Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (119)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.
Annons

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Träna taluppfattning och decimaltal.

Enkla bråk

0 av 7 nivåer klara
Spela Enkla bråk
Åk4 till Åk6
 • • Enkla bråk
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.

Stora minus

0 av 2 nivåer klara
Spela Stora minus
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Mattematik
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.

Hur stor är skillnaden 2

0 av 3 nivåer klara
Spela Hur stor är skillnaden 2
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.

Samband med procent

0 av 4 nivåer klara
Spela Samband med procent
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Addition lilla plus

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition lilla plus
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.

Talets grannar

0 av 10 nivåer klara
Spela Talets grannar
          (2)
Åk1 till Åk6
 • • Talordning
 • • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.

Talkamraterna med talhus

0 av 3 nivåer klara
Spela Talkamraterna med talhus
Åk1 till Åk2
 • • Talkamrater
 • • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (21)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (6)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Textuppgifter
Textuppgifter med addition och subtraktion.

Multiplikation 10, 100, 1000

0 av 14 nivåer klara
Spela Multiplikation 10, 100, 1000
          (2)
Åk4 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Heltal
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (6)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Längd mm, cm, dm, m, km och mil

0 av 3 nivåer klara
Spela Längd mm, cm, dm, m, km och mil
          (29)
Åk2 till Åk3
 • • Längd
Här tränar vi längd och jämför längden på olika saker.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Tabeller     Minnesträning     Memory     Skala     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Jämna     Udda     Tal     Analog klocka      digital klocka     Bråk     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Procenträkning     Delen     Digitala klockan     Negativa tal     Tallinjen     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Addition     Schack     Förstår mönster     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Decimaltal     Talsorter     Platsvärde     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Problemlösning     Area     Omkrets     Geometriska figurer     Matematik     Dubbelt     Hälften     Antal     Geometri     Positionsystemet     Månader och nummer     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Upprepad addition     Likamedtecken     Likhetstecken     Namnge geometriska former     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Decimalform     Bråkform     Procentform     Prioriteringsregler     Mellanled     Positionssystemet     Siffrors värde i tal     1000     10 0000     Tallinje     Fler än     Färre än     Taluppfattning     Storleksordna     Jämföra     Addera bråk     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Stora tal     Skillnad     Delar     Beräkna tider på en klocka     Beräkna tider     Terminologi     Skriva siffror med bokstäver     Talordning     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Textuppgifter     Överslagsräkning     Fjärdedel     Koppla uttryck till berättelse     Potenser     Talkamrater     Lilla plus     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Texttal     Tiondel     Talhus     Multiplikation med uppställning     Mattematik     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Positionssystem     Decimaltecken     Del av antal     Läsförståelse     Enheter     Tiondelar     Geomtriska figurer     Enkla bråk     Heltal     naturliga tal     Logiskt tänkande     Abakus     Faktor      Multiplikation     Produkt     Räkna     Pengar     Begrepp     Läsa     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Enhetsomvandling för längd     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Begreppet dubbelt     Förståelse av begreppet hälften     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Diagram     Talmönster     Koordinatsystem     Dubblor     Samband     Matteord     Possitionsystemet     Enhetsbyte     Del av hel     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Svenska     Genrepedagogik     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     Likheter     Ordningstal     Figurer     Hörn     Sida     Hemlisar     1-10     Tvillingarna     Antalsuppfattning     Division med 3     Talvärde     Prefix      enheter     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Blandad form     Växla     Förlänga     Förkorta     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Kvadrattal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Division med en halv och en tiondel     Andel     Procenttal     Omvandla     Generell multiplikation     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka