Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Stora minus

0 av 2 nivåer klara
Spela Stora minus
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Mattematik
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.
Annons

Prioriteringsreglerna

0 av 13 nivåer klara
Spela Prioriteringsreglerna
Åk4 till Åk8
 • • Prioriteringsregler
Lära sig använda prioriteringsreglerna.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (11)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Siffrans värde

0 av 3 nivåer klara
Spela Siffrans värde
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Positionssystemet
 • • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (6)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (6)
Åk7 till Åk9
 • • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.
Nyhet

Naturliga tal

0 av 3 nivåer klara
Spela Naturliga tal
Åk0 till Åk3
 • • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.

Tid och dagar

0 av 2 nivåer klara
Spela Tid och dagar
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Tidsuppfattning
 • • Tidsenheter
Timmar till minuter, dagar till veckor.

Addition med dubblor 10-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubblor 10-100
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!

Addition/subtraktion

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.

Matematik och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik och bråk
          (1)
Åk3 till Åk5
 • • Bråk
 • • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (2)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
Åk2 till Åk4
 • • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsbyte
 • • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (3)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Division med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 & 1000
          (2)
Åk6 till Åk9
 • • Division
 • • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Pengar     Räkna     Addition     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Taluppfattning     Decimaltal     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Längd     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Faktor      Multiplikation     Produkt     Decimal     Procent     Omvandling     Storleksordna     Jämföra     Heltal     Stora tal     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Analog klocka      digital klocka     Textuppgifter     Matteord     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geometriska figurer     Problemlösning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Negativa tal     Tallinjen     Upprepad addition     Avrundning     Överslagsräkning     Positionsystemet     Ental     Tiotal     Hundratal     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Matematik     Dubbelt     Antal     Prefix      enheter     Enhetsomvandling för längd     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Talsorter     Platsvärde     Enheter     Tvillingarna     Schack     Förstår mönster     Likamedtecken     Likhetstecken     Jämna     Udda     Tal     Likhetstecknet     Skala     Procenträkning     Delen     Öppna utsagor     Mattematik     Tiotalsövergång     Prioriteringsregler     Siffrors värde i tal     Antalsuppfattning     Potenser     Tidsuppfattning     Tidsenheter     naturliga tal     Dubblor     Delar     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Enhetsbyte     Stora plus     Talområdet 0-20     Lilla plus     Koppla uttryck till berättelse     1000     10 0000     Tallinje     Enkla bråk     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Skriva siffror med bokstäver     Tabeller     Diagram     Tiondel     Namnge geometriska former     Ordningstal     Månader och nummer     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talmönster     Samband     Strategier     Possitionsystemet     Talordning     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Multiplikation med uppställning     Beräkna tider på en klocka     Texttal     Förståelse av begreppet hälften     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Hemlisar     1-10     Koordinatsystem     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Talhus     Talkamrater     Talvärde     Figurer     Hörn     Sida     Division med en halv och en tiondel     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Beräkna tider     Klockan     Skillnad     Logiskt tänkande     Fler än     Färre än     Begreppet dubbelt     Kvadrattal     Positionssystem     Decimaltecken     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Svenska     Genrepedagogik     Läsa av en analog klocka     Stava     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Division med 3     Terminologi     Abakus     Mellanled     Tiondelar     Decimalform     Bråkform     Procentform     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons