Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
Sortera på:

Multiplikation

Spela Multiplikation
          (575)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • siffror
 • multiplikation
 • huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten mellan termerna och tjäna kunskapspoäng.
0 av 45 nivåer klara

Klockan

Spela Klockan
          (242)
Förskoleklass - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • analoga klockan
 • siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
0 av 17 nivåer klara
Annons

Minecraftmatte

Spela Minecraftmatte
          (172)
Årskurs 3 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • multiplikation
 • division
 • subtraktion
 • läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
0 av 3 nivåer klara

Räkna pengar

Spela Räkna pengar
          (98)
Förskoleklass - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • pengar
 • räkna
 • huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri
0 av 74 nivåer klara
Nyhet

Enheterna Kg,hg och g

Spela Enheterna Kg,hg och g
          (3)
Årskurs 2 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • vikt
 • enhet
Vilken enhet behöver du använda?
0 av 2 nivåer klara

Digitala klockan

Spela Digitala klockan
          (109)
Förskola - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • digitala klockan
 • siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.
0 av 12 nivåer klara

Addition

Spela Addition
          (43)
Förskola - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • siffror
 • addition
 • huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.
0 av 35 nivåer klara

Tal i bråkform

Spela Tal i bråkform
          (58)
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0 av 5 nivåer klara

Talkamrater

Spela Talkamrater
          (19)
Förskoleklass - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • siffror
 • addition
 • huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.
0 av 25 nivåer klara

Subtraktion

Spela Subtraktion
          (38)
Årskurs 1 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • siffror
 • subtraktion
 • huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.
0 av 35 nivåer klara

Division

Spela Division
          (28)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • siffror
 • division
 • huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.
0 av 35 nivåer klara

Bråk år 3-6

Spela Bråk år 3-6
          (7)
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.
0 av 21 nivåer klara

Geometri 7

Spela Geometri 7
          (18)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Geometri
 • Vinklar
 • Vinkelsumma
 • Omkrets
 • Radie
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D)
0 av 5 nivåer klara

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (3)
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.
0 av 3 nivåer klara

Enhetsomvandling

Spela Enhetsomvandling
          (12)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • enhet
 • enhetsomvandling
 • längd
 • vikt
 • volym
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.
0 av 4 nivåer klara

Enklare ekvationer

Spela Enklare ekvationer
          (3)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • ekvationer
 • likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse
0 av 5 nivåer klara

Omvandla bråk, procent och decimal

Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (2)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • bråk
 • decimal
 • procent
 • omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
0 av 12 nivåer klara

Para ihop klockor

Spela Para ihop klockor
          (22)
Förskoleklass - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • analog klocka
 • digital klocka
 • siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.
0 av 34 nivåer klara

Geometriska figurer

Spela Geometriska figurer
          (29)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?
0 av 4 nivåer klara

läs och lös

Spela läs och lös
          (1)
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Addition
 • subtraktion
 • textuppgifter.
Textuppgifter med addition och subtraktion.
0 av 3 nivåer klara

Öppna utsagor

Spela Öppna utsagor
          (1)
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.
0 av 2 nivåer klara

Hitta faktorn

Spela Hitta faktorn
          (9)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • faktor
 • multiplikation
 • produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.
0 av 45 nivåer klara
Nyhet

Tid och dagar

Spela Tid och dagar
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Tidsuppfattning
 • tidsenheter
Timmar till minuter, dagar till veckor.
0 av 2 nivåer klara

Räkna antal objekt

Spela Räkna antal objekt
          (26)
Förskola - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • räkna
 • huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska
0 av 12 nivåer klara
Nyhet

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
Årskurs 1 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • multiplikation
 • upprepad addition
Träna dina kunskaper på multiplikation.
0 av 12 nivåer klara

Omkrets och area

Spela Omkrets och area
          (3)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Area
 • omkrets.
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D
0 av 2 nivåer klara

Algebra 7

Spela Algebra 7
          (7)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Algebra
 • Mönster
 • Talföljder
 • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder
0 av 11 nivåer klara

Geometri -Omkrets

Spela Geometri -Omkrets
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • omkrets
 • multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.
0 av 2 nivåer klara

Decimaltal

Spela Decimaltal
          (7)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Taluppfattning
 • decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.
0 av 24 nivåer klara

Avrundning

Spela Avrundning
          (23)
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.
0 av 4 nivåer klara

Namnge geometriska figurer

Spela Namnge geometriska figurer
Årskurs 5 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer
0 av 2 nivåer klara

Öva matte-ord

Spela Öva matte-ord
          (5)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord
0 av 2 nivåer klara

