Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (3)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.
Annons

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Bråk - antal och andel

0 av 5 nivåer klara
Spela Bråk - antal och andel
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • • Dubbelt
 • • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (6)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Relation procent och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Relation procent och bråk
          (3)
Åk2 till Åk5
 • • Bråk
 • • Procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.

Division med 10, 100 och 1000

0 av 13 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 och 1000
Åk4 till Åk7
 • • Division
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Subtraktion - låga tal

0 av 5 nivåer klara
Spela Subtraktion - låga tal
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.

Multiplikation med decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med decimaltal
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Taluppfattning
 • • Multiplikation
 • • Decimaltal
 • • Tiondel
Multiplikation med decimaltal i ena faktorn.

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.

Enkla bråk

0 av 7 nivåer klara
Spela Enkla bråk
Åk4 till Åk6
 • • Enkla bråk
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.

Addera bråktal med varandra

0 av 2 nivåer klara
Spela Addera bråktal med varandra
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Addera bråk
 • • Bråk
 • • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.

Öva matte-ord

0 av 2 nivåer klara
Spela Öva matte-ord
          (5)
Åk1 till Åk3
 • • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (2)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (1)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.

Matteord

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteord
Åk1 till Åk4
 • • Ordkunskap
 • • Matematik
 • • Matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digitala klockan     Bråk     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Pengar     Räkna     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Längd     Taluppfattning     Decimaltal     Upprepad addition     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Analog klocka      digital klocka     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Schack     Förstår mönster     Enhetsomvandling för längd     Geomtriska figurer     Area     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Enheter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Avrundning     Överslagsräkning     Problemlösning     Prioriteringsregler     Negativa tal     Tallinjen     Månader och nummer     Tabeller     Diagram     Geometriska figurer     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Heltal     Stora tal     Tvillingarna     Procenträkning     Delen     Koordinatsystem     Matematik     Dubbelt     Antal     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Multiplikation med uppställning     Skala     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Beräkna tider på en klocka     Talsorter     Platsvärde     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Blandad form     Bråkform     Växla     Namnge geometriska former     Procenttal     Omvandla     Jämna     Udda     Tal     Andel     Antalsuppfattning     Talområdet 0-20     Tiondel     Tiotal     Ental     Enkla bråk     Addera bråk     Positionsystemet     Matteord     Hundratal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Potenser     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Prefix      enheter     Talvärde     Tallinje     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Siffrors värde i tal     Lilla plus     Storleksordna     Jämföra     Enhetsbyte     Likhetstecknet     Del av antal     Skriva siffror med bokstäver     Beräkna tider     Klockan     Figurer     Hörn     Sida     Likamedtecken     Likhetstecken     Talordning     Tiotalsövergång     Stora plus     Textuppgifter     Läsa av en analog klocka     Stava     Öppna utsagor     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Dubblor     Hemlisar     1-10     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Mattematik     Ordningstal     Talhus     Talkamrater     1000     10 0000     Svenska     Genrepedagogik     Samband     Strategier     Talmönster     Begreppet dubbelt     Logiskt tänkande     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Fler än     Färre än     Förståelse av begreppet hälften     Skillnad     Mellanled     Koppla uttryck till berättelse     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Terminologi     Abakus     Delar     Förlänga     Förkorta     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med 3     Kvadrattal     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     Division med en halv och en tiondel     Tiondelar     naturliga tal     Texttal     Positionssystem     Decimaltecken     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons