Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (1459)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Klockan

0 av 17 nivåer klara
Spela Klockan
          (440)
Åk0 till Åk5
 • • Analoga klockan
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
Annons

Minecraftmatte

0 av 6 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (406)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.

Räkna pengar

0 av 76 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (152)
Åk0 till Åk6
 • • Pengar
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Digitala klockan

0 av 12 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (167)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (38)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (127)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (49)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (22)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (6)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (47)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (51)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (38)
Åk0 till Åk4
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (79)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (48)
Åk4 till Åk9
 • • Enhet
 • • Enhetsomvandling
 • • Längd
 • • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Enheterna Kg,hg och g

0 av 2 nivåer klara
Spela Enheterna Kg,hg och g
          (21)
Åk2 till Åk5
 • • Vikt
 • • Enhet
Vilken enhet behöver du använda?

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (19)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Algebra 7

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra 7
          (24)
Åk7 till Åk9
 • • Algebra
 • • Mönster
 • • Talföljder
 • • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.
Nyhet

Addera bråktal med varandra

0 av 2 nivåer klara
Spela Addera bråktal med varandra
Åk4 till Åk6
 • • Addera bråk
 • • Bråk
 • • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Storleksordna     Jämföra     Addera bråk     Enheter     Geomtriska figurer     Area     Decimal     Procent     Omvandling     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talsorter     Platsvärde     Analog klocka      digital klocka     Tvillingarna     Negativa tal     Tallinjen     Problemlösning     Schack     Förstår mönster     Prefix      enheter     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Upprepad addition     Blandad form     Bråkform     Växla     Koordinatsystem     Heltal     Stora tal     Skala     Geometriska figurer     Enhetsomvandling för längd     Potenser     Jämna     Udda     Tal     Tabeller     Diagram     Antalsuppfattning     Avrundning     Överslagsräkning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Matteord     Enkla bråk     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Andel     Likhetstecknet     Enhetsbyte     Månader och nummer     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Procenträkning     Delen     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Förlänga     Förkorta     Procenttal     Omvandla     Mattematik     Tiotalsövergång     Textuppgifter     Ental     Tiotal     Hundratal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Prioriteringsregler     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Beräkna tider på en klocka     Positionsystemet     Likamedtecken     Likhetstecken     Talordning     Tiondel     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Multiplikation med uppställning     Öppna utsagor     Begreppet dubbelt     Stora plus     Namnge geometriska former     Talmönster     Beräkna tider     Klockan     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Lilla plus     Figurer     Hörn     Sida     Förståelse av begreppet hälften     Logiskt tänkande     Skillnad     1000     10 0000     Tallinje     Talhus     Siffrors värde i tal     Hemlisar     1-10     Samband     Positionssystem     Decimaltecken     Talvärde     Strategier     Läsa av en analog klocka     Stava     Terminologi     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Dubblor     Del av antal     Texttal     Skriva siffror med bokstäver     Division med 3     Talkamrater     Ordningstal     Koppla uttryck till berättelse     Possitionsystemet     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Abakus     Mellanled     Fler än     Färre än     Delar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med en halv och en tiondel     Kvadrattal     Svenska     Genrepedagogik     Decimalform     Procentform     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Tiondelar     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons