Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (1687)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Minecraftmatte

0 av 6 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (453)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
Annons

Klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Klockan
          (501)
Åk0 till Åk5
 • • Analoga klockan
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (58)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (15)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Räkna pengar

0 av 76 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (171)
Åk0 till Åk6
 • • Pengar
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Digitala klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (201)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (61)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (126)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (144)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Geometri grunderna

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometri grunderna
          (10)
Åk4 till Åk6
 • • Vinklar
 • • Geomtriska figurer
 • • Omkrets
 • • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (24)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (26)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (103)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (58)
Åk4 till Åk9
 • • Enhet
 • • Enhetsomvandling
 • • Längd
 • • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (77)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Para ihop klockor

0 av 40 nivåer klara
Spela Para ihop klockor
          (45)
Åk0 till Åk5
 • • Analog klocka
 • • digital klocka
 • • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (3)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (41)
Åk0 till Åk4
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Algebra 7

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra 7
          (35)
Åk7 till Åk9
 • • Algebra
 • • Mönster
 • • Talföljder
 • • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Schack     Förstår mönster     Addition     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Geomtriska figurer     Area     Längd     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Analog klocka      digital klocka     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Decimaltal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Decimal     Procent     Omvandling     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Taluppfattning     Problemlösning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Negativa tal     Tallinjen     Enheter     Procenträkning     Delen     Skala     Upprepad addition     Matematik     Dubbelt     Antal     Enkla bråk     Enhetsomvandling för längd     Tabeller     Diagram     Talmönster     Andel     Geometriska figurer     Textuppgifter     Talkamrater     Multiplikation med uppställning     Skillnad     Platsvärde     Överslagsräkning     Namnge geometriska former     Koordinatsystem     Läsförståelse     Procenttal     Omvandla     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Likhetstecknet     Heltal     Stora tal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Mattematik     Enhetsbyte     Addera bråk     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tvillingarna     Storleksordna     Jämföra     Talsorter     Likamedtecken     Likhetstecken     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Prefix      enheter     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Del av hel     Tiondel     Hemlisar     1-10     Beräkna tider på en klocka     Månader och nummer     Antalsuppfattning     Beräkna tider     Klockan     Dubblor     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Prioriteringsregler     Jämna     Udda     Tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talordning     Positionsystemet     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Öppna utsagor     Begreppet dubbelt     Matteord     Förlänga     Förkorta     Logiskt tänkande     Siffrors värde i tal     Potenser     Blandad form     Bråkform     Växla     Läsa av en analog klocka     Stava     Talhus     Talvärde     Tallinje     Koppla uttryck till berättelse     Lilla plus     Figurer     Hörn     Sida     Texttal     Förståelse av begreppet hälften     Samband     Strategier     Ordningstal     Tiondelar     Division med 3     Division med en halv och en tiondel     Svenska     Genrepedagogik     Generell multiplikation     Skriva siffror med bokstäver     Del av antal     Terminologi     Positionssystem     Decimaltecken     Possitionsystemet     Faktor      Multiplikation     Produkt     Mellanled     Decimalform     Procentform     1000     10 0000     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Abakus     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Fler än     Färre än     Kvadrattal     Delar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Matematik