Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Geometri 7

0 av 5 nivåer klara
Spela Geometri 7
          (68)
Åk7 till Åk9
 • • Geometri
 • • Vinklar
 • • Vinkelsumma
 • • Omkrets
Känna igen vinklar och geometriska figurer i planet (2D).

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (5)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...
Annons

Division

0 av 35 nivåer klara
Spela Division
          (119)
Åk2 till Åk9
 • • Siffror
 • • Division
 • • Huvudräkning
Träna på att dela två tal, dvs att dividera två tal. Hitta kvoten mellan täljaren och nämnaren med detta spel.

Matteövningar division och multiplikation

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteövningar division och multiplikation
Åk3 till Åk6
 • • Division
 • • Multiplikation
 • • Läsförståelse
Övningar med flervalsfrågor kring division/multiplikation.

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (6)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Talsorter
 • • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.

Addition och subtraktion 0-20

0 av 6 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 0-20
          (7)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på addition och subtraktion 0-20 utan övergång /med övergång.

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • • Läsa av en analog klocka
 • • Klockan
 • • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (1)
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.

Tvillingarna

0 av 4 nivåer klara
Spela Tvillingarna
          (9)
Åk0 till Åk3
 • • Tvillingarna
 • • Addition
Här får du öva på tvillingarna.

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (10)
Åk1 till Åk6
 • • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.

Addera bråktal med varandra

0 av 2 nivåer klara
Spela Addera bråktal med varandra
          (5)
Åk4 till Åk6
 • • Addera bråk
 • • Bråk
 • • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.

Tabell & Diagram 7

0 av 2 nivåer klara
Spela Tabell & Diagram 7
          (30)
Åk7 till Åk9
 • • Tabeller
 • • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.

Geometri grunderna

0 av 7 nivåer klara
Spela Geometri grunderna
          (13)
Åk4 till Åk6
 • • Vinklar
 • • Geomtriska figurer
 • • Omkrets
 • • Area
Här över man på vinklar, olika figurer, omkrets och till area.

Matteord

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteord
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Ordkunskap
 • • Matematik
 • • Matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (16)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Talkompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Talkompisar
          (8)
Åk0 till Åk2
 • • Addition
 • • Subtraktion
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Schack     Förstår mönster     Digitala klockan     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Bråk     Tabeller     Minnesträning     Memory     Pengar     Räkna     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Decimaltal     Analog klocka      digital klocka     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Procenträkning     Delen     Jämna     Udda     Tal     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Problemlösning     Area     Omkrets     Negativa tal     Tallinjen     Taluppfattning     Tiondel     Enhetsbyte     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Skala     Decimal     Procent     Omvandling     Upprepad addition     Hälften     Fjärdedel     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Potenser     Månader och nummer     Namnge geometriska former     Positionsystemet     Skriva siffror med bokstäver     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Talsorter     Platsvärde     Talmönster     Matematik     Dubbelt     Antal     Läsförståelse     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Koordinatsystem     Tvillingarna     Addera bråk     Diagram     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Geomtriska figurer     Beräkna tider     Decimalform     Bråkform     Procentform     Heltal     Stora tal     Matteord     Prioriteringsregler     Siffrors värde i tal     Öppna utsagor     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Textuppgifter     Geometriska figurer     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Mattematik     Storleksordna     Jämföra     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talhus     Beräkna tider på en klocka     Enkla bråk     Enhetsomvandling för längd     Likamedtecken     Likhetstecken     Huvudräkning med hjälp av dubblor     1000     10 0000     Tallinje     Antalsuppfattning     Prefix      enheter     Enheter     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Skillnad     Del av hel     Mellanled     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Logiskt tänkande     Abakus     Förståelse av begreppet hälften     Överslagsräkning     Koppla uttryck till berättelse     Possitionsystemet     Samband     Strategier     Blandad form     Växla     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Begreppet dubbelt     Talordning     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Talkamrater     Lilla plus     Ordningstal     Fler än     Färre än     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Dubblor     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Multiplikation med uppställning     Positionssystem     Decimaltecken     Förlänga     Förkorta     Tiondelar     Division med en halv och en tiondel     Likhetstecknet     Delar     Svenska     Likheter     Figurer     Hörn     Sida     Hemlisar     1-10     Del av antal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Faktor      Multiplikation     Produkt     Terminologi     Division med 3     Talvärde     Kvadrattal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Andel     Procenttal     Omvandla     Texttal     Generell multiplikation     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Dator och media
Matematik