Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (39)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (19)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.
Annons

Subtraktion

0 av 35 nivåer klara
Spela Subtraktion
          (74)
Åk1 till Åk6
 • • Siffror
 • • Subtraktion
 • • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.

Enheterna Kg,hg och g

0 av 2 nivåer klara
Spela Enheterna Kg,hg och g
          (24)
Åk2 till Åk5
 • • Vikt
 • • Enhet
Vilken enhet behöver du använda?

Räkna antal objekt

0 av 12 nivåer klara
Spela Räkna antal objekt
          (32)
Fsk till Åk5
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (59)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (4)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Lästal åk 4-9

0 av 40 nivåer klara
Spela Lästal åk 4-9
          (5)
Åk4 till Åk9
 • • Problemlösning
 • • Area
 • • Omkrets
 • • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.

Geometri -Omkrets

0 av 3 nivåer klara
Spela Geometri -Omkrets
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Omkrets
 • • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.
Nyhet

Lägesmått

0 av 3 nivåer klara
Spela Lägesmått
Åk4 till Åk6
 • • Medelvärde
 • • Typvärde
 • • Median
 • • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (15)
Åk5 till Åk9
 • • Procenträkning
 • • Delen
 • • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.

Negativa tal

0 av 10 nivåer klara
Spela Negativa tal
          (21)
Åk5 till Åk9
 • • Negativa tal
 • • Huvudräkning
 • • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (17)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
          (3)
Åk2 till Åk4
 • • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.

Enhetsomvandling i längd

0 av 6 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling i längd
          (4)
Åk4 till Åk9
 • • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.

Relation procent och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Relation procent och bråk
          (3)
Åk2 till Åk5
 • • Bråk
 • • Procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.

Avrundning

0 av 4 nivåer klara
Spela Avrundning
          (32)
Åk2 till Åk4
 • • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (5)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Schack     Förstår mönster     Addition     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Geomtriska figurer     Area     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Decimaltal     Analog klocka      digital klocka     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Decimal     Procent     Omvandling     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Taluppfattning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Problemlösning     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Procenträkning     Delen     Negativa tal     Tallinjen     Enheter     Matematik     Dubbelt     Antal     Upprepad addition     Skala     Enhetsomvandling för längd     Talmönster     Tabeller     Diagram     Enkla bråk     Talkamrater     Textuppgifter     Andel     Geometriska figurer     Namnge geometriska former     Läsförståelse     Procenttal     Omvandla     Skillnad     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Platsvärde     Multiplikation med uppställning     Likhetstecknet     Mattematik     Heltal     Stora tal     Koordinatsystem     Överslagsräkning     Tvillingarna     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Likamedtecken     Likhetstecken     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Addera bråk     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Hemlisar     1-10     Enhetsbyte     Talsorter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Storleksordna     Jämföra     Prefix      enheter     Dubblor     Beräkna tider     Klockan     Beräkna tider på en klocka     Del av hel     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Antalsuppfattning     Tiondel     Jämna     Udda     Tal     Talordning     Positionsystemet     Prioriteringsregler     Talhus     Siffrors värde i tal     Potenser     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Månader och nummer     Förlänga     Förkorta     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Läsa av en analog klocka     Stava     Öppna utsagor     Matteord     Texttal     Begreppet dubbelt     Logiskt tänkande     Figurer     Hörn     Sida     Talvärde     Tallinje     Blandad form     Bråkform     Växla     Koppla uttryck till berättelse     Lilla plus     Samband     Strategier     Terminologi     Förståelse av begreppet hälften     Tiondelar     Del av antal     Mellanled     Svenska     Genrepedagogik     Division med 3     Division med en halv och en tiondel     Skriva siffror med bokstäver     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     1000     10 0000     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Generell multiplikation     Abakus     Positionssystem     Decimaltecken     Faktor      Multiplikation     Produkt     Kvadrattal     Ordningstal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Fler än     Färre än     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Delar     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Matematik