Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (1)
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.

Negativa tal

0 av 10 nivåer klara
Spela Negativa tal
          (21)
Åk5 till Åk9
 • • Negativa tal
 • • Huvudräkning
 • • Tallinjen
Ett spel för att öva hantering av negativa tal.
Annons

Tvillingarna

0 av 4 nivåer klara
Spela Tvillingarna
          (5)
Åk0 till Åk3
 • • Tvillingarna
 • • Addition
Här får du öva på tvillingarna.

Matteövningar division och multiplikation

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteövningar division och multiplikation
Åk3 till Åk6
 • • Division
 • • Multiplikation
 • • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
          (3)
Åk2 till Åk4
 • • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.

Hur stor är skillnaden 2

0 av 3 nivåer klara
Spela Hur stor är skillnaden 2
          (5)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (15)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (63)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval

0 av 6 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen - Flerval
          (24)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna. Med flervalsfrågor.

Avrundning grunderna

0 av 14 nivåer klara
Spela Avrundning grunderna
          (3)
Åk4 till Åk6
 • • Avrundning
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Här övar man på avrundning till närmaste 100-tal till tusendel.

Relation procent och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Relation procent och bråk
          (3)
Åk2 till Åk5
 • • Bråk
 • • Procent
Du ska para ihop rätt bråk med rätt procentsats.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (6)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

0 av 3 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.

Väga jämnt

0 av 6 nivåer klara
Spela Väga jämnt
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (10)
Åk1 till Åk6
 • • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.

Räkna på klockan!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan!
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Prioriteringsreglerna

0 av 13 nivåer klara
Spela Prioriteringsreglerna
Åk4 till Åk8
 • • Prioriteringsregler
Lära sig använda prioriteringsreglerna.

Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsbyte
 • • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Geomtriska figurer     Area     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Decimal     Procent     Omvandling     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Taluppfattning     Decimaltal     Skala     Analog klocka      digital klocka     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Problemlösning     Avrundning     Matematik     Dubbelt     Antal     Upprepad addition     Tabeller     Diagram     Procenträkning     Delen     Enheter     Textuppgifter     Koordinatsystem     Negativa tal     Tallinjen     Tvillingarna     Läsförståelse     Skillnad     Schack     Förstår mönster     Geometriska figurer     Multiplikation med uppställning     Ental     Tiotal     Hundratal     Namnge geometriska former     Talmönster     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Talkamrater     Beräkna tider på en klocka     Prioriteringsregler     Månader och nummer     Enhetsbyte     Talsorter     Platsvärde     Överslagsräkning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Prefix      enheter     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Enhetsomvandling för längd     Likamedtecken     Likhetstecken     Enkla bråk     Del av hel     Jämna     Udda     Tal     Andel     Addera bråk     Mattematik     Tiotalsövergång     Matteord     Procenttal     Omvandla     Stora tal     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Antalsuppfattning     Logiskt tänkande     Positionsystemet     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Likhetstecknet     Potenser     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Talordning     Fler än     Färre än     Beräkna tider     Klockan     Heltal     Possitionsystemet     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Storleksordna     Jämföra     Tiondel     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Stora plus     Talområdet 0-20     Talhus     Siffrors värde i tal     Blandad form     Bråkform     Växla     Läsa av en analog klocka     Stava     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Faktor      Multiplikation     Produkt     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Öppna utsagor     Ordningstal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Begreppet dubbelt     Förståelse av begreppet hälften     Figurer     Hörn     Sida     Delar     Skriva siffror med bokstäver     Generell multiplikation     Koppla uttryck till berättelse     Svenska     Genrepedagogik     Division med en halv och en tiondel     Lilla plus     Hemlisar     1-10     Abakus     Samband     Strategier     Dubblor     Texttal     Terminologi     Division med 3     Förlänga     Förkorta     Talvärde     Tallinje     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     Decimalform     Procentform     1000     10 0000     Mellanled     Del av antal     Tiondelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Svenska