Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Multiplikation

Multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Multiplikation
 • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.
0%
Spela Minecraftmatte

Minecraftmatte

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Division
 • Subtraktion
 • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
0%
Spela Klockan

Klockan

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
0%
Spela Bråk - träna och jämför

Bråk - träna och jämför

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Hälften
 • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.
0%
Spela Geometri 7

Geometri 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Geometri
 • Vinklar
 • Vinkelsumma
 • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).
0%
Spela Enheterna Kg, hg och g

Enheterna Kg, hg och g

Årskurs 2 - Årskurs 5
 • Vikt
 • Enhet
Vilken enhet passar till vikten av de olika sakerna?
Annons
0%
Spela Digitala klockan

Digitala klockan

Förskola - Årskurs 5
 • Klocka
 • Digital klocka
 • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.
0%
Spela Tvillingarna

Tvillingarna

Förskoleklass - Årskurs 3
 • Tvillingarna
 • Addition
Här får du öva på tvillingarna.
0%
Spela Geometriska former

Geometriska former

Årskurs 2 - Årskurs 2
 • Namn på geometriska figurer
 • Geometriska figurers kännetecken
 • Tvådimensionella figurer
 • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.
0%
Spela Texttal 0-100

Texttal 0-100

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Texttal
 • Addition
 • Subtraktion
 • Uttryck
Vilket matematiska uttryck passar till texttalet? Lär eleven koppla ihop text och uttryck.
0%
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.
0%
Spela Addition

Addition

Förskola - Årskurs 5
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.
0%
Spela Enklare ekvationer

Enklare ekvationer

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Ekvationer
 • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.
0%
Spela Tal i bråkform

Tal i bråkform

Årskurs 2 - Årskurs 4
 • Bråk
 • Bråkform
 • Del av
 • Andel
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
0%
Spela Division

Division

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Division
 • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.
0%
Spela Volymenheter

Volymenheter

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Volym
 • Enheter
 • Dl
 • l
Träna omvandling av volymenheter.
0%
Spela Multiplikationsmemory

Multiplikationsmemory

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Multiplikation
 • Tabeller
 • Huvudräkning
 • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.
0%
Spela Tabell & Diagram 7

Tabell & Diagram 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Tabeller
 • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.
0%
Spela Addition och subtraktion 0-20

Addition och subtraktion 0-20

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.
0%
Spela Enhetsomvandling

Enhetsomvandling

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.
0%
Spela Omvandla bråk, procent och decimal

Omvandla bråk, procent och decimal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Decimal
 • Procent
 • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
0%
Spela Para ihop klockor

Para ihop klockor

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • digital klocka
 • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.
0%
Spela Räkna med skala

Räkna med skala

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Skala
 • Geometri
 • Hälften
 • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.
0%
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Tidsskillnad
 • Minuter
 • Timmar
 • Klockan
Spela spel där tidsskillnader beräknas. Hur många timmar eller minuter är det mellan klockslagen?
0%
Spela Negativa tal

Negativa tal

Årskurs 5 - Årskurs 9
 • Negativa tal
 • Huvudräkning
 • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.
Annons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Vikt     Enhet     Digital klocka     Tvillingarna     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Texttal     Uttryck     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Bråkform     Del av     Andel     Volym     Enheter     Dl     Ml     Cl     Tabeller     Minnesträning     Memory     Diagram     Enhetsomvandling     Decimal     Procent     Omvandling      digital klocka     Skala     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Klockan     Negativa tal     Tallinjen     Procenträkning     Delen     Matematik     Dubbelt     Antal     Tiotal     Ental     Geomtriska figurer     Area     Koordinatsystem     Algebra     Mönster     Talföljder     Taluppfattning     Decimaltal     Begrepp     Tiotalsövergång     Generaliserad multiplikationstabell     Sannolikhet     Positionssystemet     Hundratal     Talhus     Prioriteringsregler     Ekvaktioner     Schack     Förstår mönster     Geometriska figurer     Geometriska former     Problemlösning     Avrundning     Pengar     Räkna     Medelvärde     Median     Typvärde     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Förstoring     Förminskning     Beräkna tider på en klocka     Månader     Ordningsgtal     Kalender     Datum     Potenser     Talföljd     Talsorter     Platsvärde     Jämna     Udda     Tal     Multiplikation med uppställning     Heltal     Stora tal     Del av hel     Matteord     Tallinje     Blandad form     Växla     Likamedtecken     Likhetstecken     Fler     Färre     Talordning     Cirkeldiagram     Positionsystemet     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Öppna utsagor     Enhetsbyte     Talmönster     Läsförståelse     Ordningstal     Stava     Tal med bokstäver     Rymd     Beräkna tider     Överslagsräkning     Cirkel     Medelpunkt     Färdighetsträning     Enhetsomvandling för längd     Upprepad addition     Decimalform     Procentform     Genomsnitt     Textuppgifter     Likhetstecknet     Likheter     Samband     Strategier     Hemlisar     1-10     Förståelse av begreppet hälften     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Antalsuppfattning     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Geometriska ord     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Prefix     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Talkamrater     Subtraktionstabell     Kvadratrötter     Potensuttryck     Potensregler     Potens     Kvadratrot     Tiondel     Lägesmått     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Begreppet dubbelt     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Procenttal     romerska siffror     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Division med 3     Storleksordna     Jämföra     Uppställning     Växel     Växling     Mattematik     Enkla bråk     Procent av     25% av     75% av     Differens     Ordkunskap     Terminologi     Förlänga     Förkorta     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Faktor      Multiplikation     Produkt     Genrepedagogik     Fler än     Färre än     Addera bråk     talsorter     Hundradelar     Tiondelar     Stora plus     Talområdet 0-20     Snabbhet     Delar     Possitionsystemet     1000     10 0000     Multiplikation med bildstöd     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Kvadrattal     Längdenheter     Mil     Kilometer     Logiskt tänkande     Abakus     Skillnad     Figurer     Hörn     Sida     Övergångar     Kombinera     Engelska     Talvärde     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     En halv     En tiondel     Koppla uttryck till berättelse     Talkompisar     Del av antal     naturliga tal     Utvecklad form     Mellanled     Tillämpad matematik     Positionssystem     Decimaltecken