Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Addition lilla plus

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition lilla plus
Åk0 till Åk3
 • • Addition
 • • Lilla plus
Tränar addition med lilla plus.

Beskrivning av geometriska figurer

0 av 2 nivåer klara
Spela Beskrivning av geometriska figurer
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Namnge geometriska former
Här kan du träna på att namnge geometriska figurer utifrån beskrivning.
Annons

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (3)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Storleksordna decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Storleksordna decimaltal
Åk5 till Åk6
 • • Decimaltal
Skriv vilket tal som är störst.

Tabell & Diagram 7

0 av 2 nivåer klara
Spela Tabell & Diagram 7
          (24)
Åk7 till Åk9
 • • Tabeller
 • • Diagram
Frekvenstabeller, lägesmått, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Geometri -Omkrets

0 av 3 nivåer klara
Spela Geometri -Omkrets
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Omkrets
 • • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.

Hemlisar i addition och subtraktion 1-10

0 av 4 nivåer klara
Spela Hemlisar i addition och subtraktion 1-10
Åk1 till Åk3
 • • Hemlisar
 • • Addition
 • • Subtraktion
 • • 1-10
Här skall du räkna ut vad hemlisen är i additioner och subtraktioner från 1-10.
Nyhet

Subtraktion - låga tal

0 av 5 nivåer klara
Spela Subtraktion - låga tal
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Talområdet 0-20
Träna för att automatisera subtraktion av låga tal.

Addition med talhus

0 av 8 nivåer klara
Spela Addition med talhus
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
 • • Addition
 • • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Multiplikation med uppställning

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med uppställning
Åk5 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Multiplikation med uppställning
Här tränar du på att räkna multiplikation med uppställning.

Räkna på klockan! Skriv svaret själv!

0 av 13 nivåer klara
Spela Räkna på klockan! Skriv svaret själv!
          (7)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider på en klocka
Du får räkna en eller flera timmar framåt på en klocka.

Hörn och sidor

0 av 3 nivåer klara
Spela Hörn och sidor
Åk2 till Åk4
 • • Geometri
 • • Figurer
 • • Hörn
 • • Sida
Berätta hur många hörn och sidor figurerna har.

Beräkna tidsskillnaden i minuter

0 av 7 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden i minuter
          (5)
Åk1 till Åk9
 • • Beräkna tider
 • • Analog klocka
 • • Klockan
I det här spelet tränar du dig på att jämföra två tider. Det är bra att kunna om du t ex vill veta hur lång tid det är tills ett TV-program börjar.

Talmönster

0 av 4 nivåer klara
Spela Talmönster
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Talmönster
Lös enkla talmönster och fundera på vilken formel som kan användas för att lösa mönstret.

Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift

0 av 3 nivåer klara
Spela Beräkna tidsskillnaden, läsuppgift
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Förmågan att beräkna tider i vardagen
Här får du lösa uppgifter med tider, som du kan stöta på i din vardag.

Enkel multiplikation

0 av 3 nivåer klara
Spela Enkel multiplikation
          (1)
Åk1 till Åk3
 • • Multiplikation
Räkna enkel multiplikation med talen 0-5.

Talkompisar

0 av 5 nivåer klara
Spela Talkompisar
          (3)
Åk0 till Åk2
 • • Addition
 • • Subtraktion
Hitta den saknade talkompisen. Bilden hjälper dig.

Talsorter, decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Talsorter, decimaltal
Åk4 till Åk7
 • • Talsorter
 • • Decimaltal
Vilket tal bildas av de talsorter du får?

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Pengar     Räkna     Addition     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Digitala klockan     Taluppfattning     Decimaltal     Vinklar     Geomtriska figurer     Omkrets     Area     Längd     Faktor      Multiplikation     Produkt     Decimal     Procent     Omvandling     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Storleksordna     Jämföra     Heltal     Stora tal     Matteord     Textuppgifter     Analog klocka      digital klocka     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Geometriska figurer     Negativa tal     Tallinjen     Positionsystemet     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Upprepad addition     Problemlösning     Geometri     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Avrundning     Överslagsräkning     Ental     Tiotal     Hundratal     Enhetsomvandling för längd     Matematik     Dubbelt     Antal     Talsorter     Platsvärde     Skala     Prefix      enheter     naturliga tal     Enheter     Öppna utsagor     Schack     Förstår mönster     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Dubblor     Mattematik     Tiotalsövergång     Likamedtecken     Likhetstecken     Tvillingarna     Enhetsbyte     Procenträkning     Delen     1000     10 0000     Tallinje     Siffrors värde i tal     Enkla bråk     Likhetstecknet     Koppla uttryck till berättelse     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Potenser     Jämna     Udda     Tal     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Ordningstal     Tiondel     Antalsuppfattning     Skriva siffror med bokstäver     Delar     Prioriteringsregler     Stora plus     Talområdet 0-20     Månader och nummer     Possitionsystemet     Förståelse av begreppet hälften     Samband     Strategier     Namnge geometriska former     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Lilla plus     Tabeller     Diagram     Hemlisar     1-10     Multiplikation med uppställning     Talhus     Talkamrater     Beräkna tider     Klockan     Figurer     Hörn     Sida     Beräkna tider på en klocka     Talmönster     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Koordinatsystem     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Talvärde     Talordning     Fler än     Färre än     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Begreppet dubbelt     Tiondelar     Skillnad     Division med 3     Division med en halv och en tiondel     Svenska     Genrepedagogik     Texttal     Läsa av en analog klocka     Stava     Kvadrattal     Logiskt tänkande     Abakus     Decimalform     Bråkform     Procentform     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Positionssystem     Decimaltecken     Mellanled     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Terminologi     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons