Annons

Matematik

Matematik spel Mattespel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Multiplikation

Multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Multiplikation
 • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta matematikspel. Hitta produkten av faktorerna i alla multiplikationstabeller.
0%
Spela Klockan

Klockan

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
0%
Spela Minecraftmatte

Minecraftmatte

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Division
 • Subtraktion
 • Läsfrågor
Räkna med matematik från Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
0%
Spela Addition

Addition

Förskola - Årskurs 5
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer i klurigt matematikspel. Addera två tal och hitta summorna i alla talen.
0%
Spela Digitala klockan

Digitala klockan

Förskola - Årskurs 5
 • Klocka
 • Digital klocka
 • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.
0%
Spela Geometri 7

Geometri 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Geometri
 • Vinklar
 • Vinkelsumma
 • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).
Annons
0%
Spela Decimaltal

Decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.
0%
Spela Bråk - träna och jämför

Bråk - träna och jämför

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Hälften
 • Fjärdedel
Här kan du öva på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.
0%
Spela Procent - räkna ut delen

Procent - räkna ut delen

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Procent
 • Procenträkning
 • Delen
 • Huvudräkning
Öva på procent. Räkna ut delen genom huvudräkning.
0%
Spela Division

Division

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Division
 • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel om division.
0%
Spela Tal i bråkform

Tal i bråkform

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Bråk
 • Bråkform
 • Del av
 • Andel
Här övar eleven på tal i bråkform. Spelet lär eleven att namnge och jämföra bråk.
0%
Spela Geometriska former

Geometriska former

Årskurs 2 - Årskurs 2
 • Namn på geometriska figurer
 • Geometriska figurers kännetecken
 • Tvådimensionella figurer
 • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.
0%
Spela Addition och subtraktion 0-20

Addition och subtraktion 0-20

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000

Multiplikation med 10, 100 och 1000

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.
0%
Spela Multiplikationsmemory

Multiplikationsmemory

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Multiplikation
 • Tabeller
 • Huvudräkning
 • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.
0%
Spela Dubbelt och hälften

Dubbelt och hälften

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Dubbelt
 • Hälften
 • Antal
 • Proportionella samband
Här kan du öva och nöta på de matematiska begreppen dubbelt och hälften.
0%
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.
0%
Spela Subtraktion

Subtraktion

Årskurs 1 - Årskurs 6
 • Siffror
 • Subtraktion
 • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus i färdighetsträningsspel. Hitta differensen mellan två tal i olika uppgifter i detta matematikspel.
0%
Spela Procent och kombinatorik

Procent och kombinatorik

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Cirkeldiagram
Öva på procent, att kombinera, hundradelar, hela och halva samt cirkeldiagram.
0%
Spela Enhetsomvandling

Enhetsomvandling

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.
0%
Spela Procent av

Procent av

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Procent av
 • 25% av
 • 75% av
Träna på procent av mängder. Börjar med 25%, 75% och 50% av.
0%
Spela Talkamrater

Talkamrater

Förskoleklass - Årskurs 4
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
 • Talkamrater
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.
0%
Spela Geometri 2D grunderna

Geometri 2D grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Vinklar
 • Geometriska figurer
 • Omkrets
 • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.
0%
Spela Omkrets och area

Omkrets och area

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Area
 • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.
0%
Spela Enkel multiplikation

Enkel multiplikation

Årskurs 1 - Årskurs 3
 • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0 till 5 som faktorer.
Annons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Minecraft     Addition     Digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Procent     Procenträkning     Delen     Bråkform     Del av     Andel     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Positionsystemet     Tabeller     Minnesträning     Memory     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Längd     Cirkeldiagram     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Procent av     25% av     75% av     Talkamrater     Geometriska figurer     Area     Omvandling     Förkortning     Begrepp     Decimal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Prioriteringsregler     Talsorter     Platsvärde      digital klocka     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Tallinje     Enkla bråk     Enheter     Dl     Ml     Cl     Omvandla     Skala     Heltal     Stora tal     Negativa tal     Tallinjen     Upprepad addition     Ekvaktioner     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Positionssystemet     Koordinatsystem     Pengar     Räkna     Multiplikation med uppställning     Tiotal     Ental     Decimalform     Procentform     Problemlösning     Enhetsomvandling för längd     Likamedtecken     Likhetstecken     Beräkna tider på en klocka     Potenser     Tiotalsövergång     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Diagram     Geometriska former     Procenttal     Jämna     Udda     Avrundning     Överslagsräkning     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Prefix     Hundratal     Tiondel     Sannolikhet     Färdighetsträning     Antalsuppfattning     Textuppgifter     Blandad form     Växla     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Terminologi     Förlänga     Förkorta     Förstoring     Förminskning     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Samband     Uppställning     Växel     Växling     Multiplikation med bildstöd     Enhetsbyte     Utvecklad form     Talmönster     Addera bråk     Dubblor     Del av hel     Medelvärde     Median     Typvärde     Tvillingarna     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Differens     Talföljd     Beräkna tider     Matteord     Talordning     Faktor      Multiplikation     Produkt     Mattematik     Koppla uttryck till berättelse     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Geometriska ord     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Läsförståelse     Stora plus     Talområdet 0-20     Logiskt tänkande     Abakus     Texttal     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Storleksordna     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Ordkunskap     Schack     Snabbhet     Possitionsystemet     Genrepedagogik     Del av antal     Jämföra     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Fler     Färre     Längdenheter     Mil     Kilometer     Strategier     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Rymd     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Talhus     Förståelse av begreppet hälften     romerska siffror     Räkneord     En halv     En tiondel     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talkompisar     Begreppet dubbelt     Generaliserad multiplikationstabell     Genomsnitt     Hundradelar     Tiondelar     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Division med 3     Cirkel     Medelpunkt     Siffrors värde i tal     Skillnad     Figurer     Hörn     Sida     Övergångar     Lägesmått     Kvadrattal     Delar     Talvärde     Hemlisar     1-10     Kombinera     Engelska     Fler än     Färre än     Tillämpad matematik     talsorter     Subtraktionstabell     Mellanled     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Platsvärden     naturliga tal