Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Prefix till enheter

0 av 4 nivåer klara
Spela Prefix till enheter
          (3)
Åk4 till Åk9
 • • Prefix
 • • enheter
 • • Längd
 • • Vikt
Träna att förklara och använda prefixen till längd-, vikt- och volymenheter.

Multiplikation 10, 100, 1000

0 av 14 nivåer klara
Spela Multiplikation 10, 100, 1000
          (2)
Åk4 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Heltal
 • • Stora tal
 • • Decimaltal
Multiplicera heltal, stora tal och decimaltal med 10, 100, 1000
Annons

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (6)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Enhetsomvandling i längd

0 av 6 nivåer klara
Spela Enhetsomvandling i längd
          (5)
Åk4 till Åk9
 • • Enhetsomvandling
Enhetsomvandling i längd. Mil, km, m, dm, cm och mm.

Matematik Kvadrattal

0 av 2 nivåer klara
Spela Matematik Kvadrattal
          (1)
Åk3 till Åk9
 • • Multiplikation
 • • Kvadrattal
Här får du träna på kvadrattal.

Division där nämnaren är 2 eller 5

0 av 2 nivåer klara
Spela Division där nämnaren är 2 eller 5
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Division
Division där nämnaren är 2 eller 5.

Matteord

0 av 2 nivåer klara
Spela Matteord
          (1)
Åk1 till Åk4
 • • Ordkunskap
 • • Matematik
 • • Matematiska begrepp
Du får en beskrivning. Välj det ord som passar bäst.

Geometri -Omkrets

0 av 3 nivåer klara
Spela Geometri -Omkrets
          (1)
Åk2 till Åk3
 • • Addition
 • • Omkrets
 • • Multiplikation
Träna dina färdigheter inom omkrets.

Räkna med tiondelar

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med tiondelar
Åk4 till Åk6
 • • Bråk
 • • Tiondelar
 • • Addition
 • • Subtraktion
Spelet tränar dig på att räkna addition och subtraktion med tiondelar.

Multiplikation med 10, 100 & 1000

0 av 3 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 & 1000
          (6)
Åk5 till Åk7
 • • Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 & 1000.

Öppna utsagor: Vem har rätt?

0 av 6 nivåer klara
Spela Öppna utsagor: Vem har rätt?
Åk2 till Åk6
 • • Öppna utsagor
 • • Likhetstecknet
 • • Likhetstecknets betydelse
 • • Likheter
Öppna utsagor. Innan du börjar tänk efter: Vad betyder likhetstecknet?

Addition med tiotalsövergång 0-20

0 av 9 nivåer klara
Spela Addition med tiotalsövergång 0-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Addera talen eller hitta talet som saknas. Tänk på att du kan förenkla genom fylla upp till tio.

Hitta rätt uttryck

0 av 2 nivåer klara
Spela Hitta rätt uttryck
Åk1 till Åk3
 • • Matematik
 • • Svenska
 • • Addition
 • • Subtraktion
Tillämpning av matematik svenska, NO, SO och idrott.

Talomvandling 7

0 av 6 nivåer klara
Spela Talomvandling 7
          (2)
Åk7 till Åk9
 • • Decimalform
 • • Bråkform
 • • Procentform
Omvandling mellan decimaltal, bråk och procent.

Addition 0-10

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 0-10
          (6)
Åk1 till Åk3
 • • Addition
Additionsträning med tal från 0 till 10.

Talhus och siffror

0 av 3 nivåer klara
Spela Talhus och siffror
          (1)
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
Lär dig att snabbt se vilket talhus som hör ihop med vilket tal.

Multiplikation enligt Gotlandsmodellen

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation enligt Gotlandsmodellen
          (21)
Åk2 till Åk9
 • • Multiplikation
Multiplikationsträning där man utgår från produkterna.

Räkna med skala

0 av 4 nivåer klara
Spela Räkna med skala
          (16)
Åk3 till Åk5
 • • Skala
 • • Geometri
 • • Hälften
 • • Division
Här får du träna på skala 1:2, 1:5 och 1:10.

Förlänga och förkorta bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Förlänga och förkorta bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Förlänga
 • • Förkorta
 • • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Analoga klockan     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Addition     Digitala klockan     Vikt     Enhet     Positionsystemet     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Decimaltal     Pengar     Räkna     Tabeller     Minnesträning     Memory     Taluppfattning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Enhetsbyte     Enhetsomvandling     Negativa tal     Tallinjen     Enkla bråk     Bråk     Procent     Läsa av en analog klocka     Klockan     Stava     Problemlösning     Area     Omkrets     Längd     Volym     Tiotalsövergång     Blandad form     Bråkform     Växla     Decimal     Omvandling     Procenträkning     Delen     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Radie     Diameter     Schack     Förstår mönster     Hälften     Fjärdedel     Namnge geometriska former     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Potenser     Överslagsräkning     Koppla uttryck till berättelse     Diagram     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Mellanled     Siffrors värde i tal     Analog klocka      digital klocka     Addera bråk     Textuppgifter     Stora tal     Tvillingarna     Tiondel     Beräkna tider     Talsorter     Platsvärde     Upprepad addition     Dubbelt     Antalsuppfattning     Multiplikation med uppställning     Läsförståelse     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Geometriska figurer     Geomtriska figurer     Skala     Matematik     Antal     Enheter     Division med en halv och en tiondel     Skillnad     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Jämna     Udda     Tal     Dubblor     Logiskt tänkande     Abakus     Månader och nummer     Skriva siffror med bokstäver     Prioriteringsregler     Mattematik     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Enhetsomvandling för längd     Förståelse av begreppet hälften     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Talmönster     Talkamrater     Lilla plus     Storleksordna     Jämföra     Andel     Öppna utsagor     Matteord     Talhus     Prefix      enheter     Heltal     Beräkna tider på en klocka     Decimalform     Procentform     Svenska     Genrepedagogik     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Likhetstecknet     Likheter     Förlänga     Förkorta     Tiondelar     Kvadrattal     Delar     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Begreppet dubbelt     Likamedtecken     Likhetstecken     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Samband     Strategier     Talvärde     Tallinje     Del av antal     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Possitionsystemet     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Figurer     Hörn     Sida     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Positionssystem     Decimaltecken     Procenttal     Omvandla     Hemlisar     1-10     Terminologi     Del av hel     Fler än     Färre än     Stora plus     Talområdet 0-20     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Ordningstal     1000     10 0000     Texttal     Division med 3     Generell multiplikation     Koordinatsystem     naturliga tal     Talordning     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Faktor      Multiplikation     Produkt     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Matematik
Svenska
Dator och media
Hjärngympa
Matematik