Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (1501)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Klockan

0 av 17 nivåer klara
Spela Klockan
          (454)
Åk0 till Åk5
 • • Analoga klockan
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
Annons

Minecraftmatte

0 av 6 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (417)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (114)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Digitala klockan

0 av 12 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (177)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (129)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Räkna pengar

0 av 76 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (154)
Åk0 till Åk6
 • • Pengar
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (22)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (40)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (81)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (39)
Åk0 till Åk4
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (19)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (3)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Träna dina kunskaper på multiplikation.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (48)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Längdenheter utan decimaler

0 av 2 nivåer klara
Spela Längdenheter utan decimaler
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.

Para ihop klockor

0 av 34 nivåer klara
Spela Para ihop klockor
          (31)
Åk0 till Åk5
 • • Analog klocka
 • • digital klocka
 • • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.

Algebra 7

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra 7
          (26)
Åk7 till Åk9
 • • Algebra
 • • Mönster
 • • Talföljder
 • • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (50)
Åk4 till Åk9
 • • Enhet
 • • Enhetsomvandling
 • • Längd
 • • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (29)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Digitala klockan     Addition     Pengar     Räkna     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Hälften     Fjärdedel     Längd     Upprepad addition     Taluppfattning     Decimaltal     Enhetsomvandling för längd     Analog klocka      digital klocka     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Enheter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Månader och nummer     Schack     Förstår mönster     Tiondel     Tiotal     Ental     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Avrundning     Överslagsräkning     Problemlösning     Area     Tabeller     Diagram     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Talsorter     Platsvärde     Procenträkning     Delen     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Beräkna tider på en klocka     Geomtriska figurer     Koordinatsystem     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Prioriteringsregler     Heltal     Stora tal     Namnge geometriska former     Tvillingarna     Talområdet 0-20     Andel     Skala     Procenttal     Omvandla     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Geometriska figurer     Öppna utsagor     Prefix      enheter     Negativa tal     Tallinjen     Matematik     Dubbelt     Antal     Enkla bråk     Addera bråk     Antalsuppfattning     Textuppgifter     Beräkna tider     Klockan     Lilla plus     Dubblor     Samband     Strategier     Skriva siffror med bokstäver     Multiplikation med uppställning     Matteord     Hemlisar     1-10     1000     10 0000     Tallinje     Mattematik     Tiotalsövergång     Figurer     Hörn     Sida     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talhus     Talkamrater     Likhetstecknet     Blandad form     Bråkform     Växla     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Positionsystemet     Stora plus     Hundratal     Talmönster     Delar     Enhetsbyte     Ordningstal     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Potenser     Likamedtecken     Likhetstecken     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Logiskt tänkande     Abakus     Talvärde     Storleksordna     Jämföra     Koppla uttryck till berättelse     Skillnad     Siffrors värde i tal     Terminologi     Decimalform     Procentform     Fler än     Färre än     Läsa av en analog klocka     Stava     Jämna     Udda     Tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Positionssystem     Decimaltecken     Talordning     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Mellanled     Texttal     Svenska     Genrepedagogik     Del av antal     Förståelse av begreppet hälften     Kvadrattal     Division med en halv och en tiondel     Possitionsystemet     Förlänga     Förkorta     Division med 3     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Begreppet dubbelt     Tiondelar     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons