Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.
Nyhet

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.
Annons
Nyhet

Multiplikation 10, 100, 1000

0 av 14 nivåer klara
Spela Multiplikation 10, 100, 1000
          (1)
Åk4 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Heltal
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000

Geometriska former

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometriska former
          (21)
Åk2 till Åk2
 • • Namn på geometriska figurer
 • • Geometriska figurers kännetecken
 • • Tvådimensionella figurer
 • • Tredimensionella figurer
Du tränar på att känna igen olika två- och tredimensionella geometriska figurer.

Para ihop klockor

0 av 34 nivåer klara
Spela Para ihop klockor
          (30)
Åk0 till Åk5
 • • Analog klocka
 • • digital klocka
 • • Siffror
Para ihop klockorna som kan vara både digitala och analoga. Träna på båda typerna av klockor.

Lästal åk 4-9

0 av 40 nivåer klara
Spela Lästal åk 4-9
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Problemlösning
 • • Area
 • • Omkrets
 • • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.

Algebra 7

0 av 11 nivåer klara
Spela Algebra 7
          (24)
Åk7 till Åk9
 • • Algebra
 • • Mönster
 • • Talföljder
 • • Uttryck
Hitta och uttryck mönster i figurer och numeriska talföljder.

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (59)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (4)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Textuppgifter
Textuppgifter med addition och subtraktion.

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (2)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Träna dina kunskaper på multiplikation.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (13)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Öva matte-ord

0 av 2 nivåer klara
Spela Öva matte-ord
          (5)
Åk1 till Åk3
 • • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (12)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Prefix till enheter

0 av 4 nivåer klara
Spela Prefix till enheter
          (1)
Åk4 till Åk9
 • • Prefix
 • • enheter
 • • Längd
 • • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.

Negativa tal

0 av 10 nivåer klara
Spela Negativa tal
          (16)
Åk5 till Åk9
 • • Negativa tal
 • • Huvudräkning
 • • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (45)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (12)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Pengar     Räkna     Addition     Digitala klockan     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Längd     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Faktor      Multiplikation     Produkt     Storleksordna     Jämföra     Heltal     Stora tal     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Analog klocka      digital klocka     Problemlösning     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geometriska figurer     Textuppgifter     Upprepad addition     Matteord     Schack     Förstår mönster     Prefix      enheter     Negativa tal     Tallinjen     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Matematik     Dubbelt     Antal     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Överslagsräkning     Positionsystemet     Enhetsomvandling för längd     Enheter     Talsorter     Platsvärde     Tvillingarna     Likamedtecken     Likhetstecken     Antalsuppfattning     Jämna     Udda     Tal     Procenträkning     Delen     Likhetstecknet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Skala     Prioriteringsregler     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Potenser     Mattematik     Tiotalsövergång     Öppna utsagor     Delar     Enkla bråk     Dubblor     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Enhetsbyte     Namnge geometriska former     Possitionsystemet     Stora plus     Talområdet 0-20     naturliga tal     Siffrors värde i tal     Lilla plus     1000     10 0000     Tallinje     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Koordinatsystem     Talordning     Tabeller     Diagram     Talmönster     Ordningstal     Tiondel     Koppla uttryck till berättelse     Skriva siffror med bokstäver     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Månader och nummer     Multiplikation med uppställning     Samband     Strategier     Talhus     Talkamrater     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Beräkna tider på en klocka     Talvärde     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Hemlisar     1-10     Förståelse av begreppet hälften     Begreppet dubbelt     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Texttal     Tiondelar     Division med en halv och en tiondel     Figurer     Hörn     Sida     Logiskt tänkande     Skillnad     Terminologi     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Beräkna tider     Kvadrattal     Fler än     Färre än     Decimalform     Bråkform     Procentform     Division med 3     Abakus     Mellanled     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Svenska     Positionssystem     Decimaltecken     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons