AG2 Diamant

Annons
1
1A och 1B 80 sek
Talet 10, Frågor med fritextsvar
2
2A och 2 B
+1,+2, Frågor med fritextsvar
3
3A och 3B
dubblor, Frågor med fritextsvar
4
4A och 4B 100 sek
öppna utsagor, Frågor med fritextsvar
5
Ag2 50 sek
1a uppg 1-6, Frågor med fritextsvar
6
Ag2
1b uppg. 7-12, Frågor med fritextsvar
7
Ag2
2a uppg.13-18, Frågor med fritextsvar
8
Ag2
2b uppg.18-24, Frågor med fritextsvar
9
Ag2 60 sek
3a uppg 25-30, Frågor med fritextsvar
10
Ag2
3b uppg 31-36, Frågor med fritextsvar
Annons
11
Ag2
4a uppg. 37-42, Frågor med fritextsvar
12
Ag2
4b uppg. 43-48, Frågor med fritextsvar
Spara
Kommentera
Dela

Senaste händelserna i detta spel

Någon hade problem på nivå 1. 1A och 1B 80 sek (Talet 10).
44 minuter sedan efter 3 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 6. Ag2 (1b uppg. 7-12).
1 timme sedan efter 37 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 7. Ag2 (2a uppg.13-18).
1 timme sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. 1A och 1B 80 sek (Talet 10).
1 timme sedan efter 7 minuters spelande.
Någon hade problem på nivå 2. 2A och 2 B (+1,+2).
1 timme sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 7. Ag2 (2a uppg.13-18).
1 timme sedan efter 4 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 12. Ag2 (4b uppg. 43-48).
1 timme sedan efter 53 sekunders spelande.
Någon hade problem på nivå 2. 2A och 2 B (+1,+2).
1 timme sedan efter 59 sekunders spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 12. Ag2 (4b uppg. 43-48).
1 timme sedan efter 2 minuters spelande.
Någon fick alla rätt på nivå 1. 1A och 1B 80 sek (Talet 10).
1 timme sedan efter 1 minuts spelande.

Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.

Spelet AG2 Diamant

Instruktioner till AG2 Diamant

Du får träna på stora additions- subtraktionstabellerna där talen eller svaret är mellan 10-20. Det är uppgifter utan tiotalsövergång, dvs INTE tal som 7+8 eller 15-9

Detta är liknande uppgifter som finns i skolverkets diagnosmaterial DIAMANTEN Ag2.

Målet är att du ska kunna additionstabellerna och subtraktionstabellerna utantill. Om jag säger 2+2 så kan du detta med en gång, så ska det vara med flera tal. Det vill säga att de ska vara atomatiserade.

I skolverkets test är det 48 uppgifter som bör klaras på 3-4 minuter. Om du tester dessa tal på lappar där du bara säger svaret, ska varje tal ta max tre sekunder. (Enligt Bently) På diamnttestet får du 5 sekunder för varje tal. I vår kommun ska du klara Ag2 på vårterminen i åk 2. Du ska då kunna det med flyt. 

Vill du sätta tidsgräns så kanske 80 sek (till 10 uppgifter) och 50 sek (till 6 uppgifter)blir samma som skolverkets tid då du ska knappa in uppgiftern? (som vuxen tog det ca 60 sek för 10 uppgifter när jag tog det lugnt) Kanske lite längre tid behövs på de svårare delarna 4Aoch 4B.

Vet inte hur skillnaden blir i tid digitalt än att skriva för hand. På nivå 1-4 så  slumpas ju uppgifterna mellan de olika delarna 1A och 1B osv och det finns ca 20 uppgifter den väljer mellan. Du måste också vara uppmärksam om det är - eller +. På nivå 5-12 kommer uppgifterna i rätt ordning. 

Viktigaste är att du känner att uppgifterna flyter på lätt. 

1. 1A och 1B 80 sek (Talet 10)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 21 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

2. 2A och 2 B (+1,+2)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 24 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

3. 3A och 3B (dubblor)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 18 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

4. 4A och 4B 100 sek (öppna utsagor)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 24 frågor, men det visas max 10 uppgifter per spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

5. Ag2 50 sek (1a uppg 1-6)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

6. Ag2 (1b uppg. 7-12)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

7. Ag2 (2a uppg.13-18)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

8. Ag2 (2b uppg.18-24)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

9. Ag2 60 sek (3a uppg 25-30)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

10. Ag2 (3b uppg 31-36)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

11. Ag2 (4a uppg. 37-42)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

12. Ag2 (4b uppg. 43-48)

Frågor med fritextsvarFrågor med fritextsvar - Nivån innehåller 6 frågor och alla tränas varje spelomgång. Eleven måste skriva det rätta svaret helt själv och har 3 försök på sig att skriva rätt ord eller mening i varje uppgifts textfält som inte är skiftlägeskänsliga. Eleven får feedback på varje knapptryckning för att underlätta att skriva rätt svar. Vid korrekt inmatning blir texten grön och vid felaktig blir texten röd. Det finns ingen tidsgräns. När eleven skrivit alla rätta svar har spelomgången klarats. Är det för svårt går det att klicka på knappen Avbryt - då visas de rätta svaren - och spelaren får försöka klara nivån igen.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i AG2 Diamant. Maximala antalet poäng (12 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 12 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet AG2 Diamant kan du totalt få 12 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.

Liknande spel

Mer från spelskaparen

Ytterligare spelinformation

Ämne
Matematik
Målgrupp
Årskurs 1 - Årskurs 4
Övar
Addition Subtraktion
Spelskapare
En användare (id 21259)
Uppdaterat
2017-04-27
Publicerat online
2017-04-22
Unikt id
6623
Sparat av
10-20 användare
Operativsystem
Webbläsare
Pris
Gratis

Recensioner

3,5
Totalt 1 716
5
885
4
141
3
124
2
105
1
461

Rapportera

Om du hittar ett stavfel eller annat som borde rättas till får du gärna ta kontakt med spelskaparen eller oss på Elevspel.

Skriv en kommentar nedan för att kontakta spelskaparen eller

Kommentarer


(Visas inte - endast för svar)
Det finns totalt 4 kommentarer om detta kunskapsspel.

F
franklin
24 augusti 2021 12:30
roligt för det är inte så klurigt
E
Elevspel är bra
28 maj 2021 09:13
Det här spelet är jättebra jag älskar det. Det är så kul att lära sig
L
Lamar
8 januari 2019 17:29
Jag tycker att det är roligt att lära sig. PS Älskar Elevspel.se
L
Livet i elevspel är bra
9 mars 2018 18:15
Det är lätt och kul.

Fler fördelar med plusmedlemskap