Ditt namn på dina publika spel

Nu kan du göra det tydligare vem som skapat ditt publika spel. I dina inställningar kan du numera välja att ditt namn skall visas vid informationstexten på dina spel.

Notera att du i och med detta val gör ditt namn synligt för andra besökare på Elevspel. Om du inte har något publikt (och därmed granskat och godkänt) spel så kommer denna publicitets-inställning inte att göra någon skillnad för dig ännu.

0
Annons