Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Enhetsomvandling i längd

0 av 6 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling i längd
          (4)
Åk4 till Åk9
 • • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.
Annons

Prioriteringsreglerna

0 av 13 nivåer klara
Spela Prioriteringsreglerna
Åk4 till Åk8
 • • Prioriteringsregler
Lära sig använda prioriteringsreglerna.

Volymenheter

0 av 5 nivåer klara
Spela Volymenheter
          (14)
Åk2 till Åk3
 • • Volym
 • • Enheter
 • • Dl
 • • l
Träna omvandling av volymenheter.

Längdenheter utan decimaler

0 av 2 nivåer klara
Spela Längdenheter utan decimaler
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.

Prefix till enheter

0 av 4 nivåer klara
Spela Prefix till enheter
          (1)
Åk4 till Åk9
 • • Prefix
 • • enheter
 • • Längd
 • • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (4)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Textuppgifter
Textuppgifter med addition och subtraktion.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

0 av 6 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (24)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (62)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (11)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (14)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Division där nämnaren är 2 eller 5

0 av 2 nivåer klara
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5
Åk2 till Åk3
 • • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.

Vilket nummer har månaden?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket nummer har månaden?
          (8)
Åk1 till Åk3
 • • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (13)
Åk5 till Åk9
 • • Procenträkning
 • • Delen
 • • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.

Matteord

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteord
Åk1 till Åk4
 • • Ordkunskap
 • • Matematik
 • • Matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.

Blandad huvudräkning

0 av 2 nivåer klara
Spela Blandad huvudräkning
          (1)
Åk4 till Åk9
 • • Huvudräkning
 • • Addition
 • • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.

Likamedtecknets betydelse

0 av 2 nivåer klara
Spela Likamedtecknets betydelse
Åk3 till Åk6
 • • Likamedtecken
 • • Likhetstecken
 • • Addition
 • • Subtraktion
Eleverna får träna på betydelsen av likamedtecknet.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Digitala klockan     Pengar     Räkna     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Bråk     Upprepad addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Decimal     Procent     Omvandling     Del av antal     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Hälften     Fjärdedel     Analog klocka      digital klocka     Tabeller     Diagram     Taluppfattning     Decimaltal     Textuppgifter     Geomtriska figurer     Area     Problemlösning     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Negativa tal     Tallinjen     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Avrundning     Överslagsräkning     Läsförståelse     Heltal     Stora tal     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Tvillingarna     Prioriteringsregler     Enheter     Enhetsomvandling för längd     Prefix      enheter     Geometriska figurer     Platsvärde     Matematik     Dubbelt     Antal     Schack     Förstår mönster     Månader och nummer     Öppna utsagor     Procenträkning     Delen     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Likamedtecken     Likhetstecken     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Addera bråk     Blandad form     Bråkform     Växla     Skala     Faktor      Multiplikation     Produkt     Lilla plus     Multiplikation med uppställning     Terminologi     Namnge geometriska former     Mattematik     Talsorter     Koordinatsystem     Beräkna tider     Klockan     Enkla bråk     Matteord     Siffrors värde i tal     Läsa av en analog klocka     Stava     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Enhetsbyte     Ental     Tiotal     Hundratal     Procenttal     Omvandla     Talmönster     Antalsuppfattning     Beräkna tider på en klocka     Ordningstal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Skillnad     Storleksordna     Jämföra     Potenser     Division med 3     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Talkamrater     Jämna     Udda     Tal     Svenska     Genrepedagogik     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Hemlisar     1-10     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Figurer     Hörn     Sida     Samband     Strategier     Likhetstecknet     Förståelse av begreppet hälften     Förlänga     Förkorta     Tiondel     1000     10 0000     Tallinje     Talordning     Logiskt tänkande     Andel     Dubblor     Skriva siffror med bokstäver     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Fler än     Färre än     Positionsystemet     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Begreppet dubbelt     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Abakus     Talhus     Talvärde     Division med en halv och en tiondel     Kvadrattal     Koppla uttryck till berättelse     Delar     naturliga tal     Mellanled     Texttal     Tiondelar     Positionssystem     Decimaltecken     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons