Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Multiplikation

Multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Multiplikation
 • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.
0%
Spela Klockan

Klockan

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
0%
Spela Decimaltal

Decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.
0%
Spela Division med 10, 100 och 1000

Division med 10, 100 och 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Division
 • Stora tal
 • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.
0%
Spela Siffror och tal med bokstäver

Siffror och tal med bokstäver

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Tal
 • Siffror
 • Ordningstal
 • Stava
Öva på att stava siffror, tal och ordningstal med bokstäver.
0%
Spela Addition

Addition

Förskola - Årskurs 5
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.
Annons
0%
Spela Tabell & Diagram 7

Tabell & Diagram 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Tabeller
 • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.
0%
Spela Digitala klockan

Digitala klockan

Förskola - Årskurs 5
 • Klocka
 • Digital klocka
 • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.
0%
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Tidsskillnad
 • Minuter
 • Timmar
 • Klockan
Spela spel där tidsskillnader beräknas. Hur många timmar eller minuter är det mellan klockslagen?
0%
Spela Omvandla bråk, procent och decimal

Omvandla bråk, procent och decimal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Decimal
 • Procent
 • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
0%
Spela Minecraftmatte

Minecraftmatte

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Division
 • Subtraktion
 • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
0%
Spela Enheterna Kg, hg och g

Enheterna Kg, hg och g

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Vikt
 • Enhet
Vilken enhet passar till vikten av de olika sakerna?
Nyhet
0%
Spela Avrundning miniräknare

Avrundning miniräknare

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Avrundning
Du lär dig avrunda till hela, tiondelar och hundradelar.
0%
Spela Bråk - träna och jämför

Bråk - träna och jämför

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Hälften
 • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.
Nyhet
0%
Spela Hur stor är delen?

Hur stor är delen?

Årskurs 5 - Årskurs 7
 • Räkna
 • Bråkform
 • Andel
Bråkform, du räknar ut hur stor delen är, tex hälften av 18.
0%
Spela Ental, tiotal, hundratal

Ental, tiotal, hundratal

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Begrepp
 • Positionssystemet
 • Ental
 • Tiotal
Öva på att översätta tal i textform till tal i sifferform och tvärtom.
0%
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

Årskurs 1 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!
0%
Spela Geometriska former

Geometriska former

Årskurs 2 - Årskurs 2
 • Namn på geometriska figurer
 • Geometriska figurers kännetecken
 • Tvådimensionella figurer
 • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.
0%
Spela Addition och subtraktion 0-20

Addition och subtraktion 0-20

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.
0%
Spela Dubbelt och hälften

Dubbelt och hälften

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Matematik
 • Dubbelt
 • Hälften
 • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.
0%
Spela Tal i bråkform

Tal i bråkform

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Bråk
 • Bråkform
 • Del av
 • Andel
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0%
Spela Texttal 0-100

Texttal 0-100

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Texttal
 • Addition
 • Subtraktion
 • Uttryck
Vilket matematiska uttryck passar till texttalet? Lär eleven koppla ihop text och uttryck.
0%
Spela Prioriteringsreglerna

Prioriteringsreglerna

Årskurs 4 - Årskurs 8
 • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.
0%
Spela Blandad huvudräkning

Blandad huvudräkning

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Huvudräkning
 • Addition
 • Subtraktion
Huvudräkning med addition och subtraktion i tal upp till tusen.
0%
Spela Träna taluppfattning

Träna taluppfattning

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Talsorter
 • Platsvärde
Eleven övar talsorter och platsvärde med detta mattespel.
Annons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Division     Stora tal     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Addition     Tabeller     Diagram     Digital klocka     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Subtraktion     Läsfrågor     Vikt     Enhet     Avrundning     Hälften     Fjärdedel     Räkna     Bråkform     Andel     Begrepp     Positionssystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Upprepad addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Matematik     Dubbelt     Antal     Del av     Texttal     Uttryck     Prioriteringsregler     Talsorter     Platsvärde     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Jämna     Udda     Likhetstecknets betydelse     Algebra     Öppna utsagor     Uppställning     Växel     Växling     Pengar     Matteord     Dubblor     Talhus     Ekvationer     Problemlösning     Area     Omkrets     Likamedtecken     Likhetstecken     Ekvaktioner     Mönster     Talföljder     Geometriska former     Geometriska figurer     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Mattematik     Storleksordna     Tiondel     Multiplikation med uppställning     En halv     En tiondel     Geometriska ord     Geometri     Beräkna tider på en klocka     Talmönster     Talordning     Ordkunskap     Terminologi     Likhetstecknet     Likheter     Decimalform      digital klocka     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Textuppgifter     Procenträkning     Delen     Överslagsräkning     Heltal     Multiplikation med bildstöd     Medelvärde     Median     Typvärde     Sannolikhet     Skala     Förstoring     Förminskning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Procentform     Figurer     Hörn     Sida     Enhetsbyte     Positionssystem     Decimaltecken     Tvillingarna     Antalsuppfattning     Fler än     Färre än     Kvadrattal     romerska siffror     Tallinje     Beräkna tider     Omvandla     Potenser     Prefix     Enheter     Talkamrater     Samband     Dl     Ml     Cl     Begreppet dubbelt     1000     10 0000     Procenttal     Addera bråk     Blandad form     Växla     Läsförståelse     Generaliserad multiplikationstabell     Procent av     25% av     75% av     Rymd     Platsvärden     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Genrepedagogik     Talkompisar     Negativa tal     Tallinjen     Positionsystemet     Delar     Del av hel     Possitionsystemet     Differens     Schack     Förstår mönster     Division med 3     naturliga tal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förlänga     Förkorta     Del av antal     Minnesträning     Memory     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Talföljd     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Utvecklad form     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Subtraktionstabell     Kombinera     Cirkeldiagram     Engelska     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Längdenheter     Mil     Kilometer     Faktor      Multiplikation     Produkt     Tillämpad matematik     Siffrors värde i tal     Enhetsomvandling för längd     Talvärde     Hemlisar     1-10     Tiondelar     Förståelse av begreppet hälften     Geomtriska figurer     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Jämföra     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Lägesmått     talsorter     Genomsnitt     Cirkel     Medelpunkt     Fler     Färre     Färdighetsträning     Logiskt tänkande     Abakus     Skillnad     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Strategier     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Mellanled     Koordinatsystem     Enkla bråk     Övergångar     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Hundradelar     Snabbhet     
Topplista denna vecka
 1. Svenska
 2. Dator och media
 3. Matematik
 4. Hjärngympa
 5. Matematik