Kopiera en spelnivå till annan speltyp

När du skapar ett eget spel finns det flera olika speltyper att välja mellan för att skapa intressanta och passande spelnivåer. När du har skapat en spelnivå så kan du numera kopiera innehållet i den spelnivån till en ny spelnivå och samtidigt välja att byta (eller behålla) speltypen. Så här gör du för att duplicera en spelnivå till en ny spelnivå av annan speltyp:

  1. Logga in som lärare eller förälder.
  2. Gå till Mina spel och välj där ett befintligt spel eller skapa ett nytt spel.
  3. Skapa en första spelnivå, om nytt spel.
  4. Klicka på duplicera-knappen på den skapade spelnivån, se nedan.
  5. Välj om du vill ha samma eller en ny speltyp på den nya spelnivån, se nedan.
  6. Redigera den nya spelnivån så att den ser ut som du önskar. Klicka på OK för att stänga spelnivån.
  7. Klicka sedan på Spara för att spara din nya spelnivå i spelet.

7
Annons