Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Addition och subtraktion hela tiotal

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion hela tiotal
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Tiotal
Addition och subtraktion med hela tiotal.

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning
 • • Mellanled
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.
Annons

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • • Del av antal
 • • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

2.1 Siffror och tal (2.1)

0 av 4 nivåer klara
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)
          (3)
Åk7 till Åk7
 • • Positionssystem
 • • Decimaltecken
 • • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.

Addition/Subtraktion 1000-10 000

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1000
 • • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.

Talhus och siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Talhus och siffror
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.

Subtraktion - tal nära varandra

0 av 4 nivåer klara
Spela Subtraktion - tal nära varandra
Åk2 till Åk4
 • • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.

Talsorter, decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Talsorter, decimaltal
Åk4 till Åk7
 • • Talsorter
 • • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?

Naturliga tal

0 av 3 nivåer klara
Spela Naturliga tal
Åk0 till Åk3
 • • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Tiondelar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.

Talkamraterna med talhus

0 av 3 nivåer klara
Spela Talkamraterna med talhus
Åk1 till Åk2
 • • Talkamrater
 • • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Hitta rätt uttryck demokrati

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck demokrati
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Benämnda uppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Multiplikation
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (5)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Geomtriska figurer     Area     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Decimal     Procent     Omvandling     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Taluppfattning     Decimaltal     Analog klocka      digital klocka     Skala     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Problemlösning     Avrundning     Matematik     Dubbelt     Antal     Upprepad addition     Procenträkning     Delen     Tabeller     Diagram     Enheter     Textuppgifter     Koordinatsystem     Negativa tal     Tallinjen     Schack     Förstår mönster     Läsförståelse     Multiplikation med uppställning     Tvillingarna     Skillnad     Geometriska figurer     Talmönster     Enhetsomvandling för längd     Namnge geometriska former     Talkamrater     Överslagsräkning     Prioriteringsregler     Enhetsbyte     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Ental     Tiotal     Hundratal     Beräkna tider på en klocka     Månader och nummer     Prefix      enheter     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Talsorter     Platsvärde     Del av hel     Enkla bråk     Likamedtecken     Likhetstecken     Mattematik     Tiotalsövergång     Jämna     Udda     Tal     Andel     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Matteord     Heltal     Stora tal     Logiskt tänkande     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Procenttal     Omvandla     Addera bråk     Positionsystemet     Antalsuppfattning     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Beräkna tider     Klockan     Stora plus     Talområdet 0-20     Siffrors värde i tal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Likhetstecknet     Storleksordna     Jämföra     Tiondel     Talordning     Potenser     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Blandad form     Bråkform     Växla     Possitionsystemet     Fler än     Färre än     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Svenska     Genrepedagogik     Terminologi     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Generell multiplikation     Läsa av en analog klocka     Stava     Talhus     Faktor      Multiplikation     Produkt     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Öppna utsagor     Hemlisar     1-10     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Ordningstal     Figurer     Hörn     Sida     Delar     Skriva siffror med bokstäver     Begreppet dubbelt     Förståelse av begreppet hälften     Dubblor     Lilla plus     Division med en halv och en tiondel     Koppla uttryck till berättelse     Samband     Strategier     Abakus     Texttal     Förlänga     Förkorta     Division med 3     Talvärde     Tallinje     Kvadrattal     Decimalform     Procentform     Mellanled     Positionssystem     Decimaltecken     Del av antal     1000     10 0000     Tiondelar     naturliga tal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Svenska