Annons

multiplikation

Matematik spel Filtrering på kunskapsområde: multiplikation Ta bort

Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Multiplikation

Multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Multiplikation
 • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.
0%
Spela Multiplikation med bildstöd

Multiplikation med bildstöd

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Multiplikation
 • Multiplikation med bildstöd
 • Uttryck
Hur många rader med hur många saker? Räkna raderna först och sedan antalet saker på raden.
0%
Spela Minecraftmatte

Minecraftmatte

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Division
 • Subtraktion
 • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
0%
Spela Multiplikationsmemory

Multiplikationsmemory

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Multiplikation
 • Tabeller
 • Huvudräkning
 • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.
0%
Spela Lästal åk 4-9

Lästal åk 4-9

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Problemlösning
 • Area
 • Omkrets
 • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.
0%
Spela Multiplikation tabell 6 och 7

Multiplikation tabell 6 och 7

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.
Annons
0%
Spela Cirkeln

Cirkeln

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Geometri
 • Division
 • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.
0%
Spela Multiplikation med uppställning

Multiplikation med uppställning

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.
0%
Spela Enkel multiplikation

Enkel multiplikation

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.
0%
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Årskurs 1 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!
0%
Spela Terminologi

Terminologi

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Terminologi
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
Spelet tränar terminologi som används inom matematiken.
0%
Spela AG7 diamanten

AG7 diamanten

Årskurs 5 - Årskurs 8
 • Multiplikation
 • Generaliserad multiplikationstabell
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.
0%
Spela Cirkelmatte

Cirkelmatte

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Talsorter
 • Talvärde
 • Multiplikation
 • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.
0%
Spela Julmatte

Julmatte

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
 • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.
0%
Spela Geometri -Omkrets

Geometri -Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Omkrets
 • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.
0%
Spela Multiplikation med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Multiplikation
 • Decimaltal
 • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.
0%
Spela Upptäck matematiken i Schack

Upptäck matematiken i Schack

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Schack
 • Multiplikation
 • Förstår mönster
 • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.
0%
Spela Multiplikation 10, 100, 1000

Multiplikation 10, 100, 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Heltal
 • Stora tal
 • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000

Multiplikation med 10, 100 och 1000

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.
0%
Spela Flersiffrig multiplikation

Flersiffrig multiplikation

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikation med tiotal och hundratal utan svåra hörnet.
0%
Spela Matteövningar division och multiplikation

Matteövningar division och multiplikation

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Division
 • Multiplikation
 • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.
0%
Spela Multiplikationsstrategier

Multiplikationsstrategier

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Lär dig multiplikationstabellen med olika strategier.
0%
Spela Multiplikation med två- och tresiffriga tal

Multiplikation med två- och tresiffriga tal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Multiplikation
 • Tiotal
 • Hundratal
Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal, där det ena talet innehåller nollor.
Annons
1 2 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Addition     Subtraktion     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Multiplikation med bildstöd     Uttryck     Decimal     Procent     Omvandling     Vikt     Enhet     Längd     Räkna     Bråkform     Andel     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Texttal     Division     Läsfrågor     Algebra     Mönster     Talföljder     Talsorter     Platsvärde     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Procenträkning     Delen     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Enhetsomvandling     Volym     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Decimalform     Avrundning     Geometriska former     Geometriska figurer     Pengar     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Del av     Överslagsräkning     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tabeller     Minnesträning     Memory     Diagram     Beräkna tider på en klocka     Ekvaktioner     Problemlösning     Area     Decimaltal     Positionsystemet     Tiotal     Hundratal     Begrepp     Positionssystemet     Ental     Matematik     Dubbelt     Antal     Geomtriska figurer     Taluppfattning     Talhus     Enheter     Dl     Ml     Cl     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Geometriska ord     Multiplikation med uppställning     Addera bråk     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Talkamrater     Öppna utsagor     Tiotalsövergång     Tallinje     Del av hel     Koordinatsystem     Blandad form     Växla     Potenser     Upprepad addition     Enhetsbyte     Jämna     Udda     Antalsuppfattning     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Beräkna tider     Negativa tal     Tallinjen     Prioriteringsregler     Skala     Platsvärden     Omvandla     Prefix     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Talmönster     Terminologi     Talordning     Talvärde     Fler än     Färre än     Generaliserad multiplikationstabell     Storleksordna     Tiondel     Schack     Förstår mönster     Ordkunskap     Hemlisar     1-10     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tvillingarna     Enkla bråk     Heltal     Stora tal     Förlänga     Förkorta     Förstoring     Förminskning     Likamedtecken     Likhetstecken     Genrepedagogik     Positionssystem     Decimaltecken     Sannolikhet     Possitionsystemet     Differens     romerska siffror     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Tidsuppfattning     Tidsenheter     1000     10 0000     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talföljd     Subtraktionstabell     Snabbhet     Talkompisar     Figurer     Hörn     Sida     Tiondelar     Läsförståelse     Likhetstecknet     Likheter     Procentform      digital klocka     Mattematik     Begreppet dubbelt     Kvadrattal     Färdighetsträning     Matteord     Enhetsomvandling för längd     Samband     Förståelse av begreppet hälften     talsorter     Cirkeldiagram     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Tillämpad matematik     Strategier     Jämföra     Procenttal     Del av antal     Procent av     25% av     75% av     Rymd     Uppställning     Växel     Växling     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Stora plus     Talområdet 0-20     En halv     En tiondel     Genomsnitt     Textuppgifter     Division med 3     naturliga tal     Fler     Färre     Längdenheter     Meter     Centimeter     Decimeter     Millimeter     Mil     Kilometer     Skillnad     Delar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Cirkel     Medelpunkt     Logiskt tänkande     Abakus     Koppla uttryck till berättelse     Övergångar     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Utvecklad form     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Mellanled     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Hundradelar     Kombinera     Engelska     Faktor      Multiplikation     Produkt