Verifiera dina uppgifter som elev

Som elev har det varit svårt att kunna se om det är korrekta uppgifter lagrade om sig själv. Därför finns det nu en sida Inställningar som elever kan nå efter inloggning, där uppgifter såsom namn, e-postadress och tidszon finns tillgängligt. Dessa uppgifter kan inte eleverna själva ändra, eftersom endast den ansvarige läraren/föräldern kan lägga in, redigera eller radera en elevs uppgifter.

1
Annons