Annons

Matematik - sida 2

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (29)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.

Lästal åk 4-9

0 av 40 nivåer klara
Spela Lästal åk 4-9
          (7)
Åk4 till Åk9
 • • Problemlösning
 • • Area
 • • Omkrets
 • • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.
Annons

Multiplikation med decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med decimaltal
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Multiplikation
 • • Decimaltal
 • • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.

Enklare ekvationer

0 av 5 nivåer klara
Spela Enklare ekvationer
          (32)
Åk4 till Åk9
 • • Ekvationer
 • • Likhetstecknets betydelse
Enklare ekvationer och likhetstecknets betydelse.

Skala geometri

0 av 1 nivåer klara
Spela Skala geometri
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.

Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)
          (5)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsbyte
 • • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Omvandla bråk, procent och decimal

0 av 12 nivåer klara
Spela Omvandla bråk, procent och decimal
          (44)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Decimal
 • • Procent
 • • Omvandling
Öva på att omvandla ett tal mellan bråk, procent och decimal. Omfattar de tio stegen från en hel till en tiondel.

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (9)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!

Bråk - träna och jämför

0 av 4 nivåer klara
Spela Bråk - träna och jämför
          (74)
Åk2 till Åk6
 • • Bråk
 • • Hälften
 • • Fjärdedel
Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

0 av 6 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (26)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (8)
Åk7 till Åk9
 • • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Decimaltal

0 av 24 nivåer klara
Spela Decimaltal
          (65)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Decimaltal
Eleverna får öva taluppfattning samt addition och subtraktion med decimaltal.

Blandad huvudräkning

0 av 2 nivåer klara
Spela Blandad huvudräkning
          (1)
Åk4 till Åk9
 • • Huvudräkning
 • • Addition
 • • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (119)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (2)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Vilket nummer har månaden?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket nummer har månaden?
          (11)
Åk1 till Åk3
 • • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Talsorter
 • • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Schack     Förstår mönster     Digitala klockan     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Tabeller     Minnesträning     Memory     Bråk     Pengar     Räkna     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Decimaltal     Analog klocka      digital klocka     Procenträkning     Delen     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Jämna     Udda     Tal     Negativa tal     Tallinjen     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Problemlösning     Area     Omkrets     Taluppfattning     Tiondel     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Skala     Enhetsbyte     Decimal     Procent     Omvandling     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Upprepad addition     Hälften     Fjärdedel     Potenser     Namnge geometriska former     Månader och nummer     Talsorter     Platsvärde     Positionsystemet     Skriva siffror med bokstäver     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Talmönster     Koordinatsystem     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Läsförståelse     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Matematik     Dubbelt     Antal     Antalsuppfattning     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Beräkna tider     Diagram     Addera bråk     Geomtriska figurer     Decimalform     Bråkform     Procentform     Siffrors värde i tal     Tvillingarna     Beräkna tider på en klocka     Textuppgifter     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Prioriteringsregler     Matteord     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Storleksordna     Jämföra     Heltal     Stora tal     Mattematik     Enheter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Geometriska figurer     1000     10 0000     Tallinje     Talhus     Talkamrater     Prefix      enheter     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Öppna utsagor     Enhetsomvandling för längd     Likamedtecken     Likhetstecken     Lilla plus     Enkla bråk     Logiskt tänkande     Abakus     Överslagsräkning     Koppla uttryck till berättelse     Mellanled     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Skillnad     Talordning     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Förståelse av begreppet hälften     Possitionsystemet     Del av hel     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Samband     Strategier     Ordningstal     Positionssystem     Decimaltecken     Blandad form     Växla     Likhetstecknet     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Fler än     Färre än     Hemlisar     1-10     Multiplikation med uppställning     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Begreppet dubbelt     Terminologi     Likheter     Förlänga     Förkorta     Tiondelar     Division med en halv och en tiondel     Delar     Dubblor     Svenska     Figurer     Hörn     Sida     Division med 3     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Andel     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talvärde     Del av antal     Kvadrattal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Procenttal     Omvandla     naturliga tal     Generell multiplikation     Texttal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Dator och media
Matematik