Skapa speluppgifter i Excel

Om du vill skapa ett eget spel, men hellre jobbar i Excel finns det nu en import-funktion på sidan för att skapa spel. När du öppnar redigera-läget för en spelnivå finns nu en knapp Importera från Excel, där du kan ladda upp ditt spelinnehåll. Importfunktionen fungerar på nedanstående speltyper:

  • Flervalsfrågor
  • Frågor med fritextsvar
  • Bokstavsbräde
  • Memory

Observera att varje speltyp har en egen mall. Mallarna för Excel-filerna hittar du bredvid knappen för att importera.

24
Annons