Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (6)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Textuppgifter
Textuppgifter med addition och subtraktion.
Annons

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (16)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Räkna på klockan!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan!
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Matteord

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteord
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Ordkunskap
 • • Matematik
 • • Matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.

Prioriteringsreglerna

0 av 13 nivåer klara
Spela Prioriteringsreglerna
Åk4 till Åk8
 • • Prioriteringsregler
Lära sig använda prioriteringsreglerna.

Talkompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Talkompisar
          (8)
Åk0 till Åk2
 • • Addition
 • • Subtraktion
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.

Öva matte-ord

0 av 2 nivåer klara
Spela Öva matte-ord
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.

Division med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 & 1000
          (4)
Åk6 till Åk9
 • • Division
 • • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.

Hitta rätt uttryck demokrati

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck demokrati
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Benämnda uppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Multiplikation
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.

Multiplikation 10, 100, 1000

0 av 14 nivåer klara
Spela Multiplikation 10, 100, 1000
          (2)
Åk4 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Heltal
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (17)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.

Stora minus

0 av 2 nivåer klara
Spela Stora minus
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Mattematik
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (7)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.

Lägesmått

0 av 3 nivåer klara
Spela Lägesmått
Åk4 till Åk6
 • • Medelvärde
 • • Typvärde
 • • Median
 • • Lägesmått
Här kan du träna på medelvärde, typvärde och median!

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (67)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (21)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Läs och räkna

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och räkna
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Textuppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
Läs textuppgiften och välj sedan rätt uttryck.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Schack     Förstår mönster     Digitala klockan     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Tabeller     Minnesträning     Memory     Bråk     Pengar     Räkna     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Decimaltal     Analog klocka      digital klocka     Procenträkning     Delen     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Jämna     Udda     Tal     Negativa tal     Tallinjen     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Problemlösning     Area     Omkrets     Taluppfattning     Tiondel     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Skala     Enhetsbyte     Decimal     Procent     Omvandling     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Upprepad addition     Hälften     Fjärdedel     Potenser     Namnge geometriska former     Månader och nummer     Talsorter     Platsvärde     Positionsystemet     Skriva siffror med bokstäver     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Talmönster     Koordinatsystem     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Läsförståelse     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Matematik     Dubbelt     Antal     Antalsuppfattning     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Beräkna tider     Diagram     Addera bråk     Geomtriska figurer     Decimalform     Bråkform     Procentform     Siffrors värde i tal     Tvillingarna     Beräkna tider på en klocka     Textuppgifter     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Prioriteringsregler     Matteord     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Storleksordna     Jämföra     Heltal     Stora tal     Mattematik     Enheter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Geometriska figurer     1000     10 0000     Tallinje     Talhus     Talkamrater     Prefix      enheter     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Öppna utsagor     Enhetsomvandling för längd     Likamedtecken     Likhetstecken     Lilla plus     Enkla bråk     Logiskt tänkande     Abakus     Överslagsräkning     Koppla uttryck till berättelse     Mellanled     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Skillnad     Talordning     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Förståelse av begreppet hälften     Possitionsystemet     Del av hel     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Samband     Strategier     Ordningstal     Positionssystem     Decimaltecken     Blandad form     Växla     Likhetstecknet     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Fler än     Färre än     Hemlisar     1-10     Multiplikation med uppställning     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Begreppet dubbelt     Terminologi     Likheter     Förlänga     Förkorta     Tiondelar     Division med en halv och en tiondel     Delar     Dubblor     Svenska     Figurer     Hörn     Sida     Division med 3     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Andel     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talvärde     Del av antal     Kvadrattal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Procenttal     Omvandla     naturliga tal     Generell multiplikation     Texttal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Dator och media
Matematik