Annons

Siffror

Matematik spel Filtrering på kunskapsområde: Siffror Ta bort

Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Multiplikation

Multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Multiplikation
 • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.
0%
Spela Klockan

Klockan

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
0%
Spela Addition

Addition

Förskola - Årskurs 5
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.
0%
Spela Digitala klockan

Digitala klockan

Förskola - Årskurs 5
 • Klocka
 • Digital klocka
 • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.
0%
Spela Division

Division

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Division
 • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.
0%
Spela Siffror och tal med bokstäver

Siffror och tal med bokstäver

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Tal
 • Siffror
 • Ordningstal
 • Stava
Öva på att stava siffror, tal och ordningstal med bokstäver.
Annons
0%
Spela Subtraktion

Subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Siffror
 • Subtraktion
 • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.
0%
Spela Romerska siffror

Romerska siffror

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • romerska siffror
En övning som handlar om att läsa och skriva romerska tal.
0%
Spela Para ihop klockor

Para ihop klockor

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • digital klocka
 • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.
0%
Spela Talkamrater

Talkamrater

Förskoleklass - Årskurs 4
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Addition     Subtraktion     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Multiplikation med bildstöd     Uttryck     Decimal     Procent     Omvandling     Vikt     Enhet     Längd     Räkna     Bråkform     Andel     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Texttal     Division     Läsfrågor     Algebra     Mönster     Talföljder     Talsorter     Platsvärde     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Procenträkning     Delen     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Enhetsomvandling     Volym     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Avrundning     Decimalform     Geometriska former     Geometriska figurer     Pengar     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Del av     Överslagsräkning     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tabeller     Minnesträning     Memory     Diagram     Beräkna tider på en klocka     Ekvaktioner     Problemlösning     Area     Decimaltal     Positionsystemet     Tiotal     Hundratal     Begrepp     Positionssystemet     Ental     Matematik     Dubbelt     Antal     Geomtriska figurer     Taluppfattning     Talhus     Enheter     Dl     Ml     Cl     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Geometriska ord     Multiplikation med uppställning     Addera bråk     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Talkamrater     Öppna utsagor     Tiotalsövergång     Tallinje     Del av hel     Jämna     Udda     Koordinatsystem     Blandad form     Växla     Potenser     Upprepad addition     Enhetsbyte     Antalsuppfattning     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Platsvärden     Beräkna tider     Negativa tal     Tallinjen     Omvandla     Prioriteringsregler     Skala     Prefix     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Talmönster     Terminologi     Talordning     Talvärde     Fler än     Färre än     Generaliserad multiplikationstabell     Storleksordna     Tiondel     Schack     Förstår mönster     Ordkunskap     Hemlisar     1-10     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tvillingarna     Enkla bråk     Heltal     Stora tal     Förlänga     Förkorta     Förstoring     Förminskning     Likamedtecken     Likhetstecken     Genrepedagogik     Positionssystem     Decimaltecken     Sannolikhet     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Possitionsystemet     Differens     romerska siffror     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     1000     10 0000     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talföljd     Subtraktionstabell     Snabbhet     Talkompisar     Figurer     Hörn     Sida     Tiondelar     Läsförståelse     Likhetstecknet     Likheter     Procentform      digital klocka     Mattematik     Begreppet dubbelt     Kvadrattal     Färdighetsträning     Matteord     Enhetsomvandling för längd     Samband     Förståelse av begreppet hälften     talsorter     Cirkeldiagram     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Tillämpad matematik     Strategier     Jämföra     Procenttal     Del av antal     Procent av     25% av     75% av     Rymd     Uppställning     Växel     Växling     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Stora plus     Talområdet 0-20     En halv     En tiondel     Genomsnitt     Textuppgifter     Division med 3     naturliga tal     Fler     Färre     Längdenheter     Meter     Centimeter     Decimeter     Millimeter     Mil     Kilometer     Skillnad     Delar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Cirkel     Medelpunkt     Logiskt tänkande     Abakus     Koppla uttryck till berättelse     Övergångar     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Utvecklad form     Kombinera     Engelska     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Mellanled     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Hundradelar     Faktor      Multiplikation     Produkt