Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
Åk5 till Åk6
 • • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.
Annons

AG7 diamanten

0 av 3 nivåer klara
Spela AG7 diamanten
Åk5 till Åk8
 • • Multiplikation
 • • Generell multiplikation
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.

Öppna utsagor

0 av 2 nivåer klara
Spela Öppna utsagor
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.

Naturliga tal

0 av 3 nivåer klara
Spela Naturliga tal
Åk0 till Åk3
 • • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.

Väga jämnt med tiotalsövergång

0 av 2 nivåer klara
Spela Väga jämnt med tiotalsövergång
Åk1 till Åk4
 • • Likhetsteknets betydelse
 • • Stora addition
 • • Stora subtraktion
 • • Talkamrater
Träna likhetstecknets betydelse med addition och subtraktion.

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Bråk (begrepp och metoder)

0 av 50 nivåer klara
Spela Bråk (begrepp och metoder)
Åk3 till Åk6
 • • Del av hel
 • • Bråk
Att identifiera bråk samt göra beräkningar med bråk.

Ental och tiotal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental och tiotal
Åk1 till Åk3
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.

Räkna antal objekt

0 av 12 nivåer klara
Spela Räkna antal objekt
          (33)
Fsk till Åk5
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
 • • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

Subtraktion - tal nära varandra

0 av 4 nivåer klara
Spela Subtraktion - tal nära varandra
Åk2 till Åk4
 • • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (1)
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.

Talets grannar

0 av 10 nivåer klara
Spela Talets grannar
          (2)
Åk1 till Åk6
 • • Talordning
 • • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.

Förenkla uttryck

0 av 5 nivåer klara
Spela Förenkla uttryck
Åk7 till Åk9
 • • Förenkla uttryck
 • • Algebra
 • • Variabler
 • • Parenteser
Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (5)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Digitala klockan     Vikt     Enhet     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Positionsystemet     Pengar     Räkna     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Decimaltal     Tabeller     Minnesträning     Memory     Enhetsbyte     Enhetsomvandling     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Taluppfattning     Negativa tal     Tallinjen     Enkla bråk     Bråk     Procent     Längd     Problemlösning     Area     Omkrets     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Volym     Decimal     Omvandling     Tiotalsövergång     Procenträkning     Delen     Blandad form     Bråkform     Växla     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Schack     Förstår mönster     Namnge geometriska former     Hälften     Fjärdedel     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Potenser     Koppla uttryck till berättelse     Överslagsräkning     Siffrors värde i tal     Mellanled     Diagram     Analog klocka      digital klocka     Addera bråk     Textuppgifter     Tiondel     Stora tal     Tvillingarna     Enheter     Antalsuppfattning     Läsförståelse     Talsorter     Platsvärde     Upprepad addition     Matematik     Dubbelt     Antal     Beräkna tider     Prioriteringsregler     Multiplikation med uppställning     Geomtriska figurer     Division med en halv och en tiondel     Månader och nummer     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Skala     Logiskt tänkande     Abakus     Skillnad     Geometriska figurer     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Skriva siffror med bokstäver     Matteord     Mattematik     Prefix      enheter     Jämna     Udda     Tal     Enhetsomvandling för längd     Dubblor     Förståelse av begreppet hälften     Lilla plus     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Decimalform     Procentform     Talmönster     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Storleksordna     Jämföra     Heltal     Andel     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Talkamrater     Svenska     Genrepedagogik     Talvärde     Tallinje     Förlänga     Förkorta     Tiondelar     Kvadrattal     Beräkna tider på en klocka     Samband     Strategier     Talhus     Hemlisar     1-10     Delar     Begreppet dubbelt     Possitionsystemet     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Stora plus     Talområdet 0-20     Del av antal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Procenttal     Omvandla     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Likamedtecken     Likhetstecken     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Ordningstal     Figurer     Hörn     Sida     Positionssystem     Decimaltecken     Terminologi     1000     10 0000     Fler än     Färre än     Generell multiplikation     Del av hel     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med 3     naturliga tal     Texttal     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Koordinatsystem     Talordning     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Faktor      Multiplikation     Produkt     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Svenska
Dator och media
Hjärngympa
Matematik