Sprid ordet till kollegor

Vi har tagit fram ett flygblad som du gärna får använda när du berättar om Elevspel. Du hittar dokumentet på sidan Information till lärare och föräldrar.

Tanken är att du ska kunna använda det för att snabbt berätta för kollegor eller föräldrar vad Elevspel är och kan användas till. Målgruppen är inte elever – där får du själv berätta och förklara. Vi tänkte att detta flygblad kunde kanske ge idéer kollegorna i planeringsarbetet för nästa termin!

1
Annons