Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (7)
Åk7 till Åk9
 • • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.

Multiplikation 10, 100, 1000

0 av 14 nivåer klara
Spela Multiplikation 10, 100, 1000
          (1)
Åk4 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Heltal
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000
Annons

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (62)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (5)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Tabell & Diagram 7

0 av 2 nivåer klara
Spela Tabell & Diagram 7
          (24)
Åk7 till Åk9
 • • Tabeller
 • • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (6)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (3)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Längdenheter utan decimaler

0 av 2 nivåer klara
Spela Längdenheter utan decimaler
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.

Avrundning och överslagsräkning

0 av 17 nivåer klara
Spela Avrundning och överslagsräkning
          (7)
Åk4 till Åk9
 • • Avrundning
 • • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • • Dubbelt
 • • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Öva matte-ord

0 av 2 nivåer klara
Spela Öva matte-ord
          (5)
Åk1 till Åk3
 • • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.

Enkla bråk

0 av 7 nivåer klara
Spela Enkla bråk
Åk4 till Åk6
 • • Enkla bråk
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.

Avrundning

0 av 4 nivåer klara
Spela Avrundning
          (29)
Åk2 till Åk4
 • • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

0 av 3 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (3)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.

Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsbyte
 • • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Öppna utsagor

0 av 2 nivåer klara
Spela Öppna utsagor
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Taluppfattning     Decimaltal     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Vikt     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Storleksordna     Jämföra     Enheter     Geomtriska figurer     Area     Decimal     Procent     Omvandling     Faktor      Multiplikation     Produkt     Analog klocka      digital klocka     Talsorter     Platsvärde     Tvillingarna     Schack     Förstår mönster     Problemlösning     Negativa tal     Tallinjen     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Koordinatsystem     Matematik     Dubbelt     Antal     Prefix      enheter     Upprepad addition     Potenser     Heltal     Stora tal     Geometriska figurer     Skala     Tabeller     Diagram     Antalsuppfattning     Jämna     Udda     Tal     Enhetsomvandling för längd     Avrundning     Överslagsräkning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Matteord     Enkla bråk     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Enhetsbyte     Likhetstecknet     Andel     Månader och nummer     Förlänga     Förkorta     Textuppgifter     Procenträkning     Delen     Tiotal     Ental     Procenttal     Omvandla     Prioriteringsregler     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Mattematik     Tiotalsövergång     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Hundratal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Del av antal     Positionsystemet     Beräkna tider på en klocka     Likamedtecken     Likhetstecken     Beräkna tider     Klockan     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Talordning     Tiondel     Namnge geometriska former     Talområdet 0-20     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Hemlisar     1-10     Talmönster     Öppna utsagor     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Stora plus     Lilla plus     Multiplikation med uppställning     Förståelse av begreppet hälften     Figurer     Hörn     Sida     Begreppet dubbelt     Siffrors värde i tal     Talkamrater     Logiskt tänkande     Talvärde     Tallinje     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     1000     10 0000     Samband     Talhus     Skillnad     Strategier     Läsa av en analog klocka     Stava     Dubblor     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Positionssystem     Decimaltecken     Skriva siffror med bokstäver     Ordningstal     Terminologi     Abakus     Koppla uttryck till berättelse     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Texttal     Division med 3     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Decimalform     Bråkform     Procentform     Possitionsystemet     Mellanled     naturliga tal     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     Svenska     Genrepedagogik     Delar     Tiondelar     Kvadrattal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons