Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.
Annons

Huvudräkning med Tåget

0 av 4 nivåer klara
Spela Huvudräkning med Tåget
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Addera bråktal med varandra

0 av 2 nivåer klara
Spela Addera bråktal med varandra
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Addera bråk
 • • Bråk
 • • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.

Relation procent och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Relation procent och bråk
          (3)
Åk2 till Åk5
 • • Bråk
 • • Procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.

Multiplikation med decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med decimaltal
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Multiplikation
 • • Decimaltal
 • • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Talsorter
 • • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (3)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Åk1 till Åk3
 • • Hemlisar
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.

Subtraktion med talhus 0-10

0 av 6 nivåer klara
Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (1)
Åk1 till Åk2
 • • Subtraktion
 • • Talhus
 • • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Prefix till enheter

0 av 4 nivåer klara
Spela Prefix till enheter
          (2)
Åk4 till Åk9
 • • Prefix
 • • enheter
 • • Längd
 • • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

Likamedtecknets betydelse

0 av 2 nivåer klara
Spela Likamedtecknets betydelse
Åk3 till Åk6
 • • Likamedtecken
 • • Likhetstecken
 • • Addition
 • • Subtraktion
Eleverna får träna på betydelsen av likamedtecknet.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.

Procent och decimaltal

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent och decimaltal
Åk4 till Åk6
 • • Procent
 • • Procenttal
 • • Decimal
 • • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digitala klockan     Addition     Pengar     Räkna     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Antalsuppfattning     Analog klocka      digital klocka     Månader och nummer     Taluppfattning     Decimaltal     Faktor      Multiplikation     Produkt     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Enkla bråk     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enheter     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Läsförståelse     Matematik     Dubbelt     Antal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geomtriska figurer     Area     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Namnge geometriska former     Tabeller     Diagram     Tiotal     Ental     Terminologi     Tvillingarna     Beräkna tider på en klocka     Storleksordna     Jämföra     Textuppgifter     Upprepad addition     Schack     Förstår mönster     Procenträkning     Delen     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Generell multiplikation     Koordinatsystem     Skala     Andel     Talmönster     Jämna     Udda     Tal     Avrundning     Hundratal     Enhetsomvandling för längd     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Siffrors värde i tal     Multiplikation med uppställning     Geometriska figurer     Problemlösning     Positionsystemet     Fler än     Färre än     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Logiskt tänkande     Negativa tal     Tallinjen     Talsorter     Talvärde     Tallinje     Addera bråk     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talhus     Hemlisar     1-10     Prefix      enheter     Tiondel     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Platsvärde     Begreppet dubbelt     Likamedtecken     Likhetstecken     Förlänga     Förkorta     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Prioriteringsregler     Förståelse av begreppet hälften     Samband     Strategier     Procenttal     Omvandla     Ordningstal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Matteord     Delar     Mattematik     Skillnad     Likhetstecknet     Figurer     Hörn     Sida     Mellanled     Del av hel     Potenser     Skriva siffror med bokstäver     Lilla plus     Talordning     Division med en halv och en tiondel     Svenska     Genrepedagogik     Talkamrater     Dubblor     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Texttal     Överslagsräkning     Heltal     Stora tal     Enhetsbyte     Decimalform     Bråkform     Procentform     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Positionssystem     Decimaltecken     Öppna utsagor     Possitionsystemet     Abakus     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Tiondelar     Koppla uttryck till berättelse     Blandad form     Växla     Del av antal     Division med 3     Beräkna tider     Kvadrattal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     1000     10 0000     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Svenska
Svenska
Matematik
Svenska