Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (2413)
Åk2 till Åk9
 • Siffror
 • Multiplikation
 • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Minecraftmatte

0 av 7 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (657)
Åk3 till Åk5
 • Multiplikation
 • Division
 • Subtraktion
 • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
Annons

Klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Klockan
          (692)
Åk0 till Åk5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (220)
Fsk till Åk5
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (170)
Åk2 till Åk6
 • Bråk
 • Hälften
 • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (111)
Åk4 till Åk6
 • Taluppfattning
 • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (3)
Åk1 till Åk4
 • Talsorter
 • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.

Digitala klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (295)
Fsk till Åk5
 • Klocka
 • Digital klocka
 • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Räkna pengar

0 av 78 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (202)
Åk0 till Åk6
 • Pengar
 • Räkna
 • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (8)
Åk2 till Åk3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.

Negativa tal

0 av 10 nivåer klara
Spela Negativa tal
          (44)
Åk5 till Åk9
 • Negativa tal
 • Huvudräkning
 • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (6)
Åk3 till Åk7
 • Multiplikation
 • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Tallinjer

0 av 2 nivåer klara
Spela Tallinjer
          (1)
Åk2 till Åk4
 • Tallinje
Träna på att läsa av tallinjer och räkna ut vilka tal som fattas.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

0 av 6 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (32)
Åk2 till Åk9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (50)
Åk2 till Åk3
 • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (153)
Åk2 till Åk9
 • Siffror
 • Division
 • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (18)
Åk7 till Åk9
 • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (58)
Åk0 till Åk4
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Division med 10, 100 och 1000

0 av 13 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 och 1000
          (2)
Åk4 till Åk7
 • Division
 • Stora tal
 • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.

Positionssystemet

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet
          (2)
Åk4 till Åk6
 • Positionssystemet
Öva på positionssystemet - hundratal, tiotal och ental.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Addition     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Digital klocka     Pengar     Räkna     Negativa tal     Tallinjen     Positionsystemet     Tallinje     Längd     Potenser     Stora tal     Positionssystemet     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Schack     Förstår mönster     Decimal     Procent     Omvandling     Tabeller     Minnesträning     Memory     Prioriteringsregler     Överslagsräkning     Talmönster     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Begrepp     Läsa     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Matematik     Dubbelt     Antal     Problemlösning     Area     Omkrets     Del av hel     Tiotalsövergång     Uttryck     Ekvaktioner     Heltal      digital klocka     Diagram     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Upprepad addition     Ekvationer     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Procenträkning     Delen     Algebra     Mönster     Talföljder     Antalsuppfattning     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Skala     Geomtriska figurer     Possitionsystemet     Fler     Färre     Multiplikation med uppställning     Mattematik     Stora plus     Talområdet 0-20     Enheter     Dl     Ml     Cl     Skriva siffror med bokstäver     Tiondel     Bråkform     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Medelvärde     Median     Typvärde     Jämna     Udda     Tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Namnge geometriska former     Talordning     Prefix      enheter     Likamedtecken     Likhetstecken     Talföljd     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talkamrater     Dubblor     Enkla bråk     Beräkna tider på en klocka     Läsförståelse     Koordinatsystem     Andel     Ordningstal     Matteord     romerska siffror     Geometriska figurer     Textuppgifter     Blandad form     Växla     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     1000     10 0000     Samband     Strategier     Övergångar     Tvillingarna     Geometriska ord     Decimalform     Procentform     talsorter     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Siffrors värde i tal     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Begreppet dubbelt     Multiplikation med bildstöd     Genomsnitt     Förståelse av begreppet hälften     Lägesmått     Kvadrattal     Logiskt tänkande     Abakus     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Del av antal     Enhetsbyte     Mellanled     Procenttal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Månader och nummer     Förlänga     Förkorta     Enhetsomvandling för längd     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Terminologi     Talhus     Talvärde     Beräkna tider     Storleksordna     Jämföra     Faktor      Multiplikation     Produkt     Fler än     Färre än     Figurer     Hörn     Sida     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Positionssystem     Decimaltecken     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Delar     Skillnad     Addera bråk     Hemlisar     1-10     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Division med en halv och en tiondel     Svenska     Km     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Generell multiplikation     naturliga tal     Koppla uttryck till berättelse     Texttal     Tiondelar     Division med 3     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Cirkel     Medelpunkt     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Dator och media
Matematik