Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Tiondelar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (4)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.
Annons

Matematikspråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematikspråk
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.

Naturliga tal

0 av 3 nivåer klara
Spela Naturliga tal
Åk0 till Åk3
 • • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.

Talkamraterna med talhus

0 av 3 nivåer klara
Spela Talkamraterna med talhus
Åk1 till Åk2
 • • Talkamrater
 • • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digitala klockan     Bråk     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Tvillingarna     Addition     Taluppfattning     Decimaltal     Vikt     Enhet     Hälften     Fjärdedel     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Pengar     Räkna     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Månader och nummer     Decimal     Procent     Omvandling     Faktor      Multiplikation     Produkt     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Problemlösning     Analog klocka      digital klocka     Schack     Förstår mönster     Enheter     Upprepad addition     Negativa tal     Tallinjen     Tabeller     Diagram     Geometriska figurer     Koordinatsystem     Potenser     Matematik     Dubbelt     Antal     Prefix      enheter     Heltal     Stora tal     Prioriteringsregler     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Skala     Avrundning     Överslagsräkning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Textuppgifter     Likhetstecknet     Procenträkning     Delen     Enhetsomvandling för längd     Enkla bråk     Likamedtecken     Likhetstecken     Andel     Matteord     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Positionsystemet     Jämna     Udda     Tal     Platsvärde     Storleksordna     Jämföra     Namnge geometriska former     Talsorter     Mattematik     Tiotalsövergång     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talordning     Beräkna tider på en klocka     Antalsuppfattning     Tiotal     Ental     Talmönster     Talområdet 0-20     Figurer     Hörn     Sida     Hundratal     Lilla plus     Öppna utsagor     Förståelse av begreppet hälften     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Enhetsbyte     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Hemlisar     1-10     Siffrors värde i tal     Begreppet dubbelt     Talkamrater     Skillnad     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Stora plus     Multiplikation med uppställning     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Dubblor     Samband     Strategier     Possitionsystemet     Talhus     Tiondel     Skriva siffror med bokstäver     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Procenttal     Omvandla     Fler än     Färre än     Logiskt tänkande     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Svenska     Genrepedagogik     Division med en halv och en tiondel     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Beräkna tider     Ordningstal     Talvärde     Tallinje     1000     10 0000     Abakus     Terminologi     Kvadrattal     Mellanled     Delar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Positionssystem     Decimaltecken     Decimalform     Bråkform     Procentform     Division med 3     Tiondelar     Koppla uttryck till berättelse     naturliga tal     Texttal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons