Skapa flera grupper kräver nu plusmedlemskap

Från och med idag behövs ett aktivt plusmedlemskap för att kunna skapa fler än en elevgrupp. Med ett plusmedlemskap kan du som lärare skapa 20 grupper och som förälder 2 grupper.

Om du inte har ett plusmedlemskap kan du skapa och hantera 1 elevgrupp oavsett om du är lärare eller förälder.

Förtydligande:

Antalet grupper som du kan skapa med ett plusmedlemskap är alltid 20 (eller 2 för föräldrar) oavsett hur många elevgrupper du beställer plusmedlemskap till. Det innebär att du genom att beställa plusmedlemskap för 1 lärare och 1 elevgrupp ändå kan skapa 20 grupper, men du kan endast lägga in plusmedlemskapet (ta bort reklamen, mm) för 1 av dessa grupper.

Läs här om alla fördelar med plusmedlemskap:

Jämförelse mellan våra typer av medlemskap

 

 

Annons