Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (1608)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Klockan

0 av 17 nivåer klara
Spela Klockan
          (480)
Åk0 till Åk5
 • • Analoga klockan
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
Annons

Minecraftmatte

0 av 6 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (439)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (49)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Digitala klockan

0 av 12 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (192)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (136)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (122)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (24)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (70)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (57)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (54)
Åk4 till Åk9
 • • Enhet
 • • Enhetsomvandling
 • • Längd
 • • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (21)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Räkna pengar

0 av 76 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (163)
Åk0 till Åk6
 • • Pengar
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (93)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Enheterna Kg,hg och g

0 av 2 nivåer klara
Spela Enheterna Kg,hg och g
          (24)
Åk2 till Åk5
 • • Vikt
 • • Enhet
Vilken enhet behöver du använda?

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (41)
Åk0 till Åk4
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Para ihop klockor

0 av 34 nivåer klara
Spela Para ihop klockor
          (39)
Åk0 till Åk5
 • • Analog klocka
 • • digital klocka
 • • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (36)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Geometri grunderna

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometri grunderna
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Vinklar
 • • Geomtriska figurer
 • • Omkrets
 • • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.

Algebra 7

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra 7
          (29)
Åk7 till Åk9
 • • Algebra
 • • Mönster
 • • Talföljder
 • • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Analog klocka      digital klocka     Decimal     Procent     Omvandling     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Schack     Förstår mönster     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Upprepad addition     Tabeller     Diagram     Problemlösning     Enheter     Skala     Prefix      enheter     Geometriska figurer     Matteord     Koordinatsystem     Storleksordna     Jämföra     Överslagsräkning     Månader och nummer     Koppla uttryck till berättelse     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Procenträkning     Delen     Tvillingarna     Skillnad     Negativa tal     Tallinjen     Namnge geometriska former     Läsförståelse     Textuppgifter     Del av hel     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Generell multiplikation     Multiplikation med uppställning     Enhetsbyte     Jämna     Udda     Tal     Talordning     Tiotalsövergång     Andel     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Mattematik     Antalsuppfattning     Stora plus     Talområdet 0-20     Talmönster     Enkla bråk     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Blandad form     Bråkform     Växla     Likamedtecken     Likhetstecken     Talkamrater     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Prioriteringsregler     Siffrors värde i tal     Beräkna tider på en klocka     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Lilla plus     Heltal     Stora tal     Förlänga     Förkorta     Talsorter     Platsvärde     Begreppet dubbelt     Figurer     Hörn     Sida     Positionsystemet     Enhetsomvandling för längd     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Addera bråk     Logiskt tänkande     Faktor      Multiplikation     Produkt     Procenttal     Omvandla     Beräkna tider     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Samband     Strategier     Dubblor     Skriva siffror med bokstäver     Talhus     Terminologi     Mellanled     Hemlisar     1-10     Texttal     Potenser     Ordningstal     Delar     Abakus     Tiondel     Del av antal     Svenska     Genrepedagogik     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Fler än     Färre än     Talvärde     Tallinje     Förståelse av begreppet hälften     1000     10 0000     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     Division med en halv och en tiondel     Division med 3     Positionssystem     Decimaltecken     naturliga tal     Kvadrattal     Tiondelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska