Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (1610)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Klockan

0 av 17 nivåer klara
Spela Klockan
          (481)
Åk0 till Åk5
 • • Analoga klockan
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
Annons

Minecraftmatte

0 av 6 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (439)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.

Digitala klockan

0 av 12 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (192)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (136)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Räkna pengar

0 av 76 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (163)
Åk0 till Åk6
 • • Pengar
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (49)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (122)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (93)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (36)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (70)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (54)
Åk4 till Åk9
 • • Enhet
 • • Enhetsomvandling
 • • Längd
 • • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (9)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Para ihop klockor

0 av 34 nivåer klara
Spela Para ihop klockor
          (40)
Åk0 till Åk5
 • • Analog klocka
 • • digital klocka
 • • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.

Vilket nummer har månaden?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket nummer har månaden?
          (9)
Åk1 till Åk3
 • • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (57)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (19)
Åk2 till Åk9
 • • Faktor
 • • Multiplikation
 • • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (55)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Enkla bråk

0 av 7 nivåer klara
Spela Enkla bråk
Åk4 till Åk6
 • • Enkla bråk
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digitala klockan     Addition     Pengar     Räkna     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Antalsuppfattning     Analog klocka      digital klocka     Månader och nummer     Taluppfattning     Decimaltal     Faktor      Multiplikation     Produkt     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Enkla bråk     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enheter     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Läsförståelse     Matematik     Dubbelt     Antal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geomtriska figurer     Area     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Namnge geometriska former     Tiotal     Ental     Tabeller     Diagram     Beräkna tider på en klocka     Terminologi     Tvillingarna     Storleksordna     Jämföra     Upprepad addition     Textuppgifter     Schack     Förstår mönster     Procenträkning     Delen     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Generell multiplikation     Koordinatsystem     Skala     Andel     Talmönster     Jämna     Udda     Tal     Enhetsomvandling för längd     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Avrundning     Hundratal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Siffrors värde i tal     Geometriska figurer     Multiplikation med uppställning     Problemlösning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Fler än     Färre än     Positionsystemet     Logiskt tänkande     Negativa tal     Tallinjen     Talsorter     Talvärde     Tallinje     Addera bråk     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tiondel     Talhus     Prefix      enheter     Hemlisar     1-10     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Platsvärde     Likamedtecken     Likhetstecken     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Samband     Strategier     Procenttal     Omvandla     Prioriteringsregler     Förlänga     Förkorta     Begreppet dubbelt     Ordningstal     Skillnad     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Delar     Matteord     Mattematik     Förståelse av begreppet hälften     Likhetstecknet     Figurer     Hörn     Sida     Mellanled     Del av hel     Potenser     Skriva siffror med bokstäver     Lilla plus     Talordning     Division med en halv och en tiondel     Svenska     Genrepedagogik     Dubblor     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Texttal     Överslagsräkning     Heltal     Stora tal     Enhetsbyte     Decimalform     Bråkform     Procentform     Talkamrater     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Öppna utsagor     Positionssystem     Decimaltecken     Abakus     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Tiondelar     Blandad form     Växla     Possitionsystemet     Koppla uttryck till berättelse     Del av antal     Beräkna tider     Division med 3     1000     10 0000     Kvadrattal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Svenska
Svenska
Matematik
Svenska