Annons

Matematik - sida 6

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn.

Talets grannar

0 av 10 nivåer klara
Spela Talets grannar
          (2)
Åk1 till Åk6
 • • Talordning
 • • Tiotalsövergång
Här kan du träna på vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna talets grannar.

Multiplikation med 10, 100 och 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Multiplikation med 10, 100 och 1000
          (2)
Åk3 till Åk7
 • • Multiplikation
 • • Positionsystemet
Multiplikation med 10,100 och 1000 av olika typer av tal.
Annons

Bråk till decimaltal

0 av 2 nivåer klara
Spela Bråk till decimaltal
Åk4 till Åk5
 • • Bråk
 • • Decimaltal
Du ska omvandla några vanliga bråk till decimaltal.

Prioriteringsreglerna

0 av 13 nivåer klara
Spela Prioriteringsreglerna
Åk4 till Åk8
 • • Prioriteringsregler
Lära sig använda prioriteringsreglerna.

Addition 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Addition 10-20
Åk1 till Åk3
 • • Addition
 • • Ental
 • • Tiotal
Träna addition med talen 10-20.

Addition med talhus

0 av 8 nivåer klara
Spela Addition med talhus
Åk0 till Åk2
 • • Talhus
 • • Addition
 • • Talkamrater
Additionen som presenteras saknar en siffra. Lista ut vilken!

Dubbelt o. hälften

0 av 5 nivåer klara
Spela Dubbelt o. hälften
Åk1 till Åk3
 • • Dubbelt
 • • Hälften
Skriv in vilken siffra som är dubbelt eller hälften så mycket som talet som visas.

Subtraktion 10-20

0 av 2 nivåer klara
Spela Subtraktion 10-20
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Subtraktion
Träna subtraktion inom talområdet 10-20.

Räkna med potenser

0 av 8 nivåer klara
Spela Räkna med potenser
          (8)
Åk7 till Åk9
 • • Potenser
Om potenser - om vad tal som "upphöjt med" innebär och hur man räknar med det.

Förenkla uttryck

0 av 5 nivåer klara
Spela Förenkla uttryck
Åk7 till Åk9
 • • Förenkla uttryck
 • • Algebra
 • • Variabler
 • • Parenteser
Förenkla uttryck genom att ta bort parenteser och multiplicera in i parenteser.

Siffrans värde

0 av 3 nivåer klara
Spela Siffrans värde
          (2)
Åk1 till Åk3
 • • Positionssystemet
 • • Siffrors värde i tal
Eleven tränar på siffrors värde i olika tal.

Vilket tal saknas 0-20

0 av 3 nivåer klara
Spela Vilket tal saknas 0-20
Fsk till Åk1
 • • Talraden 0-20
 • • Talets grannar
 • • Närmast före
 • • Närmast efter
Här tränar eleven på talraden 0-20 och talens grannar.

Förlänga och förkorta bråk

0 av 2 nivåer klara
Spela Förlänga och förkorta bråk
          (1)
Åk4 till Åk6
 • • Förlänga
 • • Förkorta
 • • Bråk
Vi tränar på att förlänga och på att förkorta bråk.

Division enligt Gotlandsmodellen

0 av 6 nivåer klara
Spela Division enligt Gotlandsmodellen
          (4)
Åk2 till Åk9
 • • Division
Gotlandsmodellen är ett sätt att lär sig multiplikation genom att utgå från produkten. På köpet lär man sig division.

Vilket nummer har månaden?

0 av 2 nivåer klara
Spela Vilket nummer har månaden?
          (10)
Åk1 till Åk3
 • • Månader och nummer
Här tränar du på vilka månader som finns och vilket nummer varje månad har.

Cirkeln

0 av 4 nivåer klara
Spela Cirkeln
Åk4 till Åk6
 • • Geometri
 • • Division
 • • Multiplikation
Här tränar du geometri cirkeln - begrepp, omkrets ochblandade övningar.

Tidsangivelser i fritext

0 av 2 nivåer klara
Spela Tidsangivelser i fritext
Fsk till Åk6
 • • Läsa av en analog klocka
 • • Klockan
 • • Stava
Svara på vad klockan visar i fritext.

Talkamraterna 10, 100, 1000

0 av 8 nivåer klara
Spela Talkamraterna  10, 100, 1000
          (2)
Åk1 till Åk9
 • • Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster
Para ihop två tal så att summan blir svaret på frågan.

Lilla minus

0 av 6 nivåer klara
Spela Lilla minus
Åk0 till Åk3
 • • Subtraktion
 • • Öppna utsagor
Träna på subtraktion upp till 10.

Texttal 0-100

0 av 2 nivåer klara
Spela Texttal 0-100
          (2)
Åk2 till Åk3
 • • Texttal
Vilket uttryck passar till texttalet?
« Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida »

Filtrera spelen inom matematik på kunskapsområde

Siffror     Multiplikation     Huvudräkning     Division     Subtraktion     Läsfrågor     Analoga klockan     Bråk     Hälften     Fjärdedel     Schack     Förstår mönster     Addition     Pengar     Räkna     Digitala klockan     Geometri     Vinklar     Vinkelsumma     Omkrets     Radie     Diameter     Geomtriska figurer     Area     Namn på geometriska figurer     Geometriska figurers kännetecken     Tvådimensionella figurer     Tredimensionella figurer     Längd     Enhet     Enhetsomvandling     Vikt     Volym     Avrundning     Ental     Tiotal     Hundratal     Decimaltal     Analog klocka      digital klocka     Algebra     Mönster     Talföljder     Uttryck     Decimal     Procent     Omvandling     Ekvationer     Likhetstecknets betydelse     Taluppfattning     Begrepp     Positionssystemet     Läsa     Problemlösning     Medelvärde     Typvärde     Median     Lägesmått     Procenträkning     Delen     Negativa tal     Tallinjen     Enheter     Matematik     Dubbelt     Antal     Upprepad addition     Skala     Enhetsomvandling för längd     Talmönster     Tabeller     Diagram     Enkla bråk     Talkamrater     Textuppgifter     Andel     Geometriska figurer     Namnge geometriska former     Läsförståelse     Skillnad     Stora plus     Tiotalsövergång     Talområdet 0-20     Procenttal     Omvandla     Platsvärde     Multiplikation med uppställning     Likhetstecknet     Mattematik     Heltal     Stora tal     Koordinatsystem     Överslagsräkning     Tvillingarna     Att se likheter mellan bråk och decimaltal     Likamedtecken     Likhetstecken     Huvudräkning med hjälp av dubblor     Addera bråk     Förmågan att beräkna tider i vardagen     Tidsuppfattning     Tidsenheter     Hemlisar     1-10     Enhetsbyte     Talsorter     Tidsskillnad     Minuter     Timmar     Storleksordna     Jämföra     Prefix      enheter     Dubblor     Beräkna tider     Klockan     Beräkna tider på en klocka     Del av hel     Ordkunskap     Matematiska begrepp     Antalsuppfattning     Tiondel     Jämna     Udda     Tal     Talordning     Positionsystemet     Prioriteringsregler     Talhus     Siffrors värde i tal     Potenser     Förenkla uttryck     Variabler     Parenteser     Talraden 0-20     Talets grannar     Närmast före     Närmast efter     Månader och nummer     Förlänga     Förkorta     Förmågan att se/upptäcka matematiska mönster     Läsa av en analog klocka     Stava     Öppna utsagor     Matteord     Texttal     Begreppet dubbelt     Logiskt tänkande     Figurer     Hörn     Sida     Talvärde     Tallinje     Blandad form     Bråkform     Växla     Koppla uttryck till berättelse     Lilla plus     Samband     Strategier     Terminologi     Förståelse av begreppet hälften     Tiondelar     Del av antal     Mellanled     Svenska     Genrepedagogik     Division med 3     Division med en halv och en tiondel     Skriva siffror med bokstäver     Possitionsystemet     Decimalform     Procentform     1000     10 0000     Gram     Hektogram     Kilogram     Ton     Användning av tallinjen för att addera och subtrahera     Generell multiplikation     Abakus     Positionssystem     Decimaltecken     Faktor      Multiplikation     Produkt     Kvadrattal     Ordningstal     Likhetsteknets betydelse     Stora addition     Stora subtraktion     Fler än     Färre än     Benämnda uppgifter     Tillämpad matematik     Delar     naturliga tal     
Status
Inte inloggad! Kunskapspoäng och medaljer försvinner när du stänger ner.
Annons
Annons
Topplista denna vecka
Svenska
Svenska
Matematik
Matematik
Matematik