Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (3)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Subtraktion

0 av 35 nivåer klara
Spela Subtraktion
          (66)
Åk1 till Åk6
 • • Siffror
 • • Subtraktion
 • • Huvudräkning
Träna subtraktion eller att räkna med minus. Hitta differensen mellan två tal.
Annons

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (55)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (1)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (14)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (15)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Tid och dagar

0 av 2 nivåer klara
Spela Tid och dagar
          (11)
Åk1 till Åk3
 • • Tidsuppfattning
 • • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (5)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (5)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!

Tabell & Diagram 7

0 av 2 nivåer klara
Spela Tabell & Diagram 7
          (24)
Åk7 till Åk9
 • • Tabeller
 • • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.

Lästal åk 4-9

0 av 40 nivåer klara
Spela Lästal åk 4-9
          (5)
Åk4 till Åk9
 • • Problemlösning
 • • Area
 • • Omkrets
 • • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (7)
Åk1 till Åk6
 • • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (14)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.

Avrundning

0 av 4 nivåer klara
Spela Avrundning
          (31)
Åk2 till Åk4
 • • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (8)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.

Prefix till enheter

0 av 4 nivåer klara
Spela Prefix till enheter
          (2)
Åk4 till Åk9
 • • Prefix
 • • enheter
 • • Längd
 • • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (63)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Analog klocka      digital klocka     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Decimal     Procent     Omvandling     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Schack     Förstår mönster     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Upprepad addition     Tabeller     Diagram     Problemlösning     Enheter     Skala     Prefix      enheter     Geometriska figurer     Matteord     Koordinatsystem     Storleksordna     Jämföra     Överslagsräkning     Månader och nummer     Koppla uttryck till berättelse     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Procenträkning     Delen     Tvillingarna     Negativa tal     Tallinjen     Skillnad     Läsförståelse     Namnge geometriska former     Textuppgifter     Del av hel     Generell multiplikation     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Jämna     Udda     Tal     Multiplikation med uppställning     Enhetsbyte     Talordning     Tiotalsövergång     Andel     Mattematik     Enkla bråk     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Talmönster     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Stora plus     Talområdet 0-20     Antalsuppfattning     Likamedtecken     Likhetstecken     Blandad form     Bråkform     Växla     Talkamrater     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Prioriteringsregler     Siffrors värde i tal     Öppna utsagor     Beräkna tider på en klocka     Likhetstecknet     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Lilla plus     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Heltal     Stora tal     Förlänga     Förkorta     Talsorter     Platsvärde     Begreppet dubbelt     Figurer     Hörn     Sida     Positionsystemet     Enhetsomvandling för längd     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Addera bråk     Faktor      Multiplikation     Produkt     Procenttal     Omvandla     Dubblor     Beräkna tider     Logiskt tänkande     Samband     Strategier     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Skriva siffror med bokstäver     Talhus     Terminologi     Hemlisar     1-10     Ordningstal     Texttal     Potenser     Delar     Mellanled     Abakus     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Del av antal     Tiondel     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     1000     10 0000     Tallinje     Förståelse av begreppet hälften     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     Fler än     Färre än     Svenska     Genrepedagogik     Talvärde     Division med 3     Positionssystem     Decimaltecken     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Kvadrattal     Tiondelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska