Annons

Kemi

Kemi spel Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar. Spela våra kemispel för att fördjupa dina kunskaper i kemi. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Kemi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Farosymboler

0 av 2 nivåer klara
Spela Farosymboler
          (34)
Åk4 till Åk9
 • • Farosymboler
 • • Kemi i hemmet
 • • Hälsa
 • • Miljö
Träna på vad farosymbolerna betyder.

Fast, flytande och gas

0 av 2 nivåer klara
Spela Fast, flytande och gas
Åk5 till Åk7
 • • Fast
 • • Flytande
 • • Gas
Detta är ett elevspel där du får testa dig själv på de olika formerna ett ämne kan ha, fast flytande och gas.
Annons

Syror och baser

0 av 3 nivåer klara
Spela Syror och baser
          (18)
Åk6 till Åk9
 • • Kemi
 • • Syror
 • • Baser
 • • Joner
Grundläggande kemi för åk7-9. Grunderna om syror, baser och joner. Spelet tränar kunskaper om: syror baser joner kemi i vardagen.
Nyhet

Kemi och miljö

0 av 2 nivåer klara
Spela Kemi och miljö
Åk5 till Åk6
 • • Grundämnen
 • • Surt
 • • Basiskt
 • • Blandning
Träna de grundläggande kunskaperna inom kemins värld.

Vilket grundämne

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket grundämne
          (31)
Åk5 till Åk9
 • • Grundämnens kemiska beteckning
 • • Periodiska systemet
Vilket grundämne har följande kemiska beteckning?

Vatten och luft

0 av 2 nivåer klara
Spela Vatten och luft
          (1)
Åk4 till Åk4
 • • Vatten
 • • Luft
Frågor för åk 4 på ämnet "Vatten och luft"
Nyhet

Vilken form?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilken form?
          (2)
Åk3 till Åk7
 • • Former
 • • Fast form
 • • Flytande form
 • • Gasform
Ett spel där du får träna på vilka former olika ämnen är i.

Grundämnen och atomer

0 av 2 nivåer klara
Spela Grundämnen och atomer
          (27)
Åk4 till Åk6
 • • Kemi
Spelet riktar sig mot åk 4-6 och tar upp de kemiska beteckningarna för våra grundämnen. Den tar även upp vad atomer egentligen är.

Organisk kemi

0 av 2 nivåer klara
Spela Organisk kemi
          (11)
Åk7 till GYMN
 • • Kemi
 • • Kol
 • • Molekyler
 • • Alkoholer
Lär dig mer om livets kemi. Spelet tar upp enkla kolväten, alkoholer, estrar och annat smått och gott.

Atomen och det periodiska systemet

0 av 3 nivåer klara
Spela Atomen och det periodiska systemet
          (8)
Åk7 till Åk9
 • • Atomen
 • • Periodiska systemet
 • • Kemi
Här kan du testa dina kunskaper kring atomen och det periodiska systemet
Nyhet

Estrars kemi

0 av 2 nivåer klara
Spela Estrars kemi
          (1)
Åk7 till Åk9
 • • Estrar
Ett elevspel där du får träna på estrar. Vad är estrar och vart finns dem?
Nyhet

Hur ämnen separeras

0 av 2 nivåer klara
Spela Hur ämnen separeras
Åk5 till Åk7
 • • Destillation
 • • Dekantering
 • • Filtrering
 • • Centrifugering
Här får du testa dig på olika metoder för att separera ett ämne.

Blandningar

0 av 2 nivåer klara
Spela Blandningar
          (1)
Åk6 till Åk8
 • • blandningar
Ett elevspel där du får lära dig olika blandningar.

Vatten - Begrepp

0 av 2 nivåer klara
Spela Vatten - Begrepp
Åk4 till Åk6
 • • Vatten
 • • Begrepp
Övar olika begrepp som behandlar ämnet vatten på olika sätt.

Grundämnen

0 av 2 nivåer klara
Spela Grundämnen
Åk5 till Åk8
 • • Grundämnen
 • • Kemisk beteckning
Ett elevspel där du får träna på de olika kemiska beteckningarna för olika grundämnen.
Nyhet

Kemins historia

0 av 2 nivåer klara
Spela Kemins historia
Åk6 till Åk9
 • • Alkemi
 • • Alkemister
 • • Kemi historia
 • • Nobelpris
Ett elevspel om kemins historia. Hur mycket kan du?

Kemi i kroppen

0 av 3 nivåer klara
Spela Kemi i kroppen
          (10)
Åk7 till Åk9
 • • Baskemi
 • • Atom
 • • Människokroppen
Kemi för kroppen genom flervalsfrågor med text.

Matens kemi

0 av 2 nivåer klara
Spela Matens kemi
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Begrepp
 • • Kolhydrater
 • • Proteiner
 • • Fetter
Ett spel om matens kemi för åk 7-9 (Kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer och mineraler)

Joner och jonföreningar

0 av 2 nivåer klara
Spela Joner och jonföreningar
Åk7 till Åk9
 • • Joner
 • • Jonföreningar
 • • Atomer
I detta elevspel kommer du att få frågor om både joner och jonföreningar.

Grundämnen och deras beteckningar

0 av 4 nivåer klara
Spela Grundämnen och deras beteckningar
Åk7 till GYMN
 • • Grundämnen
 • • Kemiska beteckningar
Grundämnen och deras beteckningar.
1 2 Nästa sida »

Filtrera spelen inom kemi på kunskapsområde

Farosymboler     Kemi i hemmet     Hälsa     Miljö     Fast     Flytande     Gas     Kemi     Syror     Baser     Joner     Grundämnen     Surt     Basiskt     Blandning     Lösning     Kemisk reaktion     Kemisk förening     Grundämnens kemiska beteckning     Periodiska systemet     Vatten     Luft     Former     Fast form     Flytande form     Gasform     Kol     Molekyler     Alkoholer     Alkaner     Estrar     Atomen     Destillation     Dekantering     Filtrering     Centrifugering     blandningar     Begrepp     Kemisk beteckning     Alkemi     Alkemister     Kemi historia     Nobelpris     Baskemi     Atom     Människokroppen     Kolhydrater     Proteiner     Fetter     Vitaminer     Mineraler     Jonföreningar     Atomer     Kemiska beteckningar     Salter     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons