Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Abakus - Grunder

0 av 9 nivåer klara
Spela Abakus - Grunder
          (17)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Huvudräkning
 • • Abakus
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.

Längdenheter utan decimaler

0 av 2 nivåer klara
Spela Längdenheter utan decimaler
          (8)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.
Annons

Matteord

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteord
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Ordkunskap
 • • Matematik
 • • Matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (5)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Tvillingarna

0 av 4 nivåer klara
Spela Tvillingarna
          (8)
Åk0 till Åk3
 • • Tvillingarna
 • • Addition
Här får du öva på tvillingarna.

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (5)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (8)
Åk7 till Åk9
 • • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.

Matteövningar division och multiplikation

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteövningar division och multiplikation
Åk3 till Åk6
 • • Division
 • • Multiplikation
 • • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.

Lägesmått

0 av 3 nivåer klara
Spela Lägesmått
Åk4 till Åk6
 • • Medelvärde
 • • Typvärde
 • • Median
 • • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!

Skala geometri

0 av 1 nivåer klara
Spela Skala geometri
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

0 av 6 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (26)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Stora minus

0 av 2 nivåer klara
Spela Stora minus
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Mattematik
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (21)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Prefix till enheter

0 av 4 nivåer klara
Spela Prefix till enheter
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Prefix
 • • enheter
 • • Längd
 • • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (12)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.

Addition med talhus

0 av 8 nivåer klara
Spela Addition med talhus
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
 • • Addition
 • • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Multiplikation     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Siffror     Huvudräkning     Analoga klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Tabeller     Minnesträning     Memory     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Addition     Längd     Enkla bråk     Procent     Decimaltal     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Avrundning     Textuppgifter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Matematik     Dubbelt     Antal     Enheter     Ekvationer     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Decimal     Omvandling     Addera bråk     Analog klocka      digital klocka     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Problemlösning     Diagram     Schack     Förstår mönster     Enhetsbyte     Taluppfattning     Skala     Negativa tal     Tallinjen     Procenträkning     Delen     Geometriska figurer     Koordinatsystem     Positionsystemet     Överslagsräkning     Upprepad addition     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Multiplikation med uppställning     Talmönster     Beräkna tider     Klockan     Talsorter     Platsvärde     Logiskt tänkande     Abakus     Enhetsomvandling för längd     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Jämna     Udda     Tal     Tvillingarna     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Potenser     Läsförståelse     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Namnge geometriska former     Ental     Tiotal     Mattematik     Prefix      enheter     Storleksordna     Jämföra     Talhus     Talkamrater     Likamedtecken     Likhetstecken     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Prioriteringsregler     Antalsuppfattning     Procenttal     Omvandla     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Mellanled     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Hundratal     Del av hel     Matteord     Texttal     Heltal     Stora tal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Andel     Samband     Månader och nummer     Ordningstal     Begreppet dubbelt     Förståelse av begreppet hälften     Tiondel     1000     10 0000     Tallinje     Del av antal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Blandad form     Bråkform     Växla     Beräkna tider på en klocka     Skriva siffror med bokstäver     Figurer     Hörn     Sida     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Dubblor     Lilla plus     Division med 3     Läsa av en analog klocka     Stava     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Siffrors värde i tal     Förlänga     Förkorta     Koppla uttryck till berättelse     Talordning     Faktor      Multiplikation     Produkt     Hemlisar     1-10     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Generell multiplikation     Talvärde     Decimalform     Procentform     Division med en halv och en tiondel     Skillnad     Fler än     Färre än     Svenska     Genrepedagogik     Delar     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Tiondelar     Terminologi     Possitionsystemet     naturliga tal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik