Jämför medlemskap

Välj hur du vill använda Elevspel. På Elevspel kan du spela oinloggad, men även ha ett gratis medlemskap eller bli plusmedlem. Jämför våra olika typer av medlemskap nedan.
Funktioner Utan inloggning Gratis användare Plusmedlem
Spela alla spel
Låt eleven samla medaljer och poäng
Krypterad kommunikation
Talsyntes
4/spelomgång

4/spelomgång
Låt eleven spara medaljer och poäng
Dela ut uppdrag och gör egna spel
Följ elevens framsteg
Inloggning med Skolfederation
Skapa upp till 20 klasser/grupper
Reklamfritt
7 dagar
Skapa stora elevgrupper
Förhandsgranska spelnivåer
Redigera flera elevers uppgifter samtidigt
Skriv ut ett spel
Skriv ut ett uppdrag
Inloggning med Skolon
Teckna PUB-avtal
Tillgång till plus.elevspel.se
Skoladmin
Bli medlem Bli plusmedlem