Skapa flera grupper kräver nu plusmedlemskap

Uppdaterat 2017-08-16: Denna begränsning är nu borttagen. Som lärare kan du alltid skapa 20 grupper och som förälder alltid 2 grupper.

Från och med idag behövs ett aktivt plusmedlemskap för att kunna skapa fler än en elevgrupp. Med ett plusmedlemskap kan du som lärare skapa 20 grupper och som förälder 2 grupper.

Om du inte har ett plusmedlemskap kan du skapa och hantera 1 elevgrupp oavsett om du är lärare eller förälder.

Förtydligande:

Antalet grupper som du kan skapa med ett plusmedlemskap är alltid 20 (eller 2 för föräldrar) oavsett hur många elevgrupper du beställer plusmedlemskap till. Det innebär att du genom att beställa plusmedlemskap för 1 lärare och 1 elevgrupp ändå kan skapa 20 grupper, men du kan endast lägga in plusmedlemskapet (ta bort reklamen, mm) för 1 av dessa grupper.

Läs här om alla fördelar med plusmedlemskap:

Jämförelse mellan våra typer av medlemskap

 

 

0
Annons