Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
Sortera på:

Multiplikation

Spela Multiplikation
          (1138)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • siffror
 • multiplikation
 • huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.
0 av 45 nivåer klara

Klockan

Spela Klockan
          (360)
Förskoleklass - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • analoga klockan
 • siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
0 av 17 nivåer klara
Annons

Minecraftmatte

Spela Minecraftmatte
          (313)
Årskurs 3 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • multiplikation
 • division
 • subtraktion
 • läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
0 av 5 nivåer klara
Nyhet

Bråk - träna och jämför

Spela Bråk - träna och jämför
          (11)
Årskurs 2 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • bråk
 • hälften
 • fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.
0 av 4 nivåer klara

Digitala klockan

Spela Digitala klockan
          (148)
Förskola - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • digitala klockan
 • siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.
0 av 12 nivåer klara

Räkna pengar

Spela Räkna pengar
          (134)
Förskoleklass - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • pengar
 • räkna
 • huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri
0 av 76 nivåer klara

Geometriska former

Spela Geometriska former
          (17)
Årskurs 2 - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • Namn på geometriska figurer
 • geometriska figurers kännetecken
 • tvådimensionella figurer
 • tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.
0 av 7 nivåer klara

Addition

Spela Addition
          (71)
Förskola - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • siffror
 • addition
 • huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.
0 av 35 nivåer klara

Tal i bråkform

Spela Tal i bråkform
          (102)
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0 av 5 nivåer klara

Enheterna Kg,hg och g

Spela Enheterna Kg,hg och g
          (15)
Årskurs 2 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • vikt
 • enhet
Vilken enhet behöver du använda?
0 av 2 nivåer klara

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (13)
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.
0 av 3 nivåer klara

Omvandla bråk, procent och decimal

Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (16)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • bråk
 • decimal
 • procent
 • omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
0 av 12 nivåer klara

Geometri 7

Spela Geometri 7
          (32)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Geometri
 • Vinklar
 • Vinkelsumma
 • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).
0 av 5 nivåer klara

Bråk år 3-6

Spela Bråk år 3-6
          (29)
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.
0 av 21 nivåer klara

Talkamrater

Spela Talkamrater
          (30)
Förskoleklass - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • siffror
 • addition
 • huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.
0 av 25 nivåer klara

Enhetsomvandling

Spela Enhetsomvandling
          (29)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • enhet
 • enhetsomvandling
 • längd
 • vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.
0 av 4 nivåer klara

Division

Spela Division
          (54)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • siffror
 • division
 • huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.
0 av 35 nivåer klara

Geometriska figurer

Spela Geometriska figurer
          (49)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?
0 av 4 nivåer klara

Hitta faktorn

Spela Hitta faktorn
          (13)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • faktor
 • multiplikation
 • produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.
0 av 45 nivåer klara

Subtraktion

Spela Subtraktion
          (50)
Årskurs 1 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • siffror
 • subtraktion
 • huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.
0 av 35 nivåer klara
1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida »
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons