Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Addition & Subtraktion 100 000

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition & Subtraktion 100 000
Åk4 till Åk5
 • • Addition
 • • Subtraktion
Här kan du träna addition och subtraktion i talområdet 0-100 000.

Antal prickar

0 av 3 nivåer klara
Spela Antal prickar
          (10)
Fsk till Åk2
 • • Antalsuppfattning
Lär dig att snabbt se antal med hjälp av prickar.
Annons

Talkompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Talkompisar
          (8)
Åk0 till Åk2
 • • Addition
 • • Subtraktion
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.

Jämna och Udda tal

0 av 2 nivåer klara
Spela Jämna och Udda tal
          (5)
Fsk till Åk3
 • • Jämna
 • • Udda
 • • Tal
Här får du öva på jämna och udda tal.

+1 och -1 upp till 100

0 av 3 nivåer klara
Spela +1 och -1 upp till 100
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
Träna på +1 och -1 i talområdet 0-100.

Addition med dubblor 10-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubblor 10-100
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Addition
 • • Dubblor
 • • Positionssystemet
Använd dubblorna för att räkna ut summan!

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (12)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (4)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.

AG7 diamanten

0 av 3 nivåer klara
Spela AG7 diamanten
Åk5 till Åk8
 • • Multiplikation
 • • Generell multiplikation
Uppgifter som liknar AG7 i Diamantenmaterialet. Olika typer av multiplikation.

Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter

0 av 2 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnad, timmar och minuter
          (5)
Åk3 till Åk5
 • • Tidsskillnad
 • • Minuter
 • • Timmar
Hur många timmar eller minuter är det mellan...

Matematikspråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematikspråk
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.

Blandad huvudräkning

0 av 2 nivåer klara
Spela Blandad huvudräkning
          (1)
Åk4 till Åk9
 • • Huvudräkning
 • • Addition
 • • Subtraktion
Huvudräkning upp t o m tusental med addition och subtraktion.

Hitta rätt uttryck

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck
Åk1 till Åk3
 • • Matematik
 • • Svenska
 • • Addition
 • • Subtraktion
Tillämpning av matematik svenska, NO, SO och idrott.

Procent och decimaltal

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent och decimaltal
Åk4 till Åk6
 • • Procent
 • • Procenttal
 • • Decimal
 • • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.

Division med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Division med 10, 100 & 1000
          (3)
Åk6 till Åk9
 • • Division
 • • Positionsystemet
Räkna division med 10, 100 & 1000.

Bråkform och blandad form

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråkform och blandad form
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Blandad form
 • • Bråkform
 • • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
Åk5 till Åk6
 • • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (6)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Tabeller     Minnesträning     Memory     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Pengar     Räkna     Geometriska figurer     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Taluppfattning     Decimaltal     Tvillingarna     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Månader och nummer     Enheter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Enhetsomvandling för längd     Negativa tal     Tallinjen     Del av hel     Enkla bråk     Procent     Diagram     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geomtriska figurer     Area     Problemlösning     Textuppgifter     Procenträkning     Delen     Matematik     Dubbelt     Antal     Öppna utsagor     Likhetstecknet     Likheter     Decimal     Omvandling     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Skala     Prioriteringsregler     Analog klocka      digital klocka     Schack     Förstår mönster     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Addera bråk     Del av antal     Multiplikation med uppställning     Logiskt tänkande     Abakus     Potenser     Storleksordna     Jämföra     Talkamrater     Andel     Överslagsräkning     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Likamedtecken     Likhetstecken     Namnge geometriska former     Enhetsbyte     Koordinatsystem     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Decimalform     Bråkform     Procentform     Upprepad addition     Heltal     Stora tal     Talordning     Talhus     Figurer     Hörn     Sida     Mattematik     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Mellanled     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Läsförståelse     Tiondel     Hemlisar     1-10     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Beräkna tider     Division med 3     Positionsystemet     Platsvärde     Dubblor     Jämna     Udda     Tal     Antalsuppfattning     Koppla uttryck till berättelse     Svenska     Genrepedagogik     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Procenttal     Omvandla     Generell multiplikation     Talsorter     Talmönster     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Skriva siffror med bokstäver     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Siffrors värde i tal     Ordningstal     Positionssystem     Decimaltecken     Begreppet dubbelt     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Förståelse av begreppet hälften     Blandad form     Växla     Matteord     Samband     Strategier     Texttal     1000     10 0000     Tallinje     Fler än     Färre än     Kvadrattal     Faktor      Multiplikation     Produkt     Beräkna tider på en klocka     Prefix      enheter     Talvärde     Terminologi     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Delar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Possitionsystemet     Skillnad     Tiondelar     naturliga tal     Förlänga     Förkorta     Lilla plus     Division med en halv och en tiondel     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Svenska