Applicera plusmedlemskap på elever

Om du beställt plusmedlemskap kommer du att få en faktura som innehåller en aktiveringskod. Nedanstående instruktionen beskriver hur du applicerar ditt plusmedlemskap på elever:

 1. Logga in med den användare som har ett aktivt plusmedlemskap och tillgång till den elevgrupp vars elever skall bli plusmedlemmar.
  1. Om ingen sådan användare finns behöver du först aktivera plusmedlemskapet på din användare som lärare eller förälder.
 2. Klicka på knappen Elever.
 3. Om du vill lägga in plusmedlemskapet på samtliga dina elever:
  1. Klicka på knappen Gör alla elever plusmedlemmar. (Finns inte den knappen har du för få användare kvar i licensen, eller också har alla elever redan samma licens som du.)
  2. Nu ska samtliga dina elever ha din licens inlagd, om du hade tillräckligt med användare i licensen.
 4. Om du endast vill lägga in på en elevgrupp eller en eller flera elever:
  1. Klicka på namnet till den grupp där eleverna som skall få plusmedlemskapet är medlemmar.
  2. Nu har du två alternativ beroende på hur många elever som ska bli plusmedlemmar.
   1. En elev.
    1. Klicka på namnet på en elev.
    2. Scrolla ner och se till att radioknappen under Plusmedlemskap är markerad så att ditt plusmedlemskap läggs in på eleven.
    3. Klicka på knappen Spara.
   2. Två eller flera elever.
    1. Markera de elever som skall få plusmedlemskap med bockrutorna till vänster om elevernas namn. Klicka på knappen Redigera.
    2. Kontrollera att rätt elever valts att redigera.
    3. Scrolla ner och klicka på bockrutan för att redigera elevernas plusmedlemskap.
    4. Se till att radioknappen är markerad så att plusmedlemskapet aktiveras på eleverna.
    5. Klicka på knappen Spara.
 5. Eleverna som blivit plusmedlemmar behöver logga ut en gång innan deras plusmedlemskap blir applicerat på deras användare. Eleverna ska som plusmedlemmar logga in på plus.elevspel.se, men de blir omdirigerade dit om de råkar logga in på www.elevspel.se.

Notera att plusmedlemskapet endast gäller för beställt antal lärare eller föräldrar samt elever. Licensansvarige kan alltid gå till licenssidan (medlemssidan och sedan klicka på knappen Licens) för att se hur många användare som är tillgängliga i licensen.

7