Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.

Huvudräkning med Tåget

0 av 4 nivåer klara
Spela Huvudräkning med Tåget
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.
Annons

2.1 Siffror och tal (2.1)

0 av 4 nivåer klara
Spela 2.1 Siffror och tal (2.1)
          (6)
Åk7 till Åk7
 • • Positionssystem
 • • Decimaltecken
 • • Decimaltal
När du gör uppgifterna tränar du positionssystemet och siffrornas värde.

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Åk1 till Åk3
 • • Hemlisar
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.

Talhus och siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Talhus och siffror
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Addition och subtraktion hela tiotal

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion hela tiotal
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Tiotal
Addition och subtraktion med hela tiotal.

Fler än/färre än

0 av 2 nivåer klara
Spela Fler än/färre än
Åk2 till Åk4
 • • Fler än
 • • Färre än
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.

Enhetsomvandling i längd

0 av 6 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling i längd
          (5)
Åk4 till Åk9
 • • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.

Addition/subtraktion

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Öppna utsagor

0 av 2 nivåer klara
Spela Öppna utsagor
          (4)
Åk2 till Åk4
 • • Likhetstecknet
Vilket tal saknas? Tänk på likhetstecknets betydelse.

Räkna med tiotal

0 av 3 nivåer klara
Spela Räkna med tiotal
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Räkna med tiotal, både addition och subtraktion.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.

Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk med hjälp av Tangram och andra bilder
          (2)
Åk3 till Åk9
 • • Bråk
Bråk där du får klura ut hur stor del varje tangrambit är. Är det en halv, två tredjedelar, en sjättedel osv?

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (12)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Division med 3

0 av 2 nivåer klara
Spela Division med 3
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division med 3
Ett spel som tränar 3:ans divisionstabell.

Öppna utsagor: Vem har rätt?

0 av 6 nivåer klara
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?
Åk2 till Åk6
 • • Öppna utsagor
 • • Likhetstecknet
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Schack     Förstår mönster     Digitala klockan     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Tabeller     Minnesträning     Memory     Bråk     Pengar     Räkna     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Decimaltal     Analog klocka      digital klocka     Procenträkning     Delen     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Jämna     Udda     Tal     Negativa tal     Tallinjen     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Problemlösning     Area     Omkrets     Taluppfattning     Tiondel     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Skala     Enhetsbyte     Decimal     Procent     Omvandling     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Upprepad addition     Hälften     Fjärdedel     Potenser     Namnge geometriska former     Månader och nummer     Talsorter     Platsvärde     Positionsystemet     Skriva siffror med bokstäver     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Talmönster     Koordinatsystem     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Läsförståelse     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Matematik     Dubbelt     Antal     Antalsuppfattning     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Beräkna tider     Diagram     Addera bråk     Geomtriska figurer     Decimalform     Bråkform     Procentform     Siffrors värde i tal     Tvillingarna     Beräkna tider på en klocka     Textuppgifter     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Prioriteringsregler     Matteord     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Genrepedagogik     Storleksordna     Jämföra     Heltal     Stora tal     Mattematik     Enheter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Geometriska figurer     1000     10 0000     Tallinje     Talhus     Talkamrater     Prefix      enheter     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Öppna utsagor     Enhetsomvandling för längd     Likamedtecken     Likhetstecken     Lilla plus     Enkla bråk     Logiskt tänkande     Abakus     Överslagsräkning     Koppla uttryck till berättelse     Mellanled     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Skillnad     Talordning     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Förståelse av begreppet hälften     Possitionsystemet     Del av hel     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Samband     Strategier     Ordningstal     Positionssystem     Decimaltecken     Blandad form     Växla     Likhetstecknet     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Fler än     Färre än     Hemlisar     1-10     Multiplikation med uppställning     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Begreppet dubbelt     Terminologi     Likheter     Division med 3     Förlänga     Förkorta     Tiondelar     Division med en halv och en tiondel     Delar     Dubblor     Svenska     Figurer     Hörn     Sida     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Andel     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talvärde     Del av antal     Kvadrattal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Procenttal     Omvandla     naturliga tal     Generell multiplikation     Texttal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Dator och media
Matematik