Tidsbegränsning på egna spel

Nu har vi lagt till en funktion där du kan sätta en tidsgräns på spelomgångar när eleverna spelar nivåer i dina egna spel. Du hittar funktionen där du redigerar en spelnivå. Tidsgränsen måste vara mellan 10 sekunder och 300 sekunder (5 minuter).

1. Välj att redigera en spelnivå i ett av dina egna spel:

2. Aktivera tidbegränsningen genom att bocka för Sätt tidsgräns och dra markören för tidsgränsen:

5
Annons