Buggfixar och justeringar i mattespelen

Ett flertal buggar har fixats i räknespelen. Buggarna har varit av typen att samma tal har återkommit inom en och samma nivå, att antalet rätta omgångar inte räknats rätt eller att elever med Google Chrome inte kunnat klara av vissa […]

Annons