Annons

Matematik - sida 3

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Procent - räkna ut delen

0 av 5 nivåer klara
Spela Procent - räkna ut delen
          (17)
Åk5 till Åk9
 • • Procenträkning
 • • Delen
 • • Huvudräkning
Räkna ut delen genom huvudräkning.

Geometriska figurer

0 av 4 nivåer klara
Spela Geometriska figurer
          (67)
Åk4 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Vilken geometrisk figur visar bilden?
Annons

Enhetsomvandling i längd

0 av 6 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling i längd
          (4)
Åk4 till Åk9
 • • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.

Koordinatsystem

0 av 3 nivåer klara
Spela Koordinatsystem
          (1)
Åk6 till Åk9
 • • Koordinatsystem
Du övar på att utläsa koordinater i ett koordinatsystem.

Räkna antal objekt

0 av 12 nivåer klara
Spela Räkna antal objekt
          (33)
Fsk till Åk5
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska

Talkamrater

0 av 25 nivåer klara
Spela Talkamrater
          (43)
Åk0 till Åk4
 • • Siffror
 • • Addition
 • • Huvudräkning
Försök hitta det tal som är talkamrat med ett annat tal och som tillsammans bildar kamratsumman. Tränar talkombinationer till talen 0-20 och underlättar den viktiga huvudräkningen.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (2)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Geometri -Omkrets

0 av 3 nivåer klara
Spela Geometri -Omkrets
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Omkrets
 • • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • • Dubbelt
 • • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.

Avrundning och överslagsräkning

0 av 17 nivåer klara
Spela Avrundning och överslagsräkning
          (10)
Åk4 till Åk9
 • • Avrundning
 • • Överslagsräkning
Du får öva på att avrunda olika tal samt att sätta detta i ett sammanhang när du sedan övar på överslagsräkning.

Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor

0 av 12 nivåer klara
Spela Multiplikationstabellerna med flervalsfrågor
          (8)
Åk1 till Åk5
 • • Multiplikation
 • • Upprepad addition
Öva dina kunskaper på multiplikation. Här får du två svarsalternativ som är felaktiga. Välj det rätta!

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Blandad huvudräkning

0 av 2 nivåer klara
Spela Blandad huvudräkning
          (1)
Åk4 till Åk9
 • • Huvudräkning
 • • Addition
 • • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

0 av 3 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (6)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.

Samband med procent

0 av 4 nivåer klara
Spela Samband med procent
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Procent
 • • Decimaltal
Vi tränar på samband mellan procent, decimaltal och bråktal.

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Talsorter
 • • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.

Multiplikation tabell 6 och 7

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation tabell 6 och 7
          (10)
Åk1 till Åk6
 • • Multiplikation
Här kan du träna tabellerna 6 och 7.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Multiplikation     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Siffror     Huvudräkning     Analoga klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Tabeller     Minnesträning     Memory     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Addition     Längd     Enkla bråk     Procent     Decimaltal     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likhetstecknets betydelse     Likheter     Avrundning     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Textuppgifter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Matematik     Dubbelt     Antal     Enheter     Ekvationer     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Decimal     Omvandling     Addera bråk     Analog klocka      digital klocka     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Problemlösning     Diagram     Schack     Förstår mönster     Enhetsbyte     Taluppfattning     Skala     Negativa tal     Tallinjen     Procenträkning     Delen     Geometriska figurer     Koordinatsystem     Positionsystemet     Överslagsräkning     Upprepad addition     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Multiplikation med uppställning     Talmönster     Beräkna tider     Klockan     Talsorter     Platsvärde     Logiskt tänkande     Abakus     Enhetsomvandling för längd     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Jämna     Udda     Tal     Tvillingarna     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Potenser     Läsförståelse     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Namnge geometriska former     Ental     Tiotal     Mattematik     Prefix      enheter     Storleksordna     Jämföra     Talhus     Talkamrater     Likamedtecken     Likhetstecken     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Prioriteringsregler     Antalsuppfattning     Procenttal     Omvandla     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Mellanled     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Hundratal     Del av hel     Matteord     Texttal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Heltal     Stora tal     Andel     Samband     Månader och nummer     Ordningstal     Begreppet dubbelt     Förståelse av begreppet hälften     Tiondel     1000     10 0000     Tallinje     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Del av antal     Skriva siffror med bokstäver     Blandad form     Bråkform     Växla     Beräkna tider på en klocka     Figurer     Hörn     Sida     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Dubblor     Lilla plus     Division med 3     Läsa av en analog klocka     Stava     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Siffrors värde i tal     Förlänga     Förkorta     Koppla uttryck till berättelse     Talordning     Faktor      Multiplikation     Produkt     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Generell multiplikation     Talvärde     Hemlisar     1-10     Decimalform     Procentform     Division med en halv och en tiondel     Skillnad     Fler än     Färre än     Svenska     Genrepedagogik     Delar     Positionssystem     Decimaltecken     Kvadrattal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Tiondelar     Terminologi     Possitionsystemet     naturliga tal     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Strategier     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik