Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Division med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 & 1000
          (3)
Åk6 till Åk9
 • • Division
 • • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.

Abakus - Grunder

0 av 9 nivåer klara
Spela Abakus - Grunder
          (17)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Huvudräkning
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.
Annons

Addition med dubblor 10-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubblor 10-100
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (4)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Addition och subtraktion

0 av 5 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Talsorter, decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Talsorter, decimaltal
Åk4 till Åk7
 • • Talsorter
 • • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?

Siffror och tal med bokstäver

0 av 5 nivåer klara
Spela Siffror och tal med bokstäver
Åk1 till Åk3
 • • Skriva siffror med bokstäver
Träna på att stava talen rätt.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.

Subtraktion med talhus 0-10

0 av 6 nivåer klara
Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (1)
Åk1 till Åk2
 • • Subtraktion
 • • Talhus
 • • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (2)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Åk1 till Åk3
 • • Hemlisar
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (7)
Åk7 till Åk9
 • • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.

Talkamraterna med talhus

0 av 3 nivåer klara
Spela Talkamraterna med talhus
Åk1 till Åk2
 • • Talkamrater
 • • Talhus
Skriv in additionen till talhuset.

Matematik och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik och bråk
          (1)
Åk3 till Åk5
 • • Bråk
 • • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Analog klocka      digital klocka     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Decimal     Procent     Omvandling     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Schack     Förstår mönster     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Upprepad addition     Tabeller     Diagram     Problemlösning     Enheter     Skala     Prefix      enheter     Geometriska figurer     Matteord     Koordinatsystem     Storleksordna     Jämföra     Överslagsräkning     Månader och nummer     Koppla uttryck till berättelse     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Procenträkning     Delen     Tvillingarna     Negativa tal     Tallinjen     Skillnad     Läsförståelse     Namnge geometriska former     Textuppgifter     Del av hel     Generell multiplikation     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Jämna     Udda     Tal     Multiplikation med uppställning     Enhetsbyte     Talordning     Tiotalsövergång     Andel     Mattematik     Enkla bråk     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Talmönster     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Stora plus     Talområdet 0-20     Antalsuppfattning     Likamedtecken     Likhetstecken     Blandad form     Bråkform     Växla     Talkamrater     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Prioriteringsregler     Siffrors värde i tal     Öppna utsagor     Beräkna tider på en klocka     Likhetstecknet     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Lilla plus     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Heltal     Stora tal     Förlänga     Förkorta     Talsorter     Platsvärde     Begreppet dubbelt     Figurer     Hörn     Sida     Positionsystemet     Enhetsomvandling för längd     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Addera bråk     Faktor      Multiplikation     Produkt     Procenttal     Omvandla     Logiskt tänkande     Dubblor     Beräkna tider     Samband     Strategier     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Skriva siffror med bokstäver     Talhus     Terminologi     Hemlisar     1-10     Ordningstal     Texttal     Potenser     Delar     Mellanled     Abakus     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Del av antal     Tiondel     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     1000     10 0000     Tallinje     Förståelse av begreppet hälften     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     Fler än     Färre än     Svenska     Genrepedagogik     Talvärde     Division med 3     Positionssystem     Decimaltecken     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Kvadrattal     Tiondelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska