Sen inlämning av uppdrag

Nu går det att låta eleverna göra färdigt uppdrag som de inte hunnit göra innan slutdatumet passerat. Du som lärare har möjlighet att sätta ett extra slutdatum som möjliggör sena inlämningar av deras uppdrag eller läxor.

Så hör gör du

Logga in och redigera ett uppdrag. Scrolla längst ned. Där finns nu ett till fält för slutdatum:

sen inlämningNär det definitiva slutdatumet passerar går det inte att göra ett uppdrag.

Uppföljning av sena inlämningar

Det går alldeles utmärkt att följa upp sena inlämningar. När du går till uppföljningen för ett uppdrag så ser du vilka elever som lämnade in uppdraget, men något sent. Dessa elevers datumstämplar blir röda.

uppföljning sen inlämningHur ser det ut för eleverna?

När en elev går till sina uppdrag markeras ett uppdrag som inte gjorts klart med en banderoll i övre högra hörnet:

sen inlämning elevvyEleverna ser aldrig det definitiva slutdatumet, utan endast det officiella slutdatumet.

Vill du inte använda funktionen?

Om du inte vill använda funktionen kan du antingen lämna fältet Definitivt slutdatum blankt eller också där ange samma datum som du anger i fältet Slutdatum.

0
Annons