Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (2)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.
Annons
Nyhet

AG2 Diamant

0 av 12 nivåer klara
Spela AG2 Diamant
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
Du får här träna på liknande uppgifter som i Ag2, Nivå 1-4 Här tränar du två delar i taget Nivå 5-12 här testar du dig själv med en i taget.

Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)
          (3)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsbyte
 • • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (1)
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.

Avrundning och överslagsräkning

0 av 17 nivåer klara
Spela Avrundning och överslagsräkning
          (9)
Åk4 till Åk9
 • • Avrundning
 • • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (2)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (10)
Åk1 till Åk6
 • • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.

Väga jämnt

0 av 6 nivåer klara
Spela Väga jämnt
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Matteord

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteord
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Ordkunskap
 • • Matematik
 • • Matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.

Procent och decimaltal

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent och decimaltal
Åk4 till Åk6
 • • Procent
 • • Procenttal
 • • Decimal
 • • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (6)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (3)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (10)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Multiplikation 10, 100, 1000

0 av 14 nivåer klara
Spela Multiplikation 10, 100, 1000
          (2)
Åk4 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Heltal
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (3)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (12)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Geometriska figurer     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Schack     Förstår mönster     Addition     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Avrundning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Negativa tal     Tallinjen     Enheter     Ekvationer     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Taluppfattning     Decimaltal     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Problemlösning     Skala     Matematik     Dubbelt     Antal     Analog klocka      digital klocka     Likamedtecken     Likhetstecken     Procenträkning     Delen     Tabeller     Diagram     Dubblor     Textuppgifter     Hemlisar     1-10     Talordning     Tiotalsövergång     Stora tal     Talsorter     Platsvärde     Skillnad     Talmönster     Jämna     Udda     Tal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Namnge geometriska former     Enhetsbyte     Koordinatsystem     Överslagsräkning     Positionsystemet     Talkamrater     Multiplikation med uppställning     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Upprepad addition     Procenttal     Omvandla     Antalsuppfattning     Ental     Tiotal     Hundratal     Heltal     Faktor      Multiplikation     Produkt     Månader och nummer     Del av antal     Läsförståelse     Tvillingarna     Storleksordna     Jämföra     Fler än     Färre än     Blandad form     Bråkform     Växla     Potenser     Del av hel     Talvärde     Tallinje     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Förlänga     Förkorta     Mattematik     Division med 3     Beräkna tider     Klockan     Terminologi     Possitionsystemet     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Matteord     Lilla plus     Begreppet dubbelt     1000     10 0000     Andel     Ordningstal     Figurer     Hörn     Sida     Addera bråk     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Enkla bråk     Beräkna tider på en klocka     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Tiondel     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Enhetsomvandling för längd     Samband     Kvadrattal     Talhus     Prefix      enheter     Prioriteringsregler     Förståelse av begreppet hälften     Svenska     Genrepedagogik     Strategier     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Talområdet 0-20     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Generell multiplikation     Siffrors värde i tal     Koppla uttryck till berättelse     Positionssystem     Decimaltecken     Läsa av en analog klocka     Stava     Logiskt tänkande     Abakus     Skriva siffror med bokstäver     Stora plus     Delar     Texttal     Decimalform     Procentform     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Mellanled     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Tiondelar     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Svenska