Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Träna taluppfattning och decimaltal.

Avrundning

0 av 4 nivåer klara
Spela Avrundning
          (38)
Åk2 till Åk4
 • • Avrundning
Träna avrundning till närmsta tiotal, hundratal och tusental.
Annons

Subtraktion med talhus 0-10

0 av 6 nivåer klara
Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (2)
Åk1 till Åk2
 • • Subtraktion
 • • Talhus
 • • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Dubbelt och hälften

0 av 7 nivåer klara
Spela Dubbelt och hälften
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Matematik
 • • Dubbelt
 • • Hälften
 • • Antal
Här kan du träna på dubbelt och hälften.

Procent och decimaltal

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent och decimaltal
Åk4 till Åk6
 • • Procent
 • • Procenttal
 • • Decimal
 • • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.

Stora minus

0 av 2 nivåer klara
Spela Stora minus
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Mattematik
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Träna på subtraktion i talområdet 0-20.
Nyhet

Samband med procent

0 av 4 nivåer klara
Spela Samband med procent
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.

Prioriteringsreglerna

0 av 13 nivåer klara
Spela Prioriteringsreglerna
Åk4 till Åk8
 • • Prioriteringsregler
Lära sig använda prioriteringsreglerna.

Ental, tiotal, hundratal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental, tiotal, hundratal
          (4)
Åk1 till Åk3
 • • Begrepp
 • • Positionssystemet
 • • Läsa
Träna på att översätta tal till text och text till tal.

Tal i bråkform

0 av 5 nivåer klara
Spela Tal i bråkform
          (126)
Åk2 till Åk4
 • • Bråk
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Abakus - Subtraktion

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Subtraktion
          (5)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Subtraktion
 • • Abakus
Träna upp subtraktion på abakus. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid räkning med minus. Spela gärna de andra abakus-spelen innan du spelar detta spel.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (10)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (20)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Bråkform och blandad form

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråkform och blandad form
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Blandad form
 • • Bråkform
 • • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.

Längdenheter utan decimaler

0 av 2 nivåer klara
Spela Längdenheter utan decimaler
          (2)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (10)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Läs och lös

0 av 3 nivåer klara
Spela Läs och lös
          (5)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Textuppgifter
Textuppgifter med addition och subtraktion.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Geometriska figurer     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Taluppfattning     Decimaltal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Negativa tal     Huvudräkning     Tallinjen     Multiplikation     Generell multiplikation     Siffror     Talsorter     Platsvärde     Positionssystemet     Avrundning     Begrepp     Läsa     Skala     Beräkna tider på en klocka     Likhetstecknet     Matematik     Dubbelt     Hälften     Antal     Bråk     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Talmönster     Terminologi     Ental     Tiotal     Hundratal     Addition     Subtraktion     Ordningstal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Delar     Decimal     Procent     Omvandling     Dubblor     Talhus     Procenträkning     Delen     Problemlösning     Area     Omkrets     Division     Mattematik     Tiotalsövergång     Prioriteringsregler     Possitionsystemet     Talvärde     Tallinje     Schack     Förstår mönster     Enheter     Likamedtecken     Likhetstecken     Kvadrattal     Heltal     Stora tal     Storleksordna     Jämföra     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Procenttal     Omvandla     Del av antal     Analoga klockan     Logiskt tänkande     Abakus     Digitala klockan     Analog klocka      digital klocka     Faktor      Multiplikation     Produkt     Räkna     Pengar     Skillnad     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Månader och nummer     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Tabeller     Diagram     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Beräkna tider     Klockan     Namnge geometriska former     Skriva siffror med bokstäver     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koppla uttryck till berättelse     Matteord     Decimalform     Bråkform     Procentform     Talordning     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Svenska     Genrepedagogik     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Samband     Strategier     Läsfrågor     Siffrors värde i tal     Positionsystemet     Enhetsomvandling för längd     Texttal     Textuppgifter     Potenser     Talkamrater     Figurer     Hörn     Sida     Upprepad addition     Prefix      enheter     Stora plus     Talområdet 0-20     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhetsbyte     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Överslagsräkning     Positionssystem     Decimaltecken     Del av hel     Jämna     Udda     Tal     Öppna utsagor     Tiondel     Multiplikation med uppställning     Hemlisar     1-10     Mellanled     Koordinatsystem     Tvillingarna     Lilla plus     Antalsuppfattning     Läsa av en analog klocka     Stava     Begreppet dubbelt     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Tiondelar     Division med 3     Förståelse av begreppet hälften     1000     10 0000     Fler än     Färre än     Geomtriska figurer     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Fjärdedel     Enkla bråk     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Andel     Addera bråk     Blandad form     Växla     Förlänga     Förkorta     Läsförståelse     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Likheter     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Geografi
Geografi
Matematik
Hjärngympa