Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (52)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).

Bråk år 3-6

0 av 21 nivåer klara
Spela Bråk år 3-6
          (52)
Åk3 till Åk6
 • • Bråk
Eleverna får grundläggande kunskaper om bråk och bråkräkning.
Annons

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (14)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (18)
Åk2 till Åk9
 • • Faktor
 • • Multiplikation
 • • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Enheterna Kg,hg och g

0 av 2 nivåer klara
Spela Enheterna Kg,hg och g
          (21)
Åk2 till Åk5
 • • Vikt
 • • Enhet
Vilken enhet behöver du använda?

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Subtraktion

0 av 35 nivåer klara
Spela Subtraktion
          (64)
Åk1 till Åk6
 • • Siffror
 • • Subtraktion
 • • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (14)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Vilket nummer har månaden?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket nummer har månaden?
          (8)
Åk1 till Åk3
 • • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.

Lästal åk 4-9

0 av 40 nivåer klara
Spela Lästal åk 4-9
          (4)
Åk4 till Åk9
 • • Problemlösning
 • • Area
 • • Omkrets
 • • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.

Multiplikation med decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med decimaltal
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Multiplikation
 • • Decimaltal
 • • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (6)
Åk1 till Åk6
 • • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.

Tabell & Diagram 7

0 av 2 nivåer klara
Spela Tabell & Diagram 7
          (24)
Åk7 till Åk9
 • • Tabeller
 • • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

0 av 3 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.

Avrundning och överslagsräkning

0 av 17 nivåer klara
Spela Avrundning och överslagsräkning
          (7)
Åk4 till Åk9
 • • Avrundning
 • • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (12)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (12)
Åk5 till Åk9
 • • Procenträkning
 • • Delen
 • • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Digitala klockan     Addition     Pengar     Räkna     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Hälften     Fjärdedel     Längd     Upprepad addition     Taluppfattning     Decimaltal     Analog klocka      digital klocka     Enhetsomvandling för längd     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Enheter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Schack     Förstår mönster     Månader och nummer     Problemlösning     Area     Tiondel     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Tiotal     Ental     Tabeller     Diagram     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Avrundning     Överslagsräkning     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Procenträkning     Delen     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Koordinatsystem     Geomtriska figurer     Talsorter     Platsvärde     Beräkna tider på en klocka     Prioriteringsregler     Tvillingarna     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Andel     Heltal     Stora tal     Namnge geometriska former     Skala     Talområdet 0-20     Procenttal     Omvandla     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Geometriska figurer     Negativa tal     Tallinjen     Öppna utsagor     Prefix      enheter     Addera bråk     Antalsuppfattning     Matematik     Dubbelt     Antal     Enkla bråk     Multiplikation med uppställning     Lilla plus     Beräkna tider     Klockan     Hemlisar     1-10     Textuppgifter     Positionsystemet     Skriva siffror med bokstäver     Samband     Strategier     Likhetstecknet     Matteord     Dubblor     1000     10 0000     Tallinje     Blandad form     Bråkform     Växla     Stora plus     Tiotalsövergång     Mattematik     Talhus     Talkamrater     Hundratal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talmönster     Figurer     Hörn     Sida     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Delar     Koppla uttryck till berättelse     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Potenser     Enhetsbyte     Talvärde     Likamedtecken     Likhetstecken     Ordningstal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Storleksordna     Jämföra     Jämna     Udda     Tal     Siffrors värde i tal     Terminologi     Logiskt tänkande     Abakus     Decimalform     Procentform     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Mellanled     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Talordning     Skillnad     Fler än     Färre än     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Läsa av en analog klocka     Stava     Texttal     Svenska     Genrepedagogik     Positionssystem     Decimaltecken     Division med 3     Kvadrattal     Del av antal     Begreppet dubbelt     Division med en halv och en tiondel     Possitionsystemet     Förlänga     Förkorta     Förståelse av begreppet hälften     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     naturliga tal     Tiondelar     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons