Förenklad prissättning plusmedlemskap

Vi har förenklat hur licenserna för plusmedlemskap hanteras. Det innebär att det blir lättare att se vad plusmedlemskapet kostar. Det blir enklare att beräkna kostnaden på vår beställningssida och vi har även sänkt priset för föräldrar och lärare. För att underlätta beräkningen och även få ta del av mängdrabatt har vi skapat nya typer av licenser för skolor, nämligen Skola och Skola stor. Vid köp av dessa licenspaket erhålls en betydande rabatt jämfört med att köpa singellicenser. Är ni ute efter kommunlicens måste ni alltjämt kontakta oss då dessa licenser behöver specialberäknas utifrån era önskemål och behov.

Se de nya licenserna och priserna på vår beställningssida:

nya priser plusmedlemskap
4
Annons