Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Träna taluppfattning

0 av 4 nivåer klara
Spela Träna taluppfattning
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Talsorter
 • • Platsvärde
Träna talsorter och platsvärde.

Dubbelt så många

0 av 2 nivåer klara
Spela Dubbelt så många
Åk0 till Åk2
 • • Dubbelt
 • • Begreppet dubbelt
 • • Addition
Hur många är dubbelt så många av de klossar som visas? Tänk lika många till!
Annons

Platsvärde

0 av 4 nivåer klara
Spela Platsvärde
          (11)
Åk2 till Åk3
 • • Platsvärde
 • • Positionssystemet
Träna på siffrornas platsvärde inom talområdet 0-10000.

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
Åk5 till Åk6
 • • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.

Huvudräkning med Tåget

0 av 4 nivåer klara
Spela Huvudräkning med Tåget
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Huvudräkning
Du ska få lära dig en bra strategi för huvudräkning - addition/subtraktion.
Nyhet

Cirkeln

0 av 4 nivåer klara
Spela Cirkeln
Åk4 till Åk6
 • • Geometri
 • • Division
 • • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.

Addition/subtraktion

0 av 4 nivåer klara
Spela Addition/subtraktion
          (1)
Åk2 till Åk4
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Träna addition och subtraktion, både med tiotal och med ental.

Hörn och sidor

0 av 3 nivåer klara
Spela Hörn och sidor
Åk2 till Åk4
 • • Geometri
 • • Figurer
 • • Hörn
 • • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (2)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.

Addition med dubbelt

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition med dubbelt
          (2)
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Dubbelt
Räkna addition med dubbelt. Se mönstret!

Namnge geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Namnge geometriska figurer
Åk5 till Åk6
 • • Geometriska figurer
Här ska du namge geometriska figurer.

Division där nämnaren är 2 eller 5

0 av 2 nivåer klara
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.

Subtraktion - låga tal

0 av 5 nivåer klara
Spela Subtraktion - låga tal
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.

Längdenheter utan decimaler

0 av 2 nivåer klara
Spela Längdenheter utan decimaler
          (1)
Åk3 till Åk6
 • • Enhetsomvandling för längd
Träna att omvandla enheter för längd.

VIKTigare finns ej

0 av 3 nivåer klara
Spela VIKTigare finns ej
Åk1 till Åk6
 • • Bråk
 • • Vikt
 • • Gram
 • • Hektogram
Ni övar på gram, hektogram, kilogram och ton.

Addera bråktal med varandra

0 av 2 nivåer klara
Spela Addera bråktal med varandra
          (2)
Åk4 till Åk6
 • • Addera bråk
 • • Bråk
 • • Addition
Här tränar vi på att addera olika bråktal med varandra.

Hitta faktorn

0 av 45 nivåer klara
Spela Hitta faktorn
          (19)
Åk2 till Åk9
 • • Faktor
 • • Multiplikation
 • • Produkt
Försök hitta de efterfrågade faktorna i detta multiplikationsspel. Du får en faktor och en produkt och din uppgift är att hitta den saknade faktorn.

Addition och subtraktion 1-100

0 av 3 nivåer klara
Spela Addition och subtraktion 1-100
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • Tiotal
 • • Ental
Räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100.

Procent och decimaltal

0 av 4 nivåer klara
Spela Procent och decimaltal
Åk4 till Åk6
 • • Procent
 • • Procenttal
 • • Decimal
 • • Decimaltal
Du tränar på att växla mellan decimaltal och procent.

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Addition     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Taluppfattning     Decimaltal     Enhet     Enhetsomvandling     Längd     Vikt     Volym     Pengar     Räkna     Analog klocka      digital klocka     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Decimal     Procent     Omvandling     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Matematik     Dubbelt     Antal     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Schack     Förstår mönster     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Upprepad addition     Tabeller     Diagram     Problemlösning     Enheter     Skala     Prefix      enheter     Geometriska figurer     Matteord     Koordinatsystem     Storleksordna     Jämföra     Överslagsräkning     Månader och nummer     Koppla uttryck till berättelse     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Procenträkning     Delen     Tvillingarna     Negativa tal     Tallinjen     Skillnad     Läsförståelse     Namnge geometriska former     Textuppgifter     Del av hel     Generell multiplikation     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Jämna     Udda     Tal     Multiplikation med uppställning     Enhetsbyte     Talordning     Tiotalsövergång     Andel     Mattematik     Enkla bråk     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Talmönster     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Stora plus     Talområdet 0-20     Antalsuppfattning     Likamedtecken     Likhetstecken     Blandad form     Bråkform     Växla     Talkamrater     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Prioriteringsregler     Siffrors värde i tal     Öppna utsagor     Beräkna tider på en klocka     Likhetstecknet     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Lilla plus     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Stora tal     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Heltal     Förlänga     Förkorta     Talsorter     Platsvärde     Begreppet dubbelt     Figurer     Hörn     Sida     Positionsystemet     Enhetsomvandling för längd     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Addera bråk     Faktor      Multiplikation     Produkt     Procenttal     Omvandla     Logiskt tänkande     Dubblor     Beräkna tider     Samband     Strategier     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Skriva siffror med bokstäver     Talhus     Terminologi     Hemlisar     1-10     Ordningstal     Texttal     Potenser     Delar     Mellanled     Abakus     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Del av antal     Tiondel     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     1000     10 0000     Tallinje     Förståelse av begreppet hälften     Decimalform     Procentform     Possitionsystemet     Fler än     Färre än     Svenska     Genrepedagogik     Talvärde     Division med 3     Positionssystem     Decimaltecken     Division med en halv och en tiondel     naturliga tal     Kvadrattal     Tiondelar     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Matematik
Svenska
Matematik
Engelska