Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (29)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (80)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.
Annons

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (66)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (44)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Enheterna Kg,hg och g

0 av 2 nivåer klara
Spela Enheterna Kg,hg och g
          (29)
Åk2 till Åk5
 • • Vikt
 • • Enhet
Vilken enhet behöver du använda?

Addera bråktal med varandra

0 av 2 nivåer klara
Spela Addera bråktal med varandra
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Addera bråk
 • • Bråk
 • • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.

Subtraktion

0 av 35 nivåer klara
Spela Subtraktion
          (75)
Åk1 till Åk6
 • • Siffror
 • • Subtraktion
 • • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.

Para ihop klockor

0 av 40 nivåer klara
Spela Para ihop klockor
          (50)
Åk0 till Åk5
 • • Analog klocka
 • • digital klocka
 • • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.

Lästal åk 4-9

0 av 40 nivåer klara
Spela Lästal åk 4-9
          (7)
Åk4 till Åk9
 • • Problemlösning
 • • Area
 • • Omkrets
 • • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (16)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (5)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Tabell & Diagram 7

0 av 2 nivåer klara
Spela Tabell & Diagram 7
          (30)
Åk7 till Åk9
 • • Tabeller
 • • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.

Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)
          (5)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsbyte
 • • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (128)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (7)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (11)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (65)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Negativa tal

0 av 10 nivåer klara
Spela Negativa tal
          (21)
Åk5 till Åk9
 • • Negativa tal
 • • Huvudräkning
 • • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Multiplikation     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Siffror     Huvudräkning     Analoga klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Tabeller     Minnesträning     Memory     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Addition     Längd     Enkla bråk     Procent     Decimaltal     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Avrundning     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Textuppgifter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Matematik     Dubbelt     Antal     Enheter     Ekvationer     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Decimal     Omvandling     Addera bråk     Analog klocka      digital klocka     Problemlösning     Schack     Förstår mönster     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Diagram     Enhetsbyte     Skala     Taluppfattning     Negativa tal     Tallinjen     Procenträkning     Delen     Geometriska figurer     Koordinatsystem     Positionsystemet     Överslagsräkning     Upprepad addition     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Multiplikation med uppställning     Talmönster     Beräkna tider     Klockan     Logiskt tänkande     Abakus     Enhetsomvandling för längd     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Jämna     Udda     Tal     Talsorter     Platsvärde     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Tvillingarna     Läsförståelse     Potenser     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Ental     Tiotal     Namnge geometriska former     Prefix      enheter     Mattematik     Storleksordna     Jämföra     Likamedtecken     Likhetstecken     Talhus     Talkamrater     Prioriteringsregler     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Procenttal     Omvandla     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Antalsuppfattning     Mellanled     Hundratal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Del av hel     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Texttal     Heltal     Stora tal     Andel     Matteord     Samband     Månader och nummer     Begreppet dubbelt     Förståelse av begreppet hälften     1000     10 0000     Tallinje     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Ordningstal     Del av antal     Skriva siffror med bokstäver     Figurer     Hörn     Sida     Tiondel     Blandad form     Bråkform     Växla     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Beräkna tider på en klocka     Dubblor     Division med 3     Lilla plus     Läsa av en analog klocka     Stava     Siffrors värde i tal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talordning     Förlänga     Förkorta     Faktor      Multiplikation     Produkt     Koppla uttryck till berättelse     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Generell multiplikation     Talvärde     Hemlisar     1-10     Fler än     Färre än     Skillnad     Decimalform     Procentform     Svenska     Genrepedagogik     Division med en halv och en tiondel     Delar     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Tiondelar     Terminologi     Strategier     Possitionsystemet     naturliga tal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik