Annons

Omkrets

Matematik spel Filtrering på kunskapsområde: Omkrets Ta bort

Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Lästal åk 4-9

Lästal åk 4-9

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Problemlösning
 • Area
 • Omkrets
 • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.
0%
Spela Geometri 7

Geometri 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Geometri
 • Vinklar
 • Vinkelsumma
 • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).
0%
Spela Omkrets och area

Omkrets och area

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Area
 • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.
0%
Spela Geometri 2D grunderna

Geometri 2D grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Vinklar
 • Geometriska figurer
 • Omkrets
 • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.
0%
Spela Geometri -Omkrets

Geometri -Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Omkrets
 • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.
0%
Spela Omkrets

Omkrets

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Omkrets
Detta spel går ut på att man ska träna på omkrets.
Annons

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Multiplikation     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Minecraft     Siffror     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Negativa tal     Tallinjen     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Positionssystemet     Digital klocka     Talsorter     Platsvärde     Pengar     Räkna     Bråkform     Del av     Andel     Tallinje     Heltal     Stora tal     Prioriteringsregler     Omvandla     Avrundning     Tiotal     Hundratal     Tabeller     Minnesträning     Memory     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Procent     Procenträkning     Delen     Positionsystemet     Utvecklad form     Potenser     Begrepp     Ental     Talordning     Tiotalsövergång     Multiplikation med uppställning     Överslagsräkning     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Decimal     Omvandling     Terminologi     Förkortning     Problemlösning     Area     Omkrets     Uttryck     Ekvaktioner     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter      digital klocka     Storleksordna     Algebra     Mönster     Talföljder     Talföljd     Enkla bråk     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Diagram     Geometriska figurer     Antalsuppfattning     Likamedtecken     Likhetstecken     Öppna utsagor     Blandad form     Växla     Likhetstecknet     Likheter     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Prefix     Enheter     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Koordinatsystem     Talkamrater     Jämna     Udda     Samband     Upprepad addition     Skala     Dl     Ml     Cl     Fler     Färre     talsorter     Procent av     25% av     75% av     Stora plus     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Addera bråk     Del av antal     Tiondel     Geometriska former     Enhetsbyte     Decimalform     Procentform     Talmönster     Schack     Hundradelar     Tiondelar     Färdighetsträning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Geometriska ord     Platsvärden     Matteord     Textuppgifter     Läsförståelse     Mattematik     romerska siffror     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Subtraktionstabell     Del av hel     Tvillingarna     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Possitionsystemet     Beräkna tider på en klocka     Sannolikhet     Räkneord     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Strategier     Talhus     Snabbhet     Multiplikation med bildstöd     Procenttal     Dubblor     Beräkna tider     Positionssystem     Decimaltecken     Uppställning     Växel     Växling     Övergångar     Differens     Talkompisar     Förstoring     Förminskning     Siffrors värde i tal     Enhetsomvandling för längd     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Generaliserad multiplikationstabell     Koppla uttryck till berättelse     Figurer     Hörn     Sida     Division med 3     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Texttal     Ordkunskap     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Delar     Fler än     Färre än     Jämföra     En halv     En tiondel     Talvärde     Logiskt tänkande     Abakus     Genrepedagogik     Förlänga     Förkorta     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Rymd     Hemlisar     1-10     Begreppet dubbelt     Kvadrattal     Tillämpad matematik     Genomsnitt     Cirkeldiagram     naturliga tal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Faktor      Multiplikation     Produkt     Cirkel     Medelpunkt     Längdenheter     Mil     Kilometer     Förståelse av begreppet hälften     Skillnad     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Kombinera     Engelska     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Mellanled