Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (1779)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Klockan
          (528)
Åk0 till Åk5
 • • Analoga klockan
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
Annons

Multiplikationsmemory

0 av 10 nivåer klara
Spela Multiplikationsmemory
          (3)
Åk2 till Åk6
 • • Multiplikation
 • • Tabeller
 • • Huvudräkning
 • • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.

Minecraftmatte

0 av 7 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (486)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.

Skala geometri

0 av 1 nivåer klara
Spela Skala geometri
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (5)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Para ihop klockor

0 av 40 nivåer klara
Spela Para ihop klockor
          (50)
Åk0 till Åk5
 • • Analog klocka
 • • digital klocka
 • • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (44)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (19)
Åk5 till Åk9
 • • Procenträkning
 • • Delen
 • • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (59)
Åk4 till Åk9
 • • Enhet
 • • Enhetsomvandling
 • • Längd
 • • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (82)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Negativa tal

0 av 10 nivåer klara
Spela Negativa tal
          (21)
Åk5 till Åk9
 • • Negativa tal
 • • Huvudräkning
 • • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (31)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Digitala klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (216)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (158)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (16)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (32)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Subtraktion

0 av 35 nivåer klara
Spela Subtraktion
          (76)
Åk1 till Åk6
 • • Siffror
 • • Subtraktion
 • • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Tabeller     Minnesträning     Memory     Skala     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Jämna     Udda     Tal     Analog klocka      digital klocka     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Procenträkning     Delen     Digitala klockan     Negativa tal     Tallinjen     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Addition     Schack     Förstår mönster     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Problemlösning     Area     Omkrets     Geometriska figurer     Matematik     Dubbelt     Hälften     Antal     Geometri     Positionsystemet     Addera bråk     Månader och nummer     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Upprepad addition     Likamedtecken     Likhetstecken     Namnge geometriska former     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Decimalform     Bråkform     Procentform     Prioriteringsregler     Mellanled     Positionssystemet     Siffrors värde i tal     1000     10 0000     Tallinje     Fler än     Färre än     Taluppfattning     Storleksordna     Jämföra     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Stora tal     Skillnad     Delar     Beräkna tider på en klocka     Beräkna tider     Terminologi     Skriva siffror med bokstäver     Talordning     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Textuppgifter     Överslagsräkning     Fjärdedel     Koppla uttryck till berättelse     Potenser     Talkamrater     Lilla plus     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Ordningstal     Figurer     Hörn     Sida     Texttal     Tiondel     Talhus     Multiplikation med uppställning     Mattematik     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Positionssystem     Decimaltecken     Del av antal     Läsförståelse     Enheter     Tiondelar     Geomtriska figurer     Enkla bråk     Heltal     naturliga tal     Logiskt tänkande     Abakus     Faktor      Multiplikation     Produkt     Räkna     Pengar     Begrepp     Läsa     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Enhetsomvandling för längd     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Begreppet dubbelt     Förståelse av begreppet hälften     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Diagram     Talmönster     Koordinatsystem     Dubblor     Samband     Matteord     Possitionsystemet     Enhetsbyte     Del av hel     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Svenska     Genrepedagogik     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     Likheter     Hemlisar     1-10     Tvillingarna     Antalsuppfattning     Division med 3     Talvärde     Prefix      enheter     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Blandad form     Växla     Förlänga     Förkorta     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Division med en halv och en tiondel     Andel     Procenttal     Omvandla     Generell multiplikation     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka