Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Minecraftmatte

Minecraftmatte

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Division
 • Subtraktion
 • Läsfrågor
Räkna med matematik från Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
0%
Spela Multiplikation

Multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Multiplikation
 • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.
0%
Spela Klockan

Klockan

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
0%
Spela Addition

Addition

Förskola - Årskurs 5
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.
0%
Spela Decimaltal

Decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.
0%
Spela Negativa tal

Negativa tal

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Negativa tal
 • Huvudräkning
 • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.
Annons
0%
Spela Bråk - träna och jämför

Bråk - träna och jämför

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Hälften
 • Fjärdedel
Här kan du öva på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.
0%
Spela Positionssystemet

Positionssystemet

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Positionssystemet
Öva på positionssystemet - hundratal, tiotal och ental.
0%
Spela Addition och subtraktion 0-20

Addition och subtraktion 0-20

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.
0%
Spela Digitala klockan

Digitala klockan

Förskola - Årskurs 5
 • Klocka
 • Digital klocka
 • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.
0%
Spela Träna taluppfattning

Träna taluppfattning

Årskurs 1 - Årskurs 4
 • Talsorter
 • Platsvärde
Eleven övar talsorter och platsvärde med detta mattespel.
0%
Spela Räkna pengar

Räkna pengar

Förskoleklass - Årskurs 6
 • Pengar
 • Räkna
 • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri
0%
Spela Division

Division

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Division
 • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.
0%
Spela Tal i bråkform

Tal i bråkform

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Bråk
 • Bråkform
 • Del av
 • Andel
Här övar eleven på tal i bråkform. Spelet lär eleven att namnge och jämföra bråk.
0%
Spela Tallinjer

Tallinjer

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Tallinje
Träna på att läsa av tallinjer och räkna ut vilka tal som fattas.
0%
Spela Prioriteringsreglerna

Prioriteringsreglerna

Årskurs 4 - Årskurs 8
 • Prioriteringsregler
Övningar på att använda de olika prioriteringsreglerna.
0%
Spela Multiplikation 10, 100, 1000

Multiplikation 10, 100, 1000

Årskurs 4 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Heltal
 • Stora tal
 • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000
0%
Spela Avrundning

Avrundning

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Avrundning
 • Tiotal
 • Hundratal
Viktigt att eleven lär sig avrundning till närmsta tiotal och hundratal. Öva i detta spel.
0%
Spela Från bråk till decimaltal

Från bråk till decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Decimaltal
 • Omvandla
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.
0%
Spela Multiplikationsmemory

Multiplikationsmemory

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Multiplikation
 • Tabeller
 • Huvudräkning
 • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.
0%
Spela Geometriska former

Geometriska former

Årskurs 2 - Årskurs 2
 • Namn på geometriska figurer
 • Geometriska figurers kännetecken
 • Tvådimensionella figurer
 • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.
0%
Spela Procent - räkna ut delen

Procent - räkna ut delen

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Procent
 • Procenträkning
 • Delen
 • Huvudräkning
Öva på procent. Räkna ut delen genom huvudräkning.
0%
Spela Addition/Subtraktion 1000 till 10000

Addition/Subtraktion 1000 till 10000

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Addition
 • Subtraktion
 • Tallinjen
Här får du öva på addition och subtraktion med tal mellan 1000 och 10000.
0%
Spela Taluppfattning

Taluppfattning

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Utvecklad form
 • Tallinje
 • Platsvärde
Här utvecklar du dina färdigheter kring taluppfattning.
0%
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000

Multiplikation med 10, 100 och 1000

Årskurs 3 - Årskurs 7
 • Multiplikation
 • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.
Annons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Multiplikation     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Minecraft     Siffror     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Negativa tal     Tallinjen     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Positionssystemet     Digital klocka     Talsorter     Platsvärde     Pengar     Räkna     Bråkform     Del av     Andel     Tallinje     Prioriteringsregler     Heltal     Stora tal     Avrundning     Tiotal     Hundratal     Omvandla     Tabeller     Minnesträning     Memory     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Procent     Procenträkning     Delen     Utvecklad form     Positionsystemet     Begrepp     Ental     Potenser     Talordning     Tiotalsövergång     Multiplikation med uppställning     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Decimal     Omvandling     Överslagsräkning     Terminologi     Förkortning     Uttryck     Ekvaktioner     Problemlösning     Area     Omkrets     Dubbelt     Antal     Proportionella samband     Storleksordna     Talföljd     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter      digital klocka     Algebra     Mönster     Talföljder     Diagram     Antalsuppfattning     Geometriska figurer     Koordinatsystem     Blandad form     Växla     Öppna utsagor     Likamedtecken     Likhetstecken     Talrad     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Enkla bråk     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Tal     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Likhetstecknet     Likheter     Talkamrater     Prefix     Enheter     Fler     Färre     Upprepad addition     Jämna     Udda     Dl     Ml     Cl     talsorter     Procent av     25% av     75% av     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Del av antal     Skala     Addera bråk     Samband     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Talmönster     Decimalform     Procentform     Geometriska former     Tiondel     Färdighetsträning     Platsvärden     Stora plus     Talområdet 0-20     Geometriska ord     Matteord     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Subtraktionstabell     Textuppgifter     Medelvärde     Median     Typvärde     Hundradelar     Tiondelar     Schack     Läsförståelse     Beräkna tider på en klocka     Del av hel     Tvillingarna     Lägesmått     Mattematik     romerska siffror     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Sannolikhet     Snabbhet     Strategier     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Räkneord     Possitionsystemet     Multiplikation med bildstöd     Övergångar     Talhus     Positionssystem     Decimaltecken     Dubblor     Procenttal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Uppställning     Växel     Växling     Enhetsbyte     Talkompisar     Beräkna tider     Differens     Generaliserad multiplikationstabell     Delar     Figurer     Hörn     Sida     Ordkunskap     Division med 3     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Enhetsomvandling för längd     Texttal     Förstoring     Förminskning     Koppla uttryck till berättelse     Fler än     Färre än     En halv     En tiondel     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Jämföra     Talvärde     naturliga tal     Förlänga     Förkorta     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Begreppet dubbelt     Längdenheter     Mil     Kilometer     Genomsnitt     Faktor      Multiplikation     Produkt     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Logiskt tänkande     Abakus     Hemlisar     1-10     Cirkel     Medelpunkt     Förståelse av begreppet hälften     Cirkeldiagram     Kombinera     Engelska     Skillnad     Rymd     Mellanled     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat