nyheter

50% rabatt för lärare på plusmedlemskap

För några veckor sedan införde vi en begränsning på antalet grupper som en lärare får skapa utan att vara plusmedlem. Numera behöver lärare vara plusmedlemmar för att kunna skapa fler än den första gratisgruppen. Som en kompensation till er som […]

Publika topplistor

Nu kan du som elev se din plats på topplistor på Elevspel. Du hittar topplistorna när du loggar in och klickar på Topplistor: Som lärare eller förälder kan du välja att dölja topplistorna för en elev och du kan även […]

Skapa flera grupper kräver nu plusmedlemskap

Från och med idag behövs ett aktivt plusmedlemskap för att kunna skapa fler än en elevgrupp. Med ett plusmedlemskap kan du som lärare skapa 20 grupper och som förälder 2 grupper. Om du inte har ett plusmedlemskap kan du skapa […]

Skapa egna memoryspel

En ny mall för egna spel har nu blivit tillgänglig. Det går nu att göra egna memoryspel med antingen text, bild eller både text och bild. Du väljer även hur många kort som ska finnas i varje spelomgång. Här finns […]

Ny spelmall med markeringar i bilder

På Elevspel kan alla skapa egna spel. Vi skapar mallar som ni sedan enkelt kan använda för att skapa era spel. Nu har vi gjort en ny spelmall som heter Bildmarkeringar. Du laddar upp en stor bild och gör sedan […]

Tidsbegränsning på egna spel

Nu har vi lagt till en funktion där du kan sätta en tidsgräns på spelomgångar när eleverna spelar nivåer i dina egna spel. Du hittar funktionen där du redigerar en spelnivå. Tidsgränsen måste vara mellan 10 sekunder och 300 sekunder […]

Utförligare spelresultat för elev

Nu kan eleverna få en tydligare uppföljning på hur sitt spelande går. Om eleven loggar in och går till sidan med sina spelresultat kommer det nu överst att synas en sammanfattning av spelandet: Nya mätvärden som syns är antalet spelomgångar, noggrannhet och […]

Sätt tidsgräns på spelomgång

På de flesta spel på Elevspel är det ingen tidspress. För vissa elever kan det vara sporrande att klara något inom en viss tid. Det kan t.ex. vara att klara en viss multiplikationstabell inom 30 sekunder. Nu går det att […]

Ditt namn på dina publika spel

Nu kan du göra det tydligare vem som skapat ditt publika spel. I dina inställningar kan du numera välja att ditt namn skall visas vid informationstexten på dina spel. Notera att du i och med detta val gör ditt namn […]

Massredigera elevuppgifter gruppvis

Många lärare har många och stora klasser som hanteras på Elevspel. Vi har därför infört en funktion för att massredigera elevuppgifter klassvis eller gruppvis. Du hittar funktionen om du loggar in, går till dina grupper och klickar på en grupp. […]

Annons