Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Multiplikation

Multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Multiplikation
 • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.
0%
Spela Klockan

Klockan

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
0%
Spela Minecraftmatte

Minecraftmatte

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Division
 • Subtraktion
 • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
0%
Spela Bråk - träna och jämför

Bråk - träna och jämför

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Hälften
 • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.
0%
Spela Tal i bråkform

Tal i bråkform

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Bråk
 • Bråkform
 • Del av
 • Andel
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0%
Spela Digitala klockan

Digitala klockan

Förskola - Årskurs 5
 • Klocka
 • Digital klocka
 • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.
Annons
0%
Spela Geometriska former

Geometriska former

Årskurs 2 - Årskurs 2
 • Namn på geometriska figurer
 • Geometriska figurers kännetecken
 • Tvådimensionella figurer
 • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.
0%
Spela Addition

Addition

Förskola - Årskurs 5
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.
0%
Spela Volymenheter

Volymenheter

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Volym
 • Enheter
 • Dl
 • l
Träna omvandling av volymenheter.
0%
Spela Procent och kombinatorik

Procent och kombinatorik

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Cirkeldiagram
Öva på procent, att kombinera, hundradelar, hela och halva samt cirkeldiagram.
0%
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.
0%
Spela Decimaltal

Decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.
0%
Spela Procent - räkna ut delen

Procent - räkna ut delen

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Procent
 • Procenträkning
 • Delen
 • Huvudräkning
Öva på procent. Räkna ut delen genom huvudräkning.
0%
Spela Addition och subtraktion 0-20

Addition och subtraktion 0-20

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.
0%
Spela Omvandla bråk, procent och decimal

Omvandla bråk, procent och decimal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Decimal
 • Procent
 • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
0%
Spela Enhetsomvandling

Enhetsomvandling

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.
0%
Spela Geometri 7

Geometri 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Geometri
 • Vinklar
 • Vinkelsumma
 • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).
0%
Spela Räkna med skala

Räkna med skala

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Skala
 • Geometri
 • Hälften
 • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.
0%
Spela Bråk år 3-6

Bråk år 3-6

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.
0%
Spela Bråkform och blandad form

Bråkform och blandad form

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Blandad form
 • Bråkform
 • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.
Annons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Bråkform     Del av     Andel     Digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Addition     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Procent     Cirkeldiagram     Längd     Taluppfattning     Decimaltal     Procenträkning     Delen     Decimal     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Skala     Blandad form     Växla     Tallinje     Uttryck     Ekvaktioner     Problemlösning     Area     Förstoring     Förminskning     Algebra     Mönster     Talföljder     Tabeller     Diagram     Del av hel     Geomtriska figurer     Pengar     Räkna     Jämna     Udda     Tal     Minnesträning     Memory     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Matematik     Dubbelt     Antal      digital klocka     Talföljd     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Positionsystemet     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Sannolikhet     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Rymd     Procent av     25% av     75% av     Avrundning     Tiotal     Hundratal     Prioriteringsregler     Positionssystemet     Enkla bråk     Multiplikation med uppställning     Färdighetsträning     Hemlisar     1-10     Överslagsräkning     Storleksordna     Jämföra     Begrepp     Ental     Beräkna tider på en klocka     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Heltal     Stora tal     Samband     Strategier     Enhetsomvandling för längd     Likamedtecken     Likhetstecken     Geometriska figurer     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Läsförståelse     Matteord     Medelvärde     Median     Typvärde     Koordinatsystem     Negativa tal     Tallinjen     Schack     Förstår mönster     Lägesmått     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Beräkna tider     Klockan     1000     10 0000     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Positionssystem     Decimaltecken     Talsorter     Platsvärde     talsorter     Decimalform     Procentform     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Talmönster     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Addera bråk     Läsa av en analog klocka     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Upprepad addition     Enhetsbyte     Tvillingarna     Talkamrater     Del av antal     Multiplikation med bildstöd     Förlänga     Förkorta     Talvärde     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Antalsuppfattning     Utvecklad form     Terminologi     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Prefix      enheter     Differens     Geometriska ord     Division med 3     Procenttal     Omvandla     Svenska     Genrepedagogik     Km     Tiondelar     Talområdet 0-20     Genomsnitt     Dubblor     Geometriska former     Talhus     Stora plus     Tiotalsövergång     Generell multiplikation     Textuppgifter     Tiondel     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Delar     Potenser     Mattematik     romerska siffror     Siffrors värde i tal     Possitionsystemet     Cirkel     Medelpunkt     Talordning     Kombinera     Engelska     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Längdenheter     Mil     Kilometer     Begreppet dubbelt     Division med en halv och en tiondel     Hundradelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Snabbhet     Faktor      Multiplikation     Produkt     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koppla uttryck till berättelse     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Fler     Färre     Logiskt tänkande     Abakus     Figurer     Hörn     Sida     Mellanled     Förståelse av begreppet hälften     Subtraktionstabell     Skillnad     Kvadrattal     Texttal     naturliga tal     Fler än     Färre än     Övergångar     
Annons