Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (1833)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Minecraftmatte

0 av 7 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (499)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
Annons

Klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Klockan
          (540)
Åk0 till Åk5
 • • Analoga klockan
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (164)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (73)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Räkna pengar

0 av 78 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (179)
Åk0 till Åk6
 • • Pengar
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri
Nyhet

Geometri - matematiska ord 2

0 av 6 nivåer klara
Spela Geometri - matematiska ord 2
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska ord
Koppla ihop rätt ord till rätt beskrivning eller bild.

Digitala klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (221)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (81)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Negativa tal

0 av 10 nivåer klara
Spela Negativa tal
          (27)
Åk5 till Åk9
 • • Negativa tal
 • • Huvudräkning
 • • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (122)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (44)
Åk0 till Åk4
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Multiplikationsmemory

0 av 10 nivåer klara
Spela Multiplikationsmemory
          (5)
Åk2 till Åk6
 • • Multiplikation
 • • Tabeller
 • • Huvudräkning
 • • Minnesträning
Öva dig på multiplikationstabellerna i detta memoryspel där du ska matcha ett ett uttryck med rätt produkt.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (83)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (9)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!

Enhetsomvandling

0 av 4 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling
          (63)
Åk4 till Åk9
 • • Enhet
 • • Enhetsomvandling
 • • Längd
 • • Vikt
Enhetsomvandling för längd, vikt, volym, etc.

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (34)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.
Nyhet

Fortsätt träna talsorter

0 av 4 nivåer klara
Spela Fortsätt träna talsorter
Åk3 till Åk5
 • • talsorter
Träna talsorter 0 - 10000, välj rätt talsort till siffran.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Pengar     Räkna     Geometriska ord     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Negativa tal     Tallinjen     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tabeller     Minnesträning     Memory     Upprepad addition     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     talsorter     Talsorter     Platsvärde     Decimal     Procent     Omvandling     Prioriteringsregler     Potenser     Avrundning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Matematik     Dubbelt     Antal     Överslagsräkning     Problemlösning     Area     Omkrets     Analog klocka      digital klocka     Stora tal     Enhetsbyte     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Geomtriska figurer     romerska siffror     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Schack     Förstår mönster     Positionsystemet     Antalsuppfattning     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Tiotal     Ental     Talordning     Tiotalsövergång     Heltal     Ekvationer     Talmönster     Likamedtecken     Likhetstecken     Tvillingarna     Hundratal     Prefix      enheter     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Multiplikation med uppställning     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Procenträkning     Delen     1000     10 0000     Tallinje     Skala     Blandad form     Bråkform     Växla     Mattematik     Matteord     Namnge geometriska former     procent     Hemlisar     1-10     Förlänga     Förkorta     Talkamrater     Övergångar     Dubblor     Possitionsystemet     Jämna     Udda     Tal     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talhus     Generell multiplikation     Beräkna tider på en klocka     Diagram     Decimalform     Procentform     Enheter     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Beräkna tider     Klockan     Siffrors värde i tal     Andel     Positionssystem     Decimaltecken     Geometriska figurer     Logiskt tänkande     Abakus     Del av hel     Tiondel     Stora plus     Talområdet 0-20     Enhetsomvandling för längd     Del av antal     Division med en halv och en tiondel     Procenttal     Omvandla     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Samband     Koordinatsystem     Skriva siffror med bokstäver     Strategier     Läsförståelse     Fler än     Färre än     Storleksordna     Jämföra     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Enkla bråk     Läsa av en analog klocka     Stava     Texttal     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Textuppgifter     Delar     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Addera bråk     Månader och nummer     Koppla uttryck till berättelse     Talvärde     Faktor      Multiplikation     Produkt     Begreppet dubbelt     naturliga tal     Division med 3     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Mellanled     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Kvadrattal     Terminologi     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Förståelse av begreppet hälften     Tiondelar     Skillnad     Ordningstal     Svenska     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Figurer     Hörn     Sida     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska