Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

Spela Multiplikation
          (1172)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • siffror
 • multiplikation
 • huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.
0 av 45 nivåer klara

Minecraftmatte

Spela Minecraftmatte
          (332)
Årskurs 3 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • multiplikation
 • division
 • subtraktion
 • läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
0 av 5 nivåer klara
Annons

Klockan

Spela Klockan
          (375)
Förskoleklass - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • analoga klockan
 • siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
0 av 17 nivåer klara

Bråk - träna och jämför

Spela Bråk - träna och jämför
          (15)
Årskurs 2 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • bråk
 • hälften
 • fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.
0 av 4 nivåer klara

Upptäck matematiken i Schack

Spela Upptäck matematiken i Schack
          (5)
Förskoleklass - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • Schack
 • multiplikation
 • förstår mönster
 • addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.
0 av 3 nivåer klara

Räkna pengar

Spela Räkna pengar
          (136)
Förskoleklass - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • pengar
 • räkna
 • huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri
0 av 76 nivåer klara

Digitala klockan

Spela Digitala klockan
          (153)
Förskola - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • digitala klockan
 • siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.
0 av 12 nivåer klara

Geometri 7

Spela Geometri 7
          (41)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Geometri
 • Vinklar
 • Vinkelsumma
 • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).
0 av 5 nivåer klara

Enheterna Kg,hg och g

Spela Enheterna Kg,hg och g
          (17)
Årskurs 2 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • vikt
 • enhet
Vilken enhet behöver du använda?
0 av 2 nivåer klara

Geometriska former

Spela Geometriska former
          (18)
Årskurs 2 - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • Namn på geometriska figurer
 • geometriska figurers kännetecken
 • tvådimensionella figurer
 • tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.
0 av 7 nivåer klara

Addition och subtraktion 0-20

Spela Addition och subtraktion 0-20
          (3)
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Addition
 • subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.
0 av 6 nivåer klara

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (15)
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.
0 av 3 nivåer klara

Algebra 7

Spela Algebra 7
          (21)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Algebra
 • Mönster
 • Talföljder
 • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.
0 av 11 nivåer klara

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (19)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.
0 av 6 nivåer klara

Division

Spela Division
          (58)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • siffror
 • division
 • huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.
0 av 35 nivåer klara

Bråk år 3-6

Spela Bråk år 3-6
          (29)
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.
0 av 21 nivåer klara

Omvandla bråk, procent och decimal

Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (17)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • bråk
 • decimal
 • procent
 • omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
0 av 12 nivåer klara

Tal i bråkform

Spela Tal i bråkform
          (103)
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0 av 5 nivåer klara

Enklare ekvationer

Spela Enklare ekvationer
          (9)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • ekvationer
 • likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.
0 av 5 nivåer klara

Omkrets och area

Spela Omkrets och area
          (5)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Area
 • omkrets.
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.
0 av 2 nivåer klara
1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida »
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons