Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Minecraftmatte

0 av 7 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (481)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (1757)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.
Annons

Klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Klockan
          (521)
Åk0 till Åk5
 • • Analoga klockan
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (71)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Räkna pengar

0 av 76 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (176)
Åk0 till Åk6
 • • Pengar
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Digitala klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (213)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.
Nyhet

Multiplikationsmemory

0 av 10 nivåer klara
Spela Multiplikationsmemory
          (1)
Åk2 till Åk6
 • • Multiplikation
 • • Tabeller
 • • Huvudräkning
 • • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.

Geometri grunderna

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometri grunderna
          (13)
Åk4 till Åk6
 • • Vinklar
 • • Geomtriska figurer
 • • Omkrets
 • • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (157)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (28)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (116)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Enkla bråk

0 av 7 nivåer klara
Spela Enkla bråk
Åk4 till Åk6
 • • Enkla bråk
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (59)
Åk4 till Åk9
 • • Enhet
 • • Enhetsomvandling
 • • Längd
 • • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Öppna utsagor: Vem har rätt?

0 av 6 nivåer klara
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?
Åk2 till Åk6
 • • Öppna utsagor
 • • Likhetstecknet
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?

Avrundning

0 av 4 nivåer klara
Spela Avrundning
          (39)
Åk2 till Åk4
 • • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.

Algebra 7

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra 7
          (38)
Åk7 till Åk9
 • • Algebra
 • • Mönster
 • • Talföljder
 • • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (6)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Textuppgifter
Textuppgifter med addition och subtraktion.

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (29)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (17)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Multiplikation     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Siffror     Huvudräkning     Analoga klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Tabeller     Minnesträning     Memory     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Addition     Längd     Enkla bråk     Procent     Decimaltal     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Avrundning     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Textuppgifter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Matematik     Dubbelt     Antal     Enheter     Ekvationer     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Decimal     Omvandling     Addera bråk     Analog klocka      digital klocka     Problemlösning     Diagram     Schack     Förstår mönster     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Enhetsbyte     Skala     Taluppfattning     Negativa tal     Tallinjen     Geometriska figurer     Procenträkning     Delen     Koordinatsystem     Positionsystemet     Överslagsräkning     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Upprepad addition     Multiplikation med uppställning     Talmönster     Beräkna tider     Klockan     Logiskt tänkande     Abakus     Enhetsomvandling för längd     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Talsorter     Platsvärde     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Jämna     Udda     Tal     Tvillingarna     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Läsförståelse     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Namnge geometriska former     Prefix      enheter     Mattematik     Ental     Tiotal     Potenser     Storleksordna     Jämföra     Likamedtecken     Likhetstecken     Talhus     Talkamrater     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Prioriteringsregler     Procenttal     Omvandla     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Antalsuppfattning     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Mellanled     Hundratal     Del av hel     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Heltal     Stora tal     Andel     Texttal     Månader och nummer     Matteord     Samband     Begreppet dubbelt     Ordningstal     Tiondel     Förståelse av begreppet hälften     1000     10 0000     Tallinje     Blandad form     Bråkform     Växla     Del av antal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Skriva siffror med bokstäver     Figurer     Hörn     Sida     Division med 3     Beräkna tider på en klocka     Läsa av en analog klocka     Stava     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Dubblor     Siffrors värde i tal     Lilla plus     Faktor      Multiplikation     Produkt     Förlänga     Förkorta     Talordning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Koppla uttryck till berättelse     Talvärde     Hemlisar     1-10     Generell multiplikation     Decimalform     Procentform     Svenska     Genrepedagogik     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     Delar     Positionssystem     Decimaltecken     Skillnad     Possitionsystemet     Tiondelar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Terminologi     Kvadrattal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik