Detaljerad uppföljning på spel

Nu går det att få ännu mer detaljerad uppföljning på dina elevers resultat i ett spel. Du kan t.ex. få en översikt över alla elevers resultat på en spelnivå samt deras missade uppgifter. Dessutom kan du därifrån få se varje elevs resultat individuellt på varje spelnivå. Följande information kommer du nu att få se för alla spel och nivåer:

  • Uppgifter som missats på nivån.
  • Hur många gånger nivån spelats av varje elev.
  • Felfrekvensen för varje elev på nivån. Elever som behöver särskild uppmärksamhet markeras i tabellerna.
  • Hur lång tid eleverna behövde för att spela nivån.
  • När varje elev senast spelade nivån.

Så här kommer du till den nya uppföljningen:

  1. Logga in som lärare eller förälder.
  2. Klicka på Uppföljning och sedan Spel.
  3. Klicka på ett ämne.
  4. Klicka på det spel som dina elever spelat.

Du kommer nu till en sida som listar spelets nivåer och hur eleverna klarat dessa nivåer.
Om du klickar på en av de listade nivåerna kan du på den nya sidan med uppföljningen för den spelnivån se sen nya statistiken.

Visa nya uppföljningen på spel

0
Annons