Annons

Matematik - sida 5

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Talets grannar

0 av 10 nivåer klara
Spela Talets grannar
          (2)
Åk1 till Åk6
 • • Talordning
 • • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (5)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.
Annons

Räkna antal objekt

0 av 12 nivåer klara
Spela Räkna antal objekt
          (30)
Fsk till Åk5
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (2)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Blandad huvudräkning

0 av 2 nivåer klara
Spela Blandad huvudräkning
          (1)
Åk4 till Åk9
 • • Huvudräkning
 • • Addition
 • • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Hörn och sidor

0 av 3 nivåer klara
Spela Hörn och sidor
Åk2 till Åk4
 • • Geometri
 • • Figurer
 • • Hörn
 • • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
Åk5 till Åk6
 • • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.

Subtraktion - låga tal

0 av 5 nivåer klara
Spela Subtraktion - låga tal
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Läs och räkna

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och räkna
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Textuppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Huvudräkning med Tåget

0 av 4 nivåer klara
Spela Huvudräkning med Tåget
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.

Addition lilla plus

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition lilla plus
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.
Nyhet

Förenkla uttryck

0 av 5 nivåer klara
Spela Förenkla uttryck
Åk7 till Åk9
 • • Förenkla uttryck
 • • Algebra
 • • Variabler
 • • Parenteser
Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.

Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsbyte
 • • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digitala klockan     Bråk     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Tvillingarna     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Vikt     Enhet     Hälften     Fjärdedel     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Pengar     Räkna     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Månader och nummer     Decimal     Procent     Omvandling     Faktor      Multiplikation     Produkt     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Problemlösning     Analog klocka      digital klocka     Schack     Förstår mönster     Enheter     Upprepad addition     Negativa tal     Tallinjen     Potenser     Tabeller     Diagram     Geometriska figurer     Koordinatsystem     Matematik     Dubbelt     Antal     Prioriteringsregler     Heltal     Stora tal     Prefix      enheter     Skala     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Avrundning     Överslagsräkning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Textuppgifter     Likhetstecknet     Enhetsomvandling för längd     Procenträkning     Delen     Likamedtecken     Likhetstecken     Enkla bråk     Andel     Matteord     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Positionsystemet     Jämna     Udda     Tal     Platsvärde     Storleksordna     Jämföra     Namnge geometriska former     Talsorter     Tiotal     Ental     Mattematik     Tiotalsövergång     Beräkna tider på en klocka     Antalsuppfattning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talordning     Talmönster     Figurer     Hörn     Sida     Talområdet 0-20     Hundratal     Lilla plus     Öppna utsagor     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Enhetsbyte     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Förståelse av begreppet hälften     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Siffrors värde i tal     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Begreppet dubbelt     Hemlisar     1-10     Skillnad     Samband     Strategier     Stora plus     Talkamrater     Talhus     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Multiplikation med uppställning     Dubblor     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Possitionsystemet     Tiondel     Procenttal     Omvandla     Skriva siffror med bokstäver     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Logiskt tänkande     Svenska     Genrepedagogik     Fler än     Färre än     Ordningstal     Division med en halv och en tiondel     Beräkna tider     Talvärde     Tallinje     1000     10 0000     Decimalform     Bråkform     Procentform     Abakus     Terminologi     Kvadrattal     Mellanled     Koppla uttryck till berättelse     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Division med 3     Positionssystem     Decimaltecken     Delar     Tiondelar     naturliga tal     Texttal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons