Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (2203)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Klockan
          (641)
Åk0 till Åk5
 • • Analoga klockan
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
Annons

Minecraftmatte

0 av 7 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (597)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (142)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Enheterna Kg,hg och g

0 av 2 nivåer klara
Spela Enheterna Kg,hg och g
          (39)
Åk2 till Åk5
 • • Vikt
 • • Enhet
Vilken enhet behöver du använda?

Digitala klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (271)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Tvillingarna

0 av 4 nivåer klara
Spela Tvillingarna
          (19)
Åk0 till Åk3
 • • Tvillingarna
 • • Addition
Här får du öva på tvillingarna.

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (46)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (197)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (21)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (71)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (86)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (44)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (98)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (23)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Räkna pengar

0 av 78 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (192)
Åk0 till Åk6
 • • Pengar
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Multiplikationsmemory

0 av 10 nivåer klara
Spela Multiplikationsmemory
          (11)
Åk2 till Åk6
 • • Multiplikation
 • • Tabeller
 • • Huvudräkning
 • • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (77)
Åk4 till Åk9
 • • Enhet
 • • Enhetsomvandling
 • • Längd
 • • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (141)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (20)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Vikt     Enhet     Digitala klockan     Tvillingarna     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Schack     Förstår mönster     Decimal     Procent     Omvandling     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Längd     Taluppfattning     Decimaltal     Pengar     Räkna     Tabeller     Minnesträning     Memory     Enhetsomvandling     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Geomtriska figurer     Area     Analog klocka      digital klocka     Skala     Procenträkning     Delen     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Problemlösning     Begrepp     Koordinatsystem     Ekvaktioner     Diagram     Enhetsbyte     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Del av hel     Avrundning     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Negativa tal     Tallinjen     Geometriska figurer     Överslagsräkning     procent     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Enkla bråk     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Procenttal     Omvandla     Positionssystemet     Läsa     Multiplikation med uppställning     Platsvärde     Andel     Talsorter     Lägesmått     Tiotal     Ental     Likamedtecken     Likhetstecken     Matteord     Prioriteringsregler     Beräkna tider på en klocka     Positionsystemet     romerska siffror     Potenser     Jämna     Udda     Tal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Upprepad addition     Tiondel     Stora tal     Talkamrater     Multiplikation med bildstöd     Koppla uttryck till berättelse     Enhetsomvandling för längd     Hundratal     Mattematik     Namnge geometriska former     1000     10 0000     Tallinje     Heltal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Beräkna tider     Klockan     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Del av antal     Mellanled     Geometriska ord     Talordning     Blandad form     Bråkform     Växla     Läsförståelse     Faktor      Multiplikation     Produkt     Delar     Talmönster     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Månader och nummer     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Siffrors värde i tal     Prefix      enheter     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Antalsuppfattning     Förlänga     Förkorta     Ordningstal     Övergångar     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Texttal     Figurer     Hörn     Sida     Addera bråk     Decimalform     Procentform     Talvärde     Possitionsystemet     Dubblor     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Skriva siffror med bokstäver     Förståelse av begreppet hälften     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Läsa av en analog klocka     Stava     Positionssystem     Decimaltecken     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Begreppet dubbelt     Talhus     Samband     Fler än     Färre än     Talföljd     Logiskt tänkande     Abakus     Hemlisar     1-10     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Generell multiplikation     Division med 3     Svenska     Genrepedagogik     Km     Kvadrattal     Skillnad     Tiondelar     Terminologi     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     talsorter     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Engelska
Svenska