Annons

Matematik - sida 7

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
 • • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

Väga jämnt

0 av 6 nivåer klara
Spela Väga jämnt
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.
Annons

VIKTigare finns ej

0 av 3 nivåer klara
Spela VIKTigare finns ej
Åk1 till Åk6
 • • Bråk
 • • Vikt
 • • Gram
 • • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.

Jämför bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämför bråk
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Storleksordna
 • • Jämföra
Här tränar vi på att jämföra bråk från 1/1 till 10/10.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (3)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

Treans och fyrans tabell

0 av 3 nivåer klara
Spela Treans och fyrans tabell
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Multiplikation
Träna på multiplikationstabellerna 3 och 4.

Huvudräkning med Tåget

0 av 4 nivåer klara
Spela Huvudräkning med Tåget
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.

Siffrans värde

0 av 3 nivåer klara
Spela Siffrans värde
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Positionssystemet
 • • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

Terminologi

0 av 2 nivåer klara
Spela Terminologi
          (2)
Åk2 till Åk9
 • • Terminologi
Träna matematikens terminologi.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (2)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Vilket tal saknas 0-20

0 av 3 nivåer klara
Spela Vilket tal saknas 0-20
Fsk till Åk1
 • • Talraden 0-20
 • • Talets grannar
 • • Närmast före
 • • Närmast efter
Här tränar eleven på talraden 0-20 och talens grannar.

Subtraktion med talhus 0-10

0 av 6 nivåer klara
Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (1)
Åk1 till Åk2
 • • Subtraktion
 • • Talhus
 • • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Abakus - Addition

0 av 12 nivåer klara
Spela Abakus - Addition
          (6)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Addition
 • • Abakus
Träna upp addition på abakus. För att kunna räkna addition på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du övergångar och växlingar vid addition.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion, tänk talens grannar upp till 100
Åk1 till Åk2
 • • Användning av tallinjen för att addera och subtrahera
Talens grannar addition och subtraktion upp till 100.

Blandad huvudräkning

0 av 2 nivåer klara
Spela Blandad huvudräkning
          (1)
Åk4 till Åk9
 • • Huvudräkning
 • • Addition
 • • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.

Hur stor är skillnaden 2

0 av 3 nivåer klara
Spela Hur stor är skillnaden 2
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.

Fler än/färre än

0 av 2 nivåer klara
Spela Fler än/färre än
Åk2 till Åk4
 • • Fler än
 • • Färre än
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här får eleverna träna på begreppen fler än, färre än.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Digitala klockan     Addition     Pengar     Räkna     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Hälften     Fjärdedel     Längd     Upprepad addition     Taluppfattning     Decimaltal     Analog klocka      digital klocka     Enhetsomvandling för längd     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Enheter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Schack     Förstår mönster     Månader och nummer     Problemlösning     Area     Tiondel     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Tiotal     Ental     Tabeller     Diagram     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Avrundning     Överslagsräkning     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Procenträkning     Delen     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Koordinatsystem     Geomtriska figurer     Talsorter     Platsvärde     Beräkna tider på en klocka     Prioriteringsregler     Tvillingarna     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Andel     Heltal     Stora tal     Namnge geometriska former     Skala     Talområdet 0-20     Procenttal     Omvandla     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Geometriska figurer     Negativa tal     Tallinjen     Öppna utsagor     Prefix      enheter     Addera bråk     Antalsuppfattning     Matematik     Dubbelt     Antal     Enkla bråk     Multiplikation med uppställning     Lilla plus     Beräkna tider     Klockan     Hemlisar     1-10     Textuppgifter     Positionsystemet     Skriva siffror med bokstäver     Samband     Strategier     Matteord     Likhetstecknet     1000     10 0000     Tallinje     Dubblor     Stora plus     Tiotalsövergång     Blandad form     Bråkform     Växla     Mattematik     Talhus     Talkamrater     Hundratal     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Figurer     Hörn     Sida     Talmönster     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Delar     Koppla uttryck till berättelse     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Potenser     Enhetsbyte     Talvärde     Likamedtecken     Likhetstecken     Ordningstal     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Storleksordna     Jämföra     Jämna     Udda     Tal     Siffrors värde i tal     Terminologi     Logiskt tänkande     Abakus     Decimalform     Procentform     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Mellanled     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Skillnad     Fler än     Färre än     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Läsa av en analog klocka     Stava     Talordning     Texttal     Svenska     Genrepedagogik     Positionssystem     Decimaltecken     Division med 3     Kvadrattal     Del av antal     Begreppet dubbelt     Division med en halv och en tiondel     Possitionsystemet     Förlänga     Förkorta     Förståelse av begreppet hälften     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     naturliga tal     Tiondelar     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons