Skillnad mellan lärare och förälder

På Elevspel finns det tre typer av medlemskap: Lärare, Förälder samt Elev.

När du skapar ditt konto som lärare eller förälder väljer du om du vill att kontot skall vara av typen Lärare eller Förälder. Detta val påverkar endast antalet elever som du kan skapa och antalet grupper du får vara ansvarig för:

Lärarkonto

Med ett lärarkonto får du hantera 20 grupper med 100 (50 utan Plusmedlemskap) elever i vardera grupp. Detta innebär att du kan knyta upp till 2000 elever till dig.

Föräldrakonto

Med ett föräldrakonto får du hantera 2 grupper med 5 elever i vardera grupp.

Elevkonto

Elevkonton kan endast skapas med ett lärarkonto eller föräldrakonto när man loggat in.

Har du råkat skapa ett föräldrakonto, men önskar ett lärarkonto kan du ändra din kontotyp under dina inställningar när du loggat in. Detsamma gäller dig som önskar ett föräldrakonto, men råkat skapa ett lärarkonto.

Ett elevkonto kan inte göras om till ett föräldra- eller lärarkonto. I så fall måste e-postadressen på elevkontot tas bort från elevkontot varefter ett nytt föräldra- eller lärarkonto kan skapas med den e-postadressen.

17