Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (1280)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Minecraftmatte

0 av 5 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (371)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
Annons

Klockan

0 av 17 nivåer klara
Spela Klockan
          (406)
Åk0 till Åk5
 • • Analoga klockan
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.

Räkna pengar

0 av 76 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (143)
Åk0 till Åk6
 • • Pengar
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (87)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (107)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Digitala klockan

0 av 12 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (156)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (33)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (12)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (4)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (34)
Åk0 till Åk4
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (18)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Subtraktion

0 av 35 nivåer klara
Spela Subtraktion
          (59)
Åk1 till Åk6
 • • Siffror
 • • Subtraktion
 • • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

0 av 6 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (20)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (19)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (16)
Åk2 till Åk9
 • • Faktor
 • • multiplikation
 • • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Talsorter
 • • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (39)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Avrundning

0 av 4 nivåer klara
Spela Avrundning
          (29)
Åk2 till Åk4
 • • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.
1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Pengar     Räkna     Addition     Bråk     Digitala klockan     Taluppfattning     Decimaltal     Schack     Förstår mönster     Hälften     Fjärdedel     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Faktor      multiplikation     Produkt     Talsorter     Platsvärde     Avrundning     Negativa tal     Tallinjen     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Potenser     Decimal     Procent     Omvandling     Upprepad addition     Problemlösning     Area     Omkrets     Matematik     Dubbelt     Antal     Vinklar     Geomtriska figurer     Analog klocka      digital klocka     Överslagsräkning     Prioriteringsregler     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Positionsystemet     Tvillingarna     Talmönster     Tiotal     Ental     Geometriska figurer     Talordning     Tiotalsövergång     Enheter     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Jämna     Udda     Tal     Antalsuppfattning     Multiplikation med uppställning     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Prefix      enheter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Enhetsbyte     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Likhetstecknet     Procenträkning     Delen     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tabeller     Diagram     Siffrors värde i tal     Textuppgifter     Stora plus     Talområdet 0-20     Matteord     Månader och nummer     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Hundratal     1000     10 0000     Tallinje     Mattematik     Enhetsomvandling för längd     Likamedtecken     Likhetstecken     Lilla plus     Beräkna tider på en klocka     Samband     Hemlisar     1-10     Ordningstal     Öppna utsagor     Namnge geometriska former     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Tiondel     Skala     Strategier     Skriva siffror med bokstäver     Talhus     Talkamrater     Beräkna tider     Klockan     Begreppet dubbelt     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Delar     Logiskt tänkande     Dubblor     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Fler än     Färre än     Positionssystem     Decimaltecken     Possitionsystemet     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Tiondelar     Talvärde     Läsa av en analog klocka     Stava     Koppla uttryck till berättelse     Terminologi     Förståelse av begreppet hälften     Koordinatsystem     Svenska     Genrepedagogik     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Skillnad     Division med 3     Abakus     Decimalform     Bråkform     Procentform     Texttal     Kvadrattal     Mellanled     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Figurer     Hörn     Sida     Division med en halv och en tiondel     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons