Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
45
0%
Spela Multiplikation

Multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Multiplikation
 • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.
20
0%
Spela Klockan

Klockan

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
4
0%
Spela Bråk - träna och jämför

Bråk - träna och jämför

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Hälften
 • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.
20
0%
Spela Digitala klockan

Digitala klockan

Förskola - Årskurs 5
 • Klocka
 • Digital klocka
 • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.
Annons
7
0%
Spela Minecraftmatte

Minecraftmatte

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Division
 • Subtraktion
 • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
6
0%
Spela Addition och subtraktion 0-20

Addition och subtraktion 0-20

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.
35
0%
Spela Addition

Addition

Förskola - Årskurs 5
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.
5
0%
Spela Enklare ekvationer

Enklare ekvationer

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Ekvationer
 • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.
21
0%
Spela Bråk år 3-6

Bråk år 3-6

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.
11
0%
Spela Algebra grunderna

Algebra grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Uttryck
 • Ekvaktioner
Går igenom algebra från enkel till svårare algebra.
7
0%
Spela Geometriska former

Geometriska former

Årskurs 2 - Årskurs 2
 • Namn på geometriska figurer
 • Geometriska figurers kännetecken
 • Tvådimensionella figurer
 • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.
24
0%
Spela Decimaltal

Decimaltal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Taluppfattning
 • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.
8
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.
35
0%
Spela Division

Division

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Division
 • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.
12
0%
Spela Omvandla bråk, procent och decimal

Omvandla bråk, procent och decimal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Decimal
 • Procent
 • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
11
0%
Spela Algebra 7

Algebra 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Algebra
 • Mönster
 • Talföljder
 • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.
4
0%
Spela Enhetsomvandling

Enhetsomvandling

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.
5
0%
Spela Volymenheter

Volymenheter

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Volym
 • Enheter
 • Dl
 • l
Träna omvandling av volymenheter.
2
0%
Spela Procent - 10%, 20%, 25%, 50% och 75%

Procent - 10%, 20%, 25%, 50% och 75%

Årskurs 5 - Årskurs 6
 • Procent
 • Omvandling
 • Bråk
 • Bråkform
Vi tränar förmågan att omvandla ett tal i procentform till bråkform och därefter använda bråket för att ta ut delar från en andel.
7
0%
Spela Geometri 2D grunderna

Geometri 2D grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Vinklar
 • Geomtriska figurer
 • Omkrets
 • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.
Annons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Uttryck     Ekvaktioner     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Decimal     Procent     Omvandling     Algebra     Mönster     Talföljder     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Bråkform     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Negativa tal     Tallinjen      digital klocka     Tabeller     Minnesträning     Memory     Problemlösning     Skala     Procenträkning     Delen     Matematik     Dubbelt     Antal     Beräkna tider på en klocka     Pengar     Räkna     Stora tal     Koordinatsystem     Avrundning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Schack     Förstår mönster     Multiplikation med uppställning     Storleksordna     Jämföra     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Tallinje     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Decimalform     Procentform     Positionsystemet     Procenttal     Omvandla     Prioriteringsregler     Talmönster     Diagram     Tiotal     Ental     Överslagsräkning     Sannolikhet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Läsförståelse     Talkamrater     Median     Typvärde     Beräkna tider     Klockan     Prefix      enheter     Medelvärde     Läsa av en analog klocka     Stava     Enkla bråk     Enhetsbyte     Antalsuppfattning     Likamedtecken     Likhetstecken     Talsorter     Platsvärde     Andel     Del av hel     Procent av     25% av     75% av     Namnge geometriska former     Geometriska figurer     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Potenser     Förstoring     Förminskning     Upprepad addition     Snabbhet     Tiondel     Tvillingarna     Heltal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Multiplikation med bildstöd     Blandad form     Växla     Addera bråk     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Enhetsomvandling för längd     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Tiotalsövergång     Förlänga     Förkorta     Geometriska ord     Genomsnitt     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Övergångar     Jämna     Udda     Tal     Skriva siffror med bokstäver     Talordning     Hundratal     talsorter     Matteord     Utvecklad form     Månader och nummer     Del av antal     Cirkeldiagram     Possitionsystemet     1000     10 0000     Samband     Talområdet 0-20     Lägesmått     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Begreppet dubbelt     Strategier     Delar     Figurer     Hörn     Sida     Längdenheter     Mil     Kilometer     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Siffrors värde i tal     Textuppgifter     Talvärde     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Division med 3     Förståelse av begreppet hälften     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Färdighetsträning     Talhus     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Division med en halv och en tiondel     Subtraktionstabell     Mattematik     Talföljd     Hundradelar     Tiondelar     Stora plus     Kombinera     Engelska     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Faktor      Multiplikation     Produkt     Ordningstal     Fler     Färre     Koppla uttryck till berättelse     Texttal     Kvadrattal     Rymd     Hemlisar     1-10     romerska siffror     Logiskt tänkande     Abakus     Skillnad     Terminologi     Svenska     Genrepedagogik     Km     Fler än     Färre än     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     naturliga tal     Cirkel     Medelpunkt     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Positionssystem     Decimaltecken     Generell multiplikation     Mellanled     
Ta bort
Annons