Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (14)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.

Geometri grunderna

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometri grunderna
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Vinklar
 • • Geomtriska figurer
 • • Omkrets
 • • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.
Annons

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (27)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (111)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (18)
Åk2 till Åk9
 • • Faktor
 • • Multiplikation
 • • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Para ihop klockor

0 av 34 nivåer klara
Spela Para ihop klockor
          (31)
Åk0 till Åk5
 • • Analog klocka
 • • digital klocka
 • • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Talsorter
 • • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.

Tvillingarna

0 av 4 nivåer klara
Spela Tvillingarna
          (3)
Åk0 till Åk3
 • • Tvillingarna
 • • Addition
Här får du öva på tvillingarna.

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (6)
Åk1 till Åk6
 • • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (13)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Lästal åk 4-9

0 av 40 nivåer klara
Spela Lästal åk 4-9
          (4)
Åk4 till Åk9
 • • Problemlösning
 • • Area
 • • Omkrets
 • • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.

Negativa tal

0 av 10 nivåer klara
Spela Negativa tal
          (18)
Åk5 till Åk9
 • • Negativa tal
 • • Huvudräkning
 • • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (12)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.

Geometri -Omkrets

0 av 3 nivåer klara
Spela Geometri -Omkrets
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Omkrets
 • • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

0 av 6 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (21)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.

Enhetsomvandling i längd

0 av 6 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling i längd
          (4)
Åk4 till Åk9
 • • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.

Prefix till enheter

0 av 4 nivåer klara
Spela Prefix till enheter
          (1)
Åk4 till Åk9
 • • Prefix
 • • enheter
 • • Längd
 • • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (2)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Träna dina kunskaper på multiplikation.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Taluppfattning     Decimaltal     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Vikt     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Storleksordna     Jämföra     Enheter     Geomtriska figurer     Area     Decimal     Procent     Omvandling     Faktor      Multiplikation     Produkt     Analog klocka      digital klocka     Talsorter     Platsvärde     Tvillingarna     Schack     Förstår mönster     Problemlösning     Negativa tal     Tallinjen     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Koordinatsystem     Matematik     Dubbelt     Antal     Prefix      enheter     Upprepad addition     Potenser     Heltal     Stora tal     Skala     Geometriska figurer     Tabeller     Diagram     Jämna     Udda     Tal     Antalsuppfattning     Enhetsomvandling för längd     Avrundning     Överslagsräkning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Matteord     Enkla bråk     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Likhetstecknet     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Andel     Enhetsbyte     Förlänga     Förkorta     Månader och nummer     Procenträkning     Delen     Textuppgifter     Procenttal     Omvandla     Tiotal     Ental     Prioriteringsregler     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Mattematik     Tiotalsövergång     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Hundratal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Del av antal     Beräkna tider på en klocka     Positionsystemet     Likamedtecken     Likhetstecken     Beräkna tider     Klockan     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Talordning     Tiondel     Namnge geometriska former     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Hemlisar     1-10     Talområdet 0-20     Talmönster     Öppna utsagor     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Lilla plus     Stora plus     Multiplikation med uppställning     Förståelse av begreppet hälften     Siffrors värde i tal     Begreppet dubbelt     Figurer     Hörn     Sida     Talkamrater     Logiskt tänkande     Talvärde     Tallinje     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Talhus     Skillnad     1000     10 0000     Samband     Strategier     Läsa av en analog klocka     Stava     Dubblor     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Positionssystem     Decimaltecken     Skriva siffror med bokstäver     Terminologi     Abakus     Ordningstal     Koppla uttryck till berättelse     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Texttal     Decimalform     Bråkform     Procentform     Division med 3     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Possitionsystemet     Mellanled     naturliga tal     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     Svenska     Genrepedagogik     Kvadrattal     Delar     Tiondelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons