Annons

Bråkform

Matematik spel Filtrering på kunskapsområde: Bråkform Ta bort

Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
Nyhet
0%
Spela Hur stor är delen?

Hur stor är delen?

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Räkna
 • Bråkform
 • Andel
Bråkform, du räknar ut hur stor delen är, tex hälften av 18.
0%
Spela Tal i bråkform

Tal i bråkform

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Bråk
 • Bråkform
 • Del av
 • Andel
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
Nyhet
0%
Spela Omvandling - bråkform och decimalform

Omvandling - bråkform och decimalform

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Bråkform
 • Decimalform
Du tränar på omvandling mellan bråkform och decimalform.
Nyhet
0%
Spela Tal i Bråkform och blandad form

Tal i Bråkform och blandad form

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Bråkform
Det här handlar om andelar, tal i bråkform, omvandling från hela till delar och tal i blandad form.
0%
Spela Talomvandling 7

Talomvandling 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Decimalform
 • Bråkform
 • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.
0%
Spela Bråkform och blandad form

Bråkform och blandad form

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Blandad form
 • Bråkform
 • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.
Annons
0%
Spela Bråkform Decimalform Procentform

Bråkform Decimalform Procentform

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Bråkform
 • Decimalform
 • Procentform
 • Bråk
Växla mellan bråk-, decimal- och procentform. Enklare flervalsfrågor och svårare fritextfrågor.
0%
Spela Matematik och bråk

Matematik och bråk

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Bråkform
 • Bråk
 • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0%
Spela Procent - 10%, 20%, 25%, 50% och 75%

Procent - 10%, 20%, 25%, 50% och 75%

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Procent
 • Omvandling
 • Bråk
 • Bråkform
Vi tränar förmågan att omvandla ett tal i procentform till bråkform och därefter använda bråket för att ta ut delar från en andel.

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Division     Stora tal     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Addition     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Tabeller     Diagram     Digital klocka     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Subtraktion     Läsfrågor     Vikt     Enhet     Avrundning     Upprepad addition     Hälften     Fjärdedel     Räkna     Bråkform     Andel     Begrepp     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Del av     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Matematik     Dubbelt     Antal     Texttal     Uttryck     Talsorter     Platsvärde     Prioriteringsregler     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Jämna     Udda     Likhetstecknets betydelse     Algebra     Öppna utsagor     Dubblor     Uppställning     Växel     Växling     Pengar     Matteord     Talhus     Ekvationer     Problemlösning     Area     Omkrets     Likamedtecken     Likhetstecken     Ekvaktioner     Mönster     Talföljder     Geometriska former     Geometriska figurer     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Mattematik     Storleksordna     Tiondel     Multiplikation med uppställning     En halv     En tiondel     Geometriska ord     Geometri     Beräkna tider på en klocka     Talmönster     Talordning     Ordkunskap     Terminologi     Likhetstecknet     Likheter     Medelvärde     Median     Typvärde     Decimalform      digital klocka     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Textuppgifter     Procenträkning     Delen     Enhetsbyte     Överslagsräkning     Heltal     Multiplikation med bildstöd     Tallinje     Sannolikhet     Skala     Förstoring     Förminskning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Procentform     Figurer     Hörn     Sida     Positionssystem     Decimaltecken     Tvillingarna     Antalsuppfattning     Fler än     Färre än     Kvadrattal     Addera bråk     romerska siffror     Platsvärden     Beräkna tider     Omvandla     Potenser     Prefix     Enheter     Talkamrater     Samband     Dl     Ml     Cl     Begreppet dubbelt     1000     10 0000     Procenttal     Blandad form     Växla     Läsförståelse     Generaliserad multiplikationstabell     Procent av     25% av     75% av     Rymd     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Genrepedagogik     Talkompisar     Negativa tal     Tallinjen     Positionsystemet     Delar     Del av hel     Possitionsystemet     Differens     Schack     Förstår mönster     Division med 3     naturliga tal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förlänga     Förkorta     Del av antal     Minnesträning     Memory     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Talföljd     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Utvecklad form     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Subtraktionstabell     Kombinera     Cirkeldiagram     Engelska     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Längdenheter     Mil     Kilometer     Faktor      Multiplikation     Produkt     Skillnad     Tillämpad matematik     Siffrors värde i tal     Enhetsomvandling för längd     Talvärde     Hemlisar     1-10     Tiondelar     Förståelse av begreppet hälften     Geomtriska figurer     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Jämföra     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Lägesmått     talsorter     Genomsnitt     Cirkel     Medelpunkt     Fler     Färre     Färdighetsträning     Logiskt tänkande     Abakus     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Strategier     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Mellanled     Koordinatsystem     Enkla bråk     Övergångar     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Hundradelar     Snabbhet     
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Dator och media
 3. Matematik
 4. Hjärngympa
 5. Matematik