Fler nivåer i klockspelen

Mina populära klockspel klockan och digitala klockan har blivit mer omfattande och fått tre nya nivåer vardera. De nivåer som inte funnits förut är tio i och tio över. Jag har också justerat några av de andra nivåerna. Dessutom har jag minskat så att varje nivå endast ger ett kunskapspoäng.

Sammantaget bör dessa ändringar ge att spelen ökar i svårighetsgrad mindre fort samtidigt som det ger en bredare inlärning för barnen som tränar på att lära sig klockan!

Vad tycker du om förändringarna? Kontakta mig om du har några synpunkter.

7
Annons