Se andra lärares uppdrag

Nu kan du som lärare se alla uppdrag som dina gruppers elever har tilldelats eller kommer att tilldelas. Du hanterar dina egna uppdrag som vanligt, men under listan med dina uppdrag listas numera alla uppdrag som någon av eleverna i dina grupper har tillgång till.

Andras uppdragDu kan även klicka på ett av dessa uppdrag och se vilka elever som fått tillgång till det samt vilka uppgifter som uppdraget innehåller. Om du önskar kan du också spela uppgifterna samt följa upp elevernas resultat på uppdraget. Länkar för detta finns på uppdraget informationssida samt i den vanliga uppföljningen på uppdragen.

Observera att du endast ser uppdrag som tilldelats någon elev som du är kopplad till via en grupp. Övriga elevers uppdrag kan du inte se, eftersom du inte har någon koppling till dem.

Hör av dig om det inte funkar, eller om du har tips på hur vi kan göra det ännu bättre för dig i ditt arbete!

11
Annons