Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Skala geometri

0 av 1 nivåer klara
Spela Skala geometri
Åk2 till Åk4
 • • Skala
Här får du träna dig på skala 1:1, 2:1, 3:1 och 1:5.

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (3)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.
Annons

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
Åk2 till Åk4
 • • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.

Division med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 & 1000
          (2)
Åk6 till Åk9
 • • Division
 • • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (3)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (11)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Avrundning

0 av 4 nivåer klara
Spela Avrundning
          (29)
Åk2 till Åk4
 • • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.

Division där nämnaren är 2 eller 5

0 av 2 nivåer klara
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5
Åk2 till Åk3
 • • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (13)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Talsorter
 • • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.

Talkompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Talkompisar
          (3)
Åk0 till Åk2
 • • Addition
 • • Subtraktion
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.

Stora minus

0 av 2 nivåer klara
Spela Stora minus
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Mattematik
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.

Räkna på klockan!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan!
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (6)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Träna taluppfattning och decimaltal.

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digitala klockan     Bråk     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Tvillingarna     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Vikt     Enhet     Hälften     Fjärdedel     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Pengar     Räkna     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Månader och nummer     Decimal     Procent     Omvandling     Faktor      Multiplikation     Produkt     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Problemlösning     Analog klocka      digital klocka     Schack     Förstår mönster     Enheter     Upprepad addition     Negativa tal     Tallinjen     Potenser     Tabeller     Diagram     Geometriska figurer     Koordinatsystem     Matematik     Dubbelt     Antal     Prioriteringsregler     Heltal     Stora tal     Prefix      enheter     Skala     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Avrundning     Överslagsräkning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Textuppgifter     Likhetstecknet     Enhetsomvandling för längd     Procenträkning     Delen     Likamedtecken     Likhetstecken     Enkla bråk     Andel     Matteord     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Positionsystemet     Jämna     Udda     Tal     Platsvärde     Storleksordna     Jämföra     Namnge geometriska former     Talsorter     Tiotal     Ental     Mattematik     Tiotalsövergång     Beräkna tider på en klocka     Antalsuppfattning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talordning     Talmönster     Figurer     Hörn     Sida     Talområdet 0-20     Hundratal     Lilla plus     Öppna utsagor     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Enhetsbyte     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Förståelse av begreppet hälften     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Siffrors värde i tal     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Begreppet dubbelt     Hemlisar     1-10     Skillnad     Samband     Strategier     Stora plus     Talkamrater     Talhus     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Multiplikation med uppställning     Dubblor     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Possitionsystemet     Tiondel     Procenttal     Omvandla     Skriva siffror med bokstäver     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Logiskt tänkande     Svenska     Genrepedagogik     Fler än     Färre än     Ordningstal     Division med en halv och en tiondel     Beräkna tider     Talvärde     Tallinje     1000     10 0000     Decimalform     Bråkform     Procentform     Abakus     Terminologi     Kvadrattal     Mellanled     Koppla uttryck till berättelse     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Division med 3     Positionssystem     Decimaltecken     Delar     Tiondelar     naturliga tal     Texttal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons