Läskvitto på meddelanden

Nu kan du se om mottagaren läst ditt meddelande som du skickat via Elevspel. Har du skickat meddelande till flera elever eller lärare så ser i läskvittot du vilka som läst och vilka som ännu inte läst. I listan över skickade meddelanden syns det också ifall samtliga mottagare läst, eller om en eller flera ännu inte läst. Funktionen för läskvitto går inte att stänga av.

Ett meddelande räknas som läst när det öppnats och lästs av samtliga mottagare.

46
Annons