Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
 • • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (5)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.
Annons

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Subtraktion - tal nära varandra

0 av 4 nivåer klara
Spela Subtraktion - tal nära varandra
Åk2 till Åk4
 • • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.

Naturliga tal

0 av 3 nivåer klara
Spela Naturliga tal
Åk0 till Åk3
 • • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

2.1 Siffror och tal (2.1)

0 av 4 nivåer klara
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)
          (3)
Åk7 till Åk7
 • • Positionssystem
 • • Decimaltecken
 • • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.

Hitta rätt uttryck demokrati

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck demokrati
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Benämnda uppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Multiplikation
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digitala klockan     Bråk     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Pengar     Räkna     Hälften     Fjärdedel     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Längd     Upprepad addition     Taluppfattning     Decimaltal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Analog klocka      digital klocka     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Schack     Förstår mönster     Geomtriska figurer     Area     Enhetsomvandling för längd     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Enheter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Avrundning     Överslagsräkning     Prioriteringsregler     Problemlösning     Negativa tal     Tallinjen     Månader och nummer     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Geometriska figurer     Tabeller     Diagram     Heltal     Stora tal     Tvillingarna     Procenträkning     Delen     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Matematik     Dubbelt     Antal     Koordinatsystem     Blandad form     Bråkform     Växla     Beräkna tider på en klocka     Multiplikation med uppställning     Skala     Namnge geometriska former     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Talsorter     Platsvärde     Jämna     Udda     Tal     Procenttal     Omvandla     Antalsuppfattning     Andel     Talområdet 0-20     Addera bråk     Tiotal     Ental     Tiondel     Enkla bråk     Potenser     Matteord     Hundratal     Positionsystemet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Prefix      enheter     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Lilla plus     Stora plus     Tiotalsövergång     Siffrors värde i tal     Talvärde     Tallinje     Enhetsbyte     Storleksordna     Jämföra     Del av antal     Likhetstecknet     Talordning     Beräkna tider     Klockan     Skriva siffror med bokstäver     Mattematik     Öppna utsagor     Textuppgifter     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Likamedtecken     Likhetstecken     Figurer     Hörn     Sida     Läsa av en analog klocka     Stava     Hemlisar     1-10     Dubblor     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Ordningstal     Talhus     Talkamrater     1000     10 0000     Talmönster     Svenska     Genrepedagogik     Samband     Strategier     Begreppet dubbelt     Fler än     Färre än     Skillnad     Logiskt tänkande     Mellanled     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Förståelse av begreppet hälften     Koppla uttryck till berättelse     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Terminologi     Förlänga     Förkorta     Abakus     Delar     Division med 3     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Kvadrattal     Tiondelar     Decimalform     Procentform     Possitionsystemet     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Texttal     Positionssystem     Decimaltecken     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons