Se statistik och gör uppföljning

Äntligen går det nu att följa sina elevers framgångar i spelen på Elevspel. När du som lärare eller förälder loggar in visas nu en till knapp:

statistik-knapp

När du klickar på den får du möjlighet att se vad dina barn åstadkommit i de olika spelen:

Speluppföljning

Klicka på ett spel i tabellen under grafen så får du se mer detaljerad statistik för just det valda spelet. Vill du veta ännu mer om en viss elev i det spelet så klickar du på den eleven namn. Då kommer du till den elevens resultat där det visas hur många gånger eleven klarat nivåerna i spelet, hur lång tid det tagit i varje omgång. Dessutom listas det förbättringsområden för eleven i det spelet om våra algoritmer identifierat sådana.

Den detaljerade statistiken för varje elev kan eleven själv också se på sin vanliga resultat-sida om hon klickar på ett av de spelen.

På alla nivåer kan du också avgränsa på olika tidsperioder. Till exempel kan du filtrera ut vad eleverna gjort förra veckan eller denna månad.

Logga in som lärare och kika och ge oss gärna feedback!

18
Annons