Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.
Annons

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!

Stora plus

0 av 3 nivåer klara
Spela Stora plus
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Stora plus
 • • Tiotalsövergång
 • • Talområdet 0-20
Träna på addition i talområdet 0-20

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (5)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (2)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

VIKTigare finns ej

0 av 3 nivåer klara
Spela VIKTigare finns ej
Åk1 till Åk6
 • • Bråk
 • • Vikt
 • • Gram
 • • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.

Hörn och sidor

0 av 3 nivåer klara
Spela Hörn och sidor
Åk2 till Åk4
 • • Geometri
 • • Figurer
 • • Hörn
 • • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.

Addition lilla plus

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition lilla plus
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.

Hälften

0 av 4 nivåer klara
Spela Hälften
Åk0 till Åk2
 • • Förståelse av begreppet hälften
 • • Division
Ta hjälp av bilden för att se hur mycket hälften av ett tal är.

Abakus - Grunder

0 av 9 nivåer klara
Spela Abakus - Grunder
          (16)
Åk0 till Åk9
 • • Logiskt tänkande
 • • Huvudräkning
Lär dig räkna på en abakus online. För att kunna räkna på en abakus krävs att du behärskar grunderna. I detta spel tränar du kulornas värden, bommens betydelse och platsvärden.

Hur stor är skillnaden 2

0 av 3 nivåer klara
Spela Hur stor är skillnaden 2
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Skillnad
Räkna ut skillnaden i antalet prickar mellan de olika brickorna.

Subtraktion med talhus 0-10

0 av 6 nivåer klara
Spela Subtraktion med talhus 0-10
          (1)
Åk1 till Åk2
 • • Subtraktion
 • • Talhus
 • • Ekvationer
Subtraktionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Addition/Subtraktion 1000-10 000

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition/Subtraktion 1000-10 000
          (2)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1000
 • • 10 0000
Här får du träna på talen mellan 1000 - 10 000.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Siffrans värde

0 av 3 nivåer klara
Spela Siffrans värde
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Positionssystemet
 • • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Addition     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Storleksordna     Jämföra     Addera bråk     Enheter     Geomtriska figurer     Area     Decimal     Procent     Omvandling     Faktor      Multiplikation     Produkt     Talsorter     Platsvärde     Analog klocka      digital klocka     Tvillingarna     Negativa tal     Tallinjen     Problemlösning     Schack     Förstår mönster     Prefix      enheter     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Upprepad addition     Blandad form     Bråkform     Växla     Koordinatsystem     Heltal     Stora tal     Skala     Geometriska figurer     Enhetsomvandling för längd     Potenser     Jämna     Udda     Tal     Tabeller     Diagram     Antalsuppfattning     Avrundning     Överslagsräkning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Matteord     Enkla bråk     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Andel     Likhetstecknet     Enhetsbyte     Månader och nummer     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Procenträkning     Delen     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Förlänga     Förkorta     Procenttal     Omvandla     Mattematik     Tiotalsövergång     Textuppgifter     Ental     Tiotal     Hundratal     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Prioriteringsregler     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Positionsystemet     Talordning     Likamedtecken     Likhetstecken     Beräkna tider på en klocka     Tiondel     Talområdet 0-20     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Multiplikation med uppställning     Öppna utsagor     Begreppet dubbelt     Stora plus     Namnge geometriska former     Talmönster     Beräkna tider     Klockan     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Lilla plus     Figurer     Hörn     Sida     Förståelse av begreppet hälften     Logiskt tänkande     Skillnad     1000     10 0000     Tallinje     Talhus     Siffrors värde i tal     Hemlisar     1-10     Samband     Positionssystem     Decimaltecken     Talvärde     Strategier     Läsa av en analog klocka     Stava     Terminologi     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Dubblor     Del av antal     Texttal     Skriva siffror med bokstäver     Division med 3     Talkamrater     Ordningstal     Koppla uttryck till berättelse     Possitionsystemet     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Abakus     Mellanled     Fler än     Färre än     Delar     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Division med en halv och en tiondel     Kvadrattal     Svenska     Genrepedagogik     Decimalform     Procentform     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Tiondelar     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons