Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (1353)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Klockan

0 av 17 nivåer klara
Spela Klockan
          (412)
Åk0 till Åk5
 • • Analoga klockan
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
Annons

Minecraftmatte

0 av 5 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (385)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.

Räkna pengar

0 av 76 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (149)
Åk0 till Åk6
 • • Pengar
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (102)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Digitala klockan

0 av 12 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (158)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (24)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (38)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (34)
Åk0 till Åk4
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Geometri grunderna

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometri grunderna
          (3)
Åk4 till Åk6
 • • Vinklar
 • • Geomtriska figurer
 • • Omkrets
 • • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (16)
Åk2 till Åk9
 • • Faktor
 • • Multiplikation
 • • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (40)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (110)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Subtraktion

0 av 35 nivåer klara
Spela Subtraktion
          (62)
Åk1 till Åk6
 • • Siffror
 • • Subtraktion
 • • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (18)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

0 av 6 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (20)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (44)
Åk4 till Åk9
 • • Enhet
 • • Enhetsomvandling
 • • Längd
 • • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (4)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (20)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Pengar     Räkna     Addition     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Faktor      Multiplikation     Produkt     Längd     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Storleksordna     Jämföra     Matteord     Heltal     Stora tal     Textuppgifter     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Analog klocka      digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Negativa tal     Tallinjen     Upprepad addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Geometriska figurer     Problemlösning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Enhetsomvandling för längd     Skala     Tiotal     Ental     Positionsystemet     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Talsorter     Platsvärde     Matematik     Dubbelt     Antal     naturliga tal     Dubblor     Avrundning     Överslagsräkning     Prefix      enheter     Tvillingarna     Öppna utsagor     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Enheter     1000     10 0000     Tallinje     Enhetsbyte     Siffrors värde i tal     Likamedtecken     Likhetstecken     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Likhetstecknet     Koppla uttryck till berättelse     Schack     Förstår mönster     Hundratal     Potenser     Enkla bråk     Procenträkning     Delen     Tiondel     Jämna     Udda     Tal     Delar     Namnge geometriska former     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Samband     Strategier     Mattematik     Tiotalsövergång     Stora plus     Talområdet 0-20     Prioriteringsregler     Antalsuppfattning     Possitionsystemet     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Beräkna tider på en klocka     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Hemlisar     1-10     Ordningstal     Beräkna tider     Klockan     Tabeller     Diagram     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Talmönster     Figurer     Hörn     Sida     Skriva siffror med bokstäver     Talkamrater     Talhus     Multiplikation med uppställning     Talvärde     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Förståelse av begreppet hälften     Månader och nummer     Tiondelar     Texttal     Talordning     Koordinatsystem     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     Division med 3     Lilla plus     Läsa av en analog klocka     Stava     Begreppet dubbelt     Logiskt tänkande     Svenska     Genrepedagogik     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Abakus     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Decimalform     Bråkform     Procentform     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Mellanled     Skillnad     Terminologi     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons