Uppläsning med talsyntes i spel

På många spel finns det möjlighet att få frågorna upplästa. Det visas i så fall med en ikon vid frågan. Ett exempel visas nedan.

På Elevspel finns två typer av talsyntes. När din enhet har inbyggd talsyntes kommer den att användas, men om den inte har det kommer en enklare talsyntes att spela upp texten. Har din webbläsare inget stöd alls, eller om spelets skapare valt bort talsyntes till frågorna, kommer ingen ikon att visas.

Uppläsningen fungerar med enhetens inbyggda talsyntes på nedanstående enheter. Det visas då följande klickbara uppläsningsikon.

  • iOS (iPad, iPhone)
  • Safari på OSX
  • Windows 10 med Microsoft Edge
  • Android

Talsyntesen fungerar med uppläsning i låg kvalitet på nedanstående enheter. Uppspelning i låg kvalitet visas med följande klickbara uppläsningsikon.

  • Google Chrome
  • Firefox

Följande webbläsare har inget stöd för uppläsning av frågor och svar:

  • Internet Explorer

Syns ingen uppspelningsknapp fungerar inte uppläsningen i din enhet. Du rekommenderas att använda någon av ovanstående enheter för att nyttja uppläsningen. För alla enheter och webbläsare gäller det att de ska vara uppdaterade till senaste version.

4