Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • • Del av antal
 • • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?
Annons

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Träna taluppfattning och decimaltal.

Positionssystemet för tal i decimalform

0 av 2 nivåer klara
Spela Positionssystemet för tal i decimalform
Åk4 till Åk6
 • • Possitionsystemet
 • • Decimaltal
Hur mycket är siffran värd i talet?

Addition och subtraktion hela tiotal

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion hela tiotal
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Tiotal
Addition och subtraktion med hela tiotal.

2.1 Siffror och tal (2.1)

0 av 4 nivåer klara
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)
          (3)
Åk7 till Åk7
 • • Positionssystem
 • • Decimaltecken
 • • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (5)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.

Matematik Kvadrattal

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik Kvadrattal
          (1)
Åk3 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Tiondelar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.

Hitta rätt uttryck demokrati

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck demokrati
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Benämnda uppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Multiplikation
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.

Subtraktion - tal nära varandra

0 av 4 nivåer klara
Spela Subtraktion - tal nära varandra
Åk2 till Åk4
 • • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.

Naturliga tal

0 av 3 nivåer klara
Spela Naturliga tal
Åk0 till Åk3
 • • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Analog klocka      digital klocka     Decimal     Procent     Omvandling     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Matematik     Dubbelt     Antal     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Schack     Förstår mönster     Skala     Tabeller     Diagram     Problemlösning     Enheter     Upprepad addition     Prefix      enheter     Matteord     Överslagsräkning     Geometriska figurer     Storleksordna     Jämföra     Koordinatsystem     Månader och nummer     Koppla uttryck till berättelse     Procenträkning     Delen     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Del av hel     Negativa tal     Tallinjen     Läsförståelse     Tvillingarna     Skillnad     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Generell multiplikation     Talordning     Tiotalsövergång     Namnge geometriska former     Enhetsbyte     Jämna     Udda     Tal     Andel     Textuppgifter     Talmönster     Stora plus     Talområdet 0-20     Multiplikation med uppställning     Blandad form     Bråkform     Växla     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Antalsuppfattning     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Talkamrater     Enkla bråk     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Likamedtecken     Likhetstecken     Mattematik     Likhetstecknet     Förlänga     Förkorta     Beräkna tider på en klocka     Prioriteringsregler     Öppna utsagor     Siffrors värde i tal     Begreppet dubbelt     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Heltal     Stora tal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Talsorter     Platsvärde     Lilla plus     Figurer     Hörn     Sida     Positionsystemet     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Enhetsomvandling för längd     Procenttal     Omvandla     Beräkna tider     Klockan     Addera bråk     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talhus     Samband     Strategier     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Dubblor     Skriva siffror med bokstäver     Läsa av en analog klocka     Stava     Delar     Terminologi     Logiskt tänkande     Texttal     Ordningstal     Hemlisar     1-10     Mellanled     Potenser     Fler än     Färre än     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Tiondel     Förståelse av begreppet hälften     Abakus     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Svenska     Genrepedagogik     1000     10 0000     Tallinje     Division med 3     Talvärde     Decimalform     Procentform     Del av antal     Possitionsystemet     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     Division med en halv och en tiondel     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Tiondelar     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska