Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!
Annons

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Hörn och sidor

0 av 3 nivåer klara
Spela Hörn och sidor
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Geometri
 • • Figurer
 • • Hörn
 • • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.

Abakus - Grunder

0 av 9 nivåer klara
Spela Abakus - Grunder
          (17)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Huvudräkning
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.

Bråkform och blandad form

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråkform och blandad form
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Blandad form
 • • Bråkform
 • • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.

Matematikspråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematikspråk
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.

Addition lilla plus

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition lilla plus
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.

Tal (decimaltal)

0 av 11 nivåer klara
Spela Tal (decimaltal)
Åk3 till Åk6
 • • Decimaltal
Träna taluppfattning och decimaltal.

Division med 10, 100 och 1000

0 av 13 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 och 1000
          (1)
Åk4 till Åk7
 • • Division
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Dividera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100 och 1000.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
 • • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
Åk5 till Åk6
 • • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.

Addition och subtraktion

0 av 5 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Strategier
Du tränar addition och subtraktion genom att använda samband och olika strategier.

Ental och tiotal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ental och tiotal
Åk1 till Åk3
 • • Ental
 • • Tiotal
 • • Hundratal
Känn igen talet utifrån beskrivningen.

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Tiondelar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.

Huvudräkning med Tåget

0 av 4 nivåer klara
Spela Huvudräkning med Tåget
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.

Del av antal

0 av 2 nivåer klara
Spela Del av antal
Åk4 till Åk6
 • • Del av antal
 • • Bråk
Här räknar vi med del av antal, alltså tex: Hur mycket är 1/3 av 75?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Schack     Förstår mönster     Addition     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Geomtriska figurer     Area     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Decimaltal     Analog klocka      digital klocka     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Decimal     Procent     Omvandling     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Taluppfattning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Problemlösning     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Procenträkning     Delen     Negativa tal     Tallinjen     Enheter     Matematik     Dubbelt     Antal     Upprepad addition     Skala     Enhetsomvandling för längd     Talmönster     Tabeller     Diagram     Enkla bråk     Talkamrater     Textuppgifter     Andel     Geometriska figurer     Namnge geometriska former     Läsförståelse     Skillnad     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Procenttal     Omvandla     Platsvärde     Multiplikation med uppställning     Likhetstecknet     Mattematik     Heltal     Stora tal     Koordinatsystem     Överslagsräkning     Tvillingarna     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Likamedtecken     Likhetstecken     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Addera bråk     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Hemlisar     1-10     Enhetsbyte     Talsorter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Storleksordna     Jämföra     Prefix      enheter     Dubblor     Beräkna tider     Klockan     Beräkna tider på en klocka     Del av hel     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Antalsuppfattning     Tiondel     Jämna     Udda     Tal     Talordning     Positionsystemet     Prioriteringsregler     Talhus     Siffrors värde i tal     Potenser     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Månader och nummer     Förlänga     Förkorta     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Läsa av en analog klocka     Stava     Öppna utsagor     Matteord     Texttal     Begreppet dubbelt     Logiskt tänkande     Figurer     Hörn     Sida     Talvärde     Tallinje     Blandad form     Bråkform     Växla     Koppla uttryck till berättelse     Lilla plus     Samband     Strategier     Terminologi     Förståelse av begreppet hälften     Tiondelar     Del av antal     Mellanled     Svenska     Genrepedagogik     Division med 3     Division med en halv och en tiondel     Skriva siffror med bokstäver     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     1000     10 0000     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Generell multiplikation     Abakus     Positionssystem     Decimaltecken     Faktor      Multiplikation     Produkt     Kvadrattal     Ordningstal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Fler än     Färre än     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Delar     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Matematik