Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (2492)
Åk2 till Åk9
 • Siffror
 • Multiplikation
 • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Klockan
          (701)
Åk0 till Åk5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.

Minecraftmatte

0 av 7 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (681)
Åk3 till Åk5
 • Multiplikation
 • Division
 • Subtraktion
 • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (233)
Fsk till Åk5
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.
Annons

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (178)
Åk2 till Åk6
 • Bråk
 • Hälften
 • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (118)
Åk4 till Åk6
 • Taluppfattning
 • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Digitala klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (299)
Fsk till Åk5
 • Klocka
 • Digital klocka
 • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (9)
Åk2 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (49)
Åk2 till Åk2
 • Namn på geometriska figurer
 • Geometriska figurers kännetecken
 • Tvådimensionella figurer
 • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (53)
Åk2 till Åk3
 • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

0 av 6 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (34)
Åk2 till Åk9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (157)
Åk2 till Åk9
 • Siffror
 • Division
 • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Räkna pengar

0 av 78 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (207)
Åk0 till Åk6
 • Pengar
 • Räkna
 • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Subtraktion

0 av 35 nivåer klara
Spela Subtraktion
          (97)
Åk1 till Åk6
 • Siffror
 • Subtraktion
 • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.

Multiplikationsmemory

0 av 10 nivåer klara
Spela Multiplikationsmemory
          (16)
Åk2 till Åk6
 • Multiplikation
 • Tabeller
 • Huvudräkning
 • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (59)
Åk0 till Åk4
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (86)
Åk4 till Åk6
 • Bråk
 • Decimal
 • Procent
 • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Julmatte

0 av 4 nivåer klara
Spela Julmatte
          (32)
Åk4 till Åk6
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
 • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (7)
Åk3 till Åk7
 • Multiplikation
 • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (83)
Åk4 till Åk9
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Pengar     Räkna     Tabeller     Minnesträning     Memory     Decimal     Procent     Omvandling     Positionsystemet     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Negativa tal     Tallinjen     Prioriteringsregler     Stora tal     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Potenser     Prefix      enheter      digital klocka     Area     Tallinje     Uttryck     Ekvaktioner     Matematik     Dubbelt     Antal     Problemlösning     Skala     Algebra     Mönster     Talföljder     Heltal     Upprepad addition     Del av hel     Positionssystemet     Begrepp     Enheter     Dl     Ml     Cl     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Schack     Förstår mönster     Geomtriska figurer     Talsorter     Platsvärde     Avrundning     Överslagsräkning     Multiplikation med uppställning     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Läsa     Beräkna tider på en klocka     Tiondel     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Procenträkning     Delen     Enhetsomvandling för längd     Geometriska figurer     Tiotalsövergång     Bråkform     Mellanled     Tiotal     Ental     Enhetsbyte     Utvecklad form     Blandad form     Växla     Jämna     Udda     Tal     Matteord     Andel     Hundratal     Antalsuppfattning     Faktor      Multiplikation     Produkt     Textuppgifter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Possitionsystemet     Talmönster     Talordning     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Beräkna tider     Procenttal     Omvandla     Logiskt tänkande     Abakus     Ordningstal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Läsförståelse     Talkamrater     Multiplikation med bildstöd     Terminologi     Diagram     Koordinatsystem     Addera bråk     Stora plus     Talområdet 0-20     Dubblor     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Geometriska ord     Figurer     Hörn     Sida     Samband     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talföljd     Division med en halv och en tiondel     1000     10 0000     Huvudräkning med hjälp av dubblor     romerska siffror     Siffrors värde i tal     Likamedtecken     Likhetstecken     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Del av antal     Namnge geometriska former     Tvillingarna     Positionssystem     Decimaltecken     Månader och nummer     Strategier     Skriva siffror med bokstäver     Mattematik     Enkla bråk     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Talvärde     Koppla uttryck till berättelse     Förlänga     Förkorta     Förståelse av begreppet hälften     Begreppet dubbelt     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Medelvärde     Median     Typvärde     talsorter     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Fler än     Färre än     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Fler     Färre     Talhus     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Delar     Division med 3     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Hemlisar     1-10     Lägesmått     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Generell multiplikation     Decimalform     Procentform     Cirkel     Medelpunkt     Tiondelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Kvadrattal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     naturliga tal     Övergångar     Skillnad     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Texttal     Svenska     Km     Genomsnitt     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Matematik
 3. Svenska
 4. Svenska
Annons