Få frågan uppläst i spelet om analoga klockan

Har du sett att du numera kan få frågan uppläst i spelet Klockan?

Elevspel Text-to-speachUppläsningen fungerar allra bäst med iPad, moderna Android-plattor och på Mac med webbläsaren Safari. Det fungerar även hjälpligt med Chrome, Firefox och Microsoft Edge. Det fungerar inte alls med Internet Explorer. Vi planerar att lägga in funktionen på fler ställen om vi inte hittar några större problem.

7
Annons