Spelinstruktioner till att träna rättstavning

Träna rättstavning Välj ljud att träna bland knapparna ovan. Då slumpas tio frågor som tränar rättstavningen med det ljudet.Du kommer att få tre ord eller meningar och ett av dessa är felstavat.Det är upp till dig att hitta det som inte är rättstavat.

Fonem och grafem

Ett grafem är skriftspråkets minsta betydelseskiljande enhet, vilket i detta spel är bokstäver i form av vokaler och konsonanter. Talspråkets motsvarighet till grafem heter fonem. I detta spel tränas stavningen grupperad på svenska fonem. Här nedan är t.ex. TJ-ljudet ett fonem. Det stavas oftast med två grafem, som då kallas digraf.

Här nedan listas generella regler för stavning i det svenska språket ordnade utifrån fonemen. De flesta regler har dock undantag så se upp!

TJ-ljudet

TJ har två generella regler:
 • Oftast TJ framför hårda vokaler (a, o, u, å), t.ex. tjusiga.
 • Oftast K framför mjuka vokaler (e, i, y, ä, ö), t.ex. kära.
Det finns dock många undantag!

J-ljudet

J har två generella regler som oftast gäller:
 • Oftast J framför hårda vokaler (a, o, u, å), t.ex. välja.
 • Oftast G framför mjuka vokaler (e, i, y, ä, ö), t.ex. gömma.

M-ljudet

Ska ordet ha en eller två M? Detta är en klassisk fråga om dubbla konsonanter. Det finns tre grundregler:
 • Bara ett M i slutet av ett ord.
  Finns tre undantag som måste läras in: damm, lamm och ramm.
 • Bara ett M om det kommer en konsonant efter.
 • Bara ett M i ord som hör ihop med rom och dom.

N-ljudet

Regel: Bara ett N framför D och T.
Exempel är sand och sant.

S-ljudet

S-ljudet stavas oftast med S eller SS.I låneord från andra språk kan det ibland stavas med t.ex. c, zz, ps, t eller sc.

K-ljudet

Ljudförbindelsen KS stavas ofta med X, t.ex. sax.Ljudförbindelsen KT stavas ofta med GT, GGT, KT eller CKT. Utgå ifrån grundordet så blir det lättare, t.ex. släcka -> släckt.

NG-ljudet

Tre regler:
 • NG-ljudet stavas oftast med NG, t.ex. längta.
 • Stavas ofta med N framför K, t.ex. bänk.
 • Stavas ofta med G framför N t.ex. vagn.

Å eller O

Två generella regler:
 • Långt å-ljud stavas ofta med Å, t.ex. förlåta.
 • Kort å-ljud stavas ofta med O, t.ex. kopp.

E eller Ä

Man brukar säga att Ä-ljudet stavas med Ä i ord med lång vokal, men det finns egentligen inga generella regler. Träna träna träna, med andra ord!

SJ-ljudet

 • Stavas oftast med SJ framför hårda vokaler. T.ex. avundsjuk.
 • Stavas oftast SK framför mjuka vokaler. T.ex. skiva.

Beräkning av kunskapspoäng

Varje avklarad nivå ger 1 kunskapspoäng i detta spel. Maximala antalet poäng (10 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla tio nivåer.