Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Division med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 & 1000
          (2)
Åk6 till Åk9
 • • Division
 • • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Träna taluppfattning och decimaltal.
Annons

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

Addition/Subtraktion 1000-10 000

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1000
 • • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.

Enkla bråk

0 av 7 nivåer klara
Spela Enkla bråk
Åk4 till Åk6
 • • Enkla bråk
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (3)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.

Addition/subtraktion

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.

Siffror och tal med bokstäver

0 av 5 nivåer klara
Spela Siffror och tal med bokstäver
Åk1 till Åk3
 • • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.

Matematikspråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematikspråk
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.

Tabell & Diagram 7

0 av 2 nivåer klara
Spela Tabell & Diagram 7
          (24)
Åk7 till Åk9
 • • Tabeller
 • • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • • Dubbelt
 • • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Multiplikation med decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med decimaltal
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Multiplikation
 • • Decimaltal
 • • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
Åk5 till Åk6
 • • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.

Addition och subtraktion

0 av 5 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.

Talets grannar

0 av 10 nivåer klara
Spela Talets grannar
          (2)
Åk1 till Åk6
 • • Talordning
 • • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Pengar     Räkna     Addition     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Längd     Faktor      Multiplikation     Produkt     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Storleksordna     Jämföra     Heltal     Stora tal     Analog klocka      digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Textuppgifter     Matteord     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Negativa tal     Tallinjen     Geometriska figurer     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Problemlösning     Matematik     Dubbelt     Antal     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Överslagsräkning     Positionsystemet     Upprepad addition     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Prefix      enheter     Enhetsomvandling för längd     Talsorter     Platsvärde     Tvillingarna     Schack     Förstår mönster     Enheter     Likamedtecken     Likhetstecken     Jämna     Udda     Tal     Öppna utsagor     Skala     Procenträkning     Delen     Mattematik     Tiotalsövergång     naturliga tal     Siffrors värde i tal     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Antalsuppfattning     Potenser     Dubblor     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Stora plus     Talområdet 0-20     Prioriteringsregler     Delar     Lilla plus     Likhetstecknet     Enhetsbyte     1000     10 0000     Tallinje     Enkla bråk     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Skriva siffror med bokstäver     Koppla uttryck till berättelse     Tabeller     Diagram     Namnge geometriska former     Ordningstal     Tiondel     Samband     Strategier     Talordning     Månader och nummer     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Possitionsystemet     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talmönster     Texttal     Multiplikation med uppställning     Förståelse av begreppet hälften     Beräkna tider på en klocka     Hemlisar     1-10     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Talhus     Talkamrater     Koordinatsystem     Figurer     Hörn     Sida     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Talvärde     Beräkna tider     Klockan     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Skillnad     Fler än     Färre än     Kvadrattal     Logiskt tänkande     Begreppet dubbelt     Division med 3     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Svenska     Positionssystem     Decimaltecken     Läsa av en analog klocka     Stava     Mellanled     Division med en halv och en tiondel     Terminologi     Abakus     Decimalform     Bråkform     Procentform     Tiondelar     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons