Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Hörn och sidor

0 av 3 nivåer klara
Spela Hörn och sidor
Åk2 till Åk4
 • • Geometri
 • • Figurer
 • • Hörn
 • • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • • Dubbelt
 • • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.
Annons

Bråkform och blandad form

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråkform och blandad form
Åk4 till Åk6
 • • Blandad form
 • • Bråkform
 • • Växla
Här tränar vi på att växla mellan bråkform och blandad form.

Från bråk till decimaltal

0 av 3 nivåer klara
Spela Från bråk till decimaltal
          (3)
Åk4 till Åk6
 • • Att se likheter mellan bråk och decimaltal
Skriv det decimaltal som motsvarar det bråktal som syns.

Addition och subtraktion hela tiotal

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion hela tiotal
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Samband
 • • Tiotal
Addition och subtraktion med hela tiotal.

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (5)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Addition med tiotalsövergång, 8 och 9

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång, 8 och 9
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotalsövergång
Räkna ut summan! Tänk på att du kan förenkla genom att fylla upp till tiotalet.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.

Talhus och siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Talhus och siffror
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.

Matematik och bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik och bråk
          (1)
Åk3 till Åk5
 • • Bråk
 • • Delar
Här tränar du på tal i bråkform. Du tränar på att namnge och jämföra bråk.

Fiffigt tänk med dubblor upp till 20

0 av 4 nivåer klara
Spela Fiffigt tänk med dubblor upp till 20
          (3)
Åk1 till Åk3
 • • Huvudräkning med hjälp av dubblor
Använd dubblor när du adderar. Kan du dubblorna så kan du också ett mer eller ett mindre än dubbelt.

Ordningstal

0 av 2 nivåer klara
Spela Ordningstal
Åk2 till Åk3
 • • Ordningstal
Här får eleverna träna på ordningstalen med siffror och bokstäver.

Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)

0 av 24 nivåer klara
Spela Enhetsbyte - längd (km, m, dm, cm och mm)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsbyte
 • • Enhetsomvandling
Byte av längdenhet - kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Decimaltal tiondel

0 av 2 nivåer klara
Spela Decimaltal tiondel
          (2)
Åk4 till Åk4
 • • Decimaltal
Addition av olika decimaltal. Träning på tiondelar.

VIKTigare finns ej

0 av 3 nivåer klara
Spela VIKTigare finns ej
Åk1 till Åk6
 • • Bråk
 • • Vikt
 • • Gram
 • • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.

Matteord

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteord
Åk1 till Åk4
 • • Ordkunskap
 • • Matematik
 • • Matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.

Cirkelmatte

0 av 8 nivåer klara
Spela Cirkelmatte
Åk4 till Åk5
 • • Talsorter
 • • Talvärde
 • • Multiplikation
 • • Problemlösning
Enkel repetition av fyrans matte.

Matematikspråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematikspråk
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Koppla uttryck till berättelse
Öva dig i att para ihop ett matematiskt uttryck med en räknehändelse.

Väga jämnt

0 av 6 nivåer klara
Spela Väga jämnt
          (1)
Åk0 till Åk3
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Talkamrater
Träna på likhetstecknets betydelse.

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Digitala klockan     Addition     Pengar     Räkna     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Hälften     Fjärdedel     Längd     Upprepad addition     Taluppfattning     Decimaltal     Analog klocka      digital klocka     Enhetsomvandling för längd     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Decimal     Procent     Omvandling     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Enheter     Faktor      Multiplikation     Produkt     Schack     Förstår mönster     Månader och nummer     Tiondel     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Problemlösning     Area     Tiotal     Ental     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tabeller     Diagram     Avrundning     Överslagsräkning     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Talsorter     Platsvärde     Procenträkning     Delen     Beräkna tider på en klocka     Koordinatsystem     Geomtriska figurer     Prioriteringsregler     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Tvillingarna     Heltal     Stora tal     Namnge geometriska former     Andel     Skala     Talområdet 0-20     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Procenttal     Omvandla     Geometriska figurer     Öppna utsagor     Prefix      enheter     Antalsuppfattning     Negativa tal     Tallinjen     Addera bråk     Matematik     Dubbelt     Antal     Enkla bråk     Multiplikation med uppställning     Beräkna tider     Klockan     Lilla plus     Textuppgifter     Skriva siffror med bokstäver     Samband     Strategier     Positionsystemet     Hemlisar     1-10     Matteord     Dubblor     1000     10 0000     Tallinje     Likhetstecknet     Stora plus     Tiotalsövergång     Mattematik     Figurer     Hörn     Sida     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Talhus     Talkamrater     Hundratal     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Blandad form     Bråkform     Växla     Talmönster     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Delar     Ordningstal     Enhetsbyte     Koppla uttryck till berättelse     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Talvärde     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Potenser     Jämna     Udda     Tal     Likamedtecken     Likhetstecken     Storleksordna     Jämföra     Terminologi     Siffrors värde i tal     Fler än     Färre än     Logiskt tänkande     Abakus     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Decimalform     Procentform     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Talordning     Läsa av en analog klocka     Stava     Skillnad     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Texttal     Svenska     Genrepedagogik     Positionssystem     Decimaltecken     Mellanled     Division med 3     Possitionsystemet     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Kvadrattal     Förståelse av begreppet hälften     Del av antal     Begreppet dubbelt     Division med en halv och en tiondel     Förlänga     Förkorta     Tiondelar     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons