Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (2098)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Klockan
          (613)
Åk0 till Åk5
 • • Analoga klockan
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
Annons

Tvillingarna

0 av 4 nivåer klara
Spela Tvillingarna
          (16)
Åk0 till Åk3
 • • Tvillingarna
 • • Addition
Här får du öva på tvillingarna.

Minecraftmatte

0 av 7 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (577)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (113)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Digitala klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (254)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (193)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

0 av 6 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (28)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (71)
Åk4 till Åk9
 • • Enhet
 • • Enhetsomvandling
 • • Längd
 • • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (41)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (40)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (92)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Räkna pengar

0 av 78 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (189)
Åk0 till Åk6
 • • Pengar
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (139)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Subtraktion

0 av 35 nivåer klara
Spela Subtraktion
          (89)
Åk1 till Åk6
 • • Siffror
 • • Subtraktion
 • • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (136)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Geometri 2D fördjupning

0 av 6 nivåer klara
Spela Geometri 2D fördjupning
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.

Algebra 7

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra 7
          (48)
Åk7 till Åk9
 • • Algebra
 • • Mönster
 • • Talföljder
 • • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (81)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (11)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Tvillingarna     Addition     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Pengar     Räkna     Geometriska ord     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Upprepad addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Analog klocka      digital klocka     Decimal     Procent     Omvandling     Area     Matematik     Dubbelt     Antal     Enheter     Dl     Ml     Cl     Taluppfattning     Decimaltal     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Ekvaktioner     Tabeller     Minnesträning     Memory     Skala     Schack     Förstår mönster     Diagram     Problemlösning     Ental     Tiotal     Hundratal     Enkla bråk     Negativa tal     Tallinjen     Avrundning     Överslagsräkning     Antalsuppfattning     Koordinatsystem     Geomtriska figurer     Del av hel     Heltal     Stora tal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Beräkna tider på en klocka     Talmönster     Läsförståelse     Procenträkning     Delen     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Månader och nummer     Multiplikation med uppställning     Hemlisar     1-10     Beräkna tider     Klockan     Enhetsbyte     Talsorter     Platsvärde     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Jämna     Udda     Tal     Geometriska figurer     Enhetsomvandling för längd     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Matteord     Förståelse av begreppet hälften     Talordning     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Figurer     Hörn     Sida     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     procent     Läsa av en analog klocka     Stava     Namnge geometriska former     Koppla uttryck till berättelse     Prefix      enheter     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     romerska siffror     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tiondel     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Samband     Strategier     Multiplikation med bildstöd     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Potenser     Ordningstal     Talhus     Talkamrater     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Positionsystemet     Andel     Terminologi     Begreppet dubbelt     Delar     Likamedtecken     Likhetstecken     Mattematik     Prioriteringsregler     Siffrors värde i tal     Dubblor     Division med 3     Skriva siffror med bokstäver     Blandad form     Bråkform     Växla     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Förlänga     Förkorta     Lägesmått     Övergångar     Skillnad     Mellanled     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Texttal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Logiskt tänkande     Abakus     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Possitionsystemet     Tiondelar     Procenttal     Omvandla     Faktor      Multiplikation     Produkt     Decimalform     Procentform     Addera bråk     1000     10 0000     Tallinje     Del av antal     Generell multiplikation     talsorter     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     Svenska     Km     Talvärde     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Matematik