Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
Sortera på:

Multiplikation

Spela Multiplikation
          (261)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • siffror
 • multiplikation
 • huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten mellan termerna och tjäna kunskapspoäng.
0 av 45 nivåer klara

Klockan

Spela Klockan
          (113)
Förskoleklass - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • analoga klockan
 • siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
0 av 17 nivåer klara

Addition

Spela Addition
          (19)
Förskola - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • siffror
 • addition
 • huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.
0 av 35 nivåer klara

Räkna pengar

Spela Räkna pengar
          (74)
Förskoleklass - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • pengar
 • räkna
 • huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri
0 av 74 nivåer klara

Talkamrater

Spela Talkamrater
          (10)
Förskoleklass - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • siffror
 • addition
 • huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.
0 av 25 nivåer klara

Digitala klockan

Spela Digitala klockan
          (71)
Förskola - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • digitala klockan
 • siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.
0 av 12 nivåer klara

Subtraktion

Spela Subtraktion
          (25)
Årskurs 1 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • siffror
 • subtraktion
 • huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.
0 av 35 nivåer klara

Tal i bråkform

Spela Tal i bråkform
          (8)
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0 av 4 nivåer klara
Nyhet

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (2)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.
0 av 6 nivåer klara

Division

Spela Division
          (17)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • siffror
 • division
 • huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.
0 av 35 nivåer klara
Nyhet

Geometriska figurer

Spela Geometriska figurer
          (12)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?
0 av 4 nivåer klara

Para ihop klockor

Spela Para ihop klockor
          (11)
Förskoleklass - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • analog klocka
 • digital klocka
 • siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.
0 av 34 nivåer klara

Enklare ekvationer

Spela Enklare ekvationer
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • ekvationer
 • likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse
0 av 5 nivåer klara

Räkna antal objekt

Spela Räkna antal objekt
          (20)
Förskola - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • räkna
 • huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska
0 av 12 nivåer klara

Geometri 7

Spela Geometri 7
          (2)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Geometri
 • Vinklar
 • Vinkelsumma
 • Omkrets
 • Radie
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D)
0 av 5 nivåer klara

Abakus - Grunder

Spela Abakus - Grunder
          (11)
Förskoleklass - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • logiskt tänkande
 • huvudräkning
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.
0 av 9 nivåer klara
Nyhet

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (1)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.
0 av 8 nivåer klara

Dubbelt och hälften

Spela Dubbelt och hälften
Förskoleklass - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • matematik
 • dubbelt
 • hälften
 • antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.
0 av 5 nivåer klara

Öppna utsagor

Spela Öppna utsagor
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.
0 av 2 nivåer klara
Nyhet

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (4)
Årskurs 1 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Förmågan att beräkna tider på en klocka.
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
0 av 13 nivåer klara

Ental, tiotal, hundratal

Spela Ental, tiotal, hundratal
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Begrepp
 • positionssystemet
 • läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal
0 av 2 nivåer klara

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
Årskurs 1 - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100
0 av 2 nivåer klara

Talmönster

Spela Talmönster
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret
0 av 4 nivåer klara
Nyhet

Räkna på klockan!

Spela Räkna på klockan!
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Förmågan att beräkna tider på en klocka.
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
0 av 13 nivåer klara

Decimaltal

Spela Decimaltal
          (3)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Taluppfattning
 • decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal
0 av 13 nivåer klara

Vilket nummer har månaden?

Spela Vilket nummer har månaden?
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.
0 av 2 nivåer klara

Enhetsomvandling

Spela Enhetsomvandling
          (1)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • enhet
 • enhetsomvandling
 • längd
 • vikt
 • volym
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.
0 av 3 nivåer klara

Talkamraterna 10, 100, 1000

Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
Årskurs 1 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.
0 av 8 nivåer klara

Tabell & Diagram 7

Spela Tabell & Diagram 7
          (4)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Tabeller
 • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram
0 av 2 nivåer klara

Avrundning

Spela Avrundning
          (16)
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.
0 av 4 nivåer klara

Abakus - Subtraktion

Spela Abakus - Subtraktion
          (1)
Förskoleklass - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • logiskt tänkande
 • subtraktion
 • abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.
0 av 12 nivåer klara
Nyhet

Siffror och tal med bokstäver

Spela Siffror och tal med bokstäver
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.
0 av 5 nivåer klara

Träna taluppfattning

Spela Träna taluppfattning
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Talsorter
 • platsvärde
Träna talsorter och platsvärde
0 av 4 nivåer klara

Hur stor är skillnaden 2

Spela Hur stor är skillnaden 2
          (2)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Addition
 • subtraktion
 • skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.
0 av 3 nivåer klara
Nyhet

Beskrivning av geometriska figurer

Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (2)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.
0 av 2 nivåer klara
Nyhet

Division enligt Gotlandsmodellen

Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (2)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.
0 av 6 nivåer klara

Platsvärde

Spela Platsvärde
          (4)
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Platsvärde
 • positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.
0 av 4 nivåer klara
Nyhet

Terminologi

Spela Terminologi
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • terminologi
Träna matematikens terminologi.
0 av 2 nivåer klara

Abakus - Addition

Spela Abakus - Addition
          (4)
Förskoleklass - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • logiskt tänkande
 • addition
 • abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.
0 av 12 nivåer klara

Algebra 7

Spela Algebra 7
          (3)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Algebra
 • Mönster
 • Talföljder
 • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder
0 av 10 nivåer klara

Enhetsomvandling i längd

Spela Enhetsomvandling i längd
          (3)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm
0 av 6 nivåer klara

Skala geometri

Spela Skala geometri
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5
0 av 1 nivåer klara

Addition med dubbelt

Spela Addition med dubbelt
          (1)
Förskoleklass - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!
0 av 2 nivåer klara
Nyhet

Beräkna tidsskillnaden i minuter.

Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter.
Årskurs 1 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Att utveckla sin förmåga att beräkna tider på en analog klocka
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.
0 av 7 nivåer klara
Nyhet

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.
0 av 3 nivåer klara
Kunskapspoäng
 
 
0
0
0
0

Visa alla resultat
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Senaste nyheterna