Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.
0%
Spela Julmatte

Julmatte

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Addition
 • Subtraktion
 • Division
 • Multiplikation
Matteuppgifter med jultema i alla fyra räknesätten.
0%
Spela Multiplikation

Multiplikation

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Multiplikation
 • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.
0%
Spela Klockan

Klockan

Förskoleklass - Årskurs 5
 • Klocka
 • Analog klocka
 • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.
0%
Spela Minecraftmatte

Minecraftmatte

Årskurs 3 - Årskurs 5
 • Multiplikation
 • Division
 • Subtraktion
 • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
Annons
0%
Spela Bråk - träna och jämför

Bråk - träna och jämför

Årskurs 2 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Hälften
 • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.
0%
Spela Addition

Addition

Förskola - Årskurs 5
 • Siffror
 • Addition
 • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.
0%
Spela Digitala klockan

Digitala klockan

Förskola - Årskurs 5
 • Klocka
 • Digital klocka
 • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.
0%
Spela Geometri 7

Geometri 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Geometri
 • Vinklar
 • Vinkelsumma
 • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).
0%
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.
0%
Spela Addition och subtraktion 0-20

Addition och subtraktion 0-20

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.
0%
Spela Geometriska former

Geometriska former

Årskurs 2 - Årskurs 2
 • Namn på geometriska figurer
 • Geometriska figurers kännetecken
 • Tvådimensionella figurer
 • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.
0%
Spela Algebra 7

Algebra 7

Årskurs 7 - Årskurs 9
 • Algebra
 • Mönster
 • Talföljder
 • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.
0%
Spela Division

Division

Årskurs 2 - Årskurs 9
 • Siffror
 • Division
 • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.
0%
Spela Enhetsomvandling

Enhetsomvandling

Årskurs 4 - Årskurs 9
 • Enhet
 • Enhetsomvandling
 • Längd
 • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.
0%
Spela Omvandla bråk, procent och decimal

Omvandla bråk, procent och decimal

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Bråk
 • Decimal
 • Procent
 • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
0%
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.
0%
Spela Bråk år 3-6

Bråk år 3-6

Årskurs 3 - Årskurs 6
 • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.
0%
Spela Läs och lös

Läs och lös

Årskurs 2 - Årskurs 3
 • Addition
 • Subtraktion
 • Textuppgifter
Textuppgifter som tränar addition och subtraktion.
0%
Spela Algebra grunderna

Algebra grunderna

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Uttryck
 • Ekvaktioner
Går igenom algebra från enkel till svårare algebra.
Nyhet
0%
Spela Procent och kombinatorik

Procent och kombinatorik

Årskurs 4 - Årskurs 6
 • Procent
 • Cirkeldiagram
Öva på procent, att kombinera, hundradelar, hela och halva samt cirkeldiagram.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Addition     Subtraktion     Division     Multiplikation     Huvudräkning     Siffror     Klocka     Analog klocka     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digital klocka     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Textuppgifter     Ekvaktioner     Cirkeldiagram     Taluppfattning     Decimaltal     Tallinje     Koordinatsystem     Enheter     Dl     Ml     Cl     Area      digital klocka     Tabeller     Minnesträning     Memory     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Färdighetsträning     Skala     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Matematik     Dubbelt     Antal     Negativa tal     Tallinjen     Enhetsomvandling för längd     Problemlösning     Geomtriska figurer     Pengar     Räkna     Procenträkning     Delen     Förstoring     Förminskning     Geometriska figurer     Medelvärde     Median     Typvärde     Avrundning     Diagram     Multiplikation med uppställning     Addera bråk     Positionsystemet     Överslagsräkning     Begrepp     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Heltal     Stora tal     Prioriteringsregler     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Upprepad addition     Enkla bråk     Talkamrater     Jämna     Udda     Tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Kombinera     Engelska     Prefix      enheter     Positionssystemet     Beräkna tider     Klockan     Beräkna tider på en klocka     Schack     Förstår mönster     Potenser     Tiotal     Ental     Talsorter     Platsvärde     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Enhetsbyte     Läsa     Tvillingarna     Talmönster     Talhus     Tiondel     Hundratal     Geometriska ord     Läsa av en analog klocka     Stava     Tiotalsövergång     Antalsuppfattning     Storleksordna     Jämföra     Förlänga     Förkorta     Terminologi     Del av hel     Meter     Decimeter     Centimeter     Millimeter     Blandad form     Bråkform     Växla     Läsförståelse     Cirkel     Medelpunkt     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Procent av     25% av     75% av     Förståelse av begreppet hälften     Procenttal     Omvandla     Lägesmått     talsorter     Skriva siffror med bokstäver     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Subtraktionstabell     1000     10 0000     Andel     Multiplikation med bildstöd     Namnge geometriska former     Månader och nummer     Svenska     Genrepedagogik     Km     Genomsnitt     Matteord     Hemlisar     1-10     Koppla uttryck till berättelse     Fler än     Färre än     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Mattematik     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     Dubblor     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Begreppet dubbelt     Talvärde     Talområdet 0-20     Del av antal     Logiskt tänkande     Abakus     Talordning     Likamedtecken     Likhetstecken     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Division med 3     romerska siffror     Faktor      Multiplikation     Produkt     Stora plus     Samband     Strategier     Siffrors värde i tal     Ordningstal     Delar     Figurer     Hörn     Sida     Tiondelar     Positionssystem     Decimaltecken     Possitionsystemet     Skillnad     Texttal     Division med en halv och en tiondel     Övergångar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Talföljd     Decimalform     Procentform     Generell multiplikation     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Kvadrattal     Utvecklad form     naturliga tal     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Mellanled     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Fler     Färre     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
 1. Matematik
 2. Engelska
 3. Svenska
 4. Matematik
 5. Svenska
Annons