Regler för kommentarer

Dina åsikter är viktiga för oss och berikar innehållet på Elevspel.se. Kommentarerna på Elevspel.se modereras av Elevspel, men användaren ansvarar själv för det man publicerar. Elevspel förbehåller sig rätten att ensidigt avgöra om en kommentar skall tas bort. Den som skickar in en kommentar som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. När du skriver en kommentar på Elevspel.se garanterar du att innehållet i den är ditt och får publiceras. Dina kommentarer kan komma att publiceras på annat sätt än på Elevspel.se. Vi förbehåller oss rätten att fritt och utan ersättning få framställa andra exemplar av innehållet samt lagra och tillgängliggöra det för allmänheten.

Tänk på att:

 • Med kommentaren tillföra något till andra spelare. Oftast behövs det mer än en mening och om du främst riktar dig till ansvarig på Elevspel skall du kontakta oss istället. Exempel på sådant är förslag på nya spel, förbättringar och buggar.
 • Kommentera i vänlig, civiliserad ton på svenska och håll dig till det aktuella spelet.
 • Inte ange kontaktuppgifter i meddelandefältet. Vill du kontakta oss finns det en särskild kontaktsida. Se nedan.
 • Om du är elev är det inte tillåtet att i meddelandefältet ange både namn och vilken skola du går på eller annat som gör att du enkelt kan identifieras av annan besökare.
 • Ditt inlägg blir tillgängligt för andra besökare på elevspel.se i samband med att du publicerar det.

Exempel på vad som inte är okej

 • Obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material.
 • Kommentarer som på ett kränkande sätt berör etnisk grupp, sexuell läggning, kön, politisk tillhörighet, yrke eller religion.
 • Svordomar eller obscena ord.
 • Personliga angrepp eller ärekränkande inlägg.
 • Uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag.
 • Stark åsikt om ett spel utan förklaring.
 • Begära fler spelnivåer eller svårare uppgifter i ett kunskapsspel utan att ge förslag på genomförande.
 • Skryta om personliga prestationer.
 • Hot, trakasserier, skvaller eller lögner.
 • Marknadsföring av kommersiell verksamhet eller andra webbplatser.
 • Som elev skriva att spelet är för lätt utan att noggrant ange varför. Tänk också på att det förmodligen finns elever som tycker spelet är jättesvårt och kan bli uppgiven av att läsa att andra tycker det är alldeles för lätt.

Olämpliga kommentarer

Vi vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Kontakta oss gärna om du hittat en kommentar som är tveksam eller olämplig.

Om du har frågor kan du kontakta oss på Elevspel.

492