Rättade poäng

Några få elever har fram tills idag lyckats få kunskapspoäng för en nivå vid två eller flera tillfällen. Det berodde på en bugg i beräkningen av kunskapspoäng och som vi blev varse om idag.

En elev ska bara kunna få kunskapspoäng vid första lyckade omgången på varje nivå. Om eleven klarar en nivå fler gången finns chans på medalj, men inget nytt kunskapspoäng.

Den upptäckta buggen blev omedelbart korrigerat och alla elevers samlade kunskapspoäng och medaljer har justerats, kontrollräknats och uppdaterats.

Om du som elev har fått ett minskat antal kunskapspoäng eller medaljer beror det på att du råkat ut för denna bugg.

8
Annons