Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.
Annons

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (20)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Prefix till enheter

0 av 4 nivåer klara
Spela Prefix till enheter
          (2)
Åk4 till Åk9
 • • Prefix
 • • enheter
 • • Längd
 • • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (5)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

0 av 3 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.

Bråk (begrepp och metoder)

0 av 50 nivåer klara
Spela Bråk (begrepp och metoder)
Åk3 till Åk6
 • • Del av hel
 • • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.

Multiplikation med decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med decimaltal
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Multiplikation
 • • Decimaltal
 • • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Åk1 till Åk3
 • • Hemlisar
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.

Räkna på klockan!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan!
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Vilket nummer har månaden?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket nummer har månaden?
          (10)
Åk1 till Åk3
 • • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (9)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • • Dubbelt
 • • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Division där nämnaren är 2 eller 5

0 av 2 nivåer klara
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Schack     Förstår mönster     Addition     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Geomtriska figurer     Area     Längd     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Analog klocka      digital klocka     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Decimaltal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Decimal     Procent     Omvandling     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Taluppfattning     Problemlösning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Negativa tal     Tallinjen     Enheter     Procenträkning     Delen     Skala     Upprepad addition     Matematik     Dubbelt     Antal     Enkla bråk     Enhetsomvandling för längd     Tabeller     Diagram     Talmönster     Andel     Geometriska figurer     Textuppgifter     Talkamrater     Multiplikation med uppställning     Skillnad     Platsvärde     Överslagsräkning     Namnge geometriska former     Koordinatsystem     Läsförståelse     Procenttal     Omvandla     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Likhetstecknet     Heltal     Stora tal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Mattematik     Enhetsbyte     Addera bråk     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tvillingarna     Storleksordna     Jämföra     Talsorter     Likamedtecken     Likhetstecken     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Prefix      enheter     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Del av hel     Tiondel     Hemlisar     1-10     Beräkna tider på en klocka     Månader och nummer     Antalsuppfattning     Beräkna tider     Klockan     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Dubblor     Prioriteringsregler     Jämna     Udda     Tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talordning     Positionsystemet     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Öppna utsagor     Begreppet dubbelt     Matteord     Förlänga     Förkorta     Siffrors värde i tal     Potenser     Logiskt tänkande     Blandad form     Bråkform     Växla     Läsa av en analog klocka     Stava     Talhus     Talvärde     Tallinje     Koppla uttryck till berättelse     Lilla plus     Figurer     Hörn     Sida     Texttal     Förståelse av begreppet hälften     Samband     Strategier     Ordningstal     Tiondelar     Division med 3     Division med en halv och en tiondel     Svenska     Genrepedagogik     Generell multiplikation     Del av antal     Skriva siffror med bokstäver     Terminologi     Positionssystem     Decimaltecken     Possitionsystemet     Faktor      Multiplikation     Produkt     Mellanled     Decimalform     Procentform     1000     10 0000     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Abakus     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Kvadrattal     Fler än     Färre än     Delar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Matematik