Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (1)
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (5)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.
Annons

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (15)
Åk5 till Åk9
 • • Procenträkning
 • • Delen
 • • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (5)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!

Upptäck matematiken i Schack

0 av 3 nivåer klara
Spela Upptäck matematiken i Schack
          (15)
Åk0 till Åk5
 • • Schack
 • • Multiplikation
 • • Förstår mönster
 • • Addition
Du får uppgifter kopplat till matematiken i spelet Schack.

Omkrets och area

0 av 2 nivåer klara
Spela Omkrets och area
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Area
 • • Omkrets
Beräkna omkrets och area av figurer i 2D.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Öva matte-ord

0 av 2 nivåer klara
Spela Öva matte-ord
          (5)
Åk1 till Åk3
 • • Matteord
Elever tränar på att förstå olika matteord.

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Tvillingarna

0 av 4 nivåer klara
Spela Tvillingarna
          (5)
Åk0 till Åk3
 • • Tvillingarna
 • • Addition
Här får du öva på tvillingarna.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

Vilket nummer har månaden?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket nummer har månaden?
          (9)
Åk1 till Åk3
 • • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.

VIKTigare finns ej

0 av 3 nivåer klara
Spela VIKTigare finns ej
Åk1 till Åk6
 • • Bråk
 • • Vikt
 • • Gram
 • • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.

Bråk - antal och andel

0 av 5 nivåer klara
Spela Bråk - antal och andel
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Andel
I frågan får man veta ett antal och hur stor andel av helheten det antalet är. Uppgiften blir att räkna ut vilket antal som är helheten.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Talkompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Talkompisar
          (3)
Åk0 till Åk2
 • • Addition
 • • Subtraktion
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (4)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Addition     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Analog klocka      digital klocka     Matematik     Dubbelt     Antal     Decimal     Procent     Omvandling     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Pengar     Räkna     Tabeller     Diagram     Prefix      enheter     Enheter     Skala     Överslagsräkning     Geometriska figurer     Talordning     Tiotalsövergång     Storleksordna     Jämföra     Problemlösning     Del av hel     Koordinatsystem     Procenträkning     Delen     Upprepad addition     Schack     Förstår mönster     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Multiplikation med uppställning     Matteord     Stora plus     Talområdet 0-20     Öppna utsagor     Tvillingarna     Begreppet dubbelt     Månader och nummer     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Namnge geometriska former     Andel     Jämna     Udda     Tal     Antalsuppfattning     Läsförståelse     Mattematik     Talkamrater     Textuppgifter     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Generell multiplikation     Terminologi     Negativa tal     Tallinjen     Blandad form     Bråkform     Växla     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Likhetstecknet     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Skillnad     Talmönster     Mellanled     Lilla plus     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Beräkna tider på en klocka     Talsorter     Platsvärde     Likamedtecken     Likhetstecken     Enhetsbyte     Enkla bråk     Siffrors värde i tal     Prioriteringsregler     Talhus     Fler än     Färre än     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Samband     Strategier     Procenttal     Omvandla     Addera bråk     Faktor      Multiplikation     Produkt     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Stora tal     Positionsystemet     Enhetsomvandling för längd     Skriva siffror med bokstäver     Dubblor     Heltal     Possitionsystemet     Förlänga     Förkorta     Division med 3     Potenser     Koppla uttryck till berättelse     Positionssystem     Decimaltecken     Tiondel     Texttal     Decimalform     Procentform     Logiskt tänkande     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Hemlisar     1-10     Ordningstal     Abakus     Talvärde     Tallinje     Kvadrattal     Delar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     1000     10 0000     Svenska     Förståelse av begreppet hälften     Division med en halv och en tiondel     Tiondelar     Del av antal     Beräkna tider     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons