Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
Sortera på:

Multiplikation

Spela Multiplikation
          (936)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • siffror
 • multiplikation
 • huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.
0 av 45 nivåer klara

Klockan

Spela Klockan
          (309)
Förskoleklass - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • analoga klockan
 • siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
0 av 17 nivåer klara
Annons

Minecraftmatte

Spela Minecraftmatte
          (275)
Årskurs 3 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • multiplikation
 • division
 • subtraktion
 • läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
0 av 5 nivåer klara

Digitala klockan

Spela Digitala klockan
          (134)
Förskola - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • digitala klockan
 • siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.
0 av 12 nivåer klara

Talkamrater

Spela Talkamrater
          (27)
Förskoleklass - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • siffror
 • addition
 • huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.
0 av 25 nivåer klara

Räkna pengar

Spela Räkna pengar
          (124)
Förskoleklass - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • pengar
 • räkna
 • huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri
0 av 74 nivåer klara

Addition

Spela Addition
          (66)
Förskola - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • siffror
 • addition
 • huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.
0 av 35 nivåer klara

Bråk år 3-6

Spela Bråk år 3-6
          (18)
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.
0 av 21 nivåer klara

Upptäck matematiken i Schack

Spela Upptäck matematiken i Schack
          (3)
Förskoleklass - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • Schack
 • multiplikation
 • förstår mönster
 • addition
 • subtraktion
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.
0 av 3 nivåer klara

Tal i bråkform

Spela Tal i bråkform
          (79)
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0 av 5 nivåer klara

Division

Spela Division
          (44)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • siffror
 • division
 • huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.
0 av 35 nivåer klara

Geometriska former

Spela Geometriska former
          (13)
Årskurs 2 - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • Namn på geometriska figurer
 • geometriska figurers kännetecken
 • tvådimensionella figurer
 • tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.
0 av 7 nivåer klara

Subtraktion

Spela Subtraktion
          (45)
Årskurs 1 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • siffror
 • subtraktion
 • huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.
0 av 35 nivåer klara

Para ihop klockor

Spela Para ihop klockor
          (25)
Förskoleklass - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • analog klocka
 • digital klocka
 • siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.
0 av 34 nivåer klara

Omvandla bråk, procent och decimal

Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (8)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • bråk
 • decimal
 • procent
 • omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
0 av 12 nivåer klara

Geometri 7

Spela Geometri 7
          (29)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Geometri
 • Vinklar
 • Vinkelsumma
 • Omkrets
 • Radie
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D)
0 av 5 nivåer klara

Algebra 7

Spela Algebra 7
          (13)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Algebra
 • Mönster
 • Talföljder
 • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder
0 av 11 nivåer klara

Enheterna Kg,hg och g

Spela Enheterna Kg,hg och g
          (9)
Årskurs 2 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • vikt
 • enhet
Vilken enhet behöver du använda?
0 av 2 nivåer klara

Hitta faktorn

Spela Hitta faktorn
          (12)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • faktor
 • multiplikation
 • produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.
0 av 45 nivåer klara

Enhetsomvandling

Spela Enhetsomvandling
          (26)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • enhet
 • enhetsomvandling
 • längd
 • vikt
 • volym
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.
0 av 4 nivåer klara

Decimaltal

Spela Decimaltal
          (15)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Taluppfattning
 • decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.
0 av 24 nivåer klara
Nyhet

Matteord

Spela Matteord
Årskurs 1 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • ordkunskap
 • matematik
 • matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.
0 av 2 nivåer klara

Enklare ekvationer

Spela Enklare ekvationer
          (5)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • ekvationer
 • likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse
0 av 5 nivåer klara

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (7)
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.
0 av 3 nivåer klara

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • multiplikation
 • upprepad addition
Träna dina kunskaper på multiplikation.
0 av 12 nivåer klara

Geometriska figurer

Spela Geometriska figurer
          (40)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?
0 av 4 nivåer klara
Nyhet

Hälften

Spela Hälften
Förskoleklass - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • Förståelse av begreppet hälften
 • division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.
0 av 4 nivåer klara

Tabell & Diagram 7

Spela Tabell & Diagram 7
          (18)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Tabeller
 • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram
0 av 2 nivåer klara

Dubbelt och hälften

Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Förskoleklass - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • matematik
 • dubbelt
 • hälften
 • antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.
0 av 7 nivåer klara

Avrundning

Spela Avrundning
          (26)
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.
0 av 4 nivåer klara

Addition och subtraktion 0-20

Spela Addition och subtraktion 0-20
          (1)
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Addition
 • subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.
0 av 6 nivåer klara

Lästal åk 4-9

Spela Lästal åk 4-9
          (1)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Problemlösning
 • area
 • omkrets
 • subtraktion
 • addition
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.
0 av 40 nivåer klara
Nyhet

Multiplikation med 10, 100 och 1000

Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
Årskurs 3 - Årskurs 7
Spelet tränar:
 • multiplikation
 • positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.
0 av 8 nivåer klara

Division enligt Gotlandsmodellen

Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (3)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.
0 av 6 nivåer klara

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift
          (3)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.
0 av 3 nivåer klara

Volymenheter

Spela Volymenheter
          (1)
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • volym
 • enheter
 • dl
 • l
 • ml
Träna omvandling av volymenheter.
0 av 5 nivåer klara

Geometri -Omkrets

Spela Geometri -Omkrets
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • omkrets
 • multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.
0 av 3 nivåer klara

Öppna utsagor

Spela Öppna utsagor
          (2)
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.
0 av 2 nivåer klara

Räkna antal objekt

Spela Räkna antal objekt
          (29)
Förskola - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • räkna
 • huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska
0 av 12 nivåer klara

läs och lös

Spela läs och lös
          (2)
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Addition
 • subtraktion
 • textuppgifter.
Textuppgifter med addition och subtraktion.
0 av 3 nivåer klara

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (7)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.
0 av 8 nivåer klara

Koordinatsystem

Spela Koordinatsystem
Årskurs 6 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Koordinatsystem.
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.
0 av 3 nivåer klara

Tvillingarna

Spela Tvillingarna
          (1)
Förskoleklass - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • tvillingarna
 • addition
Här får du öva på tvillingarna.
0 av 4 nivåer klara
Nyhet

Likamedtecknets betydelse

Spela Likamedtecknets betydelse
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Likamedtecken
 • likhetstecken
 • addition
 • subtraktion
Eleverna får träna på betydelsen av likamedtecknet.
0 av 2 nivåer klara

Ental, tiotal, hundratal

Spela Ental, tiotal, hundratal
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Begrepp
 • positionssystemet
 • läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal
0 av 2 nivåer klara

Negativa tal

Spela Negativa tal
          (3)
Årskurs 5 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Negativa tal
 • Huvudräkning
 • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.
0 av 10 nivåer klara

Procent - räkna ut delen

Spela Procent - räkna ut delen
          (5)
Årskurs 5 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • procenträkning
 • delen
 • huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.
0 av 5 nivåer klara

Abakus - Grunder

Spela Abakus - Grunder
          (16)
Förskoleklass - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • logiskt tänkande
 • huvudräkning
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.
0 av 9 nivåer klara

Omkrets och area

Spela Omkrets och area
          (5)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Area
 • omkrets.
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D
0 av 2 nivåer klara

Tid och dagar

Spela Tid och dagar
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Tidsuppfattning
 • tidsenheter
Timmar till minuter, dagar till veckor.
0 av 2 nivåer klara

Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)

Spela Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • enhetsbyte
 • enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.
0 av 24 nivåer klara

Relation procent och bråk

Spela Relation procent och bråk
          (1)
Årskurs 2 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • bråk
 • procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.
0 av 2 nivåer klara

Talkompisar

Spela Talkompisar
          (3)
Förskoleklass - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.
0 av 5 nivåer klara

Räkna på klockan!

Spela Räkna på klockan!
          (5)
Årskurs 1 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Förmågan att beräkna tider på en klocka.
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
0 av 13 nivåer klara

Vilket nummer har månaden?

Spela Vilket nummer har månaden?
          (7)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.
0 av 2 nivåer klara

Hur stor är skillnaden 2

Spela Hur stor är skillnaden 2
          (3)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Addition
 • subtraktion
 • skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.
0 av 3 nivåer klara

Antal prickar

Spela Antal prickar
          (1)
Förskola - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.
0 av 3 nivåer klara

Beskrivning av geometriska figurer

Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (2)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.
0 av 2 nivåer klara

Öva matte-ord

Spela Öva matte-ord
          (5)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord
0 av 2 nivåer klara

Platsvärde

Spela Platsvärde
          (11)
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Platsvärde
 • positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.
0 av 4 nivåer klara

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (19)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.
0 av 6 nivåer klara

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (2)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.
0 av 4 nivåer klara

Talets grannar

Spela Talets grannar
          (2)
Årskurs 1 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • talordning
 • tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.
0 av 10 nivåer klara

Enhetsomvandling i längd

Spela Enhetsomvandling i längd
          (4)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm
0 av 6 nivåer klara

Multiplikation tabell 6 och 7

Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (2)
Årskurs 1 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.
0 av 3 nivåer klara

Talkamraterna 10, 100, 1000

Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.
0 av 8 nivåer klara

Addition 10-20

Spela Addition 10-20
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • ental
 • tiotal
Träna addition med talen 10-20.
0 av 2 nivåer klara

Blandad huvudräkning

Spela Blandad huvudräkning
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Huvudräkning
 • addition
 • subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.
0 av 2 nivåer klara

Skala geometri

Spela Skala geometri
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5
0 av 1 nivåer klara

Matematik och bråk

Spela Matematik och bråk
          (1)
Årskurs 3 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • bråk
 • delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0 av 2 nivåer klara

Addition 0-10

Spela Addition 0-10
          (2)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10
0 av 2 nivåer klara

Beräkna tidsskillnaden i minuter.

Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter.
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Att utveckla sin förmåga att beräkna tider på en analog klocka
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.
0 av 7 nivåer klara

Multiplikation med 10, 100 & 1000

Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (5)
Årskurs 5 - Årskurs 7
Spelet tränar:
 • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000
0 av 3 nivåer klara

Talmönster

Spela Talmönster
          (3)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret
0 av 4 nivåer klara

Tidsangivelser i fritext

Spela Tidsangivelser i fritext
Förskola - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • läsa av en analog klocka
 • klockan
 • stava
Svara på vad klockan visar i fritext.
0 av 2 nivåer klara

Avrundning och överslagsräkning

Spela Avrundning och överslagsräkning
          (3)
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Avrundning
 • överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.
0 av 17 nivåer klara

Division med 10, 100 & 1000

Spela Division med 10, 100 & 1000
          (1)
Årskurs 6 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Division
 • positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000
0 av 3 nivåer klara

Ordningstal

Spela Ordningstal
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver
0 av 2 nivåer klara

läs och räkna

Spela läs och räkna
          (1)
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • textuppgifter
 • addition
 • subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck.
0 av 3 nivåer klara

Namnge geometriska figurer

Spela Namnge geometriska figurer
Årskurs 5 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer
0 av 2 nivåer klara

Från bråk till decimaltal

Spela Från bråk till decimaltal
          (2)
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.
0 av 3 nivåer klara

Längdenheter utan decimaler

Spela Längdenheter utan decimaler
          (1)
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.
0 av 2 nivåer klara

Träna taluppfattning

Spela Träna taluppfattning
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Talsorter
 • platsvärde
Träna talsorter och platsvärde
0 av 4 nivåer klara

Division där nämnaren är 2 eller 5

Spela Division där nämnaren är 2 eller 5
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5
0 av 2 nivåer klara

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (6)
Årskurs 1 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Förmågan att beräkna tider på en klocka.
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
0 av 13 nivåer klara

Addition med talhus

Spela Addition med talhus
Förskoleklass - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • talhus
 • addition
 • talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
0 av 8 nivåer klara

Dubbelt o. hälften

Spela Dubbelt o. hälften
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • dubbelt
 • hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.
0 av 5 nivåer klara

Prefix till enheter

Spela Prefix till enheter
Årskurs 4 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Prefix i enheter för längd
 • vikt och volym.
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.
0 av 4 nivåer klara
Nyhet

Dubbelt så många

Spela Dubbelt så många
Förskoleklass - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • dubbelt
 • begreppet dubbelt
 • addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!
0 av 2 nivåer klara

Väga jämnt

Spela Väga jämnt
Förskoleklass - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Likhetstecknets betydelse
 • addition
 • subtraktion
 • talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.
0 av 6 nivåer klara

Stora minus

Spela Stora minus
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Mattematik
 • subtraktion
 • tiotalsövergång
träna på subtraktion i talområdet 0-20
0 av 2 nivåer klara

Huvudräkning med Tåget

Spela Huvudräkning med Tåget
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.
0 av 4 nivåer klara

Addition lilla plus

Spela Addition lilla plus
Förskoleklass - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • lilla plus
Tränar addition med lilla plus.
0 av 2 nivåer klara

Räkna med potenser

Spela Räkna med potenser
          (3)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.
0 av 8 nivåer klara

stora plus

Spela stora plus
          (2)
Förskoleklass - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • stora plus
 • tiotalsövergång
 • talområdet 0-20
träna på addition i talområdet 0-20
0 av 3 nivåer klara
Nyhet

Division med 3

Spela Division med 3
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.
0 av 2 nivåer klara

Prioriteringsreglerna

Spela Prioriteringsreglerna
Årskurs 4 - Årskurs 8
Spelet tränar:
 • Prioriteringsregler
Lära sig använda prioriteringsreglerna.
0 av 13 nivåer klara

Hitta rätt uttryck

Spela Hitta rätt uttryck
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • matematik
 • svenska
 • addition
 • subtraktion
 • genrepedagogik
Tillämpning av matematik svenska, NO, SO och idrott,
0 av 2 nivåer klara

Ental och tiotal

Spela Ental och tiotal
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • ental
 • tiotal
 • hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.
0 av 2 nivåer klara

Jämna och Udda tal

Spela Jämna och Udda tal
Förskola - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Jämna
 • Udda
 • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.
0 av 2 nivåer klara

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • hemlisar
 • addition
 • subtraktion
 • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.
0 av 4 nivåer klara

Talhus och siffror

Spela Talhus och siffror
          (1)
Förskoleklass - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.
0 av 3 nivåer klara

Addition med dubblor 10-100

Spela Addition med dubblor 10-100
Årskurs 1 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • addition
 • dubblor
 • positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!
0 av 2 nivåer klara

Enkel multiplikation

Spela Enkel multiplikation
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.
0 av 3 nivåer klara

Addition och subtraktion hela tiotal

Spela Addition och subtraktion hela tiotal
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
 • samband
 • tiotal
Addition och subtraktion med hela tiotal.
0 av 4 nivåer klara

Siffrans värde

Spela Siffrans värde
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Positionssystemet
 • siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.
0 av 3 nivåer klara

Lilla minus

Spela Lilla minus
Förskoleklass - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • subtraktion
 • öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.
0 av 6 nivåer klara

Addition med dubbelt

Spela Addition med dubbelt
          (2)
Förskoleklass - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!
0 av 2 nivåer klara

Hörn och sidor

Spela Hörn och sidor
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Geometri
 • figurer
 • hörn
 • sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.
0 av 3 nivåer klara

Addition och subtraktion 1-100

Spela Addition och subtraktion 1-100
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
 • tiotal
 • ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100
0 av 3 nivåer klara

Addition med tiotalsövergång 0-20

Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.
0 av 9 nivåer klara

Abakus - Subtraktion

Spela Abakus - Subtraktion
          (3)
Förskoleklass - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • logiskt tänkande
 • subtraktion
 • abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.
0 av 12 nivåer klara

Addition/subtraktion

Spela Addition/subtraktion
          (1)
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
 • tiotal
 • ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.
0 av 4 nivåer klara

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
 • tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.
0 av 4 nivåer klara

Siffror och tal med bokstäver

Spela Siffror och tal med bokstäver
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.
0 av 5 nivåer klara

Addition och subtraktion

Spela Addition och subtraktion
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Addition
 • subtraktion
 • samband
 • strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.
0 av 5 nivåer klara

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • huvudräkning
 • mellanled
 • addition
 • subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.
0 av 4 nivåer klara

Matematikspråk

Spela Matematikspråk
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • Att förstå vilket uttryck som passar till räknehändelser.
Tränar elever att se vilket uttryck som stämmer med en berättelse.
0 av 2 nivåer klara

Abakus - Addition

Spela Abakus - Addition
          (6)
Förskoleklass - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • logiskt tänkande
 • addition
 • abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.
0 av 12 nivåer klara

