Annons

Kemi

Kemi spel Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar. Spela våra kemispel för att fördjupa dina kunskaper i kemi. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Kemi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Farosymboler

0 av 2 nivåer klara
Spela Farosymboler
          (110)
Åk4 till Åk9
 • • Farosymboler
 • • Kemi i hemmet
 • • Hälsa
 • • Miljö
Träna på vad farosymbolerna betyder.

Vilken form?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilken form?
          (9)
Åk3 till Åk7
 • • Former
 • • Fast form
 • • Flytande form
 • • Gasform
Ett spel där du får träna på vilka former olika ämnen är i.
Annons

Grundämnen och atomer

0 av 2 nivåer klara
Spela Grundämnen och atomer
          (34)
Åk4 till Åk6
 • • Kemi
Spelet riktar sig mot åk 4-6 och tar upp de kemiska beteckningarna för våra grundämnen. Den tar även upp vad atomer egentligen är.

Fast, flytande och gas

0 av 2 nivåer klara
Spela Fast, flytande och gas
          (8)
Åk5 till Åk7
 • • Fast
 • • Flytande
 • • Gas
Detta är ett elevspel där du får testa dig själv på de olika formerna ett ämne kan ha, fast flytande och gas.

Vilket grundämne

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket grundämne
          (45)
Åk5 till Åk9
 • • Grundämnens kemiska beteckning
 • • Periodiska systemet
Vilket grundämne har följande kemiska beteckning?

Syror och baser

0 av 3 nivåer klara
Spela Syror och baser
          (28)
Åk6 till Åk9
 • • Kemi
 • • Syror
 • • Baser
 • • Joner
Grundläggande kemi för åk7-9. Grunderna om syror, baser och joner. Spelet tränar kunskaper om: syror baser joner kemi i vardagen.

Blandningar

0 av 2 nivåer klara
Spela Blandningar
          (2)
Åk6 till Åk8
 • • blandningar
Ett elevspel där du får lära dig olika blandningar.

Kemi i kroppen

0 av 3 nivåer klara
Spela Kemi i kroppen
          (11)
Åk7 till Åk9
 • • Baskemi
 • • Atom
 • • Människokroppen
Kemi för kroppen genom flervalsfrågor med text.

Organisk kemi

0 av 2 nivåer klara
Spela Organisk kemi
          (14)
Åk7 till GYMN
 • • Kemi
 • • Kol
 • • Molekyler
 • • Alkoholer
Lär dig mer om livets kemi. Spelet tar upp enkla kolväten, alkoholer, estrar och annat smått och gott.

Labutrustning

0 av 2 nivåer klara
Spela Labutrustning
          (4)
Åk7 till Åk9
 • • Labutrustning
Öva på vanlig utrustning som du använder när du labbar.

Kemiska tecken

0 av 3 nivåer klara
Spela Kemiska tecken
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Kemiskt tecken
 • • Grundämnen
Här får du träna kemiska tecken för några vanliga grundämnen.

Kemi och miljö

0 av 2 nivåer klara
Spela Kemi och miljö
          (2)
Åk5 till Åk6
 • • Grundämnen
 • • Surt
 • • Basiskt
 • • Blandning
Träna de grundläggande kunskaperna inom kemins värld.

Estrars kemi

0 av 2 nivåer klara
Spela Estrars kemi
          (3)
Åk7 till Åk9
 • • Estrar
Ett elevspel där du får träna på estrar. Vad är estrar och vart finns dem?

Vatten och luft

0 av 2 nivåer klara
Spela Vatten och luft
          (6)
Åk4 till Åk4
 • • Vatten
 • • Luft
Frågor för åk 4 på ämnet "Vatten och luft"

Matens kemi

0 av 2 nivåer klara
Spela Matens kemi
          (3)
Åk7 till Åk9
 • • Begrepp
 • • Kolhydrater
 • • Proteiner
 • • Fetter
Ett spel om matens kemi för åk 7-9 (Kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer och mineraler)

Grundämnen

0 av 2 nivåer klara
Spela Grundämnen
          (1)
Åk5 till Åk8
 • • Grundämnen
 • • Kemisk beteckning
Ett elevspel där du får träna på de olika kemiska beteckningarna för olika grundämnen.

Vatten - Begrepp

0 av 2 nivåer klara
Spela Vatten - Begrepp
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Vatten
 • • Begrepp
Övar olika begrepp som behandlar ämnet vatten på olika sätt.

Atomen och det periodiska systemet

0 av 3 nivåer klara
Spela Atomen och det periodiska systemet
          (11)
Åk7 till Åk9
 • • Atomen
 • • Periodiska systemet
 • • Kemi
Här kan du testa dina kunskaper kring atomen och det periodiska systemet

Kemiska salter

0 av 2 nivåer klara
Spela Kemiska salter
Åk7 till Åk9
 • • Salter
 • • Kemiska beteckningar
Salter namn, användning av olika salter.

Energikällor

0 av 2 nivåer klara
Spela Energikällor
Åk5 till Åk7
 • • Fossila bränslen
 • • Energikällor
 • • Förnybar
 • • Vind
Ett spel om förnybara energikällor och fossila bränslen.
1 2 Nästa sida »

Filtrera spelen inom kemi på kunskapsområde

Farosymboler     Kemi i hemmet     Hälsa     Miljö     Former     Fast form     Flytande form     Gasform     Kemi     Fast     Flytande     Gas     Grundämnens kemiska beteckning     Periodiska systemet     Syror     Baser     Joner     blandningar     Baskemi     Atom     Människokroppen     Kol     Molekyler     Alkoholer     Alkaner     Estrar     Labutrustning     Kemiskt tecken     Grundämnen     Surt     Basiskt     Blandning     Lösning     Kemisk reaktion     Kemisk förening     Vatten     Luft     Begrepp     Kolhydrater     Proteiner     Fetter     Vitaminer     Mineraler     Kemisk beteckning     Atomen     Salter     Kemiska beteckningar     Fossila bränslen     Energikällor     Förnybar     Vind     Sol     Bioenergi     Kärnkraft     Kolkraft     Destillation     Dekantering     Filtrering     Centrifugering     Alkemi     Alkemister     Kemi historia     Nobelpris     Jonföreningar     Atomer     ozon     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Engelska