Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Åk1 till Åk3
 • • Hemlisar
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.
Annons

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.

Väga jämnt

0 av 6 nivåer klara
Spela Väga jämnt
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.

Division där nämnaren är 2 eller 5

0 av 2 nivåer klara
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5
Åk2 till Åk3
 • • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.
Nyhet

Subtraktion - låga tal

0 av 5 nivåer klara
Spela Subtraktion - låga tal
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • • Läsa av en analog klocka
 • • Klockan
 • • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Tiondelar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.

Subtraktion - tal nära varandra

0 av 4 nivåer klara
Spela Subtraktion - tal nära varandra
Åk2 till Åk4
 • • Subtraktion
Här får du träna på subtraktion med tal som ligger nära varandra på tallinjen.

Hörn och sidor

0 av 3 nivåer klara
Spela Hörn och sidor
Åk2 till Åk4
 • • Geometri
 • • Figurer
 • • Hörn
 • • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.

Subtraktion med talhus 0-10

0 av 6 nivåer klara
Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (1)
Åk1 till Åk2
 • • Subtraktion
 • • Talhus
 • • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!
Nyhet

Dividera med 0,5 och 0,1

0 av 2 nivåer klara
Spela Dividera med 0,5 och 0,1
Åk6 till Åk8
 • • Division med en halv och en tiondel
Öva på att dividera med 0,5 och 0,1. Varför blir svaret större?

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Pengar     Räkna     Addition     Digitala klockan     Taluppfattning     Decimaltal     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Längd     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Faktor      Multiplikation     Produkt     Storleksordna     Jämföra     Heltal     Stora tal     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Analog klocka      digital klocka     Problemlösning     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geometriska figurer     Textuppgifter     Upprepad addition     Matteord     Schack     Förstår mönster     Prefix      enheter     Negativa tal     Tallinjen     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Matematik     Dubbelt     Antal     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Överslagsräkning     Positionsystemet     Enhetsomvandling för längd     Enheter     Talsorter     Platsvärde     Tvillingarna     Likamedtecken     Likhetstecken     Antalsuppfattning     Jämna     Udda     Tal     Procenträkning     Delen     Likhetstecknet     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Prioriteringsregler     Skala     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Potenser     Mattematik     Tiotalsövergång     Enkla bråk     Öppna utsagor     Delar     Dubblor     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Enhetsbyte     Possitionsystemet     Namnge geometriska former     Stora plus     Talområdet 0-20     naturliga tal     Siffrors värde i tal     Lilla plus     1000     10 0000     Tallinje     Tabeller     Diagram     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Koordinatsystem     Tiondel     Talordning     Talmönster     Ordningstal     Skriva siffror med bokstäver     Koppla uttryck till berättelse     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Månader och nummer     Multiplikation med uppställning     Samband     Strategier     Talhus     Talkamrater     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Beräkna tider på en klocka     Talvärde     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Hemlisar     1-10     Förståelse av begreppet hälften     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Begreppet dubbelt     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Texttal     Tiondelar     Figurer     Hörn     Sida     Division med en halv och en tiondel     Skillnad     Logiskt tänkande     Terminologi     Beräkna tider     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Kvadrattal     Fler än     Färre än     Mellanled     Decimalform     Bråkform     Procentform     Division med 3     Abakus     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Svenska     Positionssystem     Decimaltecken     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons