Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (1939)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Klockan
          (558)
Åk0 till Åk5
 • • Analoga klockan
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
Annons

Minecraftmatte

0 av 7 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (542)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (88)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (17)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Digitala klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (233)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (175)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (88)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (75)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).
Nyhet

Tiotal ental- memory

0 av 3 nivåer klara
Spela Tiotal ental- memory
Åk0 till Åk3
 • • Tiotal
 • • Ental
 • • Addition
Ett klassiskt memoryspel som tränar ental och tiotal.

Enheterna Kg,hg och g

0 av 2 nivåer klara
Spela Enheterna Kg,hg och g
          (30)
Åk2 till Åk5
 • • Vikt
 • • Enhet
Vilken enhet behöver du använda?

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (36)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Subtraktion

0 av 35 nivåer klara
Spela Subtraktion
          (85)
Åk1 till Åk6
 • • Siffror
 • • Subtraktion
 • • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (123)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (68)
Åk4 till Åk9
 • • Enhet
 • • Enhetsomvandling
 • • Längd
 • • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Multiplikationsmemory

0 av 10 nivåer klara
Spela Multiplikationsmemory
          (8)
Åk2 till Åk6
 • • Multiplikation
 • • Tabeller
 • • Huvudräkning
 • • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (31)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (10)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (47)
Åk0 till Åk4
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Enkla bråk

0 av 7 nivåer klara
Spela Enkla bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Enkla bråk
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Taluppfattning     Decimaltal     Digitala klockan     Schack     Förstår mönster     Addition     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Tiotal     Ental     Vikt     Enhet     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Tabeller     Minnesträning     Memory     Upprepad addition     Enkla bråk     Procent     Diagram     Negativa tal     Tallinjen     Decimal     Omvandling     Analog klocka      digital klocka     Pengar     Räkna     Begrepp     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geomtriska figurer     Area     Ekvaktioner     Koordinatsystem     Enheter     Medelvärde     Median     Typvärde     Matematik     Dubbelt     Antal     Procenträkning     Delen     Heltal     Stora tal     Skala     Geometriska figurer     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Enhetsbyte     Prioriteringsregler     Begreppet dubbelt     Enhetsomvandling för längd     Geometriska ord     Problemlösning     Multiplikation med uppställning     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Tvillingarna     Positionssystemet     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Namnge geometriska former     Potenser     Tiondel     Positionsystemet     Avrundning     Överslagsräkning     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Blandad form     Bråkform     Växla     Andel     Förståelse av begreppet hälften     Likamedtecken     Likhetstecken     Textuppgifter     Läsa     Beräkna tider på en klocka     Beräkna tider     Klockan     Multiplikation med bildstöd     Prefix      enheter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Possitionsystemet     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Mattematik     Talkamrater     Matteord     Antalsuppfattning     Hundratal     Procenttal     Omvandla     Talhus     Jämna     Udda     Tal     Talsorter     Platsvärde     Lägesmått     Läsförståelse     Delar     Talmönster     Siffrors värde i tal     Del av hel     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Månader och nummer     Talordning     procent     Terminologi     Dubblor     Hemlisar     1-10     romerska siffror     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Texttal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Skriva siffror med bokstäver     Positionssystem     Decimaltecken     Decimalform     Procentform     Storleksordna     Jämföra     Talvärde     Tallinje     Samband     Strategier     Koppla uttryck till berättelse     Logiskt tänkande     Abakus     Övergångar     Division med 3     talsorter     Läsa av en analog klocka     Stava     1000     10 0000     Fler än     Färre än     Addera bråk     Förlänga     Förkorta     Mellanled     Ordningstal     Division med en halv och en tiondel     Skillnad     Del av antal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Kvadrattal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     naturliga tal     Generell multiplikation     Svenska     Genrepedagogik     Figurer     Hörn     Sida     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Tiondelar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Svenska
Svenska
Matematik
Dator och media