Annons

multiplikation - sida 2

Matematik spel Filtrering på kunskapsområde: multiplikation Ta bort

Mattespel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten i matte. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Treans och fyrans tabell

Treans och fyrans tabell

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.
0%
Spela Terminologi

Terminologi

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Terminologi
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
Spelet övar på terminologi som används frekvent inom matematiken.
0%
Spela AG7 diamanten

AG7 diamanten

Årskurs 5 - Årskurs 8
 • Multiplikation
 • Generaliserad multiplikationstabell
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.
0%
Spela Cirkelmatte

Cirkelmatte

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Talsorter
 • Talvärde
 • Multiplikation
 • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.
0%
Spela Multiplikation med två- och tresiffriga tal

Multiplikation med två- och tresiffriga tal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Multiplikation
 • Tiotal
 • Hundratal
Multiplikation med tvåsiffriga och tresiffriga tal, där det ena talet innehåller nollor.
Annons
0%
Spela Flersiffrig multiplikation

Flersiffrig multiplikation

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikation med tiotal och hundratal utan svåra hörnet.
« Förra sidan 1 2

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Addition     Subtraktion     Division     Klocka     Analog klocka     Läsfrågor     Minecraft     Digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Procent     Procenträkning     Delen     Bråkform     Del av     Andel     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Talkamrater     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Pengar     Räkna     Ekvaktioner     Skala      digital klocka     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Decimaltal     Omvandla     Negativa tal     Tallinjen     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tabeller     Diagram     Koordinatsystem     Geometriska figurer     Area     Taluppfattning     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Prefix     Enheter     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Dl     Ml     Cl     Decimal     Omvandling     Minnesträning     Memory     Storleksordna     Enkla bråk     Sannolikhet     Längdenheter     Decimalform     Meter     Centimeter     Decimeter     Millimeter     Mil     Kilometer     Förstoring     Förminskning     2D     3D     Kroppar     Figurer     Beräkna tider     Klockan     Multiplikation med uppställning     Förkortning     Begrepp     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Positionsystemet     Överslagsräkning     Avrundning     Blandad form     Växla     Stora tal     Tallinje     Beräkna tider på en klocka     Medelvärde     Median     Typvärde     Ental     Tiotal     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Addera bråk     Förlänga     Förkorta     Heltal     Positionssystemet     Geometriska former     Tiondel     Antalsuppfattning     Multiplikation med bildstöd     Öppna utsagor     Differens     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Talordning     Tiotalsövergång     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Prioriteringsregler     Jämföra     Likhetstecknet     Likheter     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Matteord     Enhetsomvandling för längd     Talsorter     Geometriska ord     Potenser     Hörn     Sida     Problemlösning     Enhetsbyte     Jämna     Udda     Procenttal     Procentform     Del av hel     En halv     En tiondel     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Textuppgifter     Upprepad addition     Utvecklad form     Platsvärde     Procent av     25% av     75% av     Hundratal     Tvillingarna     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Faktor      Multiplikation     Produkt     Schack     Logiskt tänkande     Abakus     Talkompisar     Samband     Begreppet dubbelt     Likamedtecken     Likhetstecken     Genrepedagogik     Rymd     Strategier     Stora minus     Förståelse av begreppet hälften     Platsvärden     Talmönster     Tillämpad matematik     Delar     Possitionsystemet     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Lägesmått     Uppställning     Växel     Växling     Möster     Räknesätt     Form     Storlek     Skillnad     Terminologi     Räkneord     Läsförståelse     Cirkeldiagram     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talhus     Talvärde     Division med 3     Generaliserad multiplikationstabell     romerska siffror     Övergångar     Genomsnitt     Hundradelar     Tiondelar     Snabbhet     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Texttal     Hemlisar     1-10     Ordkunskap     Talområdet 0-20     Del av antal     talsorter     Cirkel     Medelpunkt     Koppla uttryck till berättelse     Stora plus     Talföljd     Färdighetsträning     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Siffrors värde i tal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Mellanled     Fler än     Färre än     naturliga tal     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Subtraktionstabell     Kombinera     Engelska     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Fler     Färre