Annons

multiplikation - sida 2

Matematik spel Filtrering på kunskapsområde: multiplikation Ta bort

Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000

Multiplikation med 10, 100 & 1000

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.
0%
Spela Flersiffrig multiplikation

Flersiffrig multiplikation

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikation med tiotal och hundratal utan svåra hörnet.
0%
Spela Cirkelmatte

Cirkelmatte

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Talsorter
 • Talvärde
 • Multiplikation
 • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.
0%
Spela Matematik Kvadrattal

Matematik Kvadrattal

Årskurs 3 - Årskurs 9
 • Multiplikation
 • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.
0%
Spela Multiplikation med två- och tresiffriga tal

Multiplikation med två- och tresiffriga tal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Multiplikation
 • Tiotal
 • Hundratal
Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal, där det ena talet innehåller nollor.
0%
Spela Hitta faktorn

Hitta faktorn

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Faktor
 • Multiplikation
 • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.
Annons
« Förra sidan 1 2

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Addition     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Area     Omkrets     Digital klocka     Bråk     Decimaltal     Förkortning     Begrepp     Snabbhet     Förenkla uttryck     Algebra     Variabler     Parenteser     Längd     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Talsorter     Platsvärde     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Taluppfattning     Decimal     Procent     Omvandling     Tabeller     Minnesträning     Memory     Problemlösning     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Bråkform     Andel      digital klocka     Del av hel     Procenträkning     Delen     Multiplikation med uppställning     Matematik     Dubbelt     Antal     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Enheter     Dl     Ml     Cl     Positionsystemet     Uttryck     Ekvaktioner     Beräkna tider     Klockan     Diagram     Prioriteringsregler     Geometriska figurer     Geometriska former     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tvillingarna     Mönster     Talföljder     Texttal     Avrundning     Geometriska ord     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Del av     Talmönster     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Decimalform     Skillnad     Överslagsräkning     Uppställning     Växel     Växling     Stora tal     Koordinatsystem     Skala     Geomtriska figurer     Beräkna tider på en klocka     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Öppna utsagor     Differens     Heltal     Prefix     Enhetsbyte     Generaliserad multiplikationstabell     Tallinje     Sannolikhet     Delar     Blandad form     Växla     Talföljd     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Multiplikation med bildstöd     Procent av     25% av     75% av     Potenser     Possitionsystemet     Storleksordna     Upprepad addition     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Platsvärden     Talkamrater     Talkompisar     Enkla bråk     romerska siffror     Längdenheter     Meter     Centimeter     Decimeter     Millimeter     Mil     Kilometer     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Talhus     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Ordkunskap     Terminologi     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Likhetstecknet     Likheter     Tiotalsövergång     Procentform     Tiondel     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Matteord     Omvandla     Förlänga     Förkorta     talsorter     Antalsuppfattning     1000     10 0000     En halv     En tiondel     Övergångar     Cirkeldiagram     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Läsförståelse     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Enhetsomvandling för längd     Mattematik     Förståelse av begreppet hälften     Addera bråk     Hemlisar     1-10     Schack     Förstår mönster     Utvecklad form     Hundradelar     Tiondelar     Färdighetsträning     Talordning     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Jämna     Udda     Del av antal     Kombinera     Engelska     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Likamedtecken     Likhetstecken     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Textuppgifter     Stora plus     Talområdet 0-20     Samband     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Förstoring     Förminskning     Talvärde     Kvadrattal     Jämföra     Cirkel     Medelpunkt     Subtraktionstabell     Positionssystem     Decimaltecken     Division med 3     Fler än     Färre än     Genomsnitt     Logiskt tänkande     Abakus     Begreppet dubbelt     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Fler     Färre     naturliga tal     Figurer     Hörn     Sida     Procenttal     Rymd     Strategier     Mellanled     Faktor      Multiplikation     Produkt     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     
Topplista denna vecka
 1. Matematik
 2. Svenska
 3. Dator och media
 4. Matematik
 5. Hjärngympa