Texttal 0-100

Spela Texttal 0-100
          (2)
Årskurs 2 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?
0 av 2 nivåer klara

Siffror och tal (2.1)

Spela Siffror och tal (2.1)
Årskurs 7 - Årskurs 7
Spelet tränar:
 • positionssystem
 • decimaltecken
 • decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.
0 av 4 nivåer klara

Multiplikation med decimaltal

Spela Multiplikation med decimaltal
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • taluppfattning
 • multiplikation
 • decimaltal
 • tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.
0 av 3 nivåer klara

Subtraktion med talhus 0-10

Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • subtraktion
 • talhus
 • ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
0 av 6 nivåer klara

Positionssystemet för tal i decimalform

Spela Positionssystemet för tal i decimalform
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • possitionsystemet
 • decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet?
0 av 2 nivåer klara

Hitta rätt uttryck demokrati

Spela Hitta rätt uttryck demokrati
          (1)
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Benämnda uppgifter
 • addition
 • subtraktion
 • multiplikation
 • tillämpad matematik
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra
0 av 2 nivåer klara

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (2)
Årskurs 3 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • Tidsskillnad
 • minuter
 • timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...
0 av 2 nivåer klara

Talomvandling 7

Spela Talomvandling 7
          (1)
Årskurs 7 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • decimalform
 • bråkform
 • procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent
0 av 6 nivåer klara

Talpar - addition och subtaktion

Spela Talpar - addition och subtaktion
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.
0 av 2 nivåer klara

Storleksordna decimaltal

Spela Storleksordna decimaltal
Årskurs 5 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.
0 av 2 nivåer klara

Treans och fyrans tabell

Spela Treans och fyrans tabell
          (1)
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4
0 av 3 nivåer klara
Nyhet

Räkna med tiondelar

Spela Räkna med tiondelar
Årskurs 4 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • bråk
 • tiondelar
 • addition
 • subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.
0 av 4 nivåer klara

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
Årskurs 1 - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100
0 av 2 nivåer klara

Decimaltal tiondel

Spela Decimaltal tiondel
          (1)
Årskurs 4 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.
0 av 2 nivåer klara

Subtraktion 10-20

Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.
0 av 2 nivåer klara

+1 och -1 upp till 100

Spela +1 och -1 upp till 100
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.
0 av 3 nivåer klara

Cirkelmatte

Spela Cirkelmatte
Årskurs 4 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • talsorter
 • talvärde
 • multiplikation
 • problemlösning
 • tallinje
Enkel repetition av fyrans matte.
0 av 8 nivåer klara

Subtraktion - tal nära varandra

Spela Subtraktion - tal nära varandra
Årskurs 2 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.
0 av 4 nivåer klara

Talsorter, decimaltal

Spela Talsorter, decimaltal
Årskurs 4 - Årskurs 7
Spelet tränar:
 • Talsorter
 • decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?
0 av 2 nivåer klara

Talkamraterna med talhus

Spela Talkamraterna med talhus
Årskurs 1 - Årskurs 2
Spelet tränar:
 • talkamrater
 • talhus
Skriv in additionen till talhuset.
0 av 3 nivåer klara

Väga jämnt med tiotalsövergång

Spela Väga jämnt med tiotalsövergång
Årskurs 1 - Årskurs 4
Spelet tränar:
 • likhetsteknets betydelse
 • stora addition
 • stora subtraktion
 • talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.
0 av 2 nivåer klara

Terminologi

Spela Terminologi
          (1)
Årskurs 2 - Årskurs 9
Spelet tränar:
 • terminologi
Träna matematikens terminologi.
0 av 2 nivåer klara

Räkna med tiotal

Spela Räkna med tiotal
          (1)
Årskurs 1 - Årskurs 3
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.
0 av 3 nivåer klara

Tal (decimaltal)

Spela Tal (decimaltal)
Årskurs 3 - Årskurs 6
Spelet tränar:
 • decimaltal
Träna taluppfattning och decimaltal.
0 av 11 nivåer klara

Addition & Subtraktion 100 000

Spela Addition & Subtraktion 100 000
Årskurs 4 - Årskurs 5
Spelet tränar:
 • addition
 • subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000
0 av 2 nivåer klara
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Annons