelse     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förståelse av begreppet hälften     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Potenser     Talhus     Talkamrater     Procenträkning     Delen     Andel     Månader och nummer     Dubblor     1000     10 0000     Tallinje     Förlänga     Förkorta     Enhetsomvandling för längd     Figurer     Hörn     Sida     Stora plus     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Prefix      enheter     Blandad form     Bråkform     Växla     Delar     Texttal     Talvärde     Mattematik     Kvadrattal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Terminologi     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Ordningstal     Addera bråk     Beräkna tider     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Begreppet dubbelt     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Strategier     Del av antal     naturliga tal     Division med en halv och en tiondel     Decimalform     Procentform     Positionssystem     Decimaltecken     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Koppla uttryck till berättelse     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med 3     Tiondelar     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Fler än     Färre än     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Svenska
Svenska
Dator och media