Annons

Decimaltal

Matematik spel Filtrering på kunskapsområde: Decimaltal Ta bort

Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Decimaltal

Decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.
0%
Spela Division med 10, 100 och 1000

Division med 10, 100 och 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Division
 • Stora tal
 • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.
0%
Spela Storleksordna decimaltal

Storleksordna decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Decimaltal
 • Storleksordna
Öva på att storleksordna decimaltal från minst till störst.
0%
Spela Lästal åk 4-9

Lästal åk 4-9

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Problemlösning
 • Area
 • Omkrets
 • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.
0%
Spela Multiplikation med decimaltal

Multiplikation med decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Multiplikation
 • Decimaltal
 • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.
0%
Spela Från bråk till decimaltal

Från bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Decimaltal
 • Omvandla
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.
Annons
0%
Spela Multiplikation 10, 100, 1000

Multiplikation 10, 100, 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Heltal
 • Stora tal
 • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000
0%
Spela Samband med procent

Samband med procent

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.
0%
Spela Decimaltal tiondel

Decimaltal tiondel

Årskurs 4 - Årskurs 4
 • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.
0%
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)

2.1 Siffror och tal (2.1)

Årskurs 7 - Årskurs 7
 • Positionssystem
 • Decimaltecken
 • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.
0%
Spela Tal (decimaltal)

Tal (decimaltal)

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Decimaltal
Olika övningar inom taluppfattning och decimaltal.
0%
Spela Procent och decimaltal

Procent och decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Procenttal
 • Decimal
 • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.
0%
Spela Avrundning grunderna

Avrundning grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Avrundning
 • Ental
 • Tiotal
 • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.
0%
Spela Positionssystemet för tal i decimalform

Positionssystemet för tal i decimalform

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Possitionsystemet
 • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet? Öva på positionssystemet.
0%
Spela Positionssystemet med decimaltal

Positionssystemet med decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Positionssystemet
 • Decimaltal
Tal från tusendelar till tusental. Övergångar t.ex. 12 hundradelar.
0%
Spela Talsorter, decimaltal

Talsorter, decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Talsorter
 • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?
0%
Spela Memory enhetsomvandling

Memory enhetsomvandling

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enhetsomvandling
 • Decimaltal
Träna hur man omvandlar enheterna liter-deciliter-centiliter och milliliter. Tränar också decimaltal.
0%
Spela Enkla bråk

Enkla bråk

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Enkla bråk
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.
0%
Spela Talföljder med decimaltal

Talföljder med decimaltal

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Decimaltal
 • Hundradelar
 • Tiondelar
 • Talföljder
Träna på decimaltal genom att klura ut olika talföljder med tiondelar och hundradelar.
0%
Spela Bråk till decimaltal

Bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 5
 • Bråk
 • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Division     Stora tal     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Addition     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Tabeller     Diagram     Digital klocka     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Subtraktion     Läsfrågor     Vikt     Enhet     Avrundning     Upprepad addition     Hälften     Fjärdedel     Räkna     Bråkform     Andel     Begrepp     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Del av     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Matematik     Dubbelt     Antal     Texttal     Uttryck     Talsorter     Platsvärde     Prioriteringsregler     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Jämna     Udda     Likhetstecknets betydelse     Algebra     Öppna utsagor     Dubblor     Uppställning     Växel     Växling     Pengar     Matteord     Talhus     Ekvationer     Problemlösning     Area     Omkrets     Storleksordna     Likamedtecken     Likhetstecken     Ekvaktioner     Beräkna tider på en klocka     Mönster     Talföljder     Geometriska former     Geometriska figurer     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Mattematik     Tiondel     Multiplikation med uppställning     En halv     En tiondel     Geometriska ord     Geometri     Talmönster     Talordning     Ordkunskap     Terminologi     Likhetstecknet     Likheter     Medelvärde     Median     Typvärde     Decimalform      digital klocka     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Omvandla     Textuppgifter     Procenträkning     Delen     Enhetsbyte     Överslagsräkning     Heltal     Multiplikation med bildstöd     Tallinje     Sannolikhet     Skala     Förstoring     Förminskning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Procentform     Figurer     Hörn     Sida     Positionssystem     Decimaltecken     Tvillingarna     Antalsuppfattning     Fler än     Färre än     Kvadrattal     Addera bråk     romerska siffror     Platsvärden     Beräkna tider     Potenser     Talkamrater     Prefix     Enheter     Del av hel     Samband     Dl     Ml     Cl     Begreppet dubbelt     1000     10 0000     Procenttal     Blandad form     Växla     Läsförståelse     Generaliserad multiplikationstabell     Procent av     25% av     75% av     Rymd     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Genrepedagogik     Talkompisar     Negativa tal     Tallinjen     Positionsystemet     Delar     Possitionsystemet     Differens     Schack     Förstår mönster     Division med 3     naturliga tal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förlänga     Förkorta     Del av antal     Minnesträning     Memory     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Talföljd     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Utvecklad form     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Subtraktionstabell     Kombinera     Cirkeldiagram     Engelska     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Längdenheter     Mil     Kilometer     Faktor      Multiplikation     Produkt     Skillnad     Tillämpad matematik     Siffrors värde i tal     Enhetsomvandling för längd     Talvärde     Hemlisar     1-10     Tiondelar     Förståelse av begreppet hälften     Geomtriska figurer     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Jämföra     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Lägesmått     talsorter     Genomsnitt     Cirkel     Medelpunkt     Fler     Färre     Färdighetsträning     Logiskt tänkande     Abakus     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Strategier     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Mellanled     Koordinatsystem     Enkla bråk     Övergångar     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Hundradelar     Snabbhet     
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Dator och media
 3. Matematik
 4. Hjärngympa
 5. Matematik