Tabell & Diagram 7

Spela Tabell & Diagram 7
          (12)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Tabeller
 • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram
0 av 2 nivåer klara

Talkompisar

Spela Talkompisar
          (3)
Förskoleklass - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.
0 av 5 nivåer klara

Enhetsomvandling i längd

Spela Enhetsomvandling i längd
          (4)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm
0 av 6 nivåer klara
Nyhet

Procent - räkna ut delen

Spela Procent - räkna ut delen
          (2)
Årskurs 5 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • procenträkning
 • delen
 • huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.
0 av 5 nivåer klara

Dubbelt och hälften

Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Förskoleklass - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • matematik
 • dubbelt
 • hälften
 • antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.
0 av 7 nivåer klara

Skala geometri

Spela Skala geometri
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5
0 av 1 nivåer klara
Nyhet

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (1)
Årskurs 3 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • Tidsskillnad
 • minuter
 • timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...
0 av 2 nivåer klara

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (2)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.
0 av 6 nivåer klara

läs och räkna

Spela läs och räkna
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • textuppgifter
 • addition
 • subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck.
0 av 3 nivåer klara

Abakus - Grunder

Spela Abakus - Grunder
          (12)
Förskoleklass - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • logiskt tänkande
 • huvudräkning
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.
0 av 9 nivåer klara

Hörn och sidor

Spela Hörn och sidor
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Geometri
 • figurer
 • hörn
 • sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.
0 av 3 nivåer klara

Från bråk till decimaltal

Spela Från bråk till decimaltal
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.
0 av 3 nivåer klara
Nyhet

Lästal åk 4-6

Spela Lästal åk 4-6
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Problemlösning
 • subtraktion
 • addition
 • division
 • multiplikation
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.
0 av 9 nivåer klara

Beskrivning av geometriska figurer

Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (2)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.
0 av 2 nivåer klara

Vilket nummer har månaden?

Spela Vilket nummer har månaden?
          (6)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.
0 av 2 nivåer klara

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.
0 av 4 nivåer klara

Negativa tal

Spela Negativa tal
Årskurs 5 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Negativa tal
 • Huvudräkning
 • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.
0 av 10 nivåer klara

Längdenheter utan decimaler

Spela Längdenheter utan decimaler
          (1)
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.
0 av 2 nivåer klara
Nyhet

stora plus

Spela stora plus
          (1)
Förskoleklass - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • stora plus
 • tiotalsövergång
 • talområdet 0-20
träna på addition i talområdet 0-20
0 av 3 nivåer klara

Räkna på klockan!

Spela Räkna på klockan!
          (4)
Årskurs 1 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Förmågan att beräkna tider på en klocka.
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
0 av 13 nivåer klara

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift
          (3)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.
0 av 3 nivåer klara

Platsvärde

Spela Platsvärde
          (10)
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Platsvärde
 • positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.
0 av 4 nivåer klara
Nyhet

Multiplikation tabell 6 och 7

Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.
0 av 3 nivåer klara

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (5)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.
0 av 8 nivåer klara

Talmönster

Spela Talmönster
          (2)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret
0 av 4 nivåer klara

Ordningstal

Spela Ordningstal
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver
0 av 2 nivåer klara

Hur stor är skillnaden 2

Spela Hur stor är skillnaden 2
          (3)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Addition
 • subtraktion
 • skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.
0 av 3 nivåer klara

Ental, tiotal, hundratal

Spela Ental, tiotal, hundratal
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Begrepp
 • positionssystemet
 • läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal
0 av 2 nivåer klara
Nyhet

Geometriska former

Spela Geometriska former
Årskurs 2 - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • Namn på geometriska figurer
 • geometriska figurers kännetecken
 • tvådimensionella figurer
 • tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.
0 av 7 nivåer klara

Multiplikation med 10, 100 & 1000

Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
Årskurs 5 - Årskurs 7
Spelet tränar:
 • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000
0 av 3 nivåer klara

Enkel multiplikation

Spela Enkel multiplikation
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.
0 av 3 nivåer klara

Talkamraterna 10, 100, 1000

Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
Årskurs 1 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.
0 av 8 nivåer klara

Abakus - Addition

Spela Abakus - Addition
          (6)
Förskoleklass - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • logiskt tänkande
 • addition
 • abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.
0 av 12 nivåer klara

Träna taluppfattning

Spela Träna taluppfattning
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Talsorter
 • platsvärde
Träna talsorter och platsvärde
0 av 4 nivåer klara

Talets grannar

Spela Talets grannar
          (2)
Årskurs 1 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • talordning
 • tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.
0 av 10 nivåer klara

Subtraktion med talhus 0-10

Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • subtraktion
 • talhus
 • ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
0 av 4 nivåer klara

