Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (21)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Relation procent och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Relation procent och bråk
          (3)
Åk2 till Åk5
 • • Bråk
 • • Procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.
Annons

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (6)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Prioriteringsreglerna

0 av 13 nivåer klara
Spela Prioriteringsreglerna
Åk4 till Åk8
 • • Prioriteringsregler
Lära sig använda prioriteringsreglerna.

Cirkeln

0 av 4 nivåer klara
Spela Cirkeln
Åk4 till Åk6
 • • Geometri
 • • Division
 • • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.

Procent och decimaltal

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent och decimaltal
Åk4 till Åk6
 • • Procent
 • • Procenttal
 • • Decimal
 • • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.

Tid och dagar

0 av 2 nivåer klara
Spela Tid och dagar
          (11)
Åk1 till Åk3
 • • Tidsuppfattning
 • • Tidsenheter
Öva på att omvandla timmar till minuter, dagar till veckor.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (10)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Väga jämnt

0 av 6 nivåer klara
Spela Väga jämnt
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (3)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning
 • • Mellanled
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.

Huvudräkning med Tåget

0 av 4 nivåer klara
Spela Huvudräkning med Tåget
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.

Bråk (begrepp och metoder)

0 av 50 nivåer klara
Spela Bråk (begrepp och metoder)
Åk3 till Åk6
 • • Del av hel
 • • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.

AG2 Diamant

0 av 12 nivåer klara
Spela AG2 Diamant
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.

Division där nämnaren är 2 eller 5

0 av 2 nivåer klara
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.

Förenkla uttryck

0 av 5 nivåer klara
Spela Förenkla uttryck
Åk7 till Åk9
 • • Förenkla uttryck
 • • Algebra
 • • Variabler
 • • Parenteser
Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Multiplikation     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Siffror     Huvudräkning     Analoga klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Tabeller     Minnesträning     Memory     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Addition     Längd     Enkla bråk     Procent     Decimaltal     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Avrundning     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Textuppgifter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Matematik     Dubbelt     Antal     Enheter     Ekvationer     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Decimal     Omvandling     Addera bråk     Analog klocka      digital klocka     Problemlösning     Diagram     Schack     Förstår mönster     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Enhetsbyte     Skala     Taluppfattning     Negativa tal     Tallinjen     Geometriska figurer     Procenträkning     Delen     Koordinatsystem     Positionsystemet     Överslagsräkning     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Upprepad addition     Multiplikation med uppställning     Talmönster     Beräkna tider     Klockan     Logiskt tänkande     Abakus     Enhetsomvandling för längd     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Talsorter     Platsvärde     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Jämna     Udda     Tal     Tvillingarna     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Läsförståelse     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Namnge geometriska former     Prefix      enheter     Mattematik     Ental     Tiotal     Potenser     Storleksordna     Jämföra     Likamedtecken     Likhetstecken     Talhus     Talkamrater     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Prioriteringsregler     Procenttal     Omvandla     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Antalsuppfattning     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Mellanled     Hundratal     Del av hel     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Heltal     Stora tal     Andel     Texttal     Månader och nummer     Matteord     Samband     Begreppet dubbelt     Ordningstal     Tiondel     Förståelse av begreppet hälften     1000     10 0000     Tallinje     Blandad form     Bråkform     Växla     Del av antal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Figurer     Hörn     Sida     Skriva siffror med bokstäver     Division med 3     Beräkna tider på en klocka     Läsa av en analog klocka     Stava     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Dubblor     Siffrors värde i tal     Lilla plus     Faktor      Multiplikation     Produkt     Förlänga     Förkorta     Talordning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Koppla uttryck till berättelse     Talvärde     Hemlisar     1-10     Generell multiplikation     Decimalform     Procentform     Fler än     Färre än     Svenska     Genrepedagogik     Division med en halv och en tiondel     Delar     Positionssystem     Decimaltecken     Skillnad     Possitionsystemet     Tiondelar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Terminologi     Kvadrattal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik