Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Hur stor är skillnaden 2

0 av 3 nivåer klara
Spela Hur stor är skillnaden 2
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.

Addition/Subtraktion 1000-10 000

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1000
 • • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.
Annons

Addition och subtraktion hela tiotal

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion hela tiotal
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Tiotal
Addition och subtraktion med hela tiotal.

Talhus och siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Talhus och siffror
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.

Addition och subtraktion

0 av 5 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.

Huvudräkning med Tåget

0 av 4 nivåer klara
Spela Huvudräkning med Tåget
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.

Addition/subtraktion

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • • Läsa av en analog klocka
 • • Klockan
 • • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Addition med dubblor 10-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubblor 10-100
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!

Räkna antal objekt

0 av 12 nivåer klara
Spela Räkna antal objekt
          (30)
Fsk till Åk5
 • • Räkna
 • • Huvudräkning
Titta på bilden och räkna antalet hundratal. Räkna sedan antalet tiotal och därefter entalen. Plussa samman och klicka på rätt summa. Träna upp dig på att räkna och få en taluppfattning i detta kunska

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (1)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.

2.1 Siffror och tal (2.1)

0 av 4 nivåer klara
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)
          (3)
Åk7 till Åk7
 • • Positionssystem
 • • Decimaltecken
 • • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.

Siffror och tal med bokstäver

0 av 5 nivåer klara
Spela Siffror och tal med bokstäver
Åk1 till Åk3
 • • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.

Talsorter, decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Talsorter, decimaltal
Åk4 till Åk7
 • • Talsorter
 • • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.

Addition med talhus

0 av 8 nivåer klara
Spela Addition med talhus
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
 • • Addition
 • • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Taluppfattning     Decimaltal     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Vikt     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Volym     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Storleksordna     Jämföra     Enheter     Geomtriska figurer     Area     Decimal     Procent     Omvandling     Faktor      Multiplikation     Produkt     Analog klocka      digital klocka     Talsorter     Platsvärde     Tvillingarna     Schack     Förstår mönster     Problemlösning     Negativa tal     Tallinjen     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Koordinatsystem     Matematik     Dubbelt     Antal     Prefix      enheter     Upprepad addition     Potenser     Heltal     Stora tal     Skala     Geometriska figurer     Tabeller     Diagram     Jämna     Udda     Tal     Antalsuppfattning     Enhetsomvandling för längd     Avrundning     Överslagsräkning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Matteord     Enkla bråk     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Likhetstecknet     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Andel     Enhetsbyte     Förlänga     Förkorta     Månader och nummer     Procenträkning     Delen     Textuppgifter     Procenttal     Omvandla     Tiotal     Ental     Prioriteringsregler     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Mattematik     Tiotalsövergång     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Hundratal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Del av antal     Beräkna tider på en klocka     Positionsystemet     Likamedtecken     Likhetstecken     Beräkna tider     Klockan     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Talordning     Tiondel     Namnge geometriska former     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Hemlisar     1-10     Talområdet 0-20     Talmönster     Öppna utsagor     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Lilla plus     Stora plus     Multiplikation med uppställning     Förståelse av begreppet hälften     Siffrors värde i tal     Begreppet dubbelt     Figurer     Hörn     Sida     Talkamrater     Logiskt tänkande     Talvärde     Tallinje     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Talhus     Skillnad     1000     10 0000     Samband     Strategier     Läsa av en analog klocka     Stava     Dubblor     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Positionssystem     Decimaltecken     Skriva siffror med bokstäver     Terminologi     Abakus     Ordningstal     Koppla uttryck till berättelse     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Texttal     Decimalform     Bråkform     Procentform     Division med 3     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Possitionsystemet     Mellanled     naturliga tal     Fler än     Färre än     Division med en halv och en tiondel     Svenska     Genrepedagogik     Kvadrattal     Delar     Tiondelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons