Annons

Matematik - sida 9

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Siffror och tal med bokstäver

0 av 5 nivåer klara
Spela Siffror och tal med bokstäver
Åk1 till Åk3
 • • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.
Annons

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Matematik och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik och bråk
          (2)
Åk3 till Åk5
 • • Bråk
 • • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Talkamraterna med talhus

0 av 3 nivåer klara
Spela Talkamraterna med talhus
Åk1 till Åk2
 • • Talkamrater
 • • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.

Hitta rätt uttryck demokrati

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck demokrati
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Benämnda uppgifter
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Multiplikation
Händelser i talområdet 0-100 som har med demokrati att göra.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
 • • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna först upp eller ner till närmast helt 10-tal
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning
 • • Mellanled
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna räknestrategin mellanled. Räkna först upp/ner till 10 - lägg till / dra bort resten.

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (5)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.

Ental och tiotal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental och tiotal
Åk1 till Åk3
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

Naturliga tal

0 av 3 nivåer klara
Spela Naturliga tal
Åk0 till Åk3
 • • naturliga tal
Lär dig känna igen naturliga tal och att kunna urskilja dem bland andra tal.

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Tiondelar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.

Talpar - addition och subtaktion

0 av 2 nivåer klara
Spela Talpar - addition och subtaktion
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion.

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Geometriska figurer     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Schack     Förstår mönster     Addition     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Avrundning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Negativa tal     Tallinjen     Enheter     Ekvationer     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Taluppfattning     Decimaltal     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Problemlösning     Skala     Analog klocka      digital klocka     Matematik     Dubbelt     Antal     Likamedtecken     Likhetstecken     Procenträkning     Delen     Tabeller     Diagram     Dubblor     Textuppgifter     Hemlisar     1-10     Talordning     Tiotalsövergång     Stora tal     Talsorter     Platsvärde     Skillnad     Talmönster     Jämna     Udda     Tal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Namnge geometriska former     Enhetsbyte     Koordinatsystem     Överslagsräkning     Positionsystemet     Talkamrater     Multiplikation med uppställning     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Upprepad addition     Procenttal     Omvandla     Antalsuppfattning     Ental     Tiotal     Hundratal     Heltal     Faktor      Multiplikation     Produkt     Månader och nummer     Tvillingarna     Storleksordna     Jämföra     Del av antal     Läsförståelse     Fler än     Färre än     Del av hel     Blandad form     Bråkform     Växla     Potenser     Talvärde     Tallinje     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Förlänga     Förkorta     Division med 3     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Terminologi     Mattematik     Possitionsystemet     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Beräkna tider     Klockan     Matteord     Begreppet dubbelt     1000     10 0000     Andel     Figurer     Hörn     Sida     Lilla plus     Ordningstal     Addera bråk     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Enkla bråk     Beräkna tider på en klocka     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Tiondel     Samband     Kvadrattal     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Enhetsomvandling för längd     Talhus     Prefix      enheter     Förståelse av begreppet hälften     Svenska     Genrepedagogik     Strategier     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Prioriteringsregler     Talområdet 0-20     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Siffrors värde i tal     Generell multiplikation     Koppla uttryck till berättelse     Positionssystem     Decimaltecken     Läsa av en analog klocka     Stava     Logiskt tänkande     Abakus     Skriva siffror med bokstäver     Stora plus     Delar     Texttal     Decimalform     Procentform     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Mellanled     Division med en halv och en tiondel     Tiondelar     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Svenska