Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (59)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (3)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.
Annons

Öva matte-ord

0 av 2 nivåer klara
Spela Öva matte-ord
          (5)
Åk1 till Åk3
 • • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.
Nyhet

Division med 10, 100 och 1000

0 av 13 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 och 1000
Åk4 till Åk7
 • • Division
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (12)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Lästal åk 4-9

0 av 40 nivåer klara
Spela Lästal åk 4-9
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Problemlösning
 • • Area
 • • Omkrets
 • • Subtraktion
Du får öva på att lösa lästal med alla fyra räknesätten.

Enkla bråk

0 av 7 nivåer klara
Spela Enkla bråk
Åk4 till Åk6
 • • Enkla bråk
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobbar upp till tolftedelar.

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (5)
Åk1 till Åk6
 • • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

Enheterna Kg,hg och g

0 av 2 nivåer klara
Spela Enheterna Kg,hg och g
          (19)
Åk2 till Åk5
 • • Vikt
 • • Enhet
Vilken enhet behöver du använda?

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (12)
Åk5 till Åk9
 • • Procenträkning
 • • Delen
 • • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (11)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Area - basen gånger höjden

0 av 2 nivåer klara
Spela Area - basen gånger höjden
Åk2 till Åk4
 • • Area
Träna på att räkna ut area genom att ta basen gånger höjden.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (3)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Tvillingarna

0 av 4 nivåer klara
Spela Tvillingarna
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Tvillingarna
 • • Addition
Här får du öva på tvillingarna.

Division med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 & 1000
          (2)
Åk6 till Åk9
 • • Division
 • • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (4)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Textuppgifter
Textuppgifter med addition och subtraktion.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (3)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Pengar     Räkna     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Taluppfattning     Decimaltal     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Positionsystemet     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Decimal     Procent     Omvandling     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Faktor      multiplikation     Produkt     Heltal     Stora tal     Analog klocka      digital klocka     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Negativa tal     Tallinjen     Upprepad addition     Matematik     Dubbelt     Antal     Talsorter     Platsvärde     Prioriteringsregler     Överslagsräkning     Enheter     Prefix      enheter     Geometriska figurer     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Matteord     Schack     Förstår mönster     Problemlösning     Enkla bråk     Procenträkning     Delen     Jämna     Udda     Tal     Tvillingarna     Textuppgifter     Skala     Talmönster     Likhetstecknet     Potenser     naturliga tal     Öppna utsagor     Namnge geometriska former     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Antalsuppfattning     Enhetsomvandling för längd     Enhetsbyte     Beräkna tider på en klocka     Multiplikation med uppställning     Logiskt tänkande     Mattematik     Tiotalsövergång     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Stora plus     Talområdet 0-20     Tiondel     Lilla plus     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Possitionsystemet     Talordning     Samband     Strategier     Delar     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Siffrors värde i tal     Likamedtecken     Likhetstecken     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Hemlisar     1-10     Ordningstal     Dubblor     Talhus     Talkamrater     Division med en halv och en tiondel     Skriva siffror med bokstäver     Koordinatsystem     Positionssystem     Decimaltecken     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Månader och nummer     1000     10 0000     Tallinje     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tabeller     Diagram     Beräkna tider     Klockan     Förståelse av begreppet hälften     Talvärde     Begreppet dubbelt     Läsa av en analog klocka     Stava     Koppla uttryck till berättelse     Skillnad     Kvadrattal     Tiondelar     Fler än     Färre än     Abakus     Figurer     Hörn     Sida     Terminologi     Svenska     Genrepedagogik     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Decimalform     Bråkform     Procentform     Texttal     Division med 3     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Mellanled     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons