Välj djur

Som elev kan du nu välja vilket djur som ska visas i resultatrutan. Logga in som elev och gå till sidan som visas aktuell rankingnivå. Dit hittar du genom att klicka på ditt djur i resultatrutan, eller klicka på Rankingnivå-knappen på din medlemssida. På den sidan kan du sedan klicka på det djur du vill ska visas. Du kan bara välja bland de djur som du redan fått.

35
Annons