Matematikspråk

Spela Matematikspråk
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Att förstå vilket uttryck som passar till räknehändelser.
Tränar elever att se vilket uttryck som stämmer med en berättelse.
0 av 2 nivåer klara

Talomvandling 7

Spela Talomvandling 7
          (1)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • decimalform
 • bråkform
 • procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent
0 av 6 nivåer klara

Addition och subtraktion 1-100

Spela Addition och subtraktion 1-100
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
 • tiotal
 • ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100
0 av 3 nivåer klara

Addition 10-20

Spela Addition 10-20
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • ental
 • tiotal
Träna addition med talen 10-20.
0 av 2 nivåer klara

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (6)
Årskurs 1 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Förmågan att beräkna tider på en klocka.
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
0 av 13 nivåer klara

Siffror och tal med bokstäver

Spela Siffror och tal med bokstäver
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.
0 av 5 nivåer klara

Division enligt Gotlandsmodellen

Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (2)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.
0 av 6 nivåer klara

Talhus och siffror

Spela Talhus och siffror
          (1)
Förskoleklass - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.
0 av 3 nivåer klara

Terminologi

Spela Terminologi
          (1)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • terminologi
Träna matematikens terminologi.
0 av 2 nivåer klara

Matematik och bråk

Spela Matematik och bråk
          (1)
Årskurs 3 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • bråk
 • delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0 av 2 nivåer klara

Subtraktion 10-20

Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.
0 av 2 nivåer klara

Hitta rätt uttryck

Spela Hitta rätt uttryck
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • matematik
 • svenska
 • addition
 • subtraktion
 • genrepedagogik
Tillämpning av matematik svenska, NO, SO och idrott,
0 av 2 nivåer klara

Beräkna tidsskillnaden i minuter.

Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter.
Årskurs 1 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Att utveckla sin förmåga att beräkna tider på en analog klocka
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.
0 av 7 nivåer klara

Addition med talhus

Spela Addition med talhus
Förskoleklass - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • talhus
 • addition
 • talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
0 av 8 nivåer klara

Räkna med potenser

Spela Räkna med potenser
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.
0 av 8 nivåer klara
Nyhet

Prefix till enheter

Spela Prefix till enheter
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Prefix i enheter för längd
 • vikt och volym.
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.
0 av 4 nivåer klara

Decimaltal tiondel

Spela Decimaltal tiondel
          (1)
Årskurs 4 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.
0 av 2 nivåer klara

Texttal 0-100

Spela Texttal 0-100
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?
0 av 2 nivåer klara

Abakus - Subtraktion

Spela Abakus - Subtraktion
          (3)
Förskoleklass - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • logiskt tänkande
 • subtraktion
 • abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.
0 av 12 nivåer klara

Division med 10, 100 & 1000

Spela Division med 10, 100 & 1000
          (1)
Årskurs 6 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Division
 • positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000
0 av 3 nivåer klara

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
Årskurs 1 - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100
0 av 2 nivåer klara

Addition med dubbelt

Spela Addition med dubbelt
          (2)
Förskoleklass - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!
0 av 2 nivåer klara

Talpar - addition och subtaktion

Spela Talpar - addition och subtaktion
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.
0 av 2 nivåer klara

Siffrans värde

Spela Siffrans värde
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Positionssystemet
 • siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.
0 av 3 nivåer klara

Addition med dubblor 10-100

Spela Addition med dubblor 10-100
Årskurs 1 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • addition
 • dubblor
 • positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!
0 av 2 nivåer klara

Addition/subtraktion

Spela Addition/subtraktion
          (1)
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
 • tiotal
 • ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.
0 av 4 nivåer klara

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
 • tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.
0 av 4 nivåer klara

Addition och subtraktion

Spela Addition och subtraktion
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Addition
 • subtraktion
 • samband
 • strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.
0 av 5 nivåer klara

Räkna med tiotal

Spela Räkna med tiotal
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.
0 av 3 nivåer klara

Hitta rätt uttryck demokrati

Spela Hitta rätt uttryck demokrati
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Benämnda uppgifter
 • addition
 • subtraktion
 • multiplikation
 • tillämpad matematik
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra
0 av 2 nivåer klara

Addition med tiotalsövergång 0-20

Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.
0 av 9 nivåer klara

Ental och tiotal

Spela Ental och tiotal
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • ental
 • tiotal
 • hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.
0 av 2 nivåer klara

+1 och -1 upp till 100

Spela +1 och -1 upp till 100
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.
0 av 3 nivåer klara

Treans och fyrans tabell

Spela Treans och fyrans tabell
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4
0 av 3 nivåer klara
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons