Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (13)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Talsorter
 • • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.
Annons

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (97)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • • Del av antal
 • • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?

Minecraftmatte

0 av 7 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (636)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (8)
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (48)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (104)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (49)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Ental och tiotal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental och tiotal
Åk1 till Åk3
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.

AG2 Diamant

0 av 12 nivåer klara
Spela AG2 Diamant
          (2)
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (17)
Åk7 till Åk9
 • • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.

Räkna på klockan!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan!
          (6)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.
Nyhet

Medelvärde

0 av 2 nivåer klara
Spela Medelvärde
Åk4 till Åk6
 • • Medelvärde
 • • Genomsnitt
Vi tränar våra färdigheter att räkna ut medelvärdet.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (9)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (8)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.

Fler än/färre än

0 av 2 nivåer klara
Spela Fler än/färre än
Åk2 till Åk4
 • • Fler än
 • • Färre än
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.

Addition med talhus

0 av 8 nivåer klara
Spela Addition med talhus
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
 • • Addition
 • • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.
Annons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Platsvärde     Positionssystemet     Talsorter     Matematik     Dubbelt     Hälften     Antal     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Multiplikation     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Koordinatsystem     Del av antal     Siffror     Huvudräkning     Avrundning     Begrepp     Läsa     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Beräkna tider på en klocka     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Likhetstecknet     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Tabeller     Diagram     Addition     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Talmönster     Geometriska figurer     Area     Terminologi     Decimalform     Bråkform     Procentform     Talordning     Tiotalsövergång     Ental     Tiotal     Hundratal     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Svenska     Genrepedagogik     Km     Negativa tal     Tallinjen     Siffrors värde i tal     Delar     Decimal     Procent     Omvandling     Texttal     Talhus     Textuppgifter     Potenser     Talkamrater     Upprepad addition     Prefix      enheter     Stora plus     Talområdet 0-20     Problemlösning     Mattematik     Öppna utsagor     Enheter     Dl     Ml     Cl     Tvillingarna     Lilla plus     Begreppet dubbelt     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Division med 3     Förståelse av begreppet hälften     Fler än     Färre än     Geomtriska figurer     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Enkla bråk     Storleksordna     Jämföra     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Andel     Addera bråk     Generell multiplikation     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     romerska siffror     Ekvaktioner     Dubblor     Dubbelt 1-10     Dubbelt 10-100     Genomsnitt     Cirkel     Medelpunkt     Fyrhörning     Parallellogram     Rektangel     Kvadrat     Klocka     Analog klocka     Logiskt tänkande     Abakus     Digital klocka      digital klocka     Faktor      Multiplikation     Produkt     Räkna     Pengar     Skillnad     Skala     Månader och nummer     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Beräkna tider     Klockan     Namnge geometriska former     Skriva siffror med bokstäver     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Matteord     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Samband     Strategier     Positionsystemet     Enhetsomvandling för längd     Ordningstal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Figurer     Hörn     Sida     Procenträkning     Delen     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Enhetsbyte     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Överslagsräkning     Positionssystem     Decimaltecken     Del av hel     Prioriteringsregler     Possitionsystemet     Jämna     Udda     Tal     Tiondel     Multiplikation med uppställning     Talvärde     Tallinje     Hemlisar     1-10     Schack     Förstår mönster     Mellanled     Antalsuppfattning     Läsa av en analog klocka     Stava     Likamedtecken     Likhetstecken     Tiondelar     1000     10 0000     Kvadrattal     Fjärdedel     Division med en halv och en tiondel     Heltal     Stora tal     naturliga tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Procenttal     Omvandla     Blandad form     Växla     Förlänga     Förkorta     Läsförståelse     Likheter     Multiplikation med bildstöd     Minnesträning     Memory     Lilla minus     Ag 1     Geometriska ord     talsorter     Övergångar     Talföljd     Liter     Centiliter     Milliliter     Deciliter     Volymenheter     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka