GDPR och Elevspel

I skolorna i Sverige och övriga EU används många olika datatjänster där personuppgifter hanteras, alltifrån digitala läromedel till system för omdömen och allmän administration. GDPR innebär ett utökat säkerhetsansvar för skolor och kommuner när det gäller hantering av personuppgifter.

För Elevspel som leverantör av digitala läromedel till skolor, kommuner och företag innebär GDPR ökade krav på säkerhet vid personuppgiftsbehandling. Vi har senaste månaderna säkerställt att vi uppfyller alla krav som ställs på oss i de roller vi har som personuppgiftsansvarig samt personuppgiftsbiträde. I de fall vi agerar personuppgiftsbiträde krävs att det mellan oss och den personuppgiftsansvarige upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal. Tag kontakt med oss ifall ett sådant behöver upprättas.

40
Annons