Annons

Matematik

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation

0 av 45 nivåer klara
Spela Multiplikation
          (1834)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Multiplikation
 • • Huvudräkning
Träna multiplikation med detta spel. Hitta produkten av faktorerna och tjäna kunskapspoäng.

Minecraftmatte

0 av 7 nivåer klara
Spela Minecraftmatte
          (499)
Åk3 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Division
 • • Subtraktion
 • • Läsfrågor
Räkna med Minecraft! Du kommer att behöva kunna multiplicera, dividera och subtrahera.
Annons

Addition

0 av 35 nivåer klara
Spela Addition
          (165)
Fsk till Åk5
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Träna addition på olika nivåer. Plussa ihop två tal och hitta svaret.

Klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Klockan
          (540)
Åk0 till Åk5
 • • Analoga klockan
 • • Siffror
Träna analog klocka. Träna grunderna såsom hela timmar, halvtimmar, kvartar och minuter. Titta på tre klockor och välj den klocka som motsvarar det efterfrågade klockslaget.

Räkna pengar

0 av 78 nivåer klara
Spela Räkna pengar
          (179)
Åk0 till Åk6
 • • Pengar
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på mynten och sedlarna och räkna ihop summan. Övar grundläggande träning i att räkna med pengar med stegrande svårighet. Detta kunskapsspel använder alla giltiga valörer av svenska kronor, ameri

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (73)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (81)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Digitala klockan

0 av 20 nivåer klara
Spela Digitala klockan
          (221)
Fsk till Åk5
 • • Digitala klockan
 • • Siffror
Träna den digital klockan med 24 timmar. Läs ett klockslag och hitta motsvarande tid bland tre digitala klockor.

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (44)
Åk0 till Åk4
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (122)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Multiplikation 10, 100, 1000

0 av 14 nivåer klara
Spela Multiplikation 10, 100, 1000
          (3)
Åk4 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Heltal
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000

Avrundning

0 av 4 nivåer klara
Spela Avrundning
          (39)
Åk2 till Åk4
 • • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.

Subtraktion

0 av 35 nivåer klara
Spela Subtraktion
          (79)
Åk1 till Åk6
 • • Siffror
 • • Subtraktion
 • • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (46)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.
Nyhet

Positionssystemet

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet
Åk4 till Åk6
 • • Positionssystemet
Öva på positionssystemet - hundratal, tiotal och ental.

Negativa tal

0 av 10 nivåer klara
Spela Negativa tal
          (28)
Åk5 till Åk9
 • • Negativa tal
 • • Huvudräkning
 • • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (69)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (7)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (83)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (11)
Åk7 till Åk9
 • • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Analoga klockan     Pengar     Räkna     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Heltal     Stora tal     Avrundning     Decimal     Procent     Omvandling     Positionssystemet     Negativa tal     Tallinjen     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Begrepp     Läsa     Potenser     Prefix      enheter     Längd     Vikt     Volym     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Talsorter     Platsvärde     Tabeller     Minnesträning     Memory     Positionsystemet     Övergångar     Geometriska ord     Prioriteringsregler     Enhet     Enhetsomvandling     Tiondel     Ental     Tiotal     Hundratal     Analog klocka      digital klocka     Upprepad addition     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Problemlösning     Area     Överslagsräkning     Skala     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Procenträkning     Delen     Possitionsystemet     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Likamedtecken     Likhetstecken     Jämna     Udda     Tal     Schack     Förstår mönster     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Geomtriska figurer     Enhetsbyte     Talkamrater     Antalsuppfattning     Procenttal     Omvandla     Matematik     Dubbelt     Antal     Textuppgifter     Multiplikation med uppställning     Tvillingarna     Tiotalsövergång     Talordning     Enkla bråk     talsorter     Talmönster     Dubblor     1000     10 0000     Tallinje     Samband     Positionssystem     Decimaltecken     Del av hel     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koordinatsystem     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Namnge geometriska former     procent     Förlänga     Förkorta     Diagram     Beräkna tider på en klocka     Geometriska figurer     Hemlisar     1-10     Talhus     Andel     Faktor      Multiplikation     Produkt     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     Blandad form     Bråkform     Växla     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Siffrors värde i tal     Beräkna tider     Klockan     Enhetsomvandling för längd     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Storleksordna     Jämföra     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Logiskt tänkande     Abakus     Koppla uttryck till berättelse     Strategier     Lilla plus     Lilla minus     Ag 1     Läsförståelse     Mattematik     Enheter     Talområdet 0-20     Månader och nummer     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Addera bråk     romerska siffror     Del av antal     Skillnad     Decimalform     Procentform     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Mellanled     Begreppet dubbelt     Svenska     Genrepedagogik     Delar     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Terminologi     Skriva siffror med bokstäver     Matteord     Division med 3     naturliga tal     Läsa av en analog klocka     Stava     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Figurer     Hörn     Sida     Talvärde     Stora plus     Kvadrattal     Generell multiplikation     Ordningstal     Texttal     Förståelse av begreppet hälften     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Tiondelar     
Inte inloggad! Dina resultat försvinner när du stänger ner.
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Svenska
Svenska
Matematik
Svenska