Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (2281)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Minecraftmatte

0 av 7 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (619)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
Annons

Klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Klockan
          (659)
Åk0 till Åk5
 • • Klocka
 • • Analog klocka
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (159)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (92)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).

Enheterna Kg,hg och g

0 av 2 nivåer klara
Spela Enheterna Kg,hg och g
          (45)
Åk2 till Åk5
 • • Vikt
 • • Enhet
Vilken enhet behöver du använda?

Digitala klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (279)
Fsk till Åk5
 • • Klocka
 • • Digital klocka
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (203)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (49)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (48)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (76)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (147)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (83)
Åk4 till Åk9
 • • Enhet
 • • Enhetsomvandling
 • • Längd
 • • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (147)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (97)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Multiplikationsmemory

0 av 10 nivåer klara
Spela Multiplikationsmemory
          (12)
Åk2 till Åk6
 • • Multiplikation
 • • Tabeller
 • • Huvudräkning
 • • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (44)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (26)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (4)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (24)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Klocka     Analog klocka     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Vikt     Enhet     Digital klocka     Addition     Längd     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Decimal     Procent     Omvandling     Enhetsomvandling     Volym     Tabeller     Minnesträning     Memory     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Skala     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Enheter     Dl     Ml     Cl     Area     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Negativa tal     Tallinjen     Schack     Förstår mönster     Tvillingarna     Matematik     Dubbelt     Antal     Taluppfattning     Decimaltal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geomtriska figurer     Procenträkning     Delen     Ental     Tiotal     Hundratal     Problemlösning      digital klocka     Koordinatsystem     Diagram     Medelvärde     Median     Typvärde     Textuppgifter     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Pengar     Räkna     Upprepad addition     Ekvaktioner     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Talsorter     Platsvärde     Avrundning     Multiplikation med uppställning     Prefix      enheter     Geometriska figurer     Beräkna tider på en klocka     Läsförståelse     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Multiplikation med bildstöd     Överslagsräkning     Talordning     Tiotalsövergång     Enkla bråk     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Andel     Enhetsomvandling för längd     Namnge geometriska former     Matteord     Enhetsbyte     Likamedtecken     Likhetstecken     Talmönster     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Begreppet dubbelt     Del av hel     Prioriteringsregler     Tiondel     Månader och nummer     Potenser     Kvadrattal     Storleksordna     Jämföra     Förståelse av begreppet hälften     Antalsuppfattning     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Mattematik     Stora tal     Stora plus     Talområdet 0-20     Talkamrater     Samband     Siffrors värde i tal     Blandad form     Bråkform     Växla     Jämna     Udda     Tal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Geometriska ord     Generell multiplikation     Tallinje     Lägesmått     Delar     Procenttal     Omvandla     Förlänga     Förkorta     Förmågan att beräkna tider i vardagen     1000     10 0000     Heltal     Hemlisar     1-10     Beräkna tider     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Övergångar     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Decimalform     Procentform     Skriva siffror med bokstäver     Talhus     Del av antal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Logiskt tänkande     Abakus     romerska siffror     Koppla uttryck till berättelse     Fler än     Färre än     Talvärde     Addera bråk     Strategier     Talföljd     Division med 3     Positionsystemet     Faktor      Multiplikation     Produkt     Positionssystem     Decimaltecken     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Terminologi     Figurer     Hörn     Sida     Ordningstal     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Possitionsystemet     Skillnad     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Tiondelar     talsorter     Texttal     Mellanled     Svenska     Km     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Engelska