Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Enkla bråk

0 av 7 nivåer klara
Spela Enkla bråk
Åk4 till Åk6
 • • Enkla bråk
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.
Annons

Division med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 & 1000
          (3)
Åk6 till Åk9
 • • Division
 • • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.

Skala geometri

0 av 1 nivåer klara
Spela Skala geometri
Åk2 till Åk4
 • • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.

Addera bråktal med varandra

0 av 2 nivåer klara
Spela Addera bråktal med varandra
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Addera bråk
 • • Bråk
 • • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.

Siffror och tal med bokstäver

0 av 5 nivåer klara
Spela Siffror och tal med bokstäver
Åk1 till Åk3
 • • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.

Addition med dubblor 10-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubblor 10-100
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Åk1 till Åk3
 • • Hemlisar
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Siffrans värde

0 av 3 nivåer klara
Spela Siffrans värde
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Positionssystemet
 • • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.

Öppna utsagor

0 av 2 nivåer klara
Spela Öppna utsagor
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Addition/subtraktion

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.

Division där nämnaren är 2 eller 5

0 av 2 nivåer klara
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5
Åk2 till Åk3
 • • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Addition lilla plus

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition lilla plus
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (4)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Textuppgifter
Textuppgifter med addition och subtraktion.

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digitala klockan     Bråk     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Pengar     Räkna     Hälften     Fjärdedel     Längd     Taluppfattning     Decimaltal     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Upprepad addition     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Analog klocka      digital klocka     Decimal     Procent     Omvandling     Enhetsomvandling för längd     Schack     Förstår mönster     Faktor      Multiplikation     Produkt     Geomtriska figurer     Area     Enheter     Avrundning     Överslagsräkning     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Månader och nummer     Problemlösning     Tabeller     Diagram     Heltal     Stora tal     Prioriteringsregler     Negativa tal     Tallinjen     Procenträkning     Delen     Koordinatsystem     Geometriska figurer     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tvillingarna     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Beräkna tider på en klocka     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Multiplikation med uppställning     Talsorter     Platsvärde     Matematik     Dubbelt     Antal     Blandad form     Bråkform     Växla     Jämna     Udda     Tal     Tiondel     Andel     Tiotal     Ental     Procenttal     Omvandla     Skala     Namnge geometriska former     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Antalsuppfattning     Talområdet 0-20     Positionsystemet     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Matteord     Prefix      enheter     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Hundratal     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Enkla bråk     Beräkna tider     Klockan     Addera bråk     Skriva siffror med bokstäver     Dubblor     Hemlisar     1-10     Talvärde     Tallinje     Siffrors värde i tal     Likhetstecknet     Textuppgifter     Lilla plus     Storleksordna     Jämföra     Figurer     Hörn     Sida     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Öppna utsagor     Tiotalsövergång     Potenser     Stora plus     Mattematik     Begreppet dubbelt     1000     10 0000     Talhus     Talkamrater     Samband     Strategier     Talordning     Likamedtecken     Likhetstecken     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Del av antal     Enhetsbyte     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Svenska     Genrepedagogik     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Ordningstal     Mellanled     Possitionsystemet     Talmönster     Förståelse av begreppet hälften     Koppla uttryck till berättelse     Skillnad     Läsa av en analog klocka     Stava     Delar     Logiskt tänkande     Decimalform     Procentform     Division med 3     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Fler än     Färre än     Förlänga     Förkorta     Terminologi     Abakus     Texttal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Tiondelar     Division med en halv och en tiondel     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     naturliga tal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons