Annons

Matematik - sida 4

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Längdenheter utan decimaler

0 av 2 nivåer klara
Spela Längdenheter utan decimaler
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.
Annons

Öppna utsagor

0 av 2 nivåer klara
Spela Öppna utsagor
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.

Bråkform och blandad form

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråkform och blandad form
Åk4 till Åk6
 • • Blandad form
 • • Bråkform
 • • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Hur stor är skillnaden 2

0 av 3 nivåer klara
Spela Hur stor är skillnaden 2
          (4)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (8)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (1)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Talsorter
 • • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (15)
Åk5 till Åk9
 • • Procenträkning
 • • Delen
 • • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (3)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Räkna antal objekt

0 av 12 nivåer klara
Spela Räkna antal objekt
          (31)
Fsk till Åk5
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (63)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?

Prefix till enheter

0 av 4 nivåer klara
Spela Prefix till enheter
          (2)
Åk4 till Åk9
 • • Prefix
 • • enheter
 • • Längd
 • • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.

Likamedtecknets betydelse

0 av 2 nivåer klara
Spela Likamedtecknets betydelse
Åk3 till Åk6
 • • Likamedtecken
 • • Likhetstecken
 • • Addition
 • • Subtraktion
Eleverna får träna på betydelsen av likamedtecknet.

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (2)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (2)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Analog klocka      digital klocka     Taluppfattning     Decimaltal     Månader och nummer     Antalsuppfattning     Geomtriska figurer     Area     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Matematik     Dubbelt     Antal     Faktor      Multiplikation     Produkt     Enheter     Enkla bråk     Namnge geometriska former     Problemlösning     Textuppgifter     Upprepad addition     Negativa tal     Tallinjen     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Schack     Förstår mönster     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Tabeller     Diagram     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Läsförståelse     Avrundning     Andel     Tvillingarna     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Prioriteringsregler     Koordinatsystem     Beräkna tider på en klocka     Jämna     Udda     Tal     Matteord     Enhetsomvandling för längd     Tiotal     Ental     Blandad form     Bråkform     Växla     Likhetstecknet     Multiplikation med uppställning     Skillnad     Skala     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Procenträkning     Delen     Talsorter     Platsvärde     Hundratal     Geometriska figurer     Likamedtecken     Likhetstecken     Prefix      enheter     Storleksordna     Jämföra     Terminologi     Öppna utsagor     Positionsystemet     Siffrors värde i tal     Addera bråk     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Koppla uttryck till berättelse     Fler än     Färre än     Enhetsbyte     Begreppet dubbelt     Talmönster     Talordning     Delar     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Generell multiplikation     Mattematik     Del av hel     Procenttal     Omvandla     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Heltal     Stora tal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Överslagsräkning     Mellanled     Förståelse av begreppet hälften     Lilla plus     Potenser     Samband     Strategier     Beräkna tider     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Tiondel     Hemlisar     1-10     Logiskt tänkande     Skriva siffror med bokstäver     Förlänga     Förkorta     Dubblor     Ordningstal     Possitionsystemet     Figurer     Hörn     Sida     Talkamrater     1000     10 0000     Tallinje     Svenska     Genrepedagogik     Texttal     Talhus     Del av antal     Decimalform     Procentform     Abakus     Positionssystem     Decimaltecken     Division med 3     Talvärde     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Division med en halv och en tiondel     Kvadrattal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Tiondelar     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Svenska