Redigera en elevs uppgifter

En elev kan inte själv redigera sina uppgifter. Det är alltid du som lärare eller förälder som hanterar uppgifter såsom namn och årskurs för din elev. Så här redigerar du dessa uppgifter:

  1. Logga in som elevens ansvarige lärare.
  2. Klicka på knappen Elever.
  3. Klicka på namnet till den grupp eleven ingår i.
  4. Klicka på förnamnet till den elev du vill redigera.
  5. Nu är du på den sida där du redigerar elevens uppgifter. Gör de ändringar du vill och klicka sedan på knappen Spara.

Samtliga lärare och föräldrar, som har tillgång till en grupp eleven är medlem i, har full tillgång till elevens uppgifter.

5