Fler chanser på flervalsfrågor

När du skapar ett eget spel och lägger in en spelnivå av typen flervalsuppgifter kan du nu välja att ge eleverna fler chanser på uppgifterna:

Bockar du för denna inställning så får elever upp till 3 hjärtan, vilka indikerar att eleven har extra chanser på uppgifterna. Om då elever klickar på fel svarsalternativ blir det felaktiva svaret markerat med ett hjärta och uppgiften läggs automatiskt till i som en extra uppgift i slutet av de genererade uppgifterna. Om eleven börjar med 10 uppgifter och svarar fel på en så kommer eleven få 11 uppgifter att besvara, där den 11:e är den som eleven svarade fel på.

Den nya funktionen är automatiskt aktiverad när du skapar en ny spelnivå av typen flervalsfrågor, men läggs inte in på redan skapade nivåer. Där måste du som spelskapare gå in och aktivera funktionen ifall du vill att spelarna ska få fler chanser på svåra uppgifter.

25
Annons