Annons

Tal

Matematik spel Filtrering på kunskapsområde: Tal Ta bort

Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Negativa tal

Negativa tal

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Negativa tal
 • Huvudräkning
 • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.
0%
Spela Multiplikation 10, 100, 1000

Multiplikation 10, 100, 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Heltal
 • Stora tal
 • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000
0%
Spela Division med 10, 100 och 1000

Division med 10, 100 och 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Division
 • Stora tal
 • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.
0%
Spela Siffror och tal med bokstäver

Siffror och tal med bokstäver

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Tal
 • Siffror
 • Ordningstal
 • Stava
Öva på att stava siffror, tal och ordningstal med bokstäver.
0%
Spela Jämna och udda tal

Jämna och udda tal

Förskola - Årskurs 3
 • Jämna
 • Udda
 • Tal
Här får du öva på att känna igen jämna och udda tal.
0%
Spela Siffrans värde

Siffrans värde

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Positionssystemet
 • Siffrors värde i tal
Eleven övar på siffrors värde i olika tal mellan 10 och 100 i detta roliga spel.
Annons
0%
Spela Naturliga tal

Naturliga tal

Förskoleklass - Årskurs 3
 • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Multiplikation     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Minecraft     Siffror     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Negativa tal     Tallinjen     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Positionssystemet     Digital klocka     Talsorter     Platsvärde     Pengar     Räkna     Bråkform     Del av     Andel     Tallinje     Heltal     Stora tal     Prioriteringsregler     Omvandla     Avrundning     Tiotal     Hundratal     Tabeller     Minnesträning     Memory     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Procent     Procenträkning     Delen     Positionsystemet     Utvecklad form     Potenser     Begrepp     Ental     Talordning     Tiotalsövergång     Multiplikation med uppställning     Överslagsräkning     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Decimal     Omvandling     Terminologi     Förkortning     Problemlösning     Area     Omkrets     Uttryck     Ekvaktioner     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter      digital klocka     Storleksordna     Algebra     Mönster     Talföljder     Talföljd     Enkla bråk     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Diagram     Geometriska figurer     Antalsuppfattning     Likamedtecken     Likhetstecken     Öppna utsagor     Blandad form     Växla     Likhetstecknet     Likheter     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Prefix     Enheter     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Koordinatsystem     Talkamrater     Jämna     Udda     Samband     Upprepad addition     Skala     Dl     Ml     Cl     Stora plus     Talområdet 0-20     Fler     Färre     talsorter     Procent av     25% av     75% av     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Del av antal     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Addera bråk     Tiondel     Geometriska former     Enhetsbyte     Schack     Decimalform     Procentform     Talmönster     Hundradelar     Tiondelar     Färdighetsträning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Geometriska ord     Matteord     Platsvärden     Textuppgifter     Läsförståelse     Mattematik     romerska siffror     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Subtraktionstabell     Del av hel     Tvillingarna     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Possitionsystemet     Beräkna tider på en klocka     Sannolikhet     Räkneord     Talhus     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Strategier     Snabbhet     Multiplikation med bildstöd     Procenttal     Dubblor     Beräkna tider     Positionssystem     Decimaltecken     Uppställning     Växel     Växling     Övergångar     Differens     Talkompisar     Enhetsomvandling för längd     Förstoring     Förminskning     Siffrors värde i tal     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Generaliserad multiplikationstabell     Koppla uttryck till berättelse     Figurer     Hörn     Sida     Division med 3     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Texttal     Ordkunskap     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Delar     Fler än     Färre än     Jämföra     En halv     En tiondel     Talvärde     Logiskt tänkande     Abakus     Genrepedagogik     Förlänga     Förkorta     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Rymd     Hemlisar     1-10     Begreppet dubbelt     Kvadrattal     Tillämpad matematik     Cirkeldiagram     Genomsnitt     naturliga tal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Faktor      Multiplikation     Produkt     Cirkel     Medelpunkt     Längdenheter     Mil     Kilometer     Förståelse av begreppet hälften     Skillnad     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Kombinera     Engelska     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Mellanled