Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (2323)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Klockan
          (670)
Åk0 till Åk5
 • • Klocka
 • • Analog klocka
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
Annons

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (83)
Åk4 till Åk9
 • • Enhet
 • • Enhetsomvandling
 • • Längd
 • • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (48)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (4)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

0 av 6 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (31)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (104)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (49)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Tvillingarna

0 av 4 nivåer klara
Spela Tvillingarna
          (21)
Åk0 till Åk3
 • • Tvillingarna
 • • Addition
Här får du öva på tvillingarna.

Minecraftmatte

0 av 7 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (636)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (97)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Talsorter
 • • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.

Digitala klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (287)
Fsk till Åk5
 • • Klocka
 • • Digital klocka
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (205)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (76)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (166)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (93)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (8)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.

Enhetsomvandling i längd

0 av 6 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling i längd
          (10)
Åk4 till Åk9
 • • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.
Annons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Klocka     Analog klocka     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Taluppfattning     Decimaltal     Tvillingarna     Addition     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Talsorter     Platsvärde     Digital klocka     Matematik     Dubbelt     Hälften     Antal     Decimal     Procent     Omvandling     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Problemlösning     Area     Beräkna tider på en klocka     Talmönster     Kvadrattal     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100      digital klocka     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Geomtriska figurer     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Procenträkning     Delen     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Pengar     Räkna     Decimalform     Bråkform     Procentform     Negativa tal     Tallinjen     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Omvandla     Volymenheter     Tabeller     Diagram     Skriva siffror med bokstäver     Avrundning     Tiotal     Ental     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Prefix      enheter     Överslagsräkning     Multiplikation med uppställning     Koordinatsystem     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Enheter     Dl     Ml     Cl     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Cirkel     Medelpunkt     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Tiotalsövergång     Stora plus     Talområdet 0-20     Enhetsbyte     Antalsuppfattning     Skala     Heltal     Stora tal     Medelvärde     Genomsnitt     Possitionsystemet     Jämna     Udda     Tal     Hundratal     Division med 3     Enkla bråk     Addera bråk     Typvärde     Median     Lägesmått     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Minnesträning     Memory     Skillnad     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Potenser     Talkamrater     Prioriteringsregler     Andel     romerska siffror     Beräkna tider     Geometriska figurer     Svenska     Km     Ordningstal     Talhus     Del av hel     Schack     Förstår mönster     Fler än     Färre än     naturliga tal     Blandad form     Växla     Del av antal     Generell multiplikation     Ekvaktioner     Tallinje     Månader och nummer     Namnge geometriska former     Matteord     Talordning     Siffrors värde i tal     Enhetsomvandling för längd     Upprepad addition     Mattematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Tiondel     Ordkunskap     Matematiska begrepp     1000     10 0000     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Förlänga     Förkorta     Övergångar     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Texttal     Textuppgifter     Positionssystem     Decimaltecken     Hemlisar     1-10     Tiondelar     Positionsystemet     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Läsförståelse     Geometriska ord     Koppla uttryck till berättelse     Samband     Strategier     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Talvärde     Mellanled     Begreppet dubbelt     Likamedtecken     Likhetstecken     Förståelse av begreppet hälften     Procenttal     Multiplikation med bildstöd     Terminologi     Delar     Logiskt tänkande     Abakus     Faktor      Multiplikation     Produkt     Figurer     Hörn     Sida     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Division med en halv och en tiondel     Storleksordna     Jämföra     talsorter     Talföljd     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Dator och media